Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-10-11   7,075  
0
Uverejňujeme posledné  dva kamienky v mozaike zmlúv a stanovísk, ktoré sprevádzali odpredaj "strašidelných domov" na Kasárenskej a Hradnej ulici v Nových Zámkoch.
Posledné dejstvo v tomto neslávnom príbehu, keď mesto vedno s MsZ chcelo zodpovednosť za vysťahovanie neplatičov presunúť na anonymný podnikateľský subjekt, ale v konečnom dôsledku stratilo kontrolu nad ďalším využitím pôvodne mestského majetku, sa udialo v auguste 2008.  

Nový majiteľ predal uvedené nehnuteľnosti - očistené od akýchkoľvek záväzkov voči mestu - tretej osobe s talianskym štátnym občianstvom. Správa katastra zaregistrovala tento rozpor a požiadala vedenie mesta o stanovisko.  Štatutár mesta však odpredaj obratom schválil ako "najvhodnejšie riešenie", ktoré je "v súlade so záujmami Mesta Nové Zámky“. Ako konštatuje správa hlavného kontrolóra, týmto krokom Mesto Nové Zámky prakticky stratilo možnosť ovplyvňovať ďalšie nakladanie s týmto pôvodne mestským majetkom...


{jcomments on}
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x