Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-08-26   3,928  
0

Nedávno sme sa v článku venovanom kauze Mostná pozastavili nad podivným spôsobom výpočtu meškania stavby. Podľa našich výpočtov, stavba meškala až 28 dní, kým mesto si uplatnilo zmluvnú pokutu iba za 13 dní omeškania. Ako je známe fy Prospect vyhrala verejnú súťaž s najvyššou ponukou ale s prísľubom dodať stavbu už za 14 dní. V skutočnosti rekonštrukčné práce trvali od 18. júna do 29. júla, t.j. 13+29=42 dní. Prekročenie zmluvne dohodnutej doby činilo 42-14=28 dní, z nich si mesto uplatnilo iba 13 dní (25,042 Eur) a neuplatnilo 15 dní (28,895 Eur). Možno to súvisí s podivným papierom s názvom "Práce, ktoré predlžujú termín stavby", ktorú sme našli priloženú k protokolu o prevzatí stavby...  


Z kauzy Mostná sa pomaly ale isto stáva akýsi test pre novozámockú verejnosť. Veríme, že žartom tohoto typu Novozámčania rozumejú stále lepšie a obľubujú ich stále menej...

A na záver uvádzame chronológiu kauzy:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x