Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-11-23   2,117  
0
Dnes sa uskutočnilo prvé zasadnutie nového zastupiteľstva. Slávnostná časť prebehla doobeda a bez excesov, primátor tentokrát podal ruku všetkým zvoleným poslancom. To predznamenáva nový štýl práce - v znamení konsenzu. Konsenzus je to, keď kšeftárskemu krúžku chýbajú dva hlasy a musí lavírovať. Po zložení sľubu poslanci absolvovali Te Deum vo farskom kostole a slávnostný obed. O 13.30 začala pracovná časť. Bola krátka, obmedzila na rozdanie postov v mestskej rade a predsedníckych miest v komisiách. Hlasovalo sa an-blok, kvôli šetreniu časom sa tajná voľba mestskej rady verejným hlasovaním zmenila na verejnú voľbu. Konsenzus je zatiaľ zrejme krehký... Pokračovať sa bude už 14. decembra. Primátor oznámil aj mená svojich dvoch zástupcov - za viceprimátorov vymenoval P. Nagya a L. Štefánika.  

Mestská rada bude pracovať v zložení:
viceprimátor L.Štefánik, viceprimátor P.Nagy, M.Balogh, Š.Danis, K.Forró, N.Kádek, K.Würsterová

Komisie:
Majetkoprávna a verejného poriadku
 
J.Valent,
Územného rozvoja,dopravy a ŽP K.Slobodníková,
Školstva,soc.vec a práce s mládežou: M.Malperová,
Finančná a podnik.činnosti: K.Borik,
Kultúry: L.Balogová,
Športu:T.Stráňovský
,
Ochrana verejného záujmu: M.Kolejáková,
Vyhodnotenie verejných obch. súťaží: E.Polerecká


V diskusii zaznelo:

posl. I. Katona: Rád by som sa vyjadril k personálnym nomináciám, určite nie osobne, lebo množstvo ľudí ani nepoznám. Mňa mrzí, že toto je už moje tretie funkčné obdobie, kedy som svedkom nakupovania poslancov jak v hypermarkete,  alebo Lidli. Mňa mrzí že sme sa nestretli a nepovedali si nejaké vízie, čo chceme počas tohoto funkčného obdobia spraviť a kam chceme mesto posunúť... Kde chceme byť o 4 roky. Zatiaľ sme/ste boli - žiaľ v stredu som nemohol prísť - a zas to bolo len o osobách. Ja si myslím že to by mala byť až otázka č.2. Otázkou č. 1 by malo byť, aby ľudia ktorí sa dostali do volených orgánov mesta povedali svoju víziu, kam by chceli mesto posunúť a akým spôsobom by to bolo možné dosiahnuť.
Pýtal som sa o 12.45, keď som sa dozvedel o nomináciách, predsedov komisií, že aká je ich vízia a čo chcú v tej komisii robiť pre mesto. Lebo doposiaľ som zažil komisie ad-hoc, prerokovali čo im bolo predložené a žiaľ boli sme svedkami aj komisií, ktoré schvaľovali absurdnosti, a riešili sme to následne na zastupiteľstvách.
Tiež ma mrzí že sme nepočuli od p. primátora čo chce za 4 roky dosiahnuť a ako to chce dosiahnuť. Kam sa môžeme posunúť, či už z hľadiska územného plánu, alebo dopravy, proste nič. Zas to je len o tých osobách, alebo nomináciách, čo by malo byť až bodom 2. Mne osobne sa veľmi ťažko hlasuje - niektorých poznám dlhšie, niektorých nie, o niektorých vôbec netuším či majú ambíciu a čo chcú s tou komisiou spraviť. Poprosil by som všetkých prípadných nových predsedov komisií, aby skúsili aspoň spisovať zápisnice tak, aby mali zmysel. Lebo zo zápisníc sme nevedeli zistiť nikdy nič. A keď sme sa ich na to pýtali na zastupiteľstvách, mnohokrát ani oni nič nevedeli... Poprosil by som p. primátora ako hlavného predstaviteľa mesta aby zobral iniciatívu do svojich rúk a pokúsil sa o stretnutie nie o nomináciách, kde kto bude sedieť - lebo mne osobne je to v princípe jedno - mňa zaujímajú vízie a ciele... Novým predsedom želám veľa úspechov, netreba sa báť a treba mať odvahu.

posl. Valent: Nedá mi nezareagovať. Dva momenty. P. poslanec, komisia funguje ad-hoc a prerokováva návrhy občanov, ktoré posunú smerom k nám a smerom k mestskému úradu. Komisia neposúva nikam nikoho. Dostáva materiály od úradu, tieto prerokúva z odborného hľadiska... v mojom prípade sú to návrhy VZN, prípadne iné veci.
Čo ale po druhé chcem povedať: povedali sme si hneď na začiatku kedy sm sa stretli, nebol si tam p. poslanec a asi Ťa neinformovali tvoji súputníci, kolegovia, že spravíme jednu hrubú čiaru. Že začneme s čistým štítom a nebudeme sa vracať a otáčať späť. Veľmi ťažko sa mi o tom hovorí, keď hneď prvé vystúpenie tvoje a hneď sa zasa vraciaš do minulosti...
A po tretie: s tým stretnutím súhlasím, rokujme, rozdebatujme kto má akú víziu, ale to nie sú komisie. Komisie sú úplne na niečo iné. To sú poradné orgány zastupiteľstva ktoré po odbornej stránke majú okrem navrhovacej právomoci aj právomoc navrhnúť niečo iné, samozrejme, ale to obyčajne veľmi ťažko sa robí. Možno v niektorých prípadoch - územno-plánovacia, že tam možná takéto sa dá, ale v našej komisii si to neviem predstaviť že my si budeme vymýšlať niečo a posúvať to zastupiteľstvu a ešte navyše máme toho materiálu každý mesiac požehnane. S tým stretnutím samozrejme súhlasím.

posl. Štefánik:  Ivan, ja som si myslel že ma prekvapíš, lebo veľmi veľa z vás, s ktorými som aj spolupracoval, aj niektorých som doteraz nepoznal a s ktorými verím že budem spolupracovať, ma prekvapilo veľmi konštruktívnou a dobrou debatou v prospech toho, aby sme čo najväčśia väčśina z nás spolupracovali, robili vśetko preto aby naše mesto napredovalo, aby sme sa tu nehádali, aby to nebolo to čo tu možno bolo ostatné štyri roky. Väčšine z nás aj ľudia  - inak toto som chcel hovoriť v bode rôznom (bod rôzne nebol v programe zastupiteľstva - pozn. watson.sk) - ale nedá mi, keďže Ivan Katona nesklamal, takže budem to hovoriť ako v reakcii naňho. Naozaj som veľmi rád že po rokoch sa nám podarilo dať dokopy drvivú väčśinu poslancov a keď niekto hovorí o tom, že treba, že treba sa baviť o tom, že ako má mesto napredovať... Samozrejme, ale toto je prvé mestské zastupiteľstvo kde treba zvoliť orgány mesta... a následne som rád keď sa - s pánom primátorom sme sa o tom bavili - v krátkej dobe stretneme ešte pred ďalším zastupiteľstvom kde sa bude schvaľovať aj rozpočet, ktorého súčasťou sú aj investície a rozvojové projekty mesta. Takéto stretnutie určite bude, p. primátor mi to potvrdil, a potvrdil to aj viacerým z vás.
Ivan, ty si začal nové volebné obdobie, nerád používam slovo klamstvo, takže si nehovoril pravdu. Je to taká klasika. Naozaj som veril že nebudem musieť takto reagovať. Ja neviem, bývaš v Zámkoch, tak sa mi zdá, tak asi - keď náhodou ti to neprišlo tak si sa mohol  dostať - k dosť obsiahlemu programu - volebnému programu primátora mesta. Kde veľmi jednoznačne bolo obsiahnuté, aké sú vízie s rozvojom nášho mesta. Takisto veľa poslancov, ktorí boli zvolení a možno išli do volieb s tým, že podporovali primátora mesta Otokara Kleina, tak mali jasnú víziu, ktorá bola a je pretavená do volebného programu. Takže to, že primátor nepovie, alebo nevie, čo chce a ako chce rozvíjať mesto je absolútna lož.
Ešte väčšia lož je to, že si povedal, že zo zápisníc zo všetkých komisií, sme nevideli "vôbec nič". Keby sme nevideli nič tak dostaneme čstý papier. To je jedna vec. Týmto si hlboko urazil všetkých predsedov, aj členov komisií ktorí pracovali v komisiách ostatné 4 roky. Ja som všetky tie zápisnice - väčśinu z nich neštudoval, niektoré som videl, ale tí ľudia si na tom dali záležať. Prosím ťa Ivan a ja naozaj aj s tebou chcem spolupracovať, v dobrom, pri rozvoji nášho mesta, naozaj spravnme hrubú čiaru, prestaň urážať našich kolegov, či už bývalých alebo terazjších, naozaj ťa o to prosím. A prosím o to nás všetkých a o to viac, lebo vidím že to má zmysel, aj tie nominácie, ktoré predniesol p. primátor či do mestskej rady alebo predsedov komisií, sú možno jeho návrhom, ale tie všetky návrhy vzišli z dohody veľkej väčšiny tohoto mestského zastupiteľstva a sú myslím že sú odrazom toho, že naozaj väčšina z nás chce spolupracovať. Nechceme sa tu naťahovať o jeden dva hlasy a chceme robiť niečo pre toto mesto. Takže prosím ešte raz, neviem jak to mám už povedať, ja osobne som všetko preto spravil a tí s ktorými som rokoval o tom vedia,  zakopme sekeru a poďme pracovať pre naše mesto a odpúšťam ti Ivan, že si začal toto volebné obdobie klamstvom.

posl. Katona Ivan: Využijem možnosť danú rokovacím poriadkom, keďže kolegovia reagovali na mňa. Nedá mi nepovedať, priatelia... KTO SA NÁM TO OZVAL? Konateľ Bytkomfortu a konateľ Brantnera. Ja som na nikoho nesmeroval svoje vystúpenie konkrétne. Pán poslanec Štefánik vy nemôžete odpúšťať, vy nie ste pán Boh Stvoriteľ, čo vy chcete odpúśťať?!  Ja som povedal že ma mrzí že sme sa všetci nestretli... Nie že niekto nemá - všetci máme,   len by som ich rád poznal a každý svoj volebný program musí prispôsobiť volebnému výsledku. Na tom nie je nič strašné, to je úplne normálne. 
Komisie ad-hoc? Komisie nie sú ad-hoc! Sú stále. A sú poradné aj iniciatívne. A často sme materiály zo zastupiteľstva vracali do komisíí... V zápisniciach vôbec nebola odzrkadlená diskusia... nato sú tam tí odborníci. Mňa zaujíma názor tých odborníkov, čo oni povedali o tej veci... Veď tam boli rôzne názory a ja sa ich nemám odkiaľ dozvedieť. Čiže netreba to brať osobne. Neútočím na nikoho, len som poprosil, pokiaľ to je možné, aby tie zápisnice z komisií toto obsahovali.... Veď tí ľudia tam azda aj niečo povedali a nielen sedeli a hlasovali. Veď tam bola diskusia, a tú diskusiu by som si rád prečítal... Neberte to osobne. Aj ja som vždy sám za tú hrubú čiaru...

G. Katona: V nadväznosti na tie nominácie ktoré tu odzneli by som poprosil tých nominovaných pánov predsedov aby vlastne tí ktorí sú odkázaní a sú zamestnancami subjektov ktoré odtiaľ poberajú dotácie, aby zvážili svoju nomináciu.

Viceprimátor  Štefánik sa už dávno tak dobre nezasmial, ako po návrhu posl. G. Katonu, aby v komisiách nesedeli poslanci, ktorí budú hlasovať o dotáciách pre seba.

K. Forró: Chcem navrhnúť zmenu v názve komisie finančno-podnikateľskej - vypustiť "podnikateľská". Neviem načo je to, čo má mesto s tým... Chem navrhnúť tiež zvýšiť počet členov komisie územného rozvoja, dopravy a životného prostredia zo 4 na 6.

L. Štefánik: K tomu či to nie je aj podnikateľská komisia, poviem konkrétny príklad - venuje sa síce najmä rozpočtu, ale napríklad táto komisia sa venovala počas Covidu - podnikateľom ktorí mali gastro prevádzky, bolo množstvo žiadostí aby sa napr. odpustil poplatok za užívanie verejného priestranstva... Sú nejakí podnikatelia ktorí majú nejaké žiadosti a možno tam je ten prvý kontakt... Ja by som to ponechal. Čo sa týka počtu členov... keď nájdeme konsenzus, podporím...

I. Katona: Ja by som tiež navrhoval ponechať v názve aj tú podnikateľskú činnosť, lebo v podstate sme podporili rozvoj podnikania, keď napríklad v priemyselnom parku sme vytvorili strašne veľa pracovných miest keď sme za Euro predali. Takže nechajme prosím podnikanie, lebo podporujeme vybraných podnikateľov...


Všeobecnú veselosť vyzvala aj faktická poznámka posl. I. Katonu o tom, ako mesto podporuje vybraných podnikateľov. Vysmiati páni predali 10-ha "priemyselný park" spriaznenému podnikateľovi za 100 tisíc. Ten ho obratom ponúka na predaj za niekoľko miliónov...

K. Slobodníková: Chcela by som v prvom rade poďakovať za nomináciu do komisie územného rozvoja. Profesne som projektantka krajinnej architektúry a budem sa snažiť aby tá komisia bola čo najviac interdisciplinárna, aby tam boli ľudia, ktorí majú k téme čo povedať. V tomto momente hovoriť o nejakých stratégiách z mojej pozície by bolo možno trošku uletené, keďže spolupráca s úradom ešte neprebehla. Územný rozvoj mesta sa budem snažiť viesť k ochrane životného prostredia a aby bol v súlade s udržateľným rozvojom.

M. Kolejáková: Ďakujem za nomináciu, poprosím nezabudnuť na podávanie majetkových priznaní. A ešte otázka - viete, kto čítal môj krátky volebný program, že pre mesto Nové Zámky je to primárne podpora športu detí a seniorov a v rámci zdravotníctva osveta na základných školách aby mladí ľudia boli motivovaní ísť na stredné zdravotnbícke školy. Keďže nemáme śpeciálnu zdravotnícku komisiu, ani si nemyslím že je potrebná keďže mesto nemá veľké kompetencie v zdravotníctve,  predsa by som sa chcela opýtať na ktorú komisiu by bolo dobré dávať takéto podnety? Z pléna: sociálnu. Ďakujem.

M. Malperová: Len jedno upozornenie, majetkové priznania noví poslanci odovzdávajú do 30 dní od zloženia sľubu, ostatní po podaní daňových priznaní do konca  apríla.

O. Klein: Ja naozaj len v krátkosti, nechcem sa k tomu úvodu vracať, či niekto čítal-nečítal niekoho volebný program, to je druhá vec. Ale naozaj možno také invektívy, že kupovanie poslancov, alebo takéto, ja vás poprosím, vynechajte to zo svojho repertoáru... Je tu 21 poslancov staronových, myslím si že nemá to tu miesto a kto naozaj na tom prvotnom stretnutí bol, Ivan ty si sa ho zhodou okolností nezúčastnil, ale tvoj brat potvrdí, lebo sme sedeli vedľa seba, že sme na ňom boli a že bolo zvolané. A naozaj že sme sedeli. Takže nechajme to tak, poďme, snažme sa nejakým spôsobom spolupracovať a  ja verím, že z tých 21 ľudí, kolegov, naozaj nájdeme taký spoločný konsenzus aj bez takýchto zbytočných, nech, ach, až invektív, by som povedal. Dobre, poprosil by som návrh na uznesenie...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:22:22 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,117 x]
23:21:36 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,625 x]
23:20:01 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,475 x]
23:19:21 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 381 x]
23:16:43 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,823 x]
23:13:26 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,677 x]
23:12:30 Uráža ma, ak si niekto myslí, že som bola do tejto funkcie vďaka nemu dosadená... [2022-10-22; 1,556 x]
23:11:40 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,489 x]
23:10:47 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,475 x]
23:08:29 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,290 x]
23:07:27 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,266 x]
23:04:41 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,483 x]
23:04:27 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,332 x]
23:04:10 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,368 x]
23:02:48 Kríza inštitúcií, alebo ako sa kompetentní schovávajú medzi paragrafmi [2017-07-12; 3,149 x]
23:01:16 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,634 x]
23:00:14 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,024 x]
22:58:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,538 x]
22:52:47 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,896 x]
22:41:34 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,024 x]
22:40:31 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,624 x]
22:27:46 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,567 x]
22:27:14 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 419 x]
22:27:00 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,707 x]
22:26:10 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,819 x]
22:25:39 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,354 x]
22:24:59 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,147 x]
22:24:01 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,019 x]
22:23:54 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,220 x]
22:23:48 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 630 x]
22:23:42 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,858 x]
22:22:58 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 253 x]
22:10:33 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,001 x]
22:06:14 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,392 x]
22:03:10 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,766 x]
21:58:59 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,710 x]
21:44:58 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,968 x]
21:41:23 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 415 x]
21:39:57 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 539 x]
21:38:07 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,652 x]
21:37:45 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 715 x]
21:36:53 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,434 x]
21:22:17 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,318 x]
21:21:14 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,403 x]
21:15:11 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 647 x]
20:48:40 Fenomén Július Satinský. Rozhovor s Luciou Satinskou pre portál "Nové Zámky a okolie/Érsekújvár és ... [2011-03-18; 5,365 x]
20:48:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,806 x]
20:48:09 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 315 x]
20:48:03 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 401 x]
20:47:18 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,053 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x