Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-09-07   3,325  
0


Takmer tri týždne trvalo uverejnenie videozáznamu z posledného zastupiteľstva. Toľko zrejme trvali úvahy ako sa vysporiadať s apelmi nezávislých poslancov na zmenu zmluvy s Brantnerom, ktoré úvahy nakoniec rezultovali do článku v My/Naše novosti  z 30.8.2015. Situácia je pre radnicu nová v tom, že počas uplynulých 7 rokov nebývalo zvykom sa na zastupiteľstve k tejto likvidačnej zmluve vyjadrovať a ak áno, tak len v rámci posúrenia biznisu s primátorom (viď napr. tu).  Dokonca sa mohlo zdať, že táto zmluva znamenala pre poslancov akúsi existenčnú istotu - veď pokiaľ primátor s konateľom "manažujú" plnenie tak nevýhodnej pre mesto zmluvy, ani oni neprídu skrátka v mestských akciovkách... Táto dohoda o mlčaní bola teraz porušená vplyvom čoho primátor dva mesiace potom, ako  3. júna 2015 podpísal dodatok s klauzulou o nevypovedateľnosti zmluvy s Brantnerom, nahlas uvažuje, že by ju azda predsa len bolo potrebné vypovedať, resp. zmeniť.  Veľmi správne poznamenáva, že exkluzivita vo vzťahu s Brantnerom je pre mesto nevýhodná, škoda len, že sa k nej zaviazal práve on vyššiespomenutým dodatkom k zmluve...
Hľadá sa aj externá právnická firma, ktorá má nájsť spôsob, ako vycúvať z nevýhodnej zmluvy von. Škoda len, že sa nehľadala už v marci, mohli sme ušetriť bankový úver na 2 milióny Eur, ktoré sme zaplatili Brantneru za minuloročné plnenia, ktoré sa z veľkej časti nedali spätne overiť, resp. nebolo možné k nim dohľadať objednávky...
Prostredníctvom infožiadostí sme sa opakovane snažili získať a uverejniť zápisy z rokovaní s Brantnerom, o ktorých sa primátor vyjadruje ako o veľmi ťažkých a zložitých a na ktoré pozýva poslancov. Žiaľ, neboli sme úspešní...
Z diskusie na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky konaného dňa 7. augusta 2015
K otázke verejnej súťaže na rekonštrukciu verejného osvetlenia:

Ing. Štefan Prešinský - dodal, že tu hovoríme o úspore ročne asi 31 000 eur. Firma Brantner sa na základe exkluzívnej zmluvy si ročne účtuje za údržbu verejného osvetlenia viacej ako 328 000 eur. Tak sa opýtal, či by sa najprv nemalo vyriešiť to, aby sme neboli rukojemníkmi spoločnosti Brantner a potom riešme modernizáciu verejného osvetlenia. Dodal, že je za investície do moderných technológií, ale nie tak ako je tomu teraz.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - dodal, že mesto prijme akúkoľvek radu ale od začiatku volebného roka nie je vôbec ľahká komunikácia so spoločnosťou Brantner, čo je momentálne už na lepšej ceste. Prehodnocujú sa všetky zmluvy a každý z poslancov má možnosť prečítať si zmluvy a spoločne sa tomu môžeme venovať.

JUDr. Ing. Ivan Katona - dodal, že čisto teoreticky sa pýta, keď zrekonštruujeme osvetlenie, tak suma ktorú platíme Brantneru bude iná?

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - odpovedal, že v dôvodovej správe je uvedené, že úspora svietidiel za rok sa rovná 6 000 eur v zátvorke je uvedené, že v závislosti od zmluvy s firmou Brantner a teda toto je tiež všetko vecou rokovania.

JUDr. Ing. Ivan Katona - spýtal sa, že teda môže nastať situácia, že zrekonštruujeme svietidlá, ale my naďalej budeme platiť tých 320 000 eur?

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - dodal, že si nemyslí, že niekto za nové svietidlá bude účtovať za údržbu.

V bode Interpelácie poslancov:

Mgr. Štefan Prešinský - dodal, že všetci dobre vieme, akou čiernou dierou je na peniaze firma Brantner. Zo zmluvy z roku 2007 je zrejmé, že Brantner každoročne si prilepší na údržbe verejného osvetlenia temer 10 000 korún, čo je veľmi slušná suma na to, aby sa len sem tam vymenila nejaká žiarovka a keď si zoberieme odvoz odpadu, správu a údržbu komunikácií atď. získava podľa zmluvy ročne viac ako 64 000 000 korún, čo je teda viac ako 2 000 000 eur. Dodal, že pozná trhové ceny služieb, ktoré firma Brantner v našom meste vykonáva, za tieto sumy fakturuje mestu sumy, ktoré prekračuje trhovú cenu o viac ako 60%. Toto sa nedá inak nazvať ako okrádanie občanov nášho mesta a my sa len takto nečinne prizeráme. Dodal, že si myslí, že jediným riešením tejto situácii je vypovedať zmluvu s Brantnerom, preto by chcel interpelovať právne oddelenie mestského úradu, aby sa pokúsilo nájsť možné riešenie na vypovedanie zmluvy s firmou Brantner a zistiť, aké by to malo pre mesto dôsledky. Zároveň by chcel uložiť mestskému kontrolórovi povinnosť preskúmať fakturované sumy firmy Brantner voči mestu a porovnať ich s trhovými cenami a následne konať v rámci jeho kompetencií.

Mgr. Art. Otokar Klein, primátor mesta - dodal, že keď prídu zástupcovia spoločnosti Brantner tak bude veľmi rád, keď sa pán poslanec tohto rokovania zúčastní. Dodal, že on tých sedení už absolvoval dosť veľa a vôbec to nie je jednoduché, tie zmluvy sú nastavené tak ako sú nastavené, nevie či zámerne alebo boli dobrí právny zástupcovia na obidvoch stranách.

Článok My/Naśe novosti 31.8.2015


Téme sme sa venovali v článkoch:
17.06.2015 3. jún 2015 - čierna streda Nových Zámkov: primátor Klein podpísal Dohodu o urovnaní s Brantnerom
18.03.2015 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil. Eur...
04.03.2015 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom?
20.02.2015 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ?
16.02.2015 Pro memoria: Ako sa varila žaba "Brantner". Zo zápisnice 6. rokovania MsZ Nové Zámky dňa 30. októbra 2007
11.02.2015 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový úver...
21.12.2014 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnikov...
11.12.2014 Znepokojujúce správy z mestského úradu...
23.09.2014 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny odpad!
12.05.2014 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
22.04.2014 Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !

2015-09-09 18:34:34 peter
Dik, 328 tis.éčok /rok len za úržbu? Čo všetko v tom je? A elektrina ?
2015-09-09 06:14:35 Rebel
aké silné reči.Budú predvolaní do Kremsu a buď sa stiahnu preto, lebo ,alebo preto,lebo!Toto je len tvárnenie sa ako velmi chceli.Ked chceli,mali hned.Esteze su sociálne siete a watson.Inak by asi ani nevedeli ze zmluva s Brantnerom existuje!
2015-09-08 19:06:48 FeroF
[quote name="Antimanažéri"]Porekadlo hovorí: "Koryto zostáva, len svine sa menia..."[/quote]
PRESNE TAK! Otázka je ešte tá, čo sa stane ak sa koryto vyprázdni, alebo svine budú žrať viac ako je momentálny obsah koryta?
2015-09-08 06:17:19 Antimanažéri
Porekadlo hovorí: "Koryto zostáva, len svine sa menia..."
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x