Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-03-13   5,164  
0
Prednedávnom sme publikovali zoznam úverových zmlúv so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré v uplynulých rokoch uzatvorili novozámockí správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov na zateplenie a rekonštrukciu domov.  Dnes zoznam dopĺňame o ďalších dvoch správcov a tiež informujeme o neúspešných pokusoch získať od správcov informácie o jednotlivých projektoch zatepľovania a priebehu obstarávania prác. V rovnakej veci sme oslovili i Mesto, ktoré prostredníctvom Referátu investičného a ŠFRB celý proces dozoruje ako i na samotný fond ŠFRB. O výsledkoch Vás budeme informovať.  


Obrátili sa na nás i niektorí vlastníci bytov, ktorí poskytli bližšie údaje o finančnej schéme uplatňovanej pri zatepľovaní bytov. Ako vysvitlo, tieto nie sú financované z budúcich úspor na kúrení, ale priamym zvýšením nájomného o 20-40 Eur mesačne na dobu 20 rokov. Pritom výšku mesačných splátok napr. NZBD určilo nezávisle od toho, či ide o vlastníkov bytov, alebo o členov, ktorí si byty neodkúpili do os. vlastníctva a ktorí tak vlastne platia za zhodnocovanie cudzieho majetku.

Odpoveď riaditeľky NZBD:
From: ottingerova@nzbd.sk
To: otopse@hotmail.com
Subject: RE: Žiadosť o poskytnutie infromácií na základe zákona č. 211/2000 Z.z.‏
Date: Wed, 24 Feb 2016 15:25:12 +0100

Vážený pán Pšenák,
Na Novozámocké bytové družstvo sa nevzťahuje zákon  o slobodnom prístupe k informáciám , úverové zmluvy, dodávateľské zmluvy ale aj položkovité rozpočty predkladáme vlastníkom, ktorých sa týkajú.
S pozdravom Eva Ottingerová
Riaditeľka družstva a predsedkyňa predstavenstva NZBD


Odpoveď konateľa Bytkomfortu. Ing. Štefánik paradoxne neskúma, či je povinnou osobou adresát - Bytkomfort, ale či je povinnou osobou niekto tretí - v tomto prípade ŠFRB...
Aktualizovaný zoznamn úverových zmlúv:
Por zverejnene cena € subjekt nazov_zmluvy_c_zmluvy dodavatel
1 02/04/2012 157,879 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/3/2012/vpz VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 62,64
2 02/04/2012 559,717 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/4/2012/vpz VBaNP byt. domu, Nám. Gy.Széchényiho 8
3 20/12/2012 149,196 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/135/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Lécka 7,9 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
4 20/12/2012 375,750 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/134/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 8 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
5 20/12/2012 265,333 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/136/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 20 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
6 20/12/2012 321,869 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/137/2012/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 49 v zastúpení: Bytkomfort...
7 09/05/2013 183,787 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/445/2013 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 49 v zastúpení: Bytkomfort,...
8 20/05/2013 120,342 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/47/2013/VPZ VBaNP byt. domu, SNP 4174/30 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
9 12/11/2013 85,786 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/132/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Podzámska 4934/1 v zastúpení: Bytkomfort, s...
10 19/11/2013 326,699 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/604/2013 VBaNP byt. domu, Komárňanská 57 v zastúpení: Bytkomfort, s.r...
11 06/06/2014 358,680 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/223/2014 VBaNP byt. domu, Lastovičia 15 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
12 06/06/2014 193,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/220/2014 VBaNP byt. domu, T.G. Masaryka 36,38 zastúpení: Bytkomfort, ...
13 06/06/2014 143,140 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/213/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 3075/26, 28 zastúpení: Bytkomfo...
14 06/06/2014 62,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/218/2014 VBaNP byt. domu, Šafárikova 24 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
15 25/08/2014 153,570 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/355/2014 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 47 zastúpení: Bytkomfort, s...
16 25/08/2014 74,510 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/348/2014 VBaNP byt. domu, Letomostie 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
17 12/09/2014 61,190 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/774/2014 VBaNP byt. domu, Kapisztóryho 40 zastúpení: Bytkomfort, s.r....
18 12/09/2014 51,040 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/806/2014 VBaNP byt. domu, Ďorocká 13 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
19 08/10/2014 92,170 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/573/2014 VBaNP byt. domu, Kasárenská 6-8 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
20 19/12/2014 248,830 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/928/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 13-15 zastúpení: Bytkomfort, s....
21 08/06/2015 73,340 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/631/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
22 09/06/2015 109,650 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/278/2015 VBaNP byt. domu, SNP 11 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
23 22/06/2015 367,120 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/512/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 49 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
24 22/06/2015 359,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/522/2015 VBaNP byt. domu, Jánošíkova 22,24,26 zastúpení: Bytkomfort, ...
25 29/06/2015 86,350 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/344/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 3 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
26 29/09/2015 342,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/749/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4520/ 61,63,65 zastúpení: Bytkomfo...
27 12/10/2015 186,810 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/862/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 34-36 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
28 12/10/2015 235,670 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/782/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 37, 39, 41 zastúpení: Bytk...
29 19/01/2016 378,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/941/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4223/59 zastúpení: Bytkomfort, ...
30 19/01/2016 231,380 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/946/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 5129/15-17 zastúpení: Bytkomfort, ...
31 19/01/2016 167,150 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1047/2015 VBaNP byt. domu, Nové Zámky G. Bethlena 13-15 zastúpení: Byt...
32 15/02/2016 240,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1246/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 5287/24,26,28 zastúpení: Bytkomfor...
33 15/02/2016 278,610 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1241/2015 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 5305/11,13,15 zastúpení: By...
34 16/04/2012 221,565 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/9/2012/vpz VBaNP byt. domu, Novomestská 14,16
35 16/04/2012 218,706 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/7/2012/vpz VBaNP byt. domu, G. Bethlena 46,48,50
36 16/04/2012 213,997 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/8/2012/vpz VBaNP byt. domu, Gogoľova 1,3,5
37 14/05/2012 251,270 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uz_404/196/2012 VBaNP byt. domu, Gúgska 15,17,19
38 13/12/2012 30,508 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/769/2012 VBaNP byt. domu, Tyršova 5,7
39 20/12/2012 145,548 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/768/2012 VBaNP byt. domu, Nábrežná 81,83 v zastúpení: NZBD
40 31/01/2013 281,814 € NZBD Zmluva o úvere 404/153/2012/VPZ VBaNP byt. domu, J. Kráľa 2,4,6 v zastúpení: NZBD
41 03/04/2013 222,503 € NZBD Zmluva o úvere 404/4/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4846/97 v zastúpení: NZBD
42 03/04/2013 112,104 € NZBD Zmluva o úvere 404/6/2013/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 2454/66-68 v zastúpení: NZ...
43 03/04/2013 71,365 € NZBD Zmluva o úvere 404/2/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Gogoľova 4294/2 v zastúpení: NZBD
44 03/04/2013 184,937 € NZBD Zmluva o úvere 404/3/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4831/99 v zastúpení: NZBD
45 03/04/2013 188,167 € NZBD Zmluva o úvere 404/5/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4847/14 v zastúpení: NZBD
46 08/04/2013 161,600 € NZBD Zmluva o úvere 404/32/2013 VBaNP byt. domu, SNP 4013/46 v zastúpení: NZBD
47 08/04/2013 55,473 € NZBD Zmluva o úvere 404/33/2013 VBaNP byt. domu, Lécka 4933/28 v zastúpení: NZBD
48 08/04/2013 199,438 € NZBD Zmluva o úvere 404/34/2013 VBaNP byt. domu, Bitúnková 4773/7, 9, 11 v zastúpení: NZBD
49 09/04/2013 102,879 € NZBD Zmluva o úvere 404/41/2013 VBaNP byt. domu, Michalská bašta 3774/5-7 v zastúpení: NZBD
50 20/05/2013 79,568 € NZBD Zmluva o úvere 404/45/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4657/25 v zastúpení: NZBD
51 08/07/2013 208,399 € NZBD Zmluva o úvere 404/249/2013 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 4120/8,10,12,14 v zastúpení: NZBD
52 19/11/2013 57,401 € NZBD Zmluva o úvere 404/555/2013 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 1119/18,20,22 v zastúpení: NZBD
53 12/03/2014 65,370 € NZBD Zmluva o úvere 404/760/2014 VBaNP bytového domu v Jasovej 78, 79 zastúpení: NZBD
54 12/03/2014 41,080 € NZBD Zmluva o úvere 404/755/2014 VBaNP byt. domu, M.R.Štefánika 53-55 zastúpení: NZBD
55 11/04/2014 210,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/427/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 30,32 zastúpení: NZBD
56 07/05/2014 186,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/92/2014 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 318/77,79,81 v zastúpení: N...
57 07/05/2014 141,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/88/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 27-29 v zastúpení:NZBD
58 07/05/2014 61,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/93/2014 VBaNP byt. domu, Lécka 4476/26 v zastúpení:NZBD
59 07/05/2014 184,790 € NZBD Zmluva o úvere 404/94/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 2487/10,12 v zastúpení: NZBD
60 07/05/2014 189,680 € NZBD Zmluva o úvere 404/95/2014 VBaNP byt. domu, S. H.Vajanského 45 v zastúpení: NZBD
61 07/05/2014 151,320 € NZBD Zmluva o úvere 404/90/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 67 - 69 v zastúpení:NZBD
62 07/05/2014 108,550 € NZBD Zmluva o úvere 404/83/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4649/31-33 v zastúpení: NZBD
63 19/06/2014 115,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/224/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 15-17 zastúpení: NZBD
64 19/06/2014 99,380 € NZBD Zmluva o úvere 404/225/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4696/30-32 zastúpení: NZBD
65 19/06/2014 198,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/226/2014 VBaNP byt. domu, SNP 3994/48, 50, 52, 54 zastúpení: NZBD
66 16/12/2014 29,980 € NZBD Zmluva o úvere 404/797/2014 VBaNP byt. domu, Komenského 10 zastúpení: NZBD
67 17/12/2014 97,700 € NZBD Zmluva o úvere 404/927/2014 VBaNP byt. domu, Komárňanská 47 zastúpení: NZBD
68 09/06/2015 178,810 € NZBD Zmluva o úvere 404/159/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 33-35-37 zastúpení: NZBD
69 22/06/2015 168,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/229/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 4888/59,61,63 zastúpení: NZBD
70 22/06/2015 167,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/306/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 11-13 zastúpení: NZBD
71 22/06/2015 167,260 € NZBD Zmluva o úvere 404/236/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 2820/14,16 zastúpení: NZBD
72 29/06/2015 344,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/379/2015 VBaNP byt. domu, Nám. Gy. Szechényiho 4 zastúpení: NZBD
73 22/09/2015 280,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/667/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 8-10-12 zastúpení: NZBD
74 29/09/2015 181,440 € NZBD Zmluva o úvere 404/697/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 1-3 zastúpení: NZBD
75 29/09/2015 402,430 € NZBD Zmluva o úvere 404/711/2015 VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 14-16-18 zastúpení: NZBD
76 08/12/2015 285,800 € NZBD Zmluva o úvere 404/688/2015 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 24-26 zastúpení: NZBD
77 17/12/2015 87,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/900/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4342/41 zastúpení: NZBD
78 19/01/2016 189,270 € NZBD Zmluva o úvere 404/887/2015 VBaNP byt. domu, Roľnícka 1, 3 zastúpení: NZBD
79 29/01/2016 91,410 € NZBD Zmluva o úvere 404/919/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 43 zastúpení: NZBD
80 02/02/2016 77,860 € NZBD Zmluva o úvere 404/1127/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 23 zastúpení: NZBD
81 10/02/2016 266,620 € NZBD Zmluva o úvere 404/1143/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 73,75 zastúpení: NZBD
82 10/02/2016 263,210 € NZBD Zmluva o úvere 404/1156/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 11,13,15 zastúpení: NZBD
83 10/02/2016 369,730 € NZBD Zmluva o úvere 404/1139/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 17,19,21,23 zastúpení: NZBD
84 10/02/2016 171,040 € NZBD Zmluva o úvere 404/1137/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 5278/5,7 zastúpení: NZBD
85 15/02/2016 128,490 € NZBD Zmluva o úvere 404/1266/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 38,40 zastúpení: NZBD
86 15/02/2016 203,910 € NZBD Zmluva o úvere 404/1265/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 19,21 zastúpení: NZBD
87 03.09.2013 141,192 € Handimex-byt Nové Zámky, s. r. o. Zmluva o úvere 404/74/2013/VPZ VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 1358/32, 34 v zastúpení: Han...
88 30.09.2014 91,820 € SVB Komárňanská 53 a 55 Zmluva o úvere 404/418/2014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Komárňanská 53 a 55 Komárňansk...

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
20:17:13 Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu... [2016-03-13; 5,164 x]
20:16:54 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,266 x]
20:16:05 Slávnostné otvorenie Vzdušných Zámkov [2020-01-26; 1,740 x]
20:16:00 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,987 x]
20:14:36 MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2... [2015-10-10; 5,642 x]
20:14:14 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,944 x]
20:13:44 Kto je vlastne zodpovedný za kauzu Zúgov? [2014-04-25; 10,750 x]
20:13:11 Egy csésze kávé Mgr. Héger Rudolffal a Music Art Művészközvetitő Ügynökség ügyvezető igazgatójával... [2015-05-31; 5,096 x]
20:12:27 Znepokojujúce správy z mestského úradu... [2014-12-10; 12,169 x]
20:12:16 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 151 x]
20:11:50 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 711 x]
20:11:34 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 199 x]
20:11:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,309 x]
20:11:00 Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!" [2011-12-19; 3,668 x]
20:10:57 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 145 x]
20:10:52 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 780 x]
20:10:52 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,138 x]
20:10:32 Mnohé obce sa snažia zamestnať chudobných. V Nových Zámkoch sa poslanci snažia zamestnať predovšetký... [2016-06-16; 3,981 x]
20:09:21 Ach, vykľulo sa šidlo z vreca. Za primátorovým ťažením proti hazardu je pokus vyčistiť terén pre chy... [2020-11-16; 2,237 x]
20:08:30 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 807 x]
20:08:28 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla [2014-05-12; 5,185 x]
20:07:30 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,584 x]
20:07:04 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 651 x]
20:06:13 Za 4 dni má nový dokumentárny film ruského opozičného politika 6 miliónov zhliadnutí [2017-03-06; 2,603 x]
20:06:10 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 727 x]
20:05:50 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,616 x]
20:05:36 Posl. Schwarz o zmluve s Brantnerom: "Vážení, my sme nikdy neboli za tú zmluvu! Nikdy!..." [2015-10-07; 3,748 x]
20:05:11 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,242 x]
20:04:53 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,984 x]
20:04:36 Videozáznam z posledného zasadnutia novozámockého mestského zastupiteľstva je neúplný [2012-04-09; 3,710 x]
20:04:29 Solúnski bratia a Veľkomoravská ríša. Beseda s J. Steinhübelom 27. októbra v knižnici A. Bernoláka... [2010-10-24; 4,667 x]
20:04:16 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,050 x]
20:04:07 "Mesto nadobudlo presvedčenie, že prevod vlastníckych práv je najvhodnejšie riešenie" [2010-10-11; 8,255 x]
20:03:27 Hová lett Szent István király? / Kam sa podel Sv. Štefan? [2011-08-19; 6,226 x]
20:02:52 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,223 x]
20:02:19 Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá n... [2019-06-02; 2,729 x]
20:02:14 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,102 x]
20:01:14 Ako by sa o histórii nemalo písať II. U F. Vrábela pretrváva záujem o novozámockých legionárov... [2012-08-28; 5,229 x]
19:59:56 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 694 x]
19:59:08 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,478 x]
19:57:46 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,174 x]
19:57:37 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,526 x]
19:57:26 Priatelia hazardu v Nových Zámkoch [2021-08-07; 1,165 x]
19:57:18 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,934 x]
19:55:08 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,094 x]
19:53:41 Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ? [2016-11-12; 3,667 x]
19:53:27 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,329 x]
19:52:50 Az érsekújvári magyarságnak az idén sem sikerült méltóképpen megünnepelnie Augusztus 20-át / Ani v ... [2013-08-20; 3,830 x]
19:52:25 A szlovák nyelvészek és a szlovák nyelvtörvények: A szlovák nyelvpolitika elemzése / Slovenskí jazyk... [2012-09-16; 6,904 x]
19:52:13 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,615 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x