Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-09   2,730  
0
Situácia je značne neprehľadná a zatiaľ sa zdá, že Mesto nedoplatilo fy Prospect isté peniaze, v odpovedi na čo zhotoviteľ odďaľoval kolaudáciu stavby vedomý si blížiaceho sa termínu zúčtovania ŠFRB. Primátor zobral veci do vlastných rúk, a prostredníctvom mestskej polície nechal večer 7. októbra odstrániť oplotenie a zmocnil sa stavby takpovediac silou. Voči verejnosti komunkoval správu, že práve tým započala kolaudácia stavby...  


Pokúšali sme dohľadať zmluvy a faktúry k výstavbe uvedeného bytového domu - blok „B“ – sekcia A,B,C, čo však vôbec nie je jednoduché. Čo nás prekvapilo najviac, že výstavba bola realizovaná na základe akýchsi "čiastkových zmlúv k Návrhu zmluvy o budúcej zmluve o dielo"... Táto prax bola zrejme zdedená od predchádzajúceho vedenia mesta, v každom prípade dňa 15.11.2016 bola zverejnená už 11. čiastková zmluva, ktorá sa práve týkala uvedeného bloku „B“ – sekcia A,B,C a mala celkovú hodnotu 2,016,100 €.
 
Dňa 5.02.2018 bola zverejnená ďalšia Čiastková zmluva č.12 na vybudovanie infraštruktúry okolo bloku "B" na dodatočných 375,138 €.
 
Ak sme správne spočítali faktúrované čiastky, potom 28-mi faktúrami fy Prospekt postupne inkasovala celkom 2,083,030 €. Jej pohľadávky voči mestu tak môžu činiť cca 308 tis. Eur. To je okrúhle 15% celkovej hodnoty stavby... ktoré sa Mesto z nejakého dôvodu zdráhalo doplatiť a dokonca vypovedalo zmluvu (predpokladáme že práve Čiastkovú zmluvu č.12)...
Téme sa ešte budeme venovať.
 


Prečítajte si tiež naše články z doby, keď sme viedli vojnu voči inej stavebnej firme a s fy Prospect sme boli najväčší kamaráti...
2019-07-10   Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť doplatiť väčšiu časť spornej sumy
2018-07-06   Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internete bola zverejnená inkriminovaná nahrávka rozhovoru primátora so štatutárom fy Avastav s.r.o.
2015-09-11   Bolo príliš teplo na platenie zmluvnej pokuty...
2015-08-26   Kauza Mostná: Vzdalo sa Mesto zmluvnej pokuty 29 tisíc Eur na základe výhrad dodávateľa k projektu, s ktorými ten prišiel po podpise zmluvy?
2015-08-10   Kauza Mostná: "Mesto na oprave Mostnej neprerobilo." Naozaj nie?
2015-07-28   Expresná rekonštrukcia ZŠ Mostná. Prečo platíme rýchlostný príplatok, ak sa nikam neponáhľame?
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x