Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-03-22   8,195  
0

Konferenciu organizuje Ústav pamäti národa (ÚPN).  Už úvodná častuška predznamenala obsah konferencie, keď sa v podaní dvoch čiperných dám a folklórneho súboru niesli starobylou šurianskou synagógou slová piesne:
V slovenskej zemi tam pod Maďarmi,
tam kde vianoce smutné mali.
Pre svoje milé slovenské piesne,

svoju krv mladú vylievali.
Veľké Šurany, tam sa čo robí,

nieto slobody, čo Maďari sľubovali
Slovenská matka jak je ti ťažko,

keď tvoju dcéru pochovali... atď.  

V prvý deň konefrencie odzneli príspevky:
 1. Andras BECKER (Univerzita Southampton): Britský pohľad na 1. Viedenskú arbitráži ústup a nezasahovanie
 2. István JANEK (Historický ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť): Maďarské revizionistické snahy voči Slovensku v rokoch 1938 - 1940
 3. Michal PEHR (Masarykov ústav a Archív Akadémie vied ČR Praha): Viedenská arbitráž a jej ohlas v českej spoločnosti pohľadom dobovej tlače
 4. Martin HETÉNYI (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra): Zmeny v živote obyvateľstva slovensko-maďarského pohraničia
 5. Yevgen ROGOVYY (Charkovská národná univerzita): Postavenie slovenského obyvateľstva na území južného Slovenska po Viedenskej arbitráži
 6. Viliam JABLONICKÝ (Bratislava): Represie voči nemaďarskému obyvateľstvu na južnom Slovensku v rokoch 1938 - 1945 a ich odraz v spoločenskom a kultúrnom vedomí
 7. Ferdinand VRÁBEL (Bratislava): Náprava krívd z Trianonu? Niekoľko epizód z obsadzovania južného Slovenska maďarským vojskom v novembri 1938
 8. Martin LACKO (Ústav pamäti národa Bratislava): Malá vojna a jej ohlas v slovenskej spoločnosti
 9. Ján MITÁČ (Ústav pamäti národa Bratislava): Krvavý incident v Šuranoch na Vianoce 1938 v spomienkach obyvateľov mesta Šurany
 10. Peter SOKOLOVIČ (Ústav pamäti národa Bratislava): Slovensko-mad'arské napätie na jeseň 1938 v agende trnavského okresného úradu
 11. Helena PALAŤKOVÁ (Katolícka univerzita Ružomberok): Levice v premenách moderných dejín (1938 - 1945)
 12. Miroslav ELIÁŠ (Mestské múzeum Šurany): Združenie katolíckej mládeže na Kostolnom Seku v rokoch druhej svetovej vojny
 13. Martina FIAMOVÄ (Ústav pamäti národa Bratislava): Úteky židovského obyvateľstva cez slovensko-mad'arskú hranicu
 14. František BUDA (Tvrdošovce): Osudy židov z Tvrdošoviec a jeho okolia po Viedenskej arbitráži v horthyovskom Maďarsku

Príspevky boli dosť nevyrovnané svojou kvalitou, sklamaním boli p. V. Jablonický a M. Lacko, ktorý sa nedokázali vymotať z obvyklých tendenčných klišé, naopak príjemne prekvapili F. Vrábel a H. Palaťková.
To, že niektoré deficity boli vlastné väčšine vystupujúcich asi nie je náhoda a možno to vyplýva priamo z témy. Slovenská historiografia zatiaľ nedokáže svoje "veľké témy" posudzovať v kontexte, ani používať neutrálnu terminológiu. Ako keby mala obavy, že ak nezakóduje svoje hodnotenia a súdy priamo do "samovysvetľujúcich" termínov, potom svoje závery nedokáže obhájiť... Neodznel jediný príspevok, ktorý by porovnával postavenie maď. menšiny v 1. ČSR s postavením Slovákov na odstúpenom území. Celkom nepravdepodobne vyznievali i pokusy opísať postavenie židovskej menšiny na odstúpených územiach ako série represálií zo strany "horthyovského Maďarska", ktoré začali eśte v novembri 1938 a skončili ich deportáciami po nemeckej okupácii Maďarska na jeseň 1944.  Pritom pre každého súdneho človeka musí byť jasné, že keby nebolo bývalo viedenskej arbitráže, väčšina týchto ľudí by zahynula ešte v roku 1942 rovnako, ako ich súkmeňovci na Slovensku.
Zaujímavým spestrením programu bolo neplánované vystúpenie dr. Ladislava Deáka. Tento doyen slovenskej historiografie známy svojim konfrontačným štýlom nesklamal ani tentoraz a krátko sa venoval i osobe Jánosa Esterházyho, ktorý L. Deáka dlhodobo irituje. Ukažka jeho neopakovateľného prejavu:
Ešte pár slov, pokiaľ ide o Esterházyho.  Esterházyho nemožno pokladať za priateľa Slovákov. To sa on len za takého vydáva. My máme maďarské diplomatické protokoly. Keby ste to len čítali! Ako oklamať starca Hlinku! Bolo to práve na jar 1938. Esterházy si Slovensko predstavoval - a to bola maďarská idea - Slovensko si môže riešiť svoju vec len v rámci Maďarska. Ako by vyzeralo Slovensko? Slovensko by stratilo východné Slovensko celé, Slovensko by sa obmedzilo na autonómnu oblasť, nie štát. Toto chcel Esterházy. Slovensko pod úplne maďarským vplyvom, však samozrejme. Takže to je ilúzia, že on by... Samozrejme že Esterházy ako politik, ktorý bol veľmi śikovne orientovaný,  vedel., že Slovensko sa môže vrátiť do Maďarska len cez rozbitie Československa. To znamená najprv rozbiť Československo, a potom, keď bude Slovensko neschopné a najnmä keď bude malé,  potom s ním možno naložiť...
Konferencia bude v stredu 23. marca pokračovať druhým dňom.

Folklórny súbor

Pohľad na predsednícky stôl

Pohľad do radov obecenstva

2011-03-23 17:17:21 Ladislav Moravík
Dovolil by som si nesúhlasiť s tvrdením, že na území Maďarského kráľovstva bolo postavenie židovskej menšiny lepšie, ako na území 1. SR.
Maďarsko ako prvá Európska krajina prijala už začiatkom 20.rokov min.storočia viacero antisemitských zákonov, ktoré v máločom zaostávali za norindberskými rasovými zákonmi.
Aj maďarská medzivojnová tlač, bola silno protižidovsky zameraná. Veď aj samotný predseda Tlačovek komory (Sajtókamara), bol jeden z najväčších antisemitských novinárov Mihály Borcsa, ktorý sa neskôr stal aj štátnym tajomníkom, povereným "odžidovčením" maďarského duchovného života.
Tak, ako v r.1942 mnohí Židia utekali zo Slovenska do Maďarska, tak po okupácií Maďarska Nemeckom v marci 1944 zase viacerí Židia sa ilegálne vracali na Slovensko, kde sa cítili byť bezpečnejšie. Toto obdobie však netrvalo dlho, len do augusta 1944 vypuknutia povstania a následného obsadenia Slovenska vojskami Veľkonemeckej ríše.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x