Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-03-12   1,404  
0
... a ani netvrdíme že našou zásluhou. Čo pravdepodobne pomohlo, boli odmietavé postoje verejnosti na odpoveď p. poslanca Mészárosa, v ktorej reagoval na náš článok. Faktom je, že p. poslanec dnes adresoval list svojim kolegom z mestského zastupiteľstva s výzvou zriadiť transparentný účet a z poslameckých odmien financovať verejnoprospešné aktivity.  


Milá kolegyňa, Milí kolegovia,

včera som zriadil Transparentný účet s názvom "Pre Nové Zámky". Číslo účtu je: SK05 0900 0000 0051 5576 9327. Históriu účtu je možné sledovať na www.transparentneucty.sk.

Dovoľujem si Vás osloviť v mene toho, že sme volení zástupcovia našich obyvateľov, aby ste podporili fungovanie tohoto účtu. Jeho prioritou je vzdanie sa časti/celej poslaneckej odmeny v prospech Transparentného účtu a jeho prerozdelenie buď na podporu športu pre novozámocké deti a mládež, sociálne slabšie rodiny so školopovinnými deťmi, na sociálnu inklúziu, pre úhradu liečebných nákladov občana/občanov mesta Nové Zámky, atď.

Ak budete ochotní podieľať sa na fungovaní tohoto účtu, na osobnom stretnutí, ktoré by som zvolal na túto tému, by sme si spoločne stanovili účel transparentného účtu, jeho priority a formu prerozdeľovania FP.

Prosím o spätnú väzbu, či je z Vašej strany akceptovaná takáto forma zriadenia transparentného účtu a účel jeho využitia.

Keďže sme volení zástupcovia obyvateľov nášho mesta, mali by sme ísť príkladom pre pomoc a podporu jednotlivcov alebo skupín obyvateľstva, ktoré nemajú možnosť získať FP iným spôsobom.

S pozdravom Ing. Peter Mészáros, poslanec MsZ 


Pán poslanec je v zastupiteľstve krátko, možno preto ešte neovláda všetky ňuansy poslaneckej práce. Zriecť sa poslaneckých odmien či odmien členov komisií možno najjednoduchšie iným spôsobom - písali sme tu. Zdá sa nám zbytočné najprv si z mestskej kasy nechať vyplatiť odmeny, odviesť z nich odvody a dane a následne deliť to čo zostalo medzi núdznych, keď medzi nich možno rozdeliť celú sumu priamo z mestskej kasy z rozhodnutia tých istých poslancov.

Keby pán poslanec chcel pokračovať v sociálnych inováciach, nasledovať by mohla ponuka uvoľniť tri zo štyroch stoličiek, na ktorých momentálne sedí v prospech kolegov, ktorým sa neušla ani jedna.

A najvýznamnejšia inovácia by bola, keby sa nevzdal svojej myšlienky a cez transparentný účet by rozdeľoval prostriedky, ktoré sa momentálne ukradnú cez mestské podniky. Brantner fakturuje odhadom až o milión Eur viac, než je hodnota poskytovaných služieb (článok tu), Bytkomfort platí poslaneckému kolegovi - konateľovi 7-tisícový plat (článok tu) - pán poslanec by sa razom stal hrdinom dňa, keby zaklopal na brány mestských podnikov a začal tam pátrať po našich peniazoch... raz p. kontrolór sa o to ešte nikdy nepokúsil...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x