Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-03-03   9,528  
0
Z pera publicistu Ferdinanda Vrábela, ktorý už na našich stránkach niekoľkokrát účinkoval [1][2], vznikol v januári 2012  článok "Kuriózna oslava na hrobe čs. legionárov v Nových Zámkoch" [3].  Autor, ktorého sme v minulosti charakterizovali ako usilovného bádateľa s prekvapivo nelogickými závermi [4], sa tentokrát rozhodol recyklovať 5 rokov starý materiál z novín Castrum Novum s cieľom zabrnkať na nostalgické struny čitateľov za riekou Moravou.  

Jeho príspevok bol publikovaný na stránkach českého Spolku pre pietne miesta, snažiaceho sa o zmapovanie a dôstojnú úpravu vojnových hrobov, čo je snaha určite úctyhodná a v súlade s podobnými aktivitami vo všetkých civilizovaných krajinách na svete. To, že na cintoríne sú legionárske hroby väčšina Novozámčanov azda ani nevie, že sú navyše zanedbané a bezmenné je náš spoločný morálny dlh.
Tento motív je však v článku F. Vrábela celkom podružný. Jemu ide skôr o stavanie súsoší a opätovné postavenie legionárov na piedestál slávy. To samozrejme nemá nič spoločného s pietou k padlým a nemohlo by sa podariť, ani keby to nerobil tak amatérsky a nesolídne, ako sme toho svedkami.
Predošetkým je potrebné povedať, že takmer všetok faktografický materiál autor príspevku čerpá z jediného článku A. Strbu a L. Szaba, ktorý vyšiel v týždenníku Castrum Novum 3. apríla 2007. [5] Niektoré fakty zmenil a doplnil propagandistickou omáčkou a posmešným tónom, ktorý je pôvodnému článku celkom cudzí.
Ťažko uveriť, že autor, ktorý sa považuje za historika, si neoveril pramene, na ktoré sa pôvodný článok odvoláva. Zoberme si ako príklad text nápisu na pamätníku. Slovenský Juh z 31. októbra 1936 ho uvádza nasledovne:


V Castrum Novum autori Strba-Szabó, resp. redaktori tento text reprodukovali s drobnými chybičkami:

a F. Vrábel mnohé z týchto chybičiek prevezme, alebo aj text, ktorý je v CN citovaný v zhode s originálom opraví v domnení, že ide o preklep. Je evidentné, že citovaný prameň nevidel.
Okrem neprofesionalizmu tohoto typu, sa však - zrejme pre zvýšenie propagandistického efektu - dopúšťa aj priamej falzifikácie:
Strba-Szabó o osudoch Kossuthovej sochy:
Kossuthovu bronzovú sochu zrútili v noci 22. mája 1919. Vytiahli ju na železničnú stanicu, kde sa stratila. Pravdepodobne ju dali roztaviť. Podstavec však naďalej zostal na svojom mieste v priestore, ktorý sa nachádza pred dnešným Obchodným domom Jednota. Zakryli iba nápis. V roku 1940 sochu opäť postavili na Hlavnom námestí (nie na pôvodnom mieste). O ďalšom osude podstavca poznáme nasledovné údaje: 28. mája 1946 ho na presúvacom valci prepravili do cintorína. Tam ležal zrútený na zemi (ako to vidieť aj na fotografii) do 31. októbra 1968. Odtiaľ sa dostal do zberného dvora komunálneho odpadu pod Kalváriou. Jeho osud sa odvtedy nedá ďalej sledovať. Vypuklý nápis „Kossuth” až do konca zostal na podstavci.
F. Vrábel o osudoch Kossuthovej sochy:
V Nových Zámkoch bola skutočne aj socha L. Kossutha, tá však stála pôvodne na námestí v meste, čo je od cintorína vzdialenosť takmer dva kilometre a ani socha ani jej podstavec nikdy na cintorín neboli premiestnené. Podľa dobových fotografií bol podstavec Kossuthovej sochy, ktorá bola ako symbol uhorskej štátnosti odstránená z námestia v roku 1919...
Potom azda neprekvapí, že spoliehajúc sa na programovú neznalosť vlastných dejín, predostrie čitateľovi takýto obraz o situácii na začiatku r. 1919:
Počas bojov o Slovensko v prvom polroku 1919 došlo v oblasti Štúrova a Nových Zámkov k prudkým bojom medzi československými vojakmi (legionári, četníci, sokoli, dobrovoľníci) a príslušníkmi maďarských vojsk. Vláda Mihálya Károlyiho a neskôr Bélu Kuna chcela udržať územnú integritu Uhorska stoj čo stoj za každú cenu, napriek tomu, že zástupcovia Slovákov v Turčianskom Sv. Martine už 30. októbra 1918 vyhlásili svoj úmysel vytvoriť s Čechmi spoločný štát.
Južné aj východné Slovensko je posiate hrobmi stoviek prevažne Čechov a Moravanov, ale aj Slovákov,
ktorí ešte po celé mesiace po oficiálnom uzavretí prímeria na konci I. svetovej vojny v novembri 1918 museli so zbraňou v ruke vybojovať územie budúcej československej republiky.
Písať týmto spôsobom o mocensko-politickej situácii v prvej polovici r. 1919 je absurdné. Károlyiho pacifizmus je všeoecne známy,  aj nad Novými Zámkami zhadzovali jeho letáky vyzývajúce na pokoj a dôveru v rozhodnutie budúcej mierovej konferencie (ktorá - ako všetci verili - bude rozhodovať v súlade s právom na sebaurčenie). Ťažko si predstaviť, žeby krvilačnému Károlyimu poskytla pražská vláda od 24. 7.  do 16. 10. 1919 azyl a útočisko.  Čo sa týka príchodu jednotiek Bélu Kuna na Slovensko, autor tu zabudol na nepatrný detail - útok  československých jednotiek proti Maďarskej republike rád 27.4.1919...
Keď F. Vrábel ironizuje nad dezorientovanou novozámockou "marcovou mlaďou", ktorá prednášala plamenné prejavy 15. marca 2007 nad nesprávnym podstavcom, zosmiešnuje predovšetkým vlastný lživý pátos. Áno, zápas za slobodu bude vždy inšpirovať mladé generácie, nech už štátna moc podniká akékoľvek kroky na deštrukciu ich historickej pamäte - rúca sochy, zastrašuje, korumpuje. V rovnakom čase bude o odkaz marodérov a trafikantov, rôznych Radolov Gajdov, vždy len veľmi obmedzený záujem...
Na záver by sme p. Vrábelovi dali rovnakú dobrú radu, akou poslúžil George Bush ml. "dokumentaristovi" Michaelovi Moorovi: "Behave yourself, will ya? Go find real work!" tj.j. bolo by načase začať s poctivou prácou...


Poznámky:
[1] Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii
[2] "Nové refrény v starých pesničkách"...
[3] "Kuriózna oslava na hrobe čs. legionárov v Nových Zámkoch"
[4] Systémové zlyhávanie slovenskej historiografie. ÚPN usporiadal diskusný večer o J. Esterházym
[5] Spomienková slávnosť sa uskutočnila skutočne pri podstavci niekdajšej Kossuthovej sochy?
 
2012-03-07 09:56:56 Árpád
Pán Pšenák,
píšete":... Vzhľadom na to, akí sú slovenskí historici (až na výnimky) skorumpovaní a zdiskreditovaní , ... ". Viete to dokázať?

Máte - ako sa hovorí " v paži " každého slovenského historika , bez ohľadu na to, čo už dokázal. Myslíte si, že je to správny postup, že čitateľská verejnosť to nevidí? Že ľudia o tom bežne nehovoria, že " Pšenák sa zasa do niekoho pustil?!?" - a prevažne to už neberú ani vážne.

Mne však nedá nevyjadriť svoj názor. Mám vnukov vo veku mladého historika, na úkor ktorého ste napísali vetu: Nevysvetlil ste, prečo sa popisy hist. udalostí tak silno, povedal by som "programovo", líšia... Nejaký špeciálny druh sklerózy?

To nie z Vašej strany je istá forma posmeškovania hraničiaceho so snahou uraziť???

Čo sa štúdia a kvalifikovanosti týka : Mám pocit, že si myslíte, že historik je každý, ktorý si niečo prečíta a pritom tomu ani nerozumie??? Ale - dovoľuje si robiť uzávery.
2012-03-07 08:51:14 Admin
Árpád, motív "Vy nie ste historik" sa tu objavuje opakovane... Vzhľadom na to, akí sú slovenskí historici (až na výnimky) skorumpovaní a zdiskreditovaní, to predbežne považujte za moju výhodu. A vo voľnom čase môžete na týchto stránkach sledovať, ako sa poniektorí nedokážu vysporiadať s najjednoduchšími vecami: výrokovou logikou, vzťahmi príčiny-následku, časovou chronológiou atď. Pritom tu skôr než o "vedu" ide o Desatoro :-) Odporúčam Vám veľmi poučné čítanie http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1000
kde akademický historik (predtým Ústav dejín socialistických krajín) bez studu a začervenania poučuje "nehistorika"...
2012-03-06 11:19:14 Árpád
Pán Pšenák,
Vaše komentáre vzbudzujú pohoršenie. To naozaj sám seba nectíte natoľko, že sa sám zosmiešňujete tým, že sústavne – bez historického vzdelania - bojujete proti výkladu histórie slovenskými historikmi a keď Vám dajú aj rukolapný odkaz na svoje tvrdenie, aj tak sa ich snažíte znemožniť svojimi výrokmi ( o skleróze...).

Môžete byť vzdelaný a aj dobrý odborník vo svojom odbore, ale uznajte, že historik nie ste, ale - v tomto období sa podávajú prihlásky na univerzity , teda nezmeškajte a podajte si na štúdium histórie, aby ste doplnili svoje medzery v historickom vedomí a v budúcnosti mohli odborne hodnotiť prácu historikov. ( Ak som dobre informovaný, berú bez prijímačiek – teda máte a VY šancu!!!)
2012-03-06 10:09:01 Pavol Rusnák
Tak na to poďme systematicky, lebo prestávam chápať, ktorá presne veta, resp. ktorá jej časť, Vám robí problém:
1.- jún 1919, do ktorého sa sústredili najintenzívnejšie boje je jednoznačne časťou 1. polroku 1919. Máte problém s tým, že nenapísal presne jún?

2.- Maďarké vlády územnú integritu udržať chceli. Vysvetlite mi, ako by ste práve toto chceli spochybniť.

3.- V novembri a decembri 1918 dochádzalo k zrážkam a obetiam na životoch pri obsadzovaní západu a východu dnešného Slovenska. Neraz sa pri tom stalo, že maďarské jednotky protiútokom vytlačili čs jednotky z niektorého mesta - teda nie bez vojenského odporu ( www.valka.cz/clanek_11051.html). Toto pokračovalo ešte aj začiatkom roka 1919. Samotný juh Slovenska bol potom už obsadený jednoduchšie, no k obetiam došlo následne koncom mája a v júni, pri jeho obrane.

Nejde tu o sklerózu, iba o ignorovanie faktov, ktoré som Vám predostrel a podložil relevantnými odkazmi.
2012-03-06 09:02:40 Admin
Tieto linky sú celkom irelevantné k tvrdeniu p. Vrábela "...v prvom polroku 1919 došlo v oblasti Štúrova a Nových Zámkov k prudkým bojom medzi československými vojakmi (legionári, četníci, sokoli, dobrovoľníci) a príslušníkmi maďarských vojsk. Vláda Mihálya Károlyiho a neskôr Bélu Kuna chcela udržať územnú integritu Uhorska stoj čo stoj za každú cenu..."
Nevysvetlil ste, prečo sa popisy hist. udalostí tak silno, povedal by som "programovo", líšia... Nejaký špeciálny druh sklerózy?
2012-03-06 05:52:25 Pavol Rusnák
Hneď Vám vysvetlím, kde sa stala chyba:

Vojenské operácie na našom úseku skončili 24.6.1919, teda spadajú do prvého polroku 1919, tak ako bolo napísané v úvode článku.

CS vojsko postúpilo na tzv. 2. demarkačnú líniu schválenú Dohodou. Toto sa chystali urobiť pred tým aj Rumuni, na čo boli MČR preventívne v noci z 15. na 16. 4. napadnutí. Rumuni sa však presadili a využijúc situáciu svojvoľne postúpili až k rieke Tise.

O bojoch počas Károlyiho vlády v novembri a decembri 1918 by ste sa dočítal v odkaze, ktorý som v prvom príspevku vložil, keby ste si boli dali tú námahu.

A k snahám o zachovanie územnej integrity iba jeden z mnohých ďalších príkladov: [url]http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/A_magyar_allam_es_a_nemzetisegek_1848_1993/pages/007_041.htm[/url]

Dajte si už konečne námahu prekonať svoju programovú neznalosť vlasných dejín a naštudujte si material, ktorý som Vám poskytol.
2012-03-05 22:25:44 Admin
Fakt 1. je, že žiadne boje medzi "Parkanom a Novými Zámkami" pred 27. aprílom neboli, Károlyi Horniaky odovzdal bez voj. odporu. Bol generálny štrajk, boli pacifistické letáky maďarskej vlády, boli vynucované prísahy vernosti ČSR, obyvateľstvo sa búrilo, ale žiadne "prudké boje" spomínané p. Vrábelom
Fakt 2. je, že čsl. vojsko zaútočilo 27.4. 1919 na Maď. republiku rád a prekročilo demarkačnú čiaru
Fakt 3. je, že 1. mája vypuklo v Komárne ozbrojené povstanie, kde československé jednotky postrieľali niekoľkosto ľudí, brali rukojemníkov, atď.
Fakt 4. je, maď. červ. armáda až 20. mája 1919 zastavila čsl. ofenzívu niekde pri Miškolci (teda stále nie "medzi Parkanom a Novými Zámkami")
Fakt 5. je, že až protiútok maď. červených znamenal presun bojov na južné Slovensko. Z Nových Zámkov boli "Legionári" vytlačení 2. júna 1919, a opätovne sa zmocnili mesta 7. júna. Opäť branie rukojemníkov, popravy civilistov.
Z vyššieuvedených faktov vyplýva, že Károlyi nemá s ozbrojenými potýčkami na južnom Slovensku nič spoločné (abdikoval ešte 20. marca 1919) a nemajú s nimi nič spoločné ani žiadne "snahy o integritu"...
Dovoľte vyjadriť počudovanie, že zo slov Vašich, či p. Vrábela sa vynára úplne iný príbeh, než z mojich. Kde sa stala chyba?
2012-03-04 16:07:42 Pavol Rusnák
V súvislosti s úvodom Vami komentovaného článku mi príde absurdné skôr to, že budíte dojem, ako by ste sa do danej témy nerozumeli.

Zoberme si to vetu po vete:
1.- na úseku medzi Parkanom a NZ sa bojovalo ... to je fakt
2.- Snahy o udržanie územnej integrity nemožno poprieť ani Károlyiho, ani Kunovej vláde. Nie je na tom nakoniec nič zvláštne, lebo išlo o konfrontáciu dvoch strán, ktoré boli rovnako presvedčené o svojich právach (a nielen CS a Maďarsko mali v tom čase takéto spory ...)
3.- Žiaľ tieto "poťahovačky" mali za následok aj obete na životoch na oboch stranách a to už počnúc novembrom 1918 (viď napr. [url]http://www.valka.cz/clanek_11051.html[/url]) Nejaké letáky zhodené nakoniec v NZ týmto ľuďom život rozhodne neprinavrátia. Navzdory tomu nesúhlasím s Vašim označením Károlyiho za krvilačného - taká je proste politika ...

Nepatrné detaily opomínate aj Vy - napr. o preventívnom útoku MRR na Rumunov 15.-16.7.´19 atď ... ;-)
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,236 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]
11:43:45 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,899 x]
11:43:04 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,477 x]
11:42:21 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,769 x]
11:41:38 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,848 x]
11:41:36 Tlačová konferencia primátora Nových Zámkov O. Kleina 3. februára 2015 [2015-02-03; 3,704 x]
11:40:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,017 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x