Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-08-01   2,797  
0
Dnešné zastupiteľstvo bolo zvolané neplánovane kvôli schvaľovaniu volebných obvodov na novembrové komunálne voľby, dominovali však iné temy: apely aktérov kauzy Holotovho domu, situácia s futbalovým klubom, bezdomovci ocikávajúci lavičky na námestí a ospravedlnenie sa JUDr. Valenta za nepravdivé tvrdenia v súvislosti s tržnicou.  


V úvodnej časti vystúpil p. Attila Süll, ktorý je jedným z neúspešných dražiteľov Holotovho domu, opísal peripetie prípadu a vyzval poslancov na mimosúdne urovnanie - vyplatenie 600 tisícovej istiny pri odpustení úrokov v podobnej výške. Poslanci ponuku odmietli - reálne sa obávajú, že s rovnakou pohľadávkou uspeje i firma SQUAM TRADE SE a mesto by za svoje dávne hriechy platilo dvojmo (práve tento vývoj sme očakávali - článok tu...)

Vypuklo sa prejavil i konflikt záujmov u posl. K. Forróa, ktorý je druhým z neúspešných dražiteľov a ktorý si rovno navrhol uznesenie vo vlastnej veci, nenašiel však dostatok podporných hlasov. Odznela i zaujímavá replika jednej z poslankýň adresovaná poškodeným "Kde ste boli doteraz?" a presne to by sme sa chceli spýtať p.poslankyne aj my - kde bola ona doteraz? Prečo neriešila kauzu dražby Holovho domu z vlastnej iniciatívy? A prečo nerieši všetky ostatné chronické nešváry okolo seba? Zabudla vari, že stále platí lúpežná  zmluva s Brantnerom ktorá ročne odčerpáva milión Eur navyše a kvôli ktorej umiera naše mesto? Nevšimla si vari trvalé porušovanie zákona tým, že zastupiteľstvo zasadá vo svojej kutici s vylúčením verejnosti? Nevšimla si vari že dve tretiny jej ctených kolegov poslancov kšeftujú s mandátmi a predávajú ich aktuálnemu primátorovi za fleky v mestských podnikoch, dotácie, pôžitky rodinným príslušníkom? Vari sú slobodní vo svojom rozhodovaní ako ukladá zákon?
Toľko k téme Holotovho domu a k pani poslankyni - túto malú odbočku sme si dovolili len z príležitosti, že podľa našich informácií už nebude ďalej kandidovať do MsZ a nezaškodí ak pri záverečnom bilancovaní spočíta, čo všetko pre svoje mesto za toľké roky neurobila...

Po kauze Holotovho domu sa na základe poslaneckej otázky I. Katonu neplánovane dostala na pretras téma Futbalového klubu mesta. Ako z v nadpise citovaného výroku p. primátora vyplýva, problém už prakticky vyriešil. Neprezradil síce, kto sedí v Správnej rade FKM ("Správna rada zasadá v zložení v akom zasadá"), dozvedeli sme sa však že nový štatutár FMK sa volá Július Varga a ďalší členovia vedenia sú pp. Marek Kothaj, Alexander Laki a Barnabáš Ferency. Anonymná správna rada vyriešila aj finančné problémy klubu - konkrétne sme sa nedozvedeli ako, ale domnievame sa, že príspevkami mestských podnikov, v ktorých p. primátor hospodári bez toho, aby mu do toho niekto kibicoval...

Jediná skutočne pozitívna správa ohľadom FKM je, že správu štadióna preberá mesto späť do vlastných rúk prostredníctvom príspevkovej organizácie Novovital za účelom riadneho udržiavania objektu. Konečne!

Odzneli aj správy o alarmujúcich pomeroch na lavičkách okolo františkánskeho kláštora, kde sa usalašili bezdomovci, ktorí ich ocikávajú. Primátor vidí riešenie v asistencii mestskej polície, viceprimátor v tom, aby "BEZDOMOVCI ASPOŇ ODIŠLI ODTIAĽ" a my sa len potichu pýtame KAM BY MALI ODÍSŤ?! Lebo ako sa mesto demonštratívne nestaralo o svojich najbiedneších obyvateľov v Piši-ére, tak ich ignoruje aj teraz...
Kde sú už časy, keď ich primátor hostil na vianočnej kapustnici?!

Zlatým klincom programu bolo rituálne ospravedlňovanie sa konateľa Brantnera posl. Valenta za svoje slová na minulom zastupiteľstve o tom, že počas provizória s rekonštruovaným trhoviskom "trhovníci neplatili ani cent". P. poslanec upresnil, že síce platili, ale za niečo úplne iné - za poplatky hygiene, prenájom amfiteátra a ešte za to, aby mohol Brantner doplatiť zvyšok. Opäť zabruslil na tenký ľad čísiel - vraj náklady Brantnera činili 1,136 Eur z čoho sa na poplatkoch od trhovníkov vyzbieralo iba 235 Eur...

V šume iných tém bolo nenápadne schválené osadenie "Informačnej tabule o stĺpe hrdinov pri kaplnke sv. Anny na náklady a riziko OZ Za troma mostami" - ďalšej iniciatíve dopleteného dedka známeho z kauzy legionárskeho pamätníka na hroboch obetí 1. sv. vojny - písali sme tu... Raz darmo, umierajúce mesto ponúka veľký priestor pre rôznych excentrikov, vtákov turulov a iných vtákov...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:20:29 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,797 x]
13:19:54 Telek Lajos Popturmix - Indul a Tehetség a Tét XI. sorozata [2017-09-14; 2,533 x]
13:19:19 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,722 x]
13:18:45 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,676 x]
13:18:11 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,043 x]
13:17:36 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 998 x]
13:17:01 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,429 x]
13:16:25 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,376 x]
13:16:04 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 109 x]
13:15:52 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,255 x]
13:15:29 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,795 x]
13:15:16 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,071 x]
13:15:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,850 x]
13:14:41 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,131 x]
13:14:05 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,426 x]
13:13:28 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,372 x]
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,064 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,017 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]
12:56:15 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 859 x]
12:55:37 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,300 x]
12:54:51 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,425 x]
12:53:26 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,810 x]
12:52:22 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,068 x]
12:52:15 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 794 x]
12:51:14 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,140 x]
12:50:44 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,785 x]
12:49:41 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,149 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x