Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-27   2,872  
0
V poslednom období sme podnikli niekoľko pokusov priniesť našim čitateľom zoznam hnuteľného majetku mestského Hotela Korzo určeného na predaj. Buď sme sa pýtali nesprávnych Mikulášov, alebo v zlom čase keď mali plnú hlavu balenia darčekov - nábytku, hrncov a starých televízorov, ale ani p. primátor ani p. predseda predstavenstva nám informácie nevedeli poskytnúť, keďže ide o obchodné tajomstvo Mikuláša. Celkom potajomky s vylúčením verejnosti realizujú podivuhodný prenájom mestského hotela na 40 rokov ktorý spojili s rozpredajom jeho hnuteľného majetku...  

Ale aby sme ani my neostali celkom bez darčeka, p. primátor nám poslal svoje dva rozhodnutia vo veci Hotela Korzo. To si vážime, veď ide o vôbec prvý precedens, keď zverejnil svoje rozhodnutie akcionára / spoločníka týkajúce sa mestských podnikov.

Prvým rozhodnutím sankcionoval prenájom hotela a druhým rozpredaj jeho nehnuteľného majetku. Žiaľ o akom majetku presne rozhodol ani o nájomnej zmluve nič bližšie nevedel povedať a odkázal nás na vedenie hotela.

P. posl. Borbély ktorý je predsedom predstavenstva, riaditeľom i manželom krízovej manažérky hotela v jednej osobe, uvedené informácie neposkytol, ale ani nerozhodol o ich nesprístupnení, čím s bravúrou jemu vlastnou prešiel zákonodárcovi cez rozum.

Ak sme si pýtali
Tak sme dostali toto:

Môj postoj k celej záležitosti vychádza z nasledujúceho právneho názoru :

Obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., je v zmysle ustanovení zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 citovaného zákona, kedze je právnickou založenou jedným zo subjektov explicitne vymenovaných v § 2 ods. 1 citovaného zákona, medzi ktorými je aj obec. V zmysle § 3 ods. 2 citovaného zákona takáto povinná osoba založená obcou sprístupní na základe tzv. infožiadosti iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí,^) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Teda v konkrétnostiach obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. je právnickou osobou založenou obcou v postavení mesta, ktoré je vlastníkom balíka 100% akcií, ako vyplýva aj z obchodného registra. Práve a jedine výlučne tieto akcie sú majetkom Mesta Nové Zámky ( obce ) a nie hnuteľné veci tvoriace inventár subjektu Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. so samostatným ICO-m - tieto hnuteľné veci zahrnuté v inventúrnom súpise, nadobudnuté za podnikateľské príjmy akciovej spoločnosti sú majetkom akciovej spoločnosti, ktorá vedie o nich evidenciu a eviduje ich vo svojom účtovníctve, vykonáva ich odpisy ako odpisy svojho hnuteľného majetku, pričom akcentujem, že Mesto Nové Zámky (obec ) tieto hnuteľné veci neeviduje ako svoje vlastníctvo, nevykonáva ich odpisy ako odpisy svojho majetku a ani ich Mesto Nové Zámky nezapožiČalo ako svoj majetok akciovej spoločnosti.

Teda suma sumárum obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. nie je povinná v zmysle a na základe zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytovať informácie ani vo všeobecnosti, ani o detailoch personálnych, cenových a iných týkajúcich sa nadobúdania, predaja alebo iných úkonov týkajúcich sa majetku tejto akciovej spoločnosti.

V kontexte tohto právneho názoru vás informujem, že pre bod :
1. -3. Spadajú pod hore definovaný právny obsah, podľa ktorého požadované informácie nespadajú do povinného informačného okruhu.
4. Podpísaná nájomná zmluva nie je predmetom zverejňovania, ale pokiaľ zástupca jediného akcionára dá súhlas k nahliadnutiu je možné sa s jej obsahom oboznámiť.
5. Záznamy z rokovaní súčasného predstavenstva tiež neuvažujeme zverejňovať, lebo sú súčasťou dôkazového spisu pre vyšetrovanie ing. Cséryho. Samozrejme, že po skončení vyšetrovania bude možné do nich nahliadnuť.

PhDr. Ladislav Borbély, Predseda predstavenstva


A ešte spomínané rozhodnutia primátora mesta:

 

Téme sme sa venovali:

2020-12-06   Rozpredaj hnuteľného majetku Hotela Korzo a.s.
2020-08-03   Poslanec Borbély v konflikte záujmov?
2020-05-29   Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je viac ako neistá...
2020-05-26   Na štvrtok je zvolané neverejné mimoriadne zastupiteľstvo na riešenie situácie Hotela Korzo
2020-05-20   Nič špatné som neurobil... opakoval hlavný kontrolór, ktorý sa desaťročie prizeral rozkrádaniu mestských podnikov...
2020-05-18   A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela
2020-05-12   Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2019-09-05   14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikto nechce...
2019-09-02   V Hoteli Korzo sa hospodárilo od buka do buka...
2019-05-19   Hoci mesto prevádzkuje dve reštaurácie, jedlo si objednáva z firmy p. viceprimátora...
2018-11-19   Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu mesta. Interview s novozvoleným poslancom L. Borbélyom v dnešných MY/Naše novosti
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:40:26 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,872 x]
08:39:36 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 502 x]
08:38:47 Kniha týždňa: Svet podľa Filka (Slovart Brat. 2016) [2024-03-10; 286 x]
08:37:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,928 x]
08:36:48 Zoznam rodín presídlených z Maďarska do Nových Zámkov v r. 1947 / Magyarországról az 1947. év folya... [2012-11-18; 9,215 x]
08:35:51 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 250 x]
08:34:02 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 604 x]
08:33:19 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,556 x]
08:28:27 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,970 x]
08:27:39 O krok bližšie k novozámockému McDonalds-u [2020-02-26; 4,066 x]
08:26:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,543 x]
08:26:22 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 769 x]
08:24:15 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 446 x]
08:23:20 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 457 x]
08:22:39 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,416 x]
08:21:15 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 661 x]
08:20:37 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 441 x]
08:19:51 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Jany Teleki [2020-08-16; 2,687 x]
08:19:13 Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu [2021-10-30; 1,841 x]
08:19:02 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 704 x]
08:18:50 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,011 x]
08:18:01 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 636 x]
08:17:29 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,076 x]
08:16:52 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 486 x]
08:16:42 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 642 x]
08:16:29 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,066 x]
08:16:03 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 980 x]
08:15:43 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,872 x]
08:15:32 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 311 x]
08:14:41 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 996 x]
08:14:18 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 456 x]
08:13:49 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 776 x]
08:13:25 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,445 x]
08:11:38 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,532 x]
08:10:38 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,205 x]
08:09:04 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 14,097 x]
08:08:20 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,516 x]
08:07:43 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,822 x]
08:04:52 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,295 x]
08:02:49 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 600 x]
08:01:55 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 536 x]
08:00:29 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 411 x]
07:59:57 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 350 x]
07:59:28 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 774 x]
07:58:58 Egy csésze kávé mai Cimlaplánya Hung Lam Dzsulia modell - a 2011-es Miss CoD győztese és a Face of A... [2016-02-13; 6,197 x]
07:58:26 Hasičský a záchranný zbor informuje [2010-10-20; 2,283 x]
07:57:55 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 538 x]
07:56:55 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 258 x]
07:54:11 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 320 x]
07:53:38 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 424 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x