Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-09   2,095  
0
Ako vždy, i teraz sa môžeme mýliť, ale naše zdroje hovoria, že nebývalé. Pred voľbami totiž strýka i synovca opantal pocit, že nadobro skončili, že zajtrajšok sa pre nich nekoná... Preto i odmeny mali byť akýmsi finálnym odstupným, ktorým mal p. primátor honorovať všetky ich dobré služby počas plynulých štyroch rokov. To ešte nikto netušil, aké paradoxné výsledky voľby prinesú: že vítečníci ostanú vo svojich funkciách, zato mnohí z tých, ktorí ich svojimi hlasmi kryli, budú musieť skončiť...  


Vznikla pomerne priaznivá klíma, aby sa začalo hovoriť o veciach, o ktorých sa doposial dodržiaval úzus mlčania, a táto vec by mala byť prvou. Nie je predsa možné, aby poslancii trpeli vo svojich radoch kolegov, ktorí v rozpore so svojim poslaneckým sľubom potajomky dostávajú od primátora desaťtisíce Eur, ale na zastupiteľstvách vystupujú, ako keby boli svojimi pánmi, ako keby hájili naše záujmy...

A mohla by sa prvýkrát uplatniť aj formulka, keď by poslanci odmietli hlasovať za predložený program s odôvodnením, že časť ich kolegov má rôzne vedľajšie úväzky, ktoré im neumožňujú hlasovať slobodne podľa vlastného svedomia...
 

Zdá sa, že od pondelka budú musieť fanúšikovia cyrilo-metódskej tradície pokračovať v oslabení a ani "dočasné" angažmá p. viceprimátora v Bytkomforte - vykonávané akiste v súlade s odkazom solúnskych bratov - nebude môcť pokračovať v takom utajenom režime, ako doteraz...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x