Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-04-13   3,684  
0
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. marca 2011 rozhodlo o prerozdelení účelových dotácií na šport, kultúru, školstvo a cirkev. Ide o každoročný rituál, kde poslanci rozdeľujú balík cca 250 tis. Eur (7,5 mil. Sk)  na základe žiadostí a vlastného dôkladného zváženia. V skutočnosti je to len jedna tretina prostriedkov v danej rozpočtovej kapitole 642, o zbytku sa zrejme rozhoduje iným spôsobom (podrobnejšie viď článok). K ďalśiemu skresleniu dochádza tým, že niektoré podobné aktivity sa financujú cez rozpočty mestských podnikov, čo je svojrázne novozámocké riešenie.  

Tak sa môže stať, že kým o 150,- € pre Badbinton klub rozhoduje v rámci schválenej rozpočtovej kapitoly adresne celé mestské zastupiteľstvo, o cca 70.000,- € na vydávanie novín Castrum Novum, alebo o cca 80.000,- € za vysielanie NZTV tak nerozhoduje. Zmieniť sa je potrebné aj o paralelnom systéme dotácií, ktoré často tie isté neziskovky dostávajú z mestských podnikov, predovšetkým fy Brantner s.r.o. formou "sponzoringu". Opäť ide o desaťtisícové(?) položky a opäť mimo kontroly mestského zastupiteľstva.
Po vysvetlení súvislostí, bez ktorých by bol obraz neúplný, sa môžeme venovať prerozdeleniu tohtoročných dotácií:

Pre úplnosť sme do kapitoly športu zahrnuli i náklady na nájomné a prevádzku športových zariadení. Údaj o ročných nákladoch na Zimný štadión (*) sme čerpali z poslednej dostupnej výročnej správy Bytového podniku za r. 2009. Ani takto skompletizované údaje nie sú úplné z dôvodov spomenutých v úvode. Zreteľne je však vidno, že prideľovanie dotácií  odzkadľuje silu jednotlivých  skupín a ich schopnosť presadiť svoje záujmy v mestskom zatupiteľstve. Tak sa môže stať, že len náklady na dve "primátorské" mestské médiá prevyšujú sumu všetkých dotácií na kultúru dvojnásobne. Cca 500 aktívnych novozámockých športovcov dostáva od mesta takmer 500 tis. € dotácií na šport, kým 2.500 nezamestnaných, na riešenie svojej oveľa naliehavejśej situácie rovnú 0 (nulu) peňazí i pozornosti. Rovnako väčśina z cca 100 občanov mesta bez prístrešku nad hlavou, ktorým ide noc čo noc o holé prežitie, dostáva pomoc blízku nule.  Ale mohli by sme pokračovať mladými rodinami bez šance získať prvý byt, atď. A tento očividný nepomer zrejme nebude len v tom, že poslední menovaní sa doteraz nedovtípili založiť si neziskovky. Z týchto pokrivených pomerov vedie von zrejme jediná cesta - všetky činnosti je  potrebné vrátiť z mestských podnikov späť pod mesto a ich financovanie pod verejnú kontrolu. Následne je možné si vytvoriť verný obraz o reálnych tokoch peňazí do jednotlivých oblastí a upravovať ich podľa skutočných potrieb a priorít občanov mesta.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:29:03 Tzv. účelové dotácie šli prevažne do športu [2011-04-13; 3,684 x]
13:28:00 Až 31 Novozámčanov sa vysťahovalo s Interhelpom do Sovietskeho Zväzu v rokoch 1925-1932 [2010-11-20; 3,787 x]
13:27:29 Egy csésze kávé egy régi arccal a felvidéki médiából - Ernő D. Tok sportújságíró  [2015-08-04; 6,023 x]
13:25:24 Az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Vitézavató ünnepsége [2013-10-25; 9,905 x]
13:23:50 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,376 x]
13:23:17 Érik az alpolgármesteri kinevezés / Dozrieva vymenovanie 2. viceprimátora [2016-10-09; 4,037 x]
13:22:44 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,741 x]
13:22:11 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,135 x]
13:21:37 Systémové zlyhávanie slovenskej historiografie. ÚPN usporiadal diskusný večer o J. Esterházym... [2011-05-03; 5,957 x]
13:21:04 Videozáznam z posledného zasadnutia novozámockého mestského zastupiteľstva je neúplný [2012-04-09; 3,722 x]
13:20:29 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,797 x]
13:19:54 Telek Lajos Popturmix - Indul a Tehetség a Tét XI. sorozata [2017-09-14; 2,533 x]
13:19:19 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,722 x]
13:18:45 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,676 x]
13:18:11 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,043 x]
13:17:36 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 998 x]
13:17:01 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,429 x]
13:16:25 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,376 x]
13:16:04 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 109 x]
13:15:52 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,255 x]
13:15:29 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,795 x]
13:15:16 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,071 x]
13:15:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,850 x]
13:14:41 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,131 x]
13:14:05 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,426 x]
13:13:28 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,372 x]
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,065 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,017 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x