Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-09-12   4,687  
0

Detská predstavivosť je zázračne bohatá a niektoré mestské podniky zdá sa, že tiež... Jedna z "festivalových" tradícií udomácnivśích sa v našom meste za posledné desaťročie, je aj obdarovávanie školákov na začiatku šk. roka. Sponzorský darček so školskými pomôckami pre cca 4 tisíc žiakov 7 novozámockých základných śkôl bol i tento rok zabalený v slušivej igelitke s logami sponzorov - fy Bytkomfort a Brantner.  Vnútri sa nachádzali zošity, pravítko, niekoľko ďalśích drobností a letáčik. Ten sa v tomto roku príliš nevydaril, lebo školský kalendár má poposúvané dni a napr. 1. apríl by sa podľa neho konal miesto nedele už v utorok...  

To ale zrejme nie je až také dôležité - rovnako ako málokto zo žiakov ZŠ potrebuje "manažovať bytový fond", či "rieśiť odpad"... Koniec koncov zmysel týchto balíćkov je v niečom celkom inom - dôležité sú logá mestských podnikov usmievajúce sa na žiačikov. Mestské podniky sú totiž v Nových Zámkov vnímané ako synonymum netransparentného nakladania s majetkom mesta a paralelného financovania najrozličnejších aktivít formou "sponzoringu" mimo kontroly mestského zastupiteľstva.
A hoci je hriech kaziť radosť detí z darčekov, musíme prezradiť veľké tajomstvo, že dobrí ujovia sponzori v skutočnosti žiadnymi sponzormi nie sú a darčeky nekupovali zo svojich peňazí. Tieto darčeky zaplatili rodičia týchto detí, v domienke že platia nájomné, alebo odvoz smetí. Dobrí ujovia sponzori namiesto toho, aby chránili každú korunu obyvateľov mesta ktorí ich živia, nie sú proti zodrať z nich ešte nejakú korunu navyše na "sponzoring".
Nuž na takéto spôsoby si človek nezvyká ľahko a preto je treba začať s výchovou od útleho veku... nejakých pár stoviek tisíc korún na tento účel vlastne ani nie je veľa...


2011-09-13 05:54:48 Attila
Je to minimálne hnusné, že Bytkomfort, ako najväčší tunelár škôl a škôlok ešte má kožu na ksychte dávať deťom "darčeky". Je to obraz o zvrátenosti našej doby.
Mesto a mestské podniky tunelujú inštitúcie, ktoré majú vo vlastnom majetku.
Peniaze putujú do súkromných vrecák, okrem iného aj na Tyršovu ulicu.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x