Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-06-03   4,524  
0
V roku 2015 vydalo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave publikáciu Jozefa Sulačka Právnici práva zbavení s podnadpisom Perzekúcie židovských právnikov na Slovensku v rokoch 1938-1945. Autor pochádzajúci z Košíc zozbieral životopisné údaje o stovkách právnikov prenasledovaných na základe rasového zákonodárstva. Tu uvádzame údaje o tých z nich, ktorí žili alebo pôsobili v našom regióne.  

 

 
ADLER, Eugen, JUDr. (26. 10. 1888 Seiice. okr. Šaľa - 1944 Mauthausen). Absolvoval PF v Budapešti. Bol v prvej svetovej vojne. Advokát v Nových Zámkoch od 10. 1. 1919. Člen dobročinných spolkov. Podpredseda spolku Gemilus Chasadim. Právny zástupca a podpredseda ortodoxnej ŽNO. Prispieval do novín. Spolu s manželkou Oľgou (1895 - 1944) bol 16. 6. 1944 deportovaný z Nových Zámkov do koncentračného tábora. Okresný súd po vojne oboch vyhlásil za mŕtvych.

ADLER, Alexander, JUDr. (11. 10. 1911 Malá Maňa. okr. Nové Zámky -1944 Auschwitz). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1934 (16. 5. 1935). V r. 1933 bol zodpovedným redaktorom mesačníka židovských skautov Makabi Hacair v Bratislave. Pracovník Ústredne Židov, pomáhal perzekvovaným, člen Pracovnej skupiny, ktorú viedla Gizi Fleischmannová. Zatknutý v septembri 1944. deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz, kde zahynul.

BARNA, Vojtech. JUDr. (28. 3. 1898 Ujlak. od r. 1948 Veľké Zálužie. okr. Nitra). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1927. Advokátsky osnovnik u advokáta Vojtecha Szilágyiho v Nitre, kde bol od 12. 11. 1932 advokátom. Sympatizoval so sociálnodemokratickou stranou. Zákaz praxe 14. 11. 1939. V r. 1939 sa vysťahoval do Nových Zámkov. Od 10. 4. 1946 obnovil advokátsku prax v Nitre. Od r. 1950 člen Krajského združenia advokátov v Bratislave v poradni v Nitre.

DONÁTH, Gejza, JUDr. (30. 10. 1887 Nové Zámky - 17. 6. 1944 Auschwitz). Od 15. 6. 1912 advokát v Nových Zámkoch, odtiaľ bol 14. 6. 1944 s manželkou Serenou deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. kde krátko po príchode obaja zahynuli.

DRECHSLER, Hugo, JUDr. (22. 2. 1885 Nové Zámky - 17. 6. 1944 Auschwitz). Študoval vo Viedni a Budapešti. Advokát v Nových Zámkoch od 24. 10. 1912. V rokoch 1915 - 1918 bojoval v prvej svetovej vojne na rumunskom fronte. Funkcionár Krajinského poľovníckeho spolku, miestnych športových klubov a iných sociálnych a kultúrnych korporácii. V rokoch 1930 - 1933 hlavný spolupracovník regionálnych novín Krajinskej kresťanskosocialistickej strany Ujvári Újság. Právny zástupca Športového klubu Nové Zámky. Deportovaný 14. 6. 1944 s manželkou Vilmou (1894 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz. kde obaja 17. 6. 1944 zahynuli.

DRECHSLER, Pavel, JUDr. (9. 2. 1894 Nové Zámky - 1944 Auschwitz). Pravo študoval v Budapešti a Bratislave. Bol v prvej svetovej vojne, utrpel ťažké zranenie. V ruskom zajatí bol 57 mesiacov. Vrátil sa 15. 7. 1920. Advokát v Nových Zámkoch od 24. 11. 1925. Člen školskej stolice ŽNO. právny zástupca Roľníckej vzájomnej pokladnice, zakladateľ i člen správnej rady Židovského uverneho družstva v Nových Zámkoch. 10. 6. 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. Okresný sud ho vyhlásil za mŕtveho.

FODOR, Adolf, JUDr. (14. 12. 1886 Otrhánky. okr. Bánovce nad Bebravou - 25. 10. 1944 Auschwitz).
Komisár politickej správy na Okresnom úrade v Komárne, od I. 7. 1934 radca politickej správy na Okresnom úrade v Nových Zámkoch. V júni 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz, kde 25. 10. 1944 zahynul.

FRANK, Július, JUDr. (12. 11. 1899 Veľká Kalnica. od r. 1945 Kaina. okr. Levice - 1944). Advokát v Nových Zámkoch od 6. 2. 1932. Deportovaný do koncentračného tábora v Terezine. Nachádza sa v zozname obeti holokaustu. Zahynula tiež jeho manželka Alžbeta (1911 - 1944) a dvojročný syn František.

FRANK, Ľudovít, JUDr. (1902 Nove Zámky - 14. 3. 1954 Nové Zámky). Brat MUDr. Arpád FRANK (1896 - 1945). lekár, zahynul v koncentračnom tábore Melk. PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1926. Advokátsky osnovnik u advokátov Pavla Drechslera a Izidora Tenczera v Nových Zámkoch, kde bol od 6. 2. 1932 advokátom. Sympatizoval s maďarskou sekciou Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej. Prežil perzekúcie. Od 14. 7. 1945 pokračoval v advokátskej činnosti v Nových Zámkoch. Od 5. 9. 1945 mohol byť obhajcom na pojednávaniach ľudových súdov. Od r. 1950 člen Krajského združenia advokátov v Bratislave, vedúci poradne v Nových Zámkoch. V päťdesiatych rokoch bol perzekvovaný. Funkcionár ŽNO.

FÜLÓP, Edmund, JUDr. (1876 Debrecén. Madársko - 1944 Auschwitz--Birkenau). Právnik v Nových Zámkoch. V júni 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. zahynul v Birkenau.

FÜRTH, Vojtech, JUDr. (14. 6. 1886 Nové Zámky - 1944 Auschwitz). Vyše 20 rokov bol advokátskym osnovnikom u advokátov Viliama Partoša v Želiezovciach a Huga Teicha v Modrom Kameni. Od r. 1936 advokát v Komárne. V r. 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. kde zahynul.

GUTH, Jakub Eugen, JUDr. (20. 5. 1866 Nove Zamky - 1944 Auschwitz). Študoval v Budapešti a vo Viedni. Advokát v Nových Zámkoch od 10. 8. 1892. Bol v prvej svetovej vojne. Právny zástupca mesta. V rokoch 1909 - 1928 bol predsedom neologickej ŽNO, členom školskej stolice a podpredsedom Zväzu židovských náboženských obci na Slovensku Ješurun. V r. 1944 bol opäť predsedom ŽNO. V júni 1944 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. Obeť holokaustu

GERÔ, Michal, JUDr.. od r. 1948 Michal GERO (6. 3. 1911 Trnava - 9. 5. 2008 Hamburg. Nemecko). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1933 (10. 2. 1934). Advokátsky osnovnik u advokáta Eugena Wagnera v Trnave, neskôr prešiel do sudcovských služieb. Bol súdnym čakateľom na Okresnom súde v Novvch Zámkoch a na Krajskom sude v Komárne, od 1. 2. 1937 sudca II. skupiny v obvode Krajského súdu v Bratislave. 10. 2. 1939 mu Okresný súd v Pezinku odňal pojednávanie vo veciach trestných. Od 30. 11. 1939 sudca Okresného a Krajského súdu v Bratislave, ani tam nesmel rozhodovať v trestných záležitostiach. 31. 3. 1941 bol prepustený z justičných služieb. Od 1.7. 1941 osobný tajomník starostu a pracovník sekretariátu Ústredne Židov v Bratislave. V r. 1942 dostal žltú legitimáciu, 17. 4. 1942 bol v skupine poverenej súpisom židovského majetku. V auguste 1942 bol zaistený v policajnom sustreďovacom stredisku pre Židov v Bratislave. Po prepustení dostal od ministerstva hospodárstva pracovné povolenie. Bol konceptný úradník Ústredne Židov a Ústredného hospodárskeho úradu. Zatknutý v Bratislave. 28. 12. 1944 internovaný v Seredi, odkiaľ bol deportovaný do koncentračného tábora Sach-senhausen-Oranienburg. Pracoval na odstraňovaní rumovísk v zbombardovanom Berlíne. Pred postupujúcou Červenou armádou bol tábor vyprázdňovaný a väzni hnani ďalej na západ tzv. pochodom smrti, počas ktorého väčšina zahynula. Po strastiplnej ceste sa vrátil domov v máji 1945. Po zotavení bol prokurátorom na štátnom zastupiteľské, neskôr bol vymenovaný za verejného obžalobcu na Úrade obžaloby pri Národnom súde. mal na starosti vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti. Vo februári 1946 vypočúval v Norimbergu poprednvch činiteľov Nemeckej ríše. Od 1.4. 1948 bol hlavným odborným radcom a šéfom prezídia Povereníctva spravodlivosti. 24. - 27. februára 1948 zastupoval žalobcu v procese s D. Wislicenym pred osobitným senátom Krajského súdu v Bratislave. V r. 1950 bol preradený do výroby ako robotník v parketárskych závodoch n. p. Drevona. Autor odborných štúdii a článkov z oblasti trestného práva. V r. 1968 sa vysťahoval do zahraničia. Usadil sa v Hamburgu, kde aj zomrel.

HABERFELD, Ján, JUDr. (1893 Turá Lúka. od r. 1980 pričlenená k mestu Myjava - 1944 Auschwitz). Od 29. 10. 1914 do 28. 12. 1918 bol na ruskom, talianskom, rumunskom a francúzskom fronte. Bol zranený, nositeľ viacerých vyznamenaní. Advokát v Nových Zámkoch od 29. 5. 1926. V r. 1944 bol predsedom Židovskej rady. Zahynul v koncentračnom tábore Auschwitz spolu s manželkou Klárou (1906 - 1944) a dcérou Juditou (1925 -1944).

HAJOŠ, Tibor, JUDr. (1906 Lučenec - 1944 Auschwitz). Právnik v Nových Zámkoch. V r. 1944 bol spolu s manželkou Mag-dou (1905 - 1944) deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. kde obaja zahynuli.

HEITLER, Emil, JUDr. (21. 8. 1910 Nové Zamkv). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1935 (26. 6. 1936). Advokátsky osnovnik u advokáta Ľudovita Franka v Nových Zámkoch, kde bol od 13. 3. 1946 advokátom. Od 28. 1. 1946 mohol byť obhajcom na pojednávaniach ľudových súdov. V r. 1949 si nepodal prihlášku o prijatie do Krajského združenia advokátov. 5. 4. 1949 vyškrtnutý zo zoznamu advokátov. Odsťahoval sa do Austrálie. Likvidáciou jeho kancelárie bol 6. 4. 1949 poverený JUDr. Ladislav Winter a v r. 1950 JUDr. Móric Winter.

HERZFELDOVÁ, Marianna, JUDr. (1906 Nove Zámky). Otec JUDr. Móric HERZFELD (1933). advokát v Nových Zámkoch. PFUK v Bratislave absolvovala v r. 1928.

HOROWITZ, Juraj. JUDr. (7. 8. 1914 Nove Zámky). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1938. Pôsobil v Nových Zámkoch, bol zaradený do pracovnej služby, odvlečený do koncentračného tábora v Mauthausene. Prežil perzekúcie. Vrátil sa do Nových Zámkov, neskôr odišiel do zahraničia.

IVÁNYI, Arnold, JUDr. (8. 1. 1898 Veľké Revištia. okr. Sobrance). Advokát v Michalovciach od 28. 7. 1923. Zákaz praxe 15. 7. 1939. Ministerstvo hospodárstva ho 1. 8. 1942 poverilo správou rodinného skonfiškovaného majetku vo Veľkých Revištiach. Prežil perzekúcie. Od 12. 9. 1945 advokát v Michalovciach. Od 24. 9. 1945 mohol byť obhajcom na pojednávaniach ľudových súdov. Od 13. 3. 1948 verejný notár v Sobranciach a vo Veľkých Kapušanoch, od r. 1951 v Nových Zámkoch.

LÔWINGER, Samuel, JUDr. (6. 12. 1884 Ujlak, od r. 1948 Veľké Zálužie. okr. Nitra - 1944 Auschwitz). Advokát v Šali od 6. 10. 1920. 5. 6. 1944 bol zaistený a cez Nové Zámky 17. 6. 1944 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. kde zakrátko zahynul.

KELLERMANN, Gejza, JUDr. (1904 Trenčín). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1926. Advokátsky osnovnik u advokáta Alberta Nemieša v Nových Zámkoch. Advokát v Bardejove od 16. 9. 1933. Zákaz praxe 15. 7. 1939.

KEPPICH, Alexander, JUDr. (24. 1. 1883 Bytča - 30. 4. 1942 Auschwitz). Advokát v Skalici od 23. 5. 1912. Istý čas pôsobil ako verejný notár v Nových Zámkoch. Zákaz praxe 14. 11. 1939. Transportom č. 18 bol 24. 4. 1942 zo Skalice cez Žilinu deportovaný s manželkou Evou ( 1895) a so synom Pavlom (1920) do koncentračného tábora Auschwitz. Všetci traja sa stali obeťami holokaustu.
 

KIN, Štefan. JUDr. (16. 3. 1905 Ružomberok). Advokátsky osnovnik u advokáta Huga Drechslera v Nových Zámkoch. Advokát v Ružomberku od 27. 4. 1935. Zákaz praxe 15. 7. 1939. Ministerstvo hospodárstva mu 9. 6. 1942 povolilo pracovať v stavebnej firme J. Uhlára a Š. Martoníka v Ružomberku. V jeseni 1944 deportovaný s manželkou Annou (1912) a so synom Petrom (1938) do koncentračného tábora, zahvnul v Sachsenhausene.

KINCS, Alexander, JUDr. (1899 - 1944 Auschwitz). Advokát v Nových Zámkoch. Vedúca osobnosť spoločenského života, uznávaný notár, funkcionár sociálnych a záujmových spolkov. Zahynul v koncentračnom tábore Auschwitz spolu s manželkou Elzou (1905 -1944), so synmi Jurajom (1929 - 1944) a Štefanom (1932 - 1944).

KOHN, Teodor, JUDr. (15. 5. 1905 Nové Zámky). Právnik v Nových Zámkoch, príslušník pracovného útvaru maďarskej armády na východnom fronte, kde zahynul.

LAPKA, Vojtech. JUDr. (5. 4. 1890 Nove Zámky - 12. 2. 1945 Dachau). Študoval v Budapešti. Berlíne. Paríži. Ženeve a Bratislave. Počas prvej svetovej vojny bol na ruskom fronte. 8. 4. 1918 na talianskom fronte utrpel zranenie. Advokát v Nových Zámkoch od 8. 8. 1925. Podpredseda okresného vedenia Zjednotenej maďarskej strany. V októbri 1944 ho gestapo zatklo a internovalo v Komárne. 16. 12. 1944 deportovaný do koncentračného tábora, zahynul v tábore v Dachau.

LÖFLEROVÁ, Alica, JUDr. (I. 4. 1913 Šandorf. od r. 1946 Prievaly. okr. Senica - 1944 Auschwitz).  PFUK v Bratislave absolvovala v r. 1936. Právnička v Nových Zámkoch. Zahvnula v koncentračnom tábore Auschwitz.

MAUTNER, Július. JUDr. (21. 2. 1881 Parkan, od r. 1948 Štúrovo, okr. Nove Zámky).
Syn JUC. Imrich MAUTNER. (6. 10. 1917 Parkany/ Štúrovo), poslucháč PFUK v Bratislave.
Advokát v Štúrove od 23. 1. 1920. V r. 1944 deportovaný s manželkou Zlaticou (1892 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz. Okresný súd ich vyhlásil za mŕtvych.
 

MOLNÁR, Alexander, JUDr. (27. 6. 1877 Nitriansky Kýr. od r. 1992 Veľký Kýr, okr. Nové Zámky). Advokát v Trnave od 16. 5. 1925. Zákaz praxe 11. 11. 1939. Pre podozrenie z rozmnožovania a rozširovania protištátnych letákov bol 24. 9. 1940 zatknutý. Od 30. 11. 1941 vedúci prezidialneho oddelenia Ústredne Židov. Ministerstvo vnútra mu 5. 7. 1942 poskytlo žltú legitimáciu. V r. 1943 bol v pracovnom tábore v Novákoch. 19. 11. 1944 zatknutý v Ružomberku, zo Serede deportovaný do koncentračného tábora. Prežil perzekúcie. Od 13. 7. 1945 advokát v Trnave. Od 3. 7. 1951 člen Krajského združenia advokátov v Bratislave.

NATHAN, Albert, JUDr. (1910 Dolný Ohaj. okr. Nové Zámky - 6. 3. 1945 Kaufering. Nemecko). Advokát v Nových Zámkoch, odtiaľ bol v júni 1944 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. 7. 11. 1944 bol premiestnený do tábora Kaufering, kde zahvnul.

NATHAN, Alexander, JUDr. (1907 Nové Zámky). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1929 (18. 12. 1931). Advokátsky osnovnik u advokáta Alberta Nemeša v Nových Zámkoch. Potom učtovnik. V júni 1944 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. Prežil perzekúcie. Od 9. 6. 1945 advokát v Nových Zámkoch.

NEMEŠ, Albert. JUDr., pôv. Albert NATHAN (27. 4. 1894 Šurany, okr. Nove Zámky - 8. 4. 1945 Buchenwald).
Absolvoval PF Budapešti. 28. 10. 1914 narukoval do rakusko-uhorskej armády. Bol veliteľom čaty na ruskom a rumunskom fronte. Utrpel ťažké zranenie. V marci 1917 bol prepustený z armády. Advokát v Nových Zámkoch od 2. 12. 1922. Na kongrese 18. 3. 1928 v Košiciach bol zvolený do prezidiálnej rady Židovskej strany a za predsedu jej miestnej organizácie v Nových Zámkoch. Zastupoval stranu v obecnom zastupiteľstve, bol členom finančnej komisie. Právny zástupca Obchodného grémia a Priemyselného spolku. Redaktor židovského spoločenského časopisu Az Útmutató v rokoch 1919 -1920. V juni 1944 bol s manželkou Annou (1906 - 1945) deportovaný do tábora Auschwitz. zahynul 8. 4. 1945 v Buchenwalde. manželka v Bergen-Belsene.

NEMEŠ, Juraj, JUDr. (U. 1. 1911 Galanta). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1933 (10. 2. 1934). Advokátsky osnovnik v Nových Zámkoch. Po r. 1945 advokátsky osnovník u advokáta Aladára Miklošku v Nových Zámkoch. Advokátsky diplom ziskal 27. 5. 1947. od 18. 6. 1947 advokát v Nitre. V r. 1949 si nepodal žiadosť o prijatie za člena Krajského združenia advokátov. 5. 4. 1949 bol vyškrtnutý zo zoznamu advokátov. Likvidáciou jeho kancelárie bol poverený JUDr. František Hrebiček a 27. 5. 1950 JUDr. Rudolf Lukáč. Vyznamenanv pamätnou medailou Radu SNP.

PATAKY, Koloman, JUDr. (3. 9. 1892 Nove Zamky - 22. 2. 1945 Dachau). Advokát v Nových Zámkoch a Štúrove od 6. 3. 1926. 17. 10. 1944 bol nyilašovcami (členovia Strany šípových križov) zatknutý v Štúrove a internovaný v Komárne, odkiaľ bol deportovaný s manželkou Máriou do koncentračného tábora, zahynul v Dachau.

RADO, Imrich, JUDr. (6. 8. 1893 Nove Zamkv - 31. 8. 1944 Auschwitz). 23. 8. 1914 narukoval, bol veliteľom roty na talianskom fronte. Vrátil sa v októbri 1918. Od 25. 9. 1926 advokát v Nových Zámkoch, odtiaľ bol 14. 6. 1944 deportovaný s manželkou Lenkou (1907 -1944). s dcérou Katarínou (1928 - 1944) a so synom Jurajom (1932 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz, kde všetci štyria zahynuli.

REICH, Alfréd, JUDr. (1901 Bánovce nad Bebravou - 1944). Otec Alfréd REICH. rabín v Bánovciach nad Bebravou. PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1928 (20. 12. 1930). Advokátsky osnovnik u advokáta Pavla Drechslera v Nových Zámkoch, kde bol od 3. 11. 1934 advokátom. Spolu s manželkou sa stal v r. 1944 obeťou holokaustu.

REISZ, František, JUDr. (2. 8. 1887 Šurany, okr. Nové Zámky). Od 26. 6. 1926 advokát v Želiezovciach a od 26. 6. 1926 v Bratislave. Zákaz praxe 9. 10. 1939. K 1. 2. 1942 evidovaný v Hlohovci. Transportom č. 14 bol 19. 4. 1942 deportovaný zo Žiliny s manželkou Kornéliou (1908) do koncentračného tábora Auschwitz. kde zahynul.

RODÁK, František, JUDr., pôv. František ROSENFELD (11. 4. 1911 Budapešť. Madársko). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1933. Od 9. 1. 1934 advokátsky osnovník u advokáta Fraňa Kevického vo Zvolene. Od 1. 5. 1941 tajomnik okresnej odbočky a neskôr okresný dôverník Ústredne Židov. 4. 3. 1942 dostal pracovné povolenie. Ministerstvo financií ho pridelilo 2. 6. 1942 na Daňovú správu v Krupine a 14. 7. 1942 na Finančné riaditeľstvo vo Zvolene. Pracoval pri zisťovaní pohľadávok židovských advokátov. Prežil perzekúcie. Od 25. 7. 1945 advokát v Nových Zámkoch, v r. 1946 pracoval v štátnej službe, neskôr bol advokátom v Košiciach.

SCHLUSSLER, Šimon, JUDr., od r. 1945 Štefan ŠKODA (3. 11. 1907 Dolný Ohaj. okr. Nové Zámky). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1932 (10. 2. 1933). Od r. 1933 koncipista politickej správy na Krajinskom úrade v Bratislave, od 14. 2. 1936 komisár politickej správy na Okresnom úrade v Skalici a neskôr v Prievidzi. V r. 1939 prepustený zo zamestnania. Súkromný úradník v Bratislave. Od 7. 3. 1941 úradnik Ústredne Židov v Bratislave, pridelený na ministerstvo vnútra. 5. 6. 1942 na Daňovú správu v Nitre. Bol internovaný v sústredovacom stredisku na Patrónke, po prepustení od 18. 6. 1942 internovaný v pracovnom stredisku v Ilave. Prežil perzekúcie. Po r. 1945 pôsobil v Bratislave.

SCHREIBER, Leopold, JUDr. (22. 1. 1888 Štúrovo, okr. Nové Zámky - 1944 Auschwitz). Obchodník v Štúrove. V júni 1944 deportovaný s manželkou Dr. Rozáliou, rod. Schultheiszovou (1881 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz, kde obaja zahynuli.

SCHWARCZ, Ladislav, JUDr. (15. 11. 1905 Klížske Hradište. od r. 1964 súčasť obce Veľký Klíž. okr. Partizánske). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1929. Advokátsky osnovník u advokáta Alberta Nemeša v Nových Zámkoch. V marci 1942 musel nastúpiť do pracovnej služby madárskej armády. Na východnom fronte zahvnul na neznámom mieste.

SCHWARZ, Ladislav, JUDr. (18. 6. 1912 Veľký Mager. od r. 1948 Rastice. od r. 1960 súčasť obce Zlaté Klasy. okr. Dunajská Streda). PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1934 (31. 5. 1935). Od r. 1934 advokátsky osnovnik u advokáta Alberta Nemeša v Nových Zámkoch. V rokoch 1939 - 1945 v dôsledku rasovej perzekúcie nevykonával prax. Po r. 1945 advokátsky osnovník u advokáta Artúra Silvana (Silbersteina) v Šamorine.

SLÁVIK, Ľugen, JUDr.. pôv. Eugen RÓTH (I. 7. 1903 Myjava).
Otec MUDr. Maximilián RÓTH. lekár v Nových Zámkoch a na Myjave.
PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1930. Od r. 1933 bol v justičných službách. Súdny radca a neskôr referent odvolacieho senátu Krajského sudu v Banskej Bystrici. 21. 4. 1941 pozbavený justičnej služby. Dostal prezidentskú výnimku a pracovné povolenie (včas konvertoval). Dočasne sa vrátil na Krajský súd. potom pôsobil ako zmluvný úradnik vložkárskeho odboru Okresného súdu v Banskej Bystrici. Ministerstvo vnútra ho k 1. 9. 1944 pozbavilo zamestnania. Zúčastnil sa odboja a SNP. V rokoch 1945 - 1949 hlavný administratívny radca a prednosta správy leopoldovskej väznice. Senátny sudca Krajského súdu v Bratislave. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.

SPANYOLOVÁ, rod. RAGÁNYIOVÁ, Lívia. JUDr. (20. 1. 1912 Nove Zámky). Manžel JUDr. Dionýz SPANYOL.
PFUK v Bratislave absolvovala v r. 1934 (8. 11. 1935). Od 4. 1. 1936 advokátska osnovníčka u advokáta Jána Steinera v Bratislave. Prežila perzekúcie. Po r. 1945 pôsobila v Bratislave.

STEINER, Henrich. JUDr. (4. 4. 1888 Nové Zamky - 30. 6. 1944 Auschwitz). PF absolvoval v Budapešti. Od 26. 8. 1914 bojoval na ruskom a talianskom fronte, 15 mesiacov strávil v zajateckom tábore, vrátil sa 24. 9. 1919. Advokát v Nových Zámkoch od 8. 8. 1925. Člen obecného zastupiteľstva. Funkcionár ŽNO a školskej stolice. Aktivny činiteľ športového klubu ÉSE a ďalších záujmových a dobročinných inštitúcií. Z Nových Zámkov bol 14. 6. 1944 deportovaný spolu s manželkou Reginou (1893 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz. kde pravdepodobne do 30. 6. 1944 zahynul.

STUX, Július, JUDr. (1944).
Syn Imrich STUX (8. 4. 1906 Pezinok). poslucháč PFUK v Bratislave, zaradený do pracovného zboru madárskej armády, zahynul v okolí Jablonočnoje vo Voronežskej oblasti.
Advokát v Nových Zámkoch od 24. 9. 1903. Pred prvou svetovou vojnou bol členom mestského predstavenstva. Zahynul s manželkou Jankou v koncentračnom tábore.

SZEMZÖ, Pavol, JUDr. (29. 6. 1896 Horne Srnie. okr. Trenčín). Absovoval PF v Budapešti. Advokát v Bratislave od 26. 11. 1923. Dlhoročný pokladník Zväzu advokátov na Slovensku a funkcionár Maďarskej národnej strany. V máji 1939 si nepodal žiadosť o ponechanie v zozname advokátov, advokátska komora ho 21. 6. 1939 vyškrtla. Zákaz praxe 9. 10. 1939. Od 18. 4. 1945 advokát v Nových Zámkoch. V r. 1951 člen Krajského združenia advokátov v Bratislave v poradni v Nových Zámkoch.

TEICHNER, Edmund Imrich, JUDr. (26. 10. 1906 Kežmarok - 1945 Agyafalva. Maďarsko).
Otec MUDr. Leopold TEICHNER (1868 - 1945). lekár v Kežmarku, zahynul v koncentračnom tábore.
PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1928. Advokátsky osnovnik u advokátov Dezidera Bergera v Košiciach a Eugena Gutha v Nových Zámkoch, kde sa stal po advokátskej skúške v r. 1936 advokátom. V apríli 1942 musel nastúpiť do pracovného tábora v Agyafalve. kde zahvnul  v januári 1945.

TENCZER, Izidor, JUDr. (29. 3. 1879 Nove Zámky - 17. 6. 1944 Auschwitz).
Synovia JUDr. Andrej Oto TENCZER (28. 3. 1914 Nové Zámky), absolvoval PFUK v Bratislave v r. 1933 (6. 3. 1937).  Pavel TENCZER (9. 1. 1912 Nove Zámky), poslucháč PFUK v Bratislave.
Absolvoval PF v Budapešti. Advokát v Nových Zámkoch od 11. 1. 1906. Redaktor a majiteľ novin Újvari Újság. Prispieval do odborných časopisov. Krajinský podpredseda sionistického spolku Mizrachi. Zakladateľ a podpredseda Židovského uverneho družstva a člen dozorného výboru novozámockej sporiteľne. Právny zástupca Športového klubu Nové Zámky. V r. 1944 deportovaný s manželkou Rozáliou (1889 - 1944) do koncentračného tábora Auschwitz. okresný sud potvrdil, že obaja 17. 6. 1944 zahynuli.

TIROLER, Zoltán. JUDr. (27. 6. 1914 Komárno). Právnik v Nových Zámkoch. Deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. 17. 9. 1944 bol premiestnený do tábora Sachsenhausen. neskôr bol internovaný v tábore Kaufering. kde prežil perzekúcie. Po oslobodení sa presťahoval do Švédska.

TREBITS, Móric, JUDr. (17. 3. 1884 Veľký Meder. okr. Komárno - 1944 Auschwitz). Advokát v Hurbanove od 23. I. 1920. Právny zástupca filiálky novozámockej Ľudovej banky. Podpredseda ŽNÓ. člen dobročinných a kultúrnych spolkov. V juni 1944 z Nových Zámkov deportovaný s manželkou Alžbetou do koncentračného tábora Auschwitz. kde obaja zahynuli.

WEIL, Viktor. JUDr. (9. 10. 1888 Veľký Kýr. okr. Nove Zámky - 28. 2. 1965. pochovaný v Bratislave). Advokát v Bratislave od 13. 11. 1913. Zákaz praxe 9. 10. 1939. Býval v Ivanke pri Dunaji. Od ministerstva hospodárstva dostal 3. 6. 1942 rezortnú výnimku, bol asistentom vyvlastňovacieho oddelenia Slovenského dolnomoravskeho vodného družstva v Bratislave. V r. 1945 pracovník ONV v Bratislave. Od 27. 6. 1945 advokát v Bratislave. Od 31. 7. 1951 člen Krajského združenia advokátov v Bratislave, kde pracoval v advokátskej poradni.
 

WEISS, Emil, JUDr. (5. 2. 1887 Nové Zámky - 1944). Od 15. 9. 1915 do 3. 8. 1919 bol v prvej svetovej vojne. Bojoval na ruskom a na talianskom fronte, kde bol zajatý. Advokát v Nových Zámkoch a Štúrove od 17. 10. 1924. V júni 1944 deportovaný s manželkou Evou (1893) a so štyrmi deťmi do koncentračného tábora Auschwitz. obeť holokaustu.

WEISZ, Imrich, JUDr. (9. 5. 1891 Veľká Maňa. od r. 1962 Maňa. okr. Nové Zámky - 1944 Mauthausen). Právnik v Nových Zámkoch. Narukoval 1. 8. 1014. bojoval na ruskom fronte, kde bol zajatý. Vrátil sa v októbri 1918. Advokát a bankový úradnik v Nových Zámkoch. V juni 1944 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. Zahvnul v tábore Mauthausen.

WINTER, Ladislav Lev, JUDr. (22. 8. 1908 Nove Zámky - 25. 10. 2004 Sydney. Austrália).
Otec JUDr. Móric Dávid WINTER.
PFUK v Bratislave absolvoval v r. 1930 (8. 11. 1931). Advokátsky osnovnik u svojho otca. advokáta Mórica Wintera v Nových Zámkoch, kde bol od 9. 11. 1936 advokátom. Publikoval odborné články. V rokoch 1942 - 1943 bol v pracovnom tábore v severnom Sedmohradsku. Od 2. 5. 1944 internovaný v novozámockom gete. Deň pred deportáciami prepustený na základe "Jarossovej výnimky", skrýval sa s otcom a matkou v záhradkárskej časti na Sihoti. V októbri 1944 zaistený nyilašovcami. väznený v Komárne. 14. 12. 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora Kaufering. Oslobodený bol v tábore Dachau. Domov sa vrátil 29. 4. 1945. Od 12. 9. 1945 pokračoval v advokátskej praxi. Od 24. 9. 1945 mohol byť obhajcom na pojednávaniach ľudových sudov. Vzdal sa advokátskej praxe. 7. 9. 1949 vyškrtnutý zo zoznamu advokátov, vysťahoval sa do zahraničia. Usadil sa v Austrálii, v r. 1955 ukončil v Sydney právnické štúdium. Stal sa úspešným notárom. Udržiaval kontakty so ŽNO v Nových Zámkoch.

WINTER, Móric Dávid. JUDr. (5. 3. 1880 Tvrdošovce. okr. Nové Zámky -10. 3. 1968). Absolvoval PF v Budapešti, kde získal 20. 3. 1906 tiež advokátsky diplom. Advokát v Nových Zámkoch od 12. 4. 1906. Bol členom viacervch dobročinných spolkov. V r. 1937 sa zaslúžil o založenie miestneho starobinca. 2. 5. 1944 bol s rodinou uväznený v gete. Deň pred deportáciami bol prepustený na základe ..Jarossovej výnimky", skrýval sa s manželkou a so synom Ladislavom v záhradkárskej oblasti na Sihoti. Od 10. 9. 1948 advokát v Nových Zámkoch. Do 1. 9. 1949 mal spoločnú advokátsku kanceláriu so svojim synom JUDr. Ladislavom Winterom. Vr. 1951 člen advokátskej poradne v Nových Zámkoch. 23. 6. 1951 sa vzdal advokátskej praxe, likvidátorom jeho kancelárie sa stal JUDr. Pavel Szemzô. Načas bol administratívnym úradníkom advokátskej poradne v Nových Zámkoch. V r. 1952 odišiel do Austrálie, kde vo veku 88 rokov zomrel

WILDFEUER, Dezider. JUDr. ( 19. 12. 1908 Levoča - 1942 Auschwitz).
Brat JUDr. Eugen WILDFEUER.
PFUK v Bratislave absolvoval 4. 6. 1932. Advokátsky osnovnik u advokátov Jozefa Friedmanna v Giraltovciach. Mórica Fleischha-ckera v Bratislave a Pavla Drechslera v Nových Zámkoch. Advokát v Levoči od 23. 1. 1937. Zaoberal sa hlavne občianskymi záležitosťami. Funkcionár šachového klubu. Zákaz praxe 15. 7. 1939. 25. 10. 1940 sa mal vysťahovať do Ameriky. Pracoval u veľkostatkára Kleina. Od 2. 4. 1942 internovaný v sustreďovacom stredisku v Žiline, odtiaľ bol 17. 4. 1942 transportom č. 13 deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz. kde v polovici mája 1942 zahynul.

WILDFEUER, Eugen, JUDr. (28. 2. 1907 Levoča). PFUK v Bratislave absolvoval 9. 10. 1929. Od 14. II. 1929 advokátsky osnovník u viacerých advokátov v Košiciach. Bratislave. Leviciach. Trenčíne a Nových Zámkoch, od 23. 1. 1937 do 5. II. 1938 advokát v Leviciach, potom v Levoči. Zákaz praxe 15. 7. 1939. Vysťahoval sa do Záhrebu a neskôr do Palestíny, v r. 1946 bol advokátom v Tel Avive.

WOLF, Hermann Arnošt, JUDr. (21.7. 1898 Dvory nad Žitavou. okr. Nové Zámky). Právnik a obchodník v Bratislave. Od r. 1929 spolumajiteľ rodinnej obchodnej spoločnosti s poľnohospodárskymi plodinami. 7. 6. 1942 dostal pracovné povolenie od ministerstva hospodárstva, pôsobil ako cudzojazyčný korešpondent v bývalom rodinnom podniku, ktorý 25. 8. 1939 prevzala Firma Martin Lednár a spol. 19. 12. 1944 bol spolu s manželkou Magdalénou (1902) deportovaný do koncentračného tábora v Sachsenhausene. kde obaja zahynuli.

 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
01:11:51 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,524 x]
01:11:44 Az Időutazás mai vendége az érsekújvári születésű Kovacsics András. Gitáros, zeneszerző, az Omega - ... [2022-05-29; 1,217 x]
01:11:44 Koncert tolerancie - striktne jednojazyčne / Tolerancia koncert - szigorúan államnyelven [2012-09-08; 4,273 x]
01:10:33 Dokumenty doby: Novocentrum 1994. Film Štefana Leloviča [2023-02-01; 1,182 x]
01:10:31 Otokar Klein, bojovník proti hazardu... [2020-10-04; 2,191 x]
01:09:51 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,899 x]
01:09:02 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,611 x]
01:08:40 Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ? [2016-11-12; 3,662 x]
01:08:33 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,718 x]
01:08:28 Egy csésze kávé a holnap sztárjaival. A színpadon a GHP zenekar Nagykaposról [2015-07-29; 8,033 x]
01:08:15 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 180 x]
01:08:14 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 131 x]
01:08:09 Kto je vlastne zodpovedný za kauzu Zúgov? [2014-04-25; 10,748 x]
01:06:21 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 797 x]
01:05:52 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,093 x]
01:05:20 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,532 x]
01:05:05 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,684 x]
01:04:48 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,836 x]
01:03:06 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,432 x]
01:02:57 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 465 x]
01:02:42 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,767 x]
01:02:25 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,809 x]
01:02:20 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,473 x]
01:01:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,029 x]
01:01:40 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,985 x]
01:01:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,849 x]
01:00:41 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,466 x]
01:00:16 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,087 x]
01:00:04 Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády" [2013-03-13; 10,356 x]
01:00:02 Kam sa podel bod D? Odhalil Anonym ďalší fígeľ v návrhu VZN o zákaze hazardu? [2023-04-25; 1,237 x]
01:00:01 Klzisko zmizlo, trpká príchuť zostala... [2018-02-08; 3,739 x]
00:59:57 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,753 x]
00:59:50 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,629 x]
00:59:25 Vlámali sa do Domu politických strán v Nových Zámkoch [2010-12-11; 2,619 x]
00:59:02 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,326 x]
00:58:54 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,369 x]
00:58:50 Erdélyi Péter „Doni tükör” c. dokumentumfilmje (2003) [2013-02-06; 4,411 x]
00:58:14 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,506 x]
00:57:52 Telek Lajos Popturmix - Indul a Tehetség a Tét XI. sorozata [2017-09-14; 2,509 x]
00:57:40 Dr. Daniel Rapant, Maďarónstvo Bernolákovo (1929) / Bernolák magyarpártisága (1929) [2011-11-30; 7,961 x]
00:56:32 Kríza inštitúcií, alebo ako sa kompetentní schovávajú medzi paragrafmi [2017-07-12; 3,161 x]
00:56:24 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,053 x]
00:55:55 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,080 x]
00:55:21 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,077 x]
00:54:56 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,377 x]
00:54:46 Expresná zmluva po roztržke s fy Prospect - Primátor Klein si zarobil na problém [2019-10-24; 2,492 x]
00:54:33 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,752 x]
00:53:34 Kšeftovanie s dotáciami pre športové kluby nechce prestať... [2018-09-05; 2,585 x]
00:52:58 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,673 x]
00:52:50 Vyjadrenie k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-14; 1,370 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x