Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-09-26   5,513  
0
Sobotňajšie číslo denníka ÚjSzó sa v obsiahlej reportáži vracia k priebehu utorňajšieho zasadnutia MsZ v Nových Zámkoch, ktorému dominovala téma tzv. Strašidelných domov. Slovenskej koalícii sa s podporou niektorých ďalších poslancov podarilo presadiť do uznesenia podanie trestného oznámenia na vedenie mesta. K tomuto rozhodnutiu dospeli poslanci na základe správy o výsledkoch kontroly, ktorú na zasadnutí MsZ prečítal hlavný kontrolór mesta. V správe boli konštatované niektoré porušenia platných prtedpisov a prekročenie právomocí, ktorých sa mali zodp. pracovníci dopustiť. Načasovanie kauzy dáva tušiť, že ide skôr o ťah v rámci predvolebnej kampane, než o hájenie záujmov mesta.  


Sobotňajšie číslo denníka ÚjSzó sa v obsiahlej reportáži vracia k priebehu utorňajšieho zasadnutia MsZ v Nových Zámkoch, ktorému dominovala téma tzv. Strašidelných domov. Slovenskej koalícii sa s podporou niektorých ďalších poslancov podarilo presadiť do uznesenia podanie trestného oznámenia na vedenie mesta. K tomuto rozhodnutiu dospeli poslanci na základe správy o výsledkoch kontroly, ktorú na zasadnutí MsZ prečítal hlavný kontrolór mesta. V správe boli konštatované niektoré porušenia platných prtedpisov a prekročenie právomocí, ktorých sa mali zodp. pracovníci dopustiť. Načasovanie kauzy dáva tušiť, že ide skôr o ťah v rámci predvolebnej kampane, než o hájenie záujmov mesta.
Ako je známe, v decembri r. 2007 boli z dvoch zdevastovaných bytových domov na Kasárenskej a Hradnej ulici deložovaní obyvatelia - v prevažnej miere neplatiči - nitrianskou firmou Mediation KMCH s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž. Mesto sa v súťažných podmienkach zaviazalo predať spomínané dva objekty za symbolickú 1 korunu, ak kupujúci zabezpečí náhradné bývanie pre obyvateľov, vyčistí domy od nahromadeného odpadu a do troch rokov zabezpečí ich rekonštrukciu, resp. novú výstavbu na ich mieste. Ako sme si už v podobných prípadoch zvykli, mesto "opomenulo" zmluvne ošetriť možnosť eventuálneho predaja nehnuteľnosti ďaľśiemu subjektu, čo sa na jeseň minulého roka aj stalo. Nehnuteľnosti za 1 mil. Eur získala fy Nuova Venezia s.r.o. s talianskym majiteľom. Zmluvný termín, dokedy by mala byť ukončená rekonštrukcia objektov skončí v decembri t.r. , zatiaľ nevidno žiadne príznaky začatia rekonštrukčných prác.
K úplnému obrazu je potrebné spomenúť aj situáciu ubytovne na Murgašovej ulici, kam sa  časť deložovaných obyvateľov nasťahovala. V dome sa už vyskytla epidémia žĺtačky a napriek častej prítomnosti mestskej polície neprestávajú sťažnosti majiteľov okolitých rodinných domov na krádeže, zastrašovanie, znečistenie exkrementami a pod.

Zrejme nie je náhodou ani to, že na okolí pribúda domov ponúkaných na predaj.


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x