Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-07   6,621  
0
Nemá šťastie pán Havlíček z Ďulovho Dvora a rovnako ani pán Gyurkovics z Galanty. Nie sú totiž spiaznenou firmou a majú ešte tú smolu že vyhrali verejnú súťaž na rekonštrukciu fasády kina Mier s najnižšou ponukou. Urobili svoj prvý - a zrejme aj posledný - biznis s Mestom Nové Zámky na projekte, ktorý mesto chcelo pôvodne financovať z Eurofondov. Eurofondy však neprišli a stal sa zázrak - na rovnaký rozsah prác stačili nakoniec aj peniaze vo výške pôvodne plánovanej spoluúčasti mesta na eurofondovom projekte...  Dva objekty delí iba cesta. Mesto však predsa volilo diametrálne odlišné prístupy pri uplatňovaní zmluvnej pokuty...

Ako sa v listoch, ktoré dnes dostali poslanci MsZ do svojich poštových schránok píše, i pri takto natesno vysúťaženom projekte sa Mesto rozhodlo vo finále ošklbať dodávateľa o celú tretinu vysúťaženej ceny. V odôvodnení Mesto uviedlo, že zmluvnú pokutu vypočítalo z ceny diela podľa Zmluvy o dielo č.OÚ/0917/2017 zo dňa 04.08.2017 a v znení Dodatku č. OÚ/1617/2017 zo dňa 12.12.2017 podľa článku VII bodu č. 7.1 Zmluvy o dielo za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela. Zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z ceny diela 356 278,22 € bez DPH na 1 deň činí 1 781,39 €, počet dní omeškania = 72 dní, t.j. celková zmluvná pokuta činí 128 260,08 €.

Na tejto konštrukcii je geniálne nielen to, že odberateľ si môže ľubovoľne znížiť cenu, stačí ak robí obštrukcie a oddaľuje odovzdanie diela. Iná skvelá vec je, že sa nepotrebuje s nikým dohodnúť - rovno ju odpočíta od výšky faktúrovanej sumy, z ktorej zaplatí iba časť. "No nie je to geniálne?! Od zajtra budem nakupovať už aj ja iba takto!" poviete si.

Tento skvelý fígeľ však neteší všetkých zúčastnených rovnako:  "... moja spoločnosť je dodnes nevyplatená, moja existencia otázna a moji ľudia nedostanú výplatu, teda nemajú na chlieb a na mlieko pre svoje deti." píše Ján Havlíček z Ďulovho Dvora...

Projekt rekonštrukcie kina je od začiatku zvláštny a to zďaleka nielen preto, lebo sa zabudlo na dlažbu, ktorá je rozbitá na franforce a cez ktorú sa i dnes drmolia návštevníci kina.

Zvláštny je aj v tom, že sa dal rovnako dobre zrealizovať s eurofondovou dotáciou, ako bez nej, a tak sa natíska otázka, kde mali tie európske peniaze pôvodne skončiť ?!

Veľmi zvláštne je aj to, prečo Mesto dalo do zmluvy také vysoké penále za omeškanie pri objekte, ktorý bol prevádzkovaný bez obmedzení aj počas rekonštrukčných prác. Mesto žiadnu zálohu nezaplatilo a pri meškaní stavby vôbec ničím neriskovalo.... o tom ani nehovoriac, že podľa pisateľov listov omeškanie samo spôsobilo.

Len si spomeňme, že v podobnej situácii pri rekonštrukcii ZŠ Mostná, kde bolo dodržanie termínu vskutku kľúčové, bol Mgr. Klein oveľa ústretovejší a odpustil časť zmluvnej pokuty vzhľadom na teplé počasie (v lete!). A ešte pre istotu aj schoval stavebné denníky vo svojom sejfe. Hľa vie byť naše mesto lojálne ku svojim dodávateľom! Len musí byť dostatočne motivované...

Zmluvná pokuta zrejme nehrozí ani inej spriaznenej firme - spoločnosti Brantner v súvislosti s omeškaním pri rekonštrukcii tržnice. Do diela stále zateká, vraj preto, lebo ešte nie je hotové. Pritom odovzdané do užívania malo byť už 1. apríla...

Tak, alebo onak, Mesto sa zachovalo v tejto veci neštandardne už počnúc formulovaním zmluvy a zrejme nás čaká ďalší súdny maratón á la Holotov dom.

Ostatne v týchto výpalníckych spôsoboch sa aktuálny magister práv na čele právneho odboru MsÚ mnohému priučil u svojej predchodkyni z Piši-éry. Tá, keď sa u nej raz sťažovala tetuška, že jej z mestkého objektu vypúšťajú fekálie na roľu, dobrosrdečne poradila sťažovateľke, aby Mesto smelo žalovala. "Veď sa len pozrite - a ukázala na štósy papiera na stole - oni všetci sa s nami súdia. Tu napríklad - vybrala jednu zložku - Marikanéni. To by už bol desiaty rok, čo sa s Mestom súdi, keby medzičasom nezomrela..."
 
 


 

 
 
 


Prečítajte si tiež na Watson.sk:

2017-12-09   Svetelné pásy na kine Mier za 25 tisíc Eur sa podarili mimoriadne nevkusné
2016-10-13   Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme?
2016-10-02   Po rekonštrukcii garáží za 11 tisíc, vchodové dvere za 17 tisíc. Pekelne drahé obstarávania radnice pokračujú
2016-07-15   Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja...
2015-10-29   MsÚ nedovolil poslancovi prefotiť si stavebný denník zo ZŠ Mostná
2015-09-11   Bolo príliš teplo na platenie zmluvnej pokuty...
2015-08-26   Kauza Mostná: Vzdalo sa Mesto zmluvnej pokuty 29 tisíc Eur na základe výhrad dodávateľa k projektu, s ktorými ten prišiel po podpise zmluvy?
2015-08-10   Kauza Mostná: "Mesto na oprave Mostnej neprerobilo." Naozaj nie?
2015-07-28   Expresná rekonštrukcia ZŠ Mostná. Prečo platíme rýchlostný príplatok, ak sa nikam neponáhľame?
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x