Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-01   2,950  
0
V týchto komunálnych voľbách bude súťažiť 85 záujemcov o získanie 25 miest v mestskom zastupiteľstve. Okrem toxických tvárí, ktoré už mnohokrát dokázali čoho sú schopní, je medzi kandidátmi i niekoľko sympatických mladých ľudí, ktorí môžu konečne priniesť zmenu, rozprúdiť diskusie o smerovaní mesta a vytrhnúť Nové Zámky zo zajatia zmluvy s Brantnerom a úpadku, ktorý reprezentuje. Zvlášť nás poteší ak vysvitne, že niektorí z kandidátov sú našimi skalnými fanúšikmi a sledujú dianie v meste i prostredníctvom našich stránok. Jedného takého sme len včera objavili a od veľkej radosti nás nenapadlo nič múdrejšie, než mu rovno doporučiť, aby sa vzdal kandidatúry...   
Ing. Peter Mészáros sa od iných kandidátov, ktorých sme si vôbec nevšimli, líši iba tým, že má o niečo viac billboardov, o niečo viac platenej reklamy na Facebooku a že v predvolebných mesidžoch svojich voličov v 3. novozámockom obvode informuje o takých témach ako je storočnica Československa či Martinská deklarácia. To posledné nám pripadalo byť obzvlášť divné. Rovnako, ako fakt, že na jeho vizuáloch nie vždy nájdete logo strany na kandidátke ktorej sa o mandát uchádza.

Pozreli sme si Petrovu FB stránku, z ktorej sme sa dozvedeli základné informácie o sympatickom mladom mužovi. 

 


 
Z textu sme pochopili, že Petrovi veľmi záleží na tom, aby sa v našom meste žilo stále lepšie a dokonca zistil, že sú tu ešte určité negatíva, ktoré treba odstrániť aby sa podobné perspektívne mladé rodiny v Nových Zámkoch udržali, aby necestovali za prácou niekam ďaleko, aby práve tu vychovávali svoje detičky aj svojich dvoch psíkov.

Už-už sme chceli stránku aj s dobrým pocitom zavrieť, keď sme si uvedomili, že ak niekto dianie v našom meste pozorne sleduje, azda sa zapojí do diskusie na niektoré témy, ktoré vo verejnej mienke rezonujú. Azda priloží ruku k spoločnému dielu, alebo aspoň pomôže vyvinúť tlak, aby sa tu napríklad ... nekradlo. Nič také sme však nenašli.

Tiež sme si uvedomili, že sa p. Mészáros už druhý deň po prípadnom zvolení ocitne v konflikte záujmov, keďže bude hájiť záujmy mladých rodín voči toxickým poslancom mastiacim si svoje vrecká, a súčasne bude čeliť tým istým poslancom zasadajúcim v samospráve VÚC keď budú rozhodovať o zariadení, v ktorom p. inžinier pracuje, dokonca priamo aj o jeho riaditeľskej stoličke na ktorej sedí...
 
Pán riaditeľ je však človek dialógu a vo svojej podrobnej odpovedi naše obavy s prehľadom vyvrátil. Nemáme zaťahovať jeho zariadenie do komunálnej politiky, o  jeho riaditeľskej stoličke rozhodujú i ďalší poslanci NSK a nie iba tí novozámockí a odkiaľ by sme už len my mohli vedieť, či sa p. riaditeľ niekedy zaujímal o nejaké dianie v NZ alebo nie. Do polemík na FB sa nezapája kvôli osočovaniu, ktoré on nemá rád (čo mu ale nebráni umiestňovať tam platenú reklamu).

Pán riaditeľ nás ubezpečuje, źe si určite vie povedať svoj názor a nevidí dôvod na konflikt záujmov. Už 3.5 roka je úspešný manažér a riadi klektív spolupracovníkov, ktorí sú oddaní svojej ťažkej práci. Ostatne zaťahovanie zariadenia sociálnych služieb do tejto diskusie považuje za neférové.

Nuž čo k tomu všetkému dodať? Naozaj krivdíme perspektívnemu mladému kandidátovi, ktorý už teraz čestne pracuje pre seniorov a môže ešte toľko dobrého vykonať pre svoje mesto?

Napriek všetkému si to nemyslíme.

P. riaditeľ priśiel z okresného úradu práce, kde pracoval pod vedením riaditeľky p. Ing. Bohátovej. Kandiduje na kandidátke Smeru, ktorej okresnou predsedníčkou je p. Ing. Bohátová. Za riaditeľa domova sociálnych služieb uspel vo výberovom konaní 29. apríla 2015 štyrmi hlasmi zo šeistich. Členkou výberovej komisie bola p. Ing. Bohátová poslankyňa NSK. Vo svojom krátkom životopise to síce nespomína, ale už aj v súčasnosti pracuje v komisii dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a politiky zamestnanosti mestského zastupiteľstva, kam sa nemal ako inak dostať než pomocou p. Ing. Bohátovej, poslankyni MsZ. Už 4 roky tedá má možnosť ovplyvňovať dianie vo svojom meste aj oveľa účinnejším spôsobom, než mĺkvym pozorovaním...

Teraz v ňom, (alebo v niekom inom) skrsla zaujímavá myšlienka kandidovať do zastupiteľstva. V 3. obvode bude na zvolenie potrebovať cca 560 hlasov. V domove seniorov, ktorý sa zhodou okolností nachádza v rovnakom obvode, ako p. riaditeľ kandiduje, sa stará  80 zamestnancov o 190 zverencov, s rodinnými príslušníkmi plus skalnými fanúšikmi Martinskej deklarácie by to mohlo vydať tých potrebných 500+ hlasov...

Možno to ale p. riaditeľ skutočne nemyslí zle. A rozumieme jeho uisteniam že v jeho prípade žiadny konflikt záujmov nehrozí. On sa nám javí priamo ako stelesnenie konfliktu záujmov. Nie je nič príjemnejšie, ak poslanec môže sám seba nominovať na nejakú teplú stoličku v inštitúcii, v ktorej má dohliadať na verejný záujem. Ako to v praxi vyzerá vidíme na množstve príkladov. V roku 2011 sme napríklad neverili, že by poslankyni NSK Ing. Bohátovej mohlo čo i len napadnúť využiť svoj poslanecký mandát na získanie osobného prospechu...  A čo sa nestalo? Zamestnala sa v škole vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorého bola poslankyňou... (článok tu...)

Pán riaditeľ, ktorý, opakujeme, môže mať tie najčestnejšie úmysly, musí uznať, že ak dobré desaťročie zápasíme s korupciou v samospráve, nemôžeme chcieť aby sa koník p. Bohátovej dostal do zastupiteľstva v čase, keď - ako dúfame - sú Novozámčania ako nikdy blízko k tomu, že sa zbavia nielen toxickej poslankyne Bohátovej, ale aj Smeru a aj všetkého čo reprezentuje...
 


 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x