Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-01-15   3,038  
0
Jedna z tých menej transparentných, pritom významných novozámockých firiem je Jednota Nové Zámky. V poslednom čase sme si všimli nikým neohlásené zníženie úrokov na jej nákupných kartách, zrušenie hojne využívanej služby COOPkasa - možnosti zaplatenia šekov pri kase, ako aj neúspešný pokus zabrániť výstavbe konkurenčného supermarketu na Vajanského ulici. Určité tajnostkárstvo vyplýva priamo z jej organizačnej formy - je spotrebným družstvom, hoci kto sú "družstevníci" to nikto nevie. Aj keď chodíte do "družstva" desaťročia, dostanete len nákupnú, nie členskú kartu (pritom teoreticky Vás od nej delí len 30-eurový vklad). Svoju organizačnú formu i vedúce kádre Jednota zdedila zo starého režimu - vznikla ešte v roku 1950 ako Okresné spotrebné družstvo. Napriek tomu si počína pomerne úspešne - novozámocká Jednota je najväčšia firma v skupine, ktorá združuje 26 družstiev po celom Slovensku.  


Tempo Supermarket Nové Zámky – najväčšia prevádzková jednotka družstva s predajnou plochou 1.750 m2

V novozámockej jednote sa konzervatívne prvky miešajú s inováciami - ako prvá prišla napríklad s elektronickými cenovkami, zato ak si po nákupe chcete dať kávu, tak si ju môžete kúpiť v automate a vypiť pod otvorenou strieškou pred hypermarketom na stojáka. Cez sviatky Vám s ukladaním nákupu do igelitiek pomáhajú sympatické dievčatá a chlapci, ale v letných horúčavách sa pokladníčky schovávajú ak si chcú odpiť z litrovej fľaše minerálku - vraj to majú zakázané. Že pracovať v Jednote nebude žiadne terno o tom svedčí i priemerná mzda 745 Eur pri počte zamestnancov nad 1000 osôb. Kolujú tiež legendy o tom, ako vedenie bedlivo pozoruje podriadených, či nenakupujú u konkurencie...

Najvyšším orgánom družstva je zhromaždenie delegátov, ktoré sa schádza raz ročne. Kto sú delegáti, koľkí sú a ako prebiehajú nominácie nie je jasné.

Orgány družstva pracovali v poslednom období v nasledovnom zložení:

Predstavenstvo:  Ing. Štefan Mácsadi (predseda), Ing. Oľga Szabóová (podpredsedníčka), PhDr. Štefan Bugár, PhD., Ing. Iveta Goldschmidtová, Vladimír Kuzma, Ing. Ladislav Mácsadi, Ing. Pavel Oravec, Ing. Ladislav Oremus, Dalida Pitáková, JUDr. Miloš Zahorák

Kontrolná komisia: Ing. Jozef Šuman (predseda), Jozef Cserman (podpredseda), Ing. Pavol Hudák, PhD.,Ing. Marek Polák, Ing. Ján Šimunek

V poslednom auditovanom účtovnom období COOP Jednota Nové Zámky dosiahla zisk 1,5 mil. Eur pri obrate 111 mil €  s 2% medziročným nárastom.Základné imanie v rovnakom období bolo 1.8 mld. €.
Aktuálne družstvo funguje so 112 prevádzkami (v r. 1989 bolo toto číslo 400), z toho 24 predajní je na území susedných okresov. Vlajkovými loďami sú 4 predajne Tempo supermarket. V najväčšej z nich na ul. J. Kráľa v Nových Zámkoch - tam kde sa nenašlo miesto pre kaviarničku - odovzdali poschodie čínskemu supermarketu, čo je len ďaľśím signálom, že so spoločenskou zodpovednosťou tejto firmy nie je všetko celkom v poriadku. Až 93 svojich objektov družstvo neprevádzkuje ale prenajíma tretím subjektom. Ročné príjmy z prenájmu činia asi 0,5 mil. Eur.

Podľa výročnej správy za rok 2016 družstvo eviduje 11.225 aktívnych členov, kým držiteľov zákazníckych nákupných kariet je takmer 100 tisíc. Pritom nákupy na karty tvoria až 2/3 z maloobchodného obratu. Výmeou za - nedávno zníženú - aktuálne 1%-nú prémiu  tak novozámocká Jednota dokonale a menovite pozná nákupné portfólio 100 tisíc svojich zákazníkov...
 
 

Okrem tradičných foriem sebaprezentácie verejnosť nemá veľa možností nahliadnuť do činnosti spotrebného družstva


Prečítajte si aj naše starśie články:

2017-06-02   Kto je zodpovedný za zničenie životného priestoru obyvateľov Vajanského ulice?
2011-02-08   Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu
 
Fotografie: Výročná správa jednota Nové Zámky SD za rok 2016
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x