Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-04-15   811  
0
... tak je nazvaný článok v poslednom čísle My/Naše novosti, v ktorom sa redaktor porozprával  s vedúcou sociálneho odboru MsÚ. D. Felixová je príkladne lojálna ku svojmu zamestnávateľovi a preto sa vo vymenovávaní toho čo by sa "veľmi hodilo" obmedzuje na náplň denného stacionára, ktorý mesto nezrealizovalo v minulom roku, keď ho najprv na základe prosby spriazneného podnikateľa presunulo z pôvodne plánovanej lokality medzi paneláky a po protestnej petícii dotknutých obyvateľov sa ho rozhodlo natruc nepostaviť vôbec...  

 

Podľa D. Felixovej by pre 80 bezdomovcov, ktorí majú k dispozícii jedinú sezónnu nocľaháreň s 12 lôžkami,  úplne stačilo, "keby bol k dispozícii priestor, v ktorom by sa ľudia bez domova mohli umyť a zabezpečiť si základné potreby - jedlo a oblečenie". Zato sa vraj pripravujú na 24-hodinové poskytovanie sociálnej služby - pritom stále je reč o uvedenej nocľahárni na Považskej ulici č. 24 otvorenej od novembra do marca od 19.00 do siedmej rána...

Kapacita nocľahárne ani jej sezónny charakter sa pravda v článku nespomínajú - také sú pravidlá hry na schovávačku, ktorú Mesto so svojimi bezdomovcami už roky hrá. Počas aktuálnej epidémie sú bezdomovci rizikovou skupinou, preto im Mesto ponúklo ešte jedno ústretové gesto - nechalo opáskovať lavice vo vestibule stanice, na ktorých zvykli vysedávať. Aby sa nenakazili...

Z koronavírusového čísla krajského týždenníka sa môžu záujemcovia dozvedieť ešte čo-to. V meste má byť 6.000 ľudí od 65 do 80 rokov a ďalších 1.200 obyvateľov nad 80 rokov. Pritom mesto zamestnáva 24 opatrovateliek, ktoré sa starajú o 70 osamelých starých obyvateľov.... Funguje aj služba "sociálny taxík", ktorý po novom (po piatkoch?) zabezpečuje aj rozvoz nákupov seniorom v rámci koronavírusovej "horúcej linky".

Ďakujeme krajským novinám za každú informačnú omrvinku a ak nám aj vyššieuvedené údaje spolu nijako nehrajú - tak ako sa nedá 80 bezdomovcov umiestniť na 12 lôžkach, nemožo ani obslúžiť 7.200 ľudí dvomi telefónnymi linkami a jediným sociálnym taxíkom - nebude to chyba novín...
 


V roku 2012 OZ Proti prúdu zostavilo "Pouličný kompas", v ktorom mapovalo služby poskytované pre ľudí v núdzi v jednotlivých mestách. Od tej doby sa v Nových Zámkoch situácia iba zhoršila - útulok na Wolkerovej ulici je už roky prázdny, napriek tomu že riaditeľ ZSS "Vek nádeje" sedí v zastupiteľstve...
 

 

Téme sme sa venovali:
2020-03-25   Vláda prinútila primátora začať sa starať o seniorov
2019-12-07   Poslanec Mészáros bilancoval svoj transparentný účet
2019-06-20   Nech mi niekto povie, čo mám robiť... Reportáž krajských novín o trápení obyvateľov Bieleho domu
2019-04-12   Čo nám píše pani Denisa...
2019-03-31   Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku medzi panelákmi
2019-02-27   Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí
2019-02-13   Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici...
2015-01-28   Komunitné centrum Kompas v Nových Zámkoch
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x