Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-04-03   2,071  
0
Informovanie Novozámčanov v čase koronavírusu nie je veru o nič lepšie, ako bolo pred ním. Zdá sa, že ani heslo #zvládnemetospolu neznamená obrat smerom k férovej komunikácii a primátor naďalej zadržiava mnohé informácie, ktoré sa nehodia na propagáciu jeho osoby, i keď môžu mať priamy dopad na existenčné možnosti stoviek obyvateľov... Darmo by ste na stránke mesta hľadali napríklad podrobnosti o finančnom vysporiadaní v súvislosti so zmenou režimu práce zamestnancov mestského úradu a zrejme bude tento článok prvým miestom, odkiaľ sa aj učitelia ZŠ dozvedia o znížení svojich beztak biednych platov... Jedna z riaditeliek ZŠ v diskusii na FB reagovala, že sa Odporúčanie  týka iba nepedagogických pracovníkov - zamestnancov obce ("originálne kompetencie") a nie učiteľov - zamestnancov štátu ("prenesené kompetencie"). Faktom je, že liste sa o tom nič nehovorí, ako aj to, že skrývanie informácií vždy vedie k nedorozumeniam rôzneho druhu...  

Ešte 26-ho marca sa totiž Mestský úrad obrátil na riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti s listom, ktorý je formálne nazvaný "Odporúčanie", ale ktorého posledná veta znie: "Žiadame, aby ste nám do 1. 4. 2020 zaslali návrh Vašich prijatých opatrení na riešenie vziknutej mimoriadnej situácie."

A v odporúčaní veru nie je reč o nejakých metodických postupoch ako jednotne zabezpečiť minimálne štandardy výuky aby sa učitelia nezbláznili, keď si majú denne dopisovať so stovkou študentov (a ich nahnevanými rodičmi). Nie je tam ani ponuka softvérových licencií pre videokonferenčné systémy, ani pomoc pre internetové pripojenie sociálne slabších študentov, nič také.

V odporúčaní je reč o znížení platov učiteľov na 70%.

Po chaotickom úvode "o odporúčaniach k opatreniam nevyhnutným k zmiereniu finančného dopadu na Váš rozpočet na originálne kompetencie na rok 2020 v súvislosti so vzniknutou situáciou" list informuje riaditeľov škôl o tom, ako sa primátor so zamestnancami MsÚ dohodol, že za prácu v obmedzenom režime budú dostávať 80% funkčného platu, kým tí, ktorí prácu nevedia vykonávať vôbec, budú dostávať 60% svojho priemerného platu.

Ďalej list pokračuje: "Predpokladáme, že Vaši zamestnanci vzhľadom na deklarovanú situáciu týkajúcu sa prenosu nevyčerpanej dovolenky z roku 2019 do roku 2020, nevyčerpaného náhradného voľna mali možnosť túto v období od 16.03.2020 do 31.03.2020 vyčerpať s výnimkou tých zamestnancov, ktorí mali PN-ky, alebo OČR-ky".

To je chytré. Ex post učiteľom oznamujú, že v čase vrcholiaceho šialenstva a chaotických pokusov zorganizovať výuku na diaľku, boli vlastne na dovolenke.

List potom pokračuje: "V najbližšom období Vám odporúčame, aby ste zvážili zrealizovať rokovanie so zástupcami zamestnancov a dohodli sa písomne (zvýraznené nami - watson.sk), že Vaši zamestnanci v období od 1.4.2020 do odvolania budú mať prekážku v práci na strane zamestnávateľa vo výške 70% priemerného zárobku zamestnanca, resp. budete postupovať obdobne ako v prípade zamestnancov MsÚ. Pri svojich rokovaniach majte prosím na pamäti efektívne hospodárenie so zverenými prostriedkami."

Musíme uznať, že 70% výšku platu p. primátor zvolil citlivo. Pre učiteľky vystavné extrémnemu stresu na hranici úplného vyčerpania navrhuje plat v strede medzi tými zamestnancami MsÚ, ktorí pracujú na pol úväzku a tými, ktorí nepracujú vôbec...

Zdá sa teda, že p. primátor, ktorý nám už šiesty rok ukazuje ako treba mať na pamäti efektívne hospodárenie so zverenými prostriedkami (stačí si pripomenúť zmluvu s Brantnerom, kryty na smetiaky za 2.4 mil. či jeho novú limuzínu ktorá by už-už mala doraziť) stihol znížiť platy všetkým, okrem seba a svojich nominantov v mestských podnikoch...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x