Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-11   3,676  
0
Dnes pristál v schrákach poslancov list od ďalšieho subdodávateľa, ktorý kvôli pochybnej zmluvnej pokute vyrúbenej Mestom dodávateľovi rekonštrukcie Kina Mier, nedostal za svoju prácu zaplatené. Pritom, ako odznelo v neplánovanom bode programu dnešného zastupiteľstva, Mesto s týmito subdodávateľmi nič nemá. Alebo si to aspoň p. primátor myslí. Keby si prečítal zmluvu, zistil by, že chcel nielen schvaľovať subdodávateľov, ale i menovite každého z ich pracovníkov. Nemôže sa teda čudovať, že sa teraz ním schválení pracovníci hlásia o svoje peniaze...  
Rokovanie o škandále pri uplatnení zmuvnej pokuty za rekonštrukciu kina prinieslo na dnešnom zastupiteľstve niekoľko zaujímavých momentov.

Predovšetkým sa potvrdila naša domnienka, že Mesto účelovo započítalo spornú zmluvnú pokutu ako protiplnenie k faktúre dodávateľa - fy Ava-Stav s.r.o. Vraj aby sa predišlo súdnym ťahaniciam. Zdá sa, že sa im nepredišlo - lebo mesto je už informované o podanej žalobe, len ju ešte nepozná.

Viditeľne sú pp. Klein a Závodský prekvapení, že okolo tejto veci vzniklo takéto vlnobitie, pritom oni to tak geniálne vymysleli. Rovnako sa príliš netešili ani dnešnému uzneseniu poslancov poveriť hlavného kontrolóra prešetrením okolností vzniku omeškania dodávky. Dokumenty, ktoré p. Mgr. Závodský z nejakého dôvodu nepriložil k penalizačnej faktúre a dnes veľkoryso ponúkol poslancom "k nahliadnutiu" zrejme onedlho budú predsa len známe v širšom kruhu...

Jeho dnešná obhajoba bola založená na jednoduchej logike, stavba meškala, zmluvná pokuta bola známa všetkým účastníkom verejného obstarávania, nie je čo riešiť. "Situácia je čistá ako ľalia" vyjadril sa bol p. viceprimátor. Text zmluvy bol síce naozaj súčasťou VO, zďaleka si však nemôžeme byť istí, či by Mesto uplatňovalo zmluvnú pokutu rovnako aj v prípade iného, napr. "spriazneného" dodávateľa.

Najväčší problém s touto zmluvnou pokutou je však v odôvodnení, načo sa v zmluve vôbec nachádzala a kam sa Mesto tak ponáhľalo, keď tradične má oveľa viac času ako peňazí. Vraj išlo o verejnú budovu a preto bolo treba jej odovzdanie súriť a istiť takouto vysokou pokutou.

Tu by sme sa však chceli spýtať pp. Mgr. Kleina a Mgr. Závodského na otázky súvisiace s konkrétnou kauzou, ale aj širšie na ich záľubu v hybridných zmluvách predražujúcich ponuky:

1. Keď bola budova kina roky v dezolátnom stave, vtedy nešlo o verejnú stavbu a vtedy sa nebolo treba ponáhľať? Ani s dlažbou sa nebolo a nie je treba ponáhľať?

2. Tržnica azda nie je verejný priestor? Tam sa prečo neuplatnila zmluvná pokuta?

3. ZŠ Mostná nebol verejný priestor? Tam bol zmluvnou pokutou zabezpečený termín dodávky, ktorý bol súčasne kritériom so 40% váhou pri hodnotení ponúk vo VO. Nielenže sa jeho nesplnenie nepovažovalo za porušenie podmienok VO a dôvod na odstúpenie od zmluvy, ale sa ani nevymáhalo v plnej výške...

4. V zmluve sme zaviazali dodávateľa, aby nepúšťal na stavbu tretie osoby. Mimo zmluvy sme s ním dohodli neprerušenú prevádzku kina. Akú to má logiku?  Tým že dodávateľ umožnil kontinuálnu prevádzku kina, nepomohol mestu k extra príjmom? Tie sa prečo neodpočítali od zmluvnej pokuty?

5. Mohol by p. Závodský spočítať konkrétne v Eurách aká škoda vznikla mestu meškajúcou dodávkou?

6. Prečo nebol pozvaný na dnešné rokovanie MsZ zástupca dodávateľa?

7. P. primátor neodpovedal na otázku poslancov, prečo tvrdil dodávateľovi, že ho k zmluvnej pokute núti mestské zastupiteľstvo, ak o tom MsZ nikdy nerokovalo?

8. Rozumejú páni tomu, že hromadením zabezpečovacích inštitútov (dodávateľských úverov, kaucií, zmluvných pokút - v  podstate finančných produktov, úverových a poistných zmlúv) - vytvárajú hybridné zmluvy a zvyšujú výslednú cenu ponuky? Načo je dobré predražovať ponuky v prípade, ak neplatíme žiadnu zálohu a nemôžeme utrpieť žiadnu škodu? Podobnou hybridnou zmluvou je napr. dodávka asfaltovacích prác kde sme si od asfaltovacej firmy kúpili desaťročný úver. Rozumejú tomu páni, že toto je najdrahší spôsob financovania? Nemá mesto lepšie úverové linky než asfaltovacia firma? Kam sa vlastne ponáhľame, prečo sme si nerozložili práce na 5 rokov bez úveru za polovicu ceny?

9. Rozumejú páni tomu, že ak Mesto nedáva zálohu ani čiastkové platby, používa drahý dodávateľský úver, o ktorý sa opäť zvyšuje cena ponuky? Prečo nedávame zálohu na materiál a neplatíme plnenie po čiastkach v miere reálneho napredovania stavby? Prečo sa snažíme zvyšovať náklady svojich dodávateľov? Rozumejú páni tomu, že tak-či tak ich nakoniec zaplatíme my?

10. Rozumejú páni tomu, že vo všetkých budúcich ponukách si potenciálni "nespriaznení" dodávatelia odteraz uplatnia 30% rizikovú prirážku? Rozumejú páni tomu, že na konci dňa nás táto zmluvná pokuta vyjde poriadne draho?

11. Dodávateľ vo svojom liste píše, že vie podoprieť svoje argumenty audiozáznamom, ktorý si potajomky vyhotovil z rokovania so štatutárom mesta. Rozumejú páni tomu, čo to znamená pre ich dôveryhodnosť  a dobré meno?
 
 


Nie je pravda, že Mesto so subdodávateľmi nič nemá. Pozná menovite aj všetkých ich pracovníkov.
Zhotoviteľa sme zaviazali vykázať zo staveniska všetky tretie osoby a neformálne sme s ním dohodli pokračovanie prevádzky kina...


 


Na zmluvnej pokute nám z nejakého dôvodu tak veľmi záležalo, že sme ju do zmluvy omylom uviedli hneď dvakrát. Zatiaľ sme vyrúbili zmluvnú pokutu cca 130 tisíc Eur len podľa bodu 7.1. Možno dovyrúbime i ďalšiu v rovnakej výške podľa bodu 7.2? Koniec koncov dodávateľ podpísal práve takúto zmluvu a to dobrovoľne...

 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:18:45 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,676 x]
13:18:11 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,043 x]
13:17:36 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 998 x]
13:17:01 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,429 x]
13:16:25 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,376 x]
13:16:04 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 109 x]
13:15:52 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,255 x]
13:15:29 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,795 x]
13:15:16 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,071 x]
13:15:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,850 x]
13:14:41 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,131 x]
13:14:05 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,426 x]
13:13:28 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,372 x]
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,064 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,016 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]
12:56:15 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 859 x]
12:55:37 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,300 x]
12:54:51 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,425 x]
12:53:26 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,810 x]
12:52:22 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,068 x]
12:52:15 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 794 x]
12:51:14 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,140 x]
12:50:44 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,785 x]
12:49:41 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,149 x]
12:49:35 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,955 x]
12:47:14 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,922 x]
12:47:07 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,362 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x