Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-02-03   5,216  
0
Nové Zámky sú ostrovčekom stability - žiaľ práve v oblasti, v ktorej by to bolo najmenej žiadúce, v kšeftovaní a predajoch mestského majetku "za korunu". Tak hlboko ako počas dvadsiatich minút na poslednom zastupiteľstve 13. 12. 2017 bola novozámocká samospráva naposledy pri pokuse predať parcelu za Ajaxom bratrancovi primátorovej manželky. Z tamtej transakcie sa napokon zišlo, keď na svetlo božie vyplával inzerát nitrianskej realitky cez ktorú sa novopečený majiteľ snažil obratom "streliť" parcelu za oveľa vyššiu cenu... Aj z decembrovej epizódy, ktorú Novozámčania môžu zatiaľ poznať iba ako "Castle Ring - projekt pretekárskej dráhy na Dvorskej ceste" sa nepochybne postupne vykľuje veľká kauza. Aká veľká? 10 hektárová plocha v uvedenej lokalite má podľa platnej cenovej mapy hodnotu 2 mil. Eur.  


Búdu šili dôkladne. Už pred rokom nechal primátor odhlasovať zámer vybudovať priemyselný park za Kaflaundom pri areáli mestskej firmy Bytkomfort. Ešte nikto nemohol vedieť odkiaľ vietor fúka, hoci bolo zrejmé, že takto sa priemyselný park nebuduje (viď článok Takto sa priemyselný park nezakladá)

Veľmi umne sa už vtedy stanovila aj cena 1Eur/m2, aby niekto nebodaj neponúkol viac, a aby neskôr nevznikali otázky. Aktéri síce odmietli pomenovať investora s ktorým mali rokovať, a na podnet ktorého vlastne konali, ale s veľkou pravdepodobnosťou to bola už aj vtedy firma AMV Slovakia. Práve jej klon AMV Invest "sprivatizoval" kaskády  Zúgov a postavil na nich - na najväčšie zdesenie obyvateľov mesta - vodnú elektráreň. A to zďaleka nebola ich prvá transakcia s mestom - pamätníci si možno ešte spomenú na privatizáciu MŠ na Kollárovej ulici či samotného sídla firmy AMV na Dostojevského ulici, kde pôvodne sídlila škola pre mentálne postihnutých. (Ako cez kopirák sa niekto v roku 2013 veľmi snažil sprivatizovať MŠ na Cyrilometódskej ulici a presťahovať škôlkarov do budovy ZŠ Mostná, čo sa však nakoniec vďaka silným protestom a blížiacim voľbám neudialo).

Za uplynulý rok sa v projekte "Priemyselného parku na Dvorskej ceste" udialo viacero zmien, ponúkaná rozloha narástla zo 6 hektárov na takmer desať. Konateľ Bytkomfortu zistil, že práve tadiaľ vedie plynové potrubie i elektrické vedenie do jeho podniku, čo predtým netušil a preto sa napriek platnému uzneseniu ani nedržali striktne požiadavky na priemyselný park a akceptovali aj pretekársku dráhu - a to stále za nezmenenú cenu 1Eur/m2. Aby sa názov zachoval, investor sa zaviazal aj k postaveniu akéhosi miniatúrneho priemyselného parku na cca 1/10 rozlohy... k čomu ho mesto určite donúti zmluvnou pokutou (zrejme tiež 1Euro) a hrozbou spätného odkúpenia areálu (načisto nereálnou - ako vyplynulo z diskusie na zastupiteľstve.). Drobná zmena nastala i v tom, že kým na mestskej rade sa mal investor zaviazať k plneniu do 3-ch rokov, v konečnej verzii sa to zvoľnilo na rokov sedem.

Diskusia na zastupiteľstve dávala tušiť, že prebehla starostlivá príprava a aj fundovaný príspevok posl. Malperovej ilustroval, že neberie svojich 500 Eur/mesačne v Bytkomforte nadarmo. Po príspevku posl. K. Forróa začíname tiež dúfať v skoré ukončenie jeho sporu s mestom ohľadne dražby Holotovho domu a veríme, že ani ostatní poslanci nerobili zo seba blbcov zadarmo... navyše takto krátko pred voľbami.

Celé ťažisko tejto habaďúry je zrejme sústredené okolo Bytkomfortu a jeho dočasného konateľa. Veď pre Bytkomfort musí byť krajne nevýhodné nechať sa zo všetkých strán obkľúčiť a stratiť všetko zázemie, na ktorom by mohol v budúcnosti expandovať. Odovzdaním všetkých susedných pozemkov firme AMV, si Bytkomfort nebude môcť bez jej súhlasu zriadiť ani rozhlas po drôte. Ostatne prečo pretekársku dráhu nepostaví samotný Bytkomfort?

Ako evergreen znie odkaz na bližšie nešpecifikovanú "enviromentálnu záťaž". Hoci nikto nevie a ani nechce vedieť jej hodnotu, práve za túto neznámu cenu mesto odovzdáva tieto pozemky... Model navlas podobný, ako keď svojho času poslanci kupovali od mesta svoje stavebné pozemky  "za facku".

Satelitný záber na lokalitu:

 
 


Za rok apetít investora - na úkor Bytkomfortu - ďalej rástol. Vľavo je mapka odsúhlasená zastupiteľstvom v  decembri 2016, vpravo skutočný rozsah predávanej rozlohy v decembri 2017.25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch dňa 13.12.2017 časť 4/5
Sledujte od časovej značky 40:00 po 1:00:00.
 

Len veľmi málo statočných...

2016-12-09   Takto sa priemyselný park nezakladá - 6 hektárový pozemok na Dvorskej ceste chce mesto predať za 1 euro/m2
2015-03-31   Chronológia kauzy "Pozemky pre poslancov za facku"
2013-03-13   Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády"
2013-03-20   Kauza likvidáce MŠ na Cyrilometódskej ul.
2013-03-08   Ako sa predávala MŠ na Kollárovej ulici v roku 2008
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x