Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-03   1,517  
0
Pred mesiacom skupina poslancov odovzdala na podateľňu mestského úradu podnet na začatie konania voči poslancovi Borbélyovi kvôli konfliktu záujmov. P. poslanec totiž okrem svojej verejnej funkcie vystupuje v reklamných šotoch, čo zákon nepripúšťa. Zatiaľ by bolo predčasné odhadovať ďalší priebeh konania - na zajtrajšom zastupiteľstve by malo byť k veci prijaté uznesenie - faktom však je, že z 1. volebného obvodu je čakateľom na prípadne uvoľnené poslanecké miesto MUDr. Starzyk.  

Prípadným odchodom dr. Borbélya by skončila možno nielen jedna bizarná epizóda v histórii novozámockej samosprávy, ale azda by sa narovnali aj pomery v zastupiteľstve...
 


O činnosti polanca Borbély sme referovali na našich stránkach:

2020-05-12   Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom...
2020-05-02   Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ktorý pred tromi mesiacmi predalo súkromnej firme...
2020-02-26   Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...
2020-02-07   Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Sihoti...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2019-08-12   Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Gancznera!
2019-07-24   Sihoť - čo s ňou spravíme?
2018-11-19   Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu mesta. Interview s novozvoleným poslancom L. Borbélyom v dnešných MY/Naše novosti
2018-07-23   Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich daní?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x