Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-06-07   3,589  
0
Inštitút osobných bankrotov síce existuje v slovenskej legislatíve od roku 2006, v širšej miere sa však využíva až od marca 2017. Osobný bankrot (v právnej terminológii "konkurz a oddĺženie") je procedúra ako sa dostať z dlhovej pasce. O osobný bankrot môže požiadať osoba, ktorá nie je schopná splácať svoje dlhy a je voči nej vedené exekučné konanie. Žiadosti vybavuje Centrum právnej pomoci (CPP). Alternatívou k oddĺženiu cez konkurz môže byť oddĺženie formou splátkového kalendára, ale pre túto formu sa v NZ rozhodli iba 4 osoby.  


Podľa svedectva Registra úpadcov sa pre osobný bankrot od júla 2017 podnes rozhodlo 438 obyvateľov Nových Zámkov.
 


 
Id Typ Dat_Podania Datum_Zac Dlznik Psc Obec Adresa
1 ODDL_KON 2019-04-23 2019-05-15 Adámiová Eva (1945-09-16) 94001 Nové Zámky (t.č. Cyrilometódska 22, 94002 Nové Zámky)
2 ODDL_KON 2020-01-09 2020-01-25 Agh Jozef (1960-11-05) 94001 Nové Zámky Nový svet 2996/16
3 ODDL_KON 2020-04-30 2020-05-20 Agh Martin (1985-05-21) 94002 Nové Zámky Nový svet 2996/16
4 ODDL_KON 2017-08-16 2017-09-08 Agh Milan (1959-04-28) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5155/24
5 ODDL_KON 2017-09-25 2017-10-18 Aghová Alena (1960-04-27) 94001 Nové Zámky Jazdecká (korešp. Cyrilometodská 22, 940 01 Nové Zámky) 24
6 ODDL_KON 2020-03-02 2020-03-20 Andó Pavol (1963-07-21) 94001 Nové Zámky  
7 ODDL_KON 2020-02-27 2020-03-17 Astaloš Robert (1979-01-12) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5074/29
8 ODDL_KON 2019-05-14 2019-05-31 Bača Erik (1991-09-23) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5231/13
9 ODDL_SPL 2019-06-26 2019-07-12 Bachorec Štefan (1982-04-11) 94001 Nové Zámky Tatranská 3639/150
10 ODDL_KON 2019-11-11 2019-11-29 Bachová - Melišeková Kvetoslava (1953-04-30) 94001 Nové Zámky Šurianska 2971/3
11 ODDL_KON 2017-08-15 2017-09-08 Bačo Alexander (1960-05-28) 94069 Nové Zámky Cyrilometódska 3997/15
12 ODDL_KON 2018-05-02 2018-05-22 Bajnok Igor (1957-06-11) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5093/37
13 ODDL_KON 2019-08-02 2019-08-22 Bajtek Ján (1971-01-02) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5267/9
14 ODDL_KON 2020-04-30 2020-05-20 Baláž Ján (1958-02-07) 94001 Nové Zámky  
15 ODDL_KON 2019-12-03 2019-12-20 Balážovičová Silvia (1985-02-20) 94002 Nové Zámky Andovská 25E
16 ODDL_KON 2018-06-05 2018-06-27 Ballayová Jana (1974-04-30) 94074 Nové Zámky Nábrežná 4649/33
17 ODDL_KON 2020-05-15 2020-06-02 Balogh František (1976-12-20) 94001 Nové Zámky T. Vansovej 5178/2
18 ODDL_KON 2018-06-19 2018-07-07 Barát Milan (1964-12-28) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5246/13
19 ODDL_KON 2019-07-26 2019-08-09 Barátová Eva, Ing. (1967-02-25) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5246/13
20 ODDL_KON 2019-12-11 2019-12-31 Bédiová Vera (1975-12-27) 94002 Nové Zámky S.H.Vajanského 77
21 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-24 Bednárik Pavol (1952-02-06) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4656/19
22 ODDL_KON 2018-07-25 2018-08-11 Bednárik Roman (1972-09-18) 94074 Nové Zámky Nábrežná 4895/42
23 ODDL_KON 2019-12-11 2020-01-01 Bednárová Renáta (1972-09-21) 94002 Nové Zámky Vajanského 81
24 ODDL_KON 2019-08-07 2019-08-23 Bekeová Monika (1979-11-18) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 5296/21
25 ODDL_KON 2020-05-06 2020-05-28 Belányi Roman (1976-11-06) 94068 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/30
26 ODDL_KON 2017-10-23 2017-11-15 Belický Róbert (1987-04-07) 94001 Nové Zámky  
27 ODDL_KON 2018-04-12 2018-05-04 Bellesi Sedlárová Erika (1979-12-29) 94001 Nové Zámky Nábrežná 8
28 ODDL_KON 2018-09-20 2018-10-10 Bencsík Ján (1959-11-09) 94002 Nové Zámky Letomostie 4359/9
29 ODDL_KON 2019-06-12 2019-06-29 Bencsik Jaroslav (1967-01-26) 94002 Nové Zámky Letomostie 4359/9
30 ODDL_KON 2019-08-20 2019-09-06 Bene Ján (1970-03-17) 94002 Nové Zámky Andovská 10218/25B
31 ODDL_KON 2018-02-21 2018-03-03 Benko Milan (1965-04-04) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4350/4
32 ODDL_KON 2018-03-01 2018-03-15 Beňová Viera (1959-12-11) 94067 Nové Zámky Oravská (t. č. G. Bethlena 17, 94002 Nové Zámky) 3354/6
33 ODDL_KON 2018-09-20 2018-10-13 Beták Ladislav (1982-06-09) 94059 Nové Zámky Šoltésovej 2832/20
34 ODDL_KON 2018-12-04 2018-12-22 Bitterová Mária (1954-02-26) 94002 Nové Zámky Jánošíkova 1108/6
35 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-23 Bogdán Henrich (1971-07-30) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5105/20
36 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-23 Bogdán Patrik (1969-03-11) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5105/20
37 ODDL_KON 2020-04-29 2020-05-20 Bogdány Juraj (1974-02-28) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 5659/2
38 ODDL_KON 2019-08-28 2019-09-18 Bogdányová Marcela (1976-08-15) 94002 Nové Zámky Andovská 25/E
39 ODDL_KON 2019-07-01 2019-07-20 Bogyová Alžbeta (1952-10-05) 94002 Nové Zámky Majzonovo námestie 217/9
40 ODDL_KON 2019-05-10 2019-05-31 Bohumel Matúš (1989-02-23) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 5350/1A
41 ODDL_KON 2018-11-20 2018-12-05 Bombic Marian (1986-12-26) 94002 Nové Zámky Novomestská 2163/9
42 ODDL_KON 2019-12-06 2019-12-20 Boris Gaal () 94002 Nové Zámky Ľ. Štúra 22
43 ODDL_KON 2019-01-24 2019-02-12 Borková Andrea (1976-05-09) 94002 Nové Zámky Moyzesová 1825/26
44 ODDL_KON 2018-05-03 2018-05-24 Brenka František (1972-09-14) 94001 Nové Zámky Novomestská 1894/1
45 ODDL_KON 2020-05-15 2020-05-29 Brenkus Tibor (1963-02-01) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4847/14
46 ODDL_KON 2019-07-26 2019-08-22 Bučko Mário (1978-08-10) 94001 Nové Zámky Novomestská 1894/1
47 ODDL_KON 2019-04-23 2019-05-15 Bučková Laura (1977-09-15) 94001 Nové Zámky Novomestská 1
48 ODDL_KON 2019-11-20 2019-12-06 Burieta Peter (1965-04-29) 94058 Nové Zámky Nám. Gy Széchenyiho 4789/4
49 ODDL_KON 2019-11-13 2019-11-30 Čambalík Rudolf (1967-10-16) 94001 Nové Zámky Nové Zámky
50 ODDL_KON 2018-01-16 2018-02-03 Čechovičová Iveta (1963-10-07) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4665/7
51 ODDL_KON 2020-04-29 2020-05-16 Čelková Milana (1977-09-12) 94061 Nové Zámky Gogoľova 11
52 ODDL_KON 2018-04-26 2018-05-18 Čerňanský Ivan (1961-07-15) 94001 Nové Zámky  
53 ODDL_KON 2019-05-02 2019-05-18 Čery Štefan (1972-10-23) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5105/16
54 ODDL_KON 2018-11-22 2018-12-06 Chládek František (1948-09-05) 94001 Nové Zámky Podzámska 4937/7
55 ODDL_KON 2019-06-18 2019-07-12 Chvíla Roman (1975-08-28) 94002 Nové Zámky  
56 ODDL_KON 2020-02-03 2020-02-19 Cicko Ivan (1971-08-04) 94001 Nové Zámky  
57 ODDL_KON 2019-05-21 2019-06-12 Colníková Eva (1981-01-28) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 5796/23
58 ODDL_KON 2019-06-26 2019-07-17 Čomor Martin (1991-07-30) 94002 Nové Zámky M. R. Štefánika 2333/79
59 ODDL_KON 2019-07-02 2019-07-24 Csákvári Imrich (1977-10-21) 94002 Nové Zámky Ľanová 2829/21
60 ODDL_KON 2019-05-23 2019-06-12 Csákváriová Ingrid (1975-03-11) 94002 Nové Zámky Ľanová 2829/21
61 ODDL_KON 2018-03-14 2018-04-06 Csánóová Anna (1949-10-07) 94002 Nové Zámky (t.č. T.G.Masaryka 30, 94002 Nové Zámky)
62 ODDL_KON 2019-08-08 2019-08-24 Csikos Róbert (1966-12-23) 94002 Nové Zámky Gúgska 5363/15
63 ODDL_KON 2018-01-25 2018-02-09 Csóka Koloman (1967-07-07) 94002 Nové Zámky  
64 ODDL_KON 2019-02-26 2019-03-19 Csókás Tomáš (1980-07-16) 94001 Nové Zámky  
65 ODDL_KON 2019-02-15 2019-03-06 Čurlej Martin (1973-05-03) 94001 Nové Zámky Andovská 8576/17F
66 ODDL_KON 2018-09-20 2018-10-10 Czápa Marek (1983-02-05) 94002 Nové Zámky Zdravotnícka 482/20
67 ODDL_KON 2018-12-04 2018-12-22 Daniel Ivan (1956-01-11) 94002 Nové Zámky Lastovičia 4458/7
68 ODDL_KON 2019-06-13 2019-07-04 Danielová Žofia (1956-03-16) 94002 Nové Zámky Lastovičia 7
69 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-20 Danihel Zoran (1970-02-17) 94002 Nové Zámky  
70 ODDL_KON 2020-01-30 2020-02-15 Danihel Zoran (1990-10-24) 94001 Nové Zámky  
71 ODDL_KON 2019-07-22 2019-08-07 Danihelová Ružena (1970-03-01) 94001 Nové Zámky  
72 ODDL_KON 2019-07-18 2019-08-08 Danišová Monika (1973-04-13) 94002 Nové Zámky Kasárenská ( t.č. L. Kassáka 8, 940 02 Nové Zámky ) 4351/8
73 ODDL_KON 2020-03-16 2020-04-07 Danková Zlatica (1989-09-29) 94002 Nové Zámky  
74 ODDL_KON 2019-08-07 2019-08-24 Daráž Jozef (1986-04-13) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4697/34
75 ODDL_KON 2019-04-08 2019-04-27 Ďatko Radovan (1988-02-17) 94001 Nové Zámky Majzonovo námestie 181/6
76 ODDL_KON 2019-04-09 2019-04-30 Ďatková Lýdia (1962-09-18) 94056 Nové Zámky M. R. Štefánika 81
77 ODDL_KON 2018-05-02 2018-05-24 Dečiová Mária (1952-05-01) 94001 Nové Zámky Bezručova 5
78 ODDL_KON 2018-05-03 2018-05-22 Dékányová Erika (1976-08-09) 94002 Nové Zámky (t.č. M.R.Štefánika 81, 94002 Nové Zámky) Andovská 17/D
79 ODDL_KON 2018-07-23 2018-08-04 Demová Vladimíra (1978-04-15) 94053 Nové Zámky Andovská 8576/17F
80 ODDL_KON 2019-04-17 2019-05-11 Deutsch Zoltán (1962-06-11) 94001 Nové Zámky Nitrianska cesta 9463/23A
81 ODDL_KON 2019-04-16 2019-05-10 Dolníková Sylvia (1970-04-10) 94002 Nové Zámky (t. č. Lastovičia 15, 944 02 Nové Zámky) Rúbaň 230
82 ODDL_KON 2018-07-06 2018-07-20 Döme Gabriel (1989-06-14) 94001 Nové Zámky Bajčská cesta 2183/10
83 ODDL_KON 2018-01-18 2018-02-02 Dráfi Róbert (1966-02-03) 94901 Nové Zámky  
84 ODDL_KON 2017-06-22 2017-07-08 Dráfiová Milada (1968-08-09) 94001 Nové Zámky Post BOX
85 ODDL_KON 2018-03-10 2018-03-28 Dudek Peter (1968-05-13) 94071 Nové Zámky Riečna 1673/1A
86 ODDL_KON 2019-09-03 2019-09-25 Dudová Karin (1976-03-08) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5262/13
87 ODDL_KON 2018-11-22 2018-12-11 Ďuran Ivan (1955-12-31) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 3729/38
88 ODDL_KON 2018-08-31 2018-10-26 Ďuranová Ivana (1980-04-04) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 3729/38
89 ODDL_KON 2018-07-31 2018-08-21 Ďurišová Zita (1957-03-22) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 25
90 ODDL_KON 2018-06-13 2018-06-28 Ďurkovská Zuzana (1962-01-05) 94002 Nové Zámky G.Bethlena 1119/20
91 ODDL_KON 2018-04-26 2018-05-17 Erdélyi Alexander (1980-01-19) 94002 Nové Zámky Michalská bašta 3774/5
92 ODDL_KON 2018-08-30 2018-09-18 Erdélyiová Eleonóra (1959-02-06) 94065 Nové Zámky Tyršova 5
93 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-22 Faludi Zoltán (1974-02-11) 94001 Nové Zámky  
94 ODDL_KON 2019-01-24 2019-02-12 Farkas František (1962-05-20) 94002 Nové Zámky Jazdecká 5236/1
95 ODDL_KON 2019-08-08 2019-08-29 Farkaš Ladislav (1973-06-24) 94001 Nové Zámky  
96 ODDL_KON 2020-02-27 2020-03-18 Farkaš Matej (1960-01-31) 94002 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 4241/8
97 ODDL_KON 2019-09-19 2019-10-11 Farkaš Štefan (1969-06-17) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4649/33
98 ODDL_KON 2019-12-03 2019-12-18 Farkas Štefan (1984-01-17) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5171/12
99 ODDL_KON 2020-03-04 2020-03-20 Farkasová Angela (1966-07-05) 94002 Nové Zámky  
100 ODDL_KON 2019-04-10 2019-05-03 Farkasová Mária (1964-04-27) 94002 Nové Zámky Jazdecká 1
101 ODDL_KON 2019-11-14 2019-11-30 Farkasová Martina (1990-04-10) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5171/12
102 ODDL_KON 2018-08-22 2018-09-12 Farkašová Renáta (1970-08-05) 94001 Nové Zámky (t.č. Nábrežná 16, 94001 Nové Zámky) Nábrežná 33
103 ODDL_KON 2019-07-08 2019-07-31 Fekete Róbert (1966-02-01) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/22
104 ODDL_KON 2019-11-13 2019-12-03 Feketeová Alena (1963-07-03) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/22
105 ODDL_KON 2017-11-22 2017-12-13 Feketeová Erika (1988-08-08) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/22
106 ODDL_KON 2017-12-19 2018-01-03 Feketeová Jana (1984-10-23) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/22
107 ODDL_KON 2019-08-12 2019-09-03 Filip Ján (1976-07-08) 94002 Nové Zámky Koralová 10491/29
108 ODDL_KON 2019-07-03 2019-07-23 Filová Petra (1990-04-15) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 2461/70
109 ODDL_KON 2018-03-28 2018-04-18 Foltin Roman (1976-08-16) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4717/18
110 ODDL_KON 2019-01-23 2019-02-07 Forró Ján (1947-04-08) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 5350/1A
111 ODDL_KON 2020-02-26 2020-03-13 Fraňo František (1977-01-03) 94002 Nové Zámky Ďorocká 4317/1
112 ODDL_KON 2018-04-12 2018-04-28 Fugli Anton (1983-10-20) 94110 Nové Zámky Podzámska 4934/1
113 ODDL_KON 2019-09-17 2019-10-01 Fülöpová Žaneta (1979-06-11) 94002 Nové Zámky Lastovičia 4458/7
114 ODDL_KON 2018-01-12 2018-02-02 Gábriš Pavol (1952-05-27) 94001 Nové Zámky  
115 ODDL_KON 2018-01-10 2018-02-01 Gábrišová Magdaléna (1959-03-07) 94001 Nové Zámky Bezručova 1234/2
116 ODDL_KON 2018-08-08 2018-08-24 Gábrišová Mária (1965-12-17) 94001 Nové Zámky (t.č. u zamestnávateľa Laura trade SK, s.r.o., Tr.1.mája 63, Spišská Nová Ves)
117 ODDL_KON 2018-08-23 2018-09-14 Gajdošík Jaroslav (1974-06-03) 94001 Nové Zámky Palackého 2233/9
118 ODDL_KON 2019-09-04 2019-09-25 Gáliková Dana (1967-07-29) 94002 Nové Zámky Pod lipami 1601/31
119 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-25 Garai Csaba (1982-03-11) 94001 Nové Zámky  
120 ODDL_KON 2019-11-11 2019-11-30 Garaiová Eva (1964-11-23) 94002 Nové Zámky  
121 ODDL_KON 2019-06-18 2019-07-09 Gáspár Tomáš (1994-11-18) 94002 Nové Zámky Orgovánová 4363/3
122 ODDL_KON 2017-08-24 2017-09-20 Gašparovský Štefan (1966-08-25) 94002 Nové Zámky Šurianska 2971/5
123 ODDL_KON 2019-05-27 2019-06-13 Gögh Roman (1986-04-09) 94002 Nové Zámky Petőfiho 271/12
124 ODDL_KON 2019-05-27 2019-06-13 Gögh Štefan (1960-12-24) 94002 Nové Zámky Petőfiho 271/12
125 ODDL_KON 2018-12-20 2019-01-15 Gombárová Paulína (1981-04-07) 94002 Nové Zámky Jánošíková 26
126 ODDL_KON 2019-07-29 2019-08-17 Górlicki Zbigniew (1950-06-08) 94001 Nové Zámky Šafárikova 4939/12
127 ODDL_KON 2019-07-03 2019-07-19 Gregušová Renáta (1972-06-29) 94002 Nové Zámky  
128 ODDL_KON 2020-05-15 2020-06-04 Gulogiová Kornélia (1987-06-28) 94002 Nové Zámky bratov Baldigarovcov 4254/22
129 ODDL_KON 2018-11-20 2018-12-12 Gulyásová Soňa (1954-04-17) 94001 Nové Zámky G. Bethlena (t.č. Jánošíková 26, 94002 Nové Zámky) 15
130 ODDL_KON 2019-12-11 2019-12-28 Guštara Ján (1967-07-13) 94002 Nové Zámky Ľ. Štúra 4120/16A
131 ODDL_KON 2020-01-30 2020-02-18 Guštárová Žaneta (1975-12-31) 94002 Nové Zámky Komárňanská 4348/31
132 ODDL_KON 2019-08-07 2019-08-27 Gyulaiová Sandra (1992-03-26) 94002 Nové Zámky Pod kalváriou 981/11
133 ODDL_KON 2017-12-06 2017-12-30 Haganová Andrea (1965-11-30) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 973/18
134 ODDL_KON 2020-02-03 2020-02-21 Hajnala Igor (1965-01-16) 94002 Nové Zámky  
135 ODDL_KON 2017-11-08 2017-11-30 Halaši Róbert (1968-01-16) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 5014/49
136 ODDL_KON 2019-08-14 2019-09-03 Halászová Anna (1953-04-07) 94057 Nové Zámky Nábrežná 4549/67
137 ODDL_KON 2019-03-25 2019-04-18 Hamran Dávid (1991-12-29) 94001 Nové Zámky Nám. republiky 2746/2
138 ODDL_KON 2019-06-24 2019-07-17 Hanckó Michal (1985-04-28) 94002 Nové Zámky  
139 ODDL_KON 2019-05-31 2019-06-15 Hano Ján (1954-02-05) 94001 Nové Zámky M. R. Štefánika 2842/81
140 ODDL_KON 2018-07-25 2018-08-17 Hanuliak Róbert (1967-04-13) 94001 Nové Zámky  
141 ODDL_KON 2019-11-08 2020-01-22 Harišová Eva (1981-04-30) 94001 Nové Zámky Pri gymnáziu 2618/4
142 ODDL_SPL 2019-09-02 2019-09-19 Haulíková Adriana, Bc. (1971-07-20) 94002 Nové Zámky Cisárska bašta 555/10
143 ODDL_KON 2017-08-24 2017-09-28 Havlíková Silvia (1973-08-02) 94001 Nové Zámky Cyrilometodská 16
144 ODDL_KON 2019-07-02 2019-07-23 Hegedűs Juraj (1969-12-25) 94001 Nové Zámky Lastovičia 4929/3
145 ODDL_KON 2020-01-30 2020-02-15 Hegedűsová Evelyn (1994-12-01) 94001 Nové Zámky Lastovičia 4459/1
146 ODDL_KON 2019-04-08 2019-04-27 Héger Gabriel (1977-02-26) 94001 Nové Zámky T. G. Masaryka 4105/30
147 ODDL_KON 2020-03-04 2020-03-26 Herc Peter (1961-07-14) 94002 Nové Zámky  
148 ODDL_KON 2019-12-11 2020-01-01 Hertelová Hana (1966-10-27) 94002 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/30
149 ODDL_KON 2019-04-11 2019-05-03 Hévíz Štefan (1970-07-09) 94002 Nové Zámky M. R. Štefánika 2333/79
150 ODDL_SPL 2018-03-29 2018-04-20 Himpán Katalin, Mgr. (1974-11-27) 94002 Nové Zámky Lesná 4149/2
151 ODDL_KON 2020-03-26 2020-04-17 Hlavács Richard (1971-11-03) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 3442/24
152 ODDL_KON 2018-06-11 2018-06-26 Hlavička Andrej (1942-02-13) 94002 Nové Zámky G. Bethlena 4890/53
153 ODDL_KON 2020-03-16 2020-04-01 Hlavičková Miriam (1982-02-14) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 4120/16B
154 ODDL_KON 2019-09-17 2019-10-05 Hoffmanová Angelika (1988-07-11) 94002 Nové Zámky Zdravotnícka 143/6
155 ODDL_KON 2019-11-18 2019-12-05 Holota Marián (1968-06-01) 94002 Nové Zámky  
156 ODDL_KON 2017-10-13 2017-11-04 Holotová Lucia (1977-02-19) 94001 Nové Zámky Fajková 504/7
157 ODDL_KON 2018-07-06 2018-07-21 Horváth Gejza (1955-01-12) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 3621/29
158 ODDL_KON 2017-10-16 2017-11-04 Horváth Ján (1957-02-09) 94002 Nové Zámky Cisárska bašta 552/6
159 ODDL_KON 2019-07-22 2019-08-07 Horváth Tibor (1957-04-27) 94002 Nové Zámky Slovenská 5045/15
160 ODDL_KON 2018-08-09 2018-08-29 Horváthová Edita (1959-03-10) 94001 Nové Zámky S.H.Vajanského 3621/29
161 ODDL_KON 2019-05-10 2019-05-29 Horváthová Valéria (1976-05-06) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4656/21
162 ODDL_KON 2017-07-19 2017-07-28 Horváthová Zuzana (1977-04-14) 94002 Nové Zámky Nitrianska cesta 36
163 ODDL_KON 2020-01-14 2020-01-29 Hosszú Jaroslav (1969-09-11) 94001 Nové Zámky Železná 1530/8
164 ODDL_KON 2019-05-15 2019-05-30 Hrabovská Georgína (1981-04-13) 94901 Nové Zámky Andovská 10218/25E
165 ODDL_KON 2018-09-20 2018-10-12 Hrabovszki Oto (1969-04-21) 94002 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 4244/5
166 ODDL_KON 2017-11-06 2017-11-25 Hromátka Marek (1977-05-24) 94002 Nové Zámky G. Bethlena 4849/33
167 ODDL_KON 2017-12-14 2018-01-05 Hruboš René (1976-04-15) 94001 Nové Zámky M. R. Štefánika 2556/24
168 ODDL_KON 2018-10-25 2018-11-15 Hubinová Mária (1956-06-27) 94002 Nové Zámky F. Kapisztóryho 1073/6
169 ODDL_KON 2019-02-15 2019-03-05 Hubínová Mária (1979-04-27) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4656/21
170 ODDL_KON 2018-04-12 2018-05-03 Husár Rastislav (1974-07-19) 94001 Nové Zámky T. G. Masaryka 5797/36
171 ODDL_KON 2018-05-23 2018-06-14 Husárová Erika (1975-02-21) 94001 Nové Zámky T.G.Masaryka 5797/36
172 ODDL_KON 2019-04-17 2019-05-10 Hvorková Ildikó (1966-04-29) 94002 Nové Zámky Námestie Republiky 4804/7
173 ODDL_KON 2019-04-16 2019-05-10 Ivolková Gertrúda (1950-03-06) 94002 Nové Zámky M.R.Štefánika 79
174 ODDL_KON 2018-06-05 2018-06-22 Jančár Erik (1990-02-17) 94002 Nové Zámky Novomestská 1894/1
175 ODDL_KON 2019-08-01 2019-08-20 Jančárová Anna (1966-03-27) 94001 Nové Zámky Nové Zámky
176 ODDL_KON 2019-07-22 2019-08-07 Janegová Diana (1980-05-07) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 1963/56
177 ODDL_KON 2018-05-02 2018-05-19 Juhász Ján (1954-03-09) 94002 Nové Zámky Komárňanská cesta 1168/16
178 ODDL_KON 2018-08-30 2018-09-19 Juhász Tomáš (1950-12-10) 94001 Nové Zámky Zdravotnícka 147/12
179 ODDL_KON 2018-05-07 2018-05-25 Juhászová Gajdošová Iveta (1965-03-23) 94002 Nové Zámky Komárňanská cesta (t.č. P.O.BOX 29, 94002 Nové Zámky 2) 1168/16
180 ODDL_KON 2018-11-22 2018-12-11 Juriček Tibor (1974-10-27) 94001 Nové Zámky  
181 ODDL_KON 2019-05-27 2019-06-13 Jurík Ivan (1975-09-30) 94002 Nové Zámky  
182 ODDL_KON 2018-08-23 2018-09-14 Kabina Katarína (1971-12-22) 94002 Nové Zámky  
183 ODDL_KON 2019-05-09 2019-06-01 Kanásová Mária (1957-10-27) 94002 Nové Zámky  
184 ODDL_KON 2018-12-05 2018-12-29 Karvai Tomáš (1985-09-15) 94002 Nové Zámky Jazdecká 5231/13
185 ODDL_KON 2019-12-12 2019-12-31 Kaszás František (1943-08-01) 94002 Nové Zámky T. G. Masaryka 4036/21
186 ODDL_KON 2018-04-20 2018-05-12 Kaszás Zdenko (1970-03-01) 94001 Nové Zámky Andovská 17/F
187 ODDL_KON 2019-04-23 2019-05-14 Kaszásová Darina (1948-05-09) 94002 Nové Zámky T. G. Masaryka 4036/21
188 ODDL_KON 2018-06-05 2018-06-23 Kaszásová Eva (1977-01-01) 94001 Nové Zámky Andovská 8576/17F
189 ODDL_KON 2018-10-05 2018-10-20 Katler Marek (1974-10-25) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 5659/4
190 ODDL_KON 2018-01-24 2018-07-13 Katona Florián (1951-07-17) 94053 Nové Zámky Sitnianska 2486/33
191 ODDL_KON 2019-08-12 2019-08-31 Katonová Tímea (1974-07-13) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4720/20
192 ODDL_KON 2018-10-25 2018-11-15 Katonová Vlasta (1956-10-02) 94053 Nové Zámky Sitnianska (t.č. Na Doline č. 1, 935 63 Čata) 33
193 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-24 Kečkéš Martin (1972-06-13) 94001 Nové Zámky  
194 ODDL_KON 2019-05-27 2019-06-14 Kecskésová Klaudia (1964-02-15) 94002 Nové Zámky P. Blahu 13
195 ODDL_KON 2020-05-07 2020-05-27 Kelebercová Lívia (1977-07-24) 94002 Nové Zámky Nám. republiky 1
196 ODDL_KON 2019-08-20 2019-09-06 Kiralyová Linda (1988-10-15) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 5296/21
197 ODDL_KON 2018-09-07 2018-09-28 Kiss Jozef (1949-09-28) 94078 Nové Zámky Jánošíkova 911/26
198 ODDL_KON 2020-03-28 2020-04-22 Kiss Ladislav (1970-11-18) 94001 Nové Zámky Gúgska 5363/17
199 ODDL_KON 2019-12-12 2020-01-04 Kiss Peter (1967-07-27) 94001 Nové Zámky Andovská 8737/19E
200 ODDL_KON 2018-04-20 2018-05-03 Kissová Alžbeta (1963-05-05) 94001 Nové Zámky (adresa na doručovanie : P.O.Box 99, 94001 Nové Zámky)
201 ODDL_KON 2020-03-04 2020-03-25 Kissová Júlia (1982-07-27) 94002 Nové Zámky  
202 ODDL_KON 2018-12-10 2018-12-29 Kissová Monika (1961-04-05) 94002 Nové Zámky Novomestská 9
203 ODDL_KON 2020-04-28 2020-05-20 Kissová Renáta (1974-03-24) 94001 Nové Zámky Gúgska 17
204 ODDL_KON 2019-08-14 2019-09-03 Klapčík Štefan (1953-04-17) 94001 Nové Zámky Andovská 773/116
205 ODDL_KON 2019-08-14 2019-08-31 Klapčíková Veronika (1955-08-21) 94001 Nové Zámky Andovská 773/116
206 ODDL_KON 2018-04-06 2018-04-24 Kmeťo Dominik (1992-05-19) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4558/81
207 ODDL_KON 2018-05-23 2018-06-12 Kmeťová Iveta (1965-01-10) 94001 Nové Zámky (t.č. Cyrilometodská 2/A, 94000 Nové Zámky)
208 ODDL_KON 2018-09-19 2018-10-04 Kobolková Noémi (1966-02-08) 94002 Nové Zámky Cyrilometódska 3752/44
209 ODDL_KON 2020-03-16 2020-04-04 Kodhajová Adriana (1972-08-17) 94001 Nové Zámky Bitúnkova 1
210 ODDL_KON 2018-10-04 2018-10-27 Kohári Pavol (1992-03-03) 94001 Nové Zámky Komárňanská 330/10
211 ODDL_KON 2018-11-22 2018-12-12 Kolárovský Ján (1975-08-31)   Nové Zámky  
212 ODDL_KON 2018-05-17 2018-05-31 Kolevová Jaroslava (1963-02-19) 94002 Nové Zámky Šurianska 7775/56A
213 ODDL_KON 2019-07-17 2019-08-07 Kollárová Adriana (1968-05-19) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4887/65
214 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-23 Koller Roland (1984-07-02) 94068 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/26
215 ODDL_KON 2019-06-19 2019-07-10 Konečný Martin (1984-11-06) 94002 Nové Zámky  
216 ODDL_KON 2018-09-07 2018-09-29 Kósa Tibor (1972-09-03) 94001 Nové Zámky  
217 ODDL_KON 2020-03-16 2020-04-01 Košanová Žaneta (1980-03-04) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4591/4
218 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-26 Košťál Gabriel (1964-10-10) 94002 Nové Zámky Cisárska bašta 552/6
219 ODDL_KON 2020-01-11 2020-01-29 Kotlár Tomáš (1983-08-31) 94002 Nové Zámky  
220 ODDL_KON 2019-06-24 2019-07-17 Kováč Anton (1971-10-13) 94002 Nové Zámky  
221 ODDL_KON 2018-09-19 2018-10-04 Kováč František (1953-08-31) 94001 Nové Zámky Podzámska 4935/3
222 ODDL_KON 2018-11-28 2018-12-15 Kováč Michal (1976-08-10) 94001 Nové Zámky Andovská 8576/17A
223 ODDL_KON 2018-05-30 2018-06-20 Kovačicová Valeria (1965-08-29) 94060 Nové Zámky Lécka 14
224 ODDL_KON 2018-09-19 2018-10-04 Kováčová Lujza (1978-01-04) 94001 Nové Zámky Andovská 17/A
225 ODDL_KON 2018-08-22 2018-09-12 Kovács Ladislav (1957-03-04) 94002 Nové Zámky  
226 ODDL_KON 2019-03-15 2019-04-03 Kovács Peter (1975-07-28) 94135 Nové Zámky  
227 ODDL_KON 2018-01-25 2018-02-09 Kovácsová Helena (1940-12-24) 94001 Nové Zámky (adresa na doručovanie : P.O.Box 157, 94001 Nové Zámky)
228 ODDL_KON 2019-07-18 2019-08-08 Král Luboš (1974-07-07) 94002 Nové Zámky Gogoľova 4344/13
229 ODDL_KON 2019-04-08 2019-04-26 Králová Karolína (1977-04-10) 94002 Nové Zámky Gogoľova 4344/13
230 ODDL_KON 2018-06-19 2018-07-13 Križán Attila (1991-04-09) 94002 Nové Zámky Svornosti 2578/23
231 ODDL_KON 2019-02-20 2019-03-06 Kšinant Ivan (1981-06-17) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4588/10
232 ODDL_KON 2018-12-05 2018-12-21 Kubovský Jozef (1975-03-07) 94002 Nové Zámky  
233 ODDL_KON 2020-02-27 2020-03-19 Kuczka Ernest (1982-10-19) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4847/14
234 ODDL_KON 2020-04-29 2020-05-19 Kulhanová Darina (1978-02-20) 94002 Nové Zámky Ľ. Štúra 4120/10
235 ODDL_KON 2018-08-06 2018-08-24 Kútiková Adriana (1960-07-15) 94002 Nové Zámky Nábrežná 16
236 ODDL_KON 2017-10-11 2017-10-28 Kuzmický Marek (1973-06-06) 94074 Nové Zámky Nábrežná 4666/3
237 ODDL_KON 2019-06-13 2019-07-05 Kytková Mária (1957-06-06) 94064 Nové Zámky M.R. Štefánika 2373/14
238 ODDL_KON 2018-09-07 2018-09-28 Laczkó Vojtech (1956-05-14) 94001 Nové Zámky Podzámska 4937/7
239 ODDL_KON 2018-09-26 2018-10-12 Laczkóová Gabriela (1981-04-02) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4782/3
240 ODDL_KON 2020-02-03 2020-02-19 Lakatosová Eva (1973-04-27) 94001 Nové Zámky  
241 ODDL_KON 2018-08-21 2018-09-08 Lanský Ladislav, DiS.art. (1969-10-30) 94002 Nové Zámky Gy. Széchényiho 4241/8
242 ODDL_KON 2019-09-02 2019-09-21 Lapos Norbert (1984-07-30) 94002 Nové Zámky SNP 3994/50
243 ODDL_KON 2018-08-03 2018-08-15 Lauro Marco (2001-08-17) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4849/35
244 ODDL_KON 2019-07-15 2019-08-07 Lauro Marco (2001-08-17) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4849/35
245 ODDL_KON 2018-07-30 2018-08-21 Lauro Peter (1999-07-04) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4849/35
246 ODDL_KON 2018-05-02 2018-05-22 Laurová Agneša (1979-08-15) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 35
247 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-25 Lefant Stanislav (1971-03-06) 94001 Nové Zámky  
248 ODDL_KON 2017-11-22 2017-12-15 Lendvai Ondrej (1953-11-30) 94002 Nové Zámky Bitúnková 4773/11
249 ODDL_KON 2018-09-26 2018-10-17 Lesaj Ivan (1969-11-17) 94001 Nové Zámky Letomostie 4359/11
250 ODDL_KON 2019-06-28 2019-07-19 Lesko Ladislav (1953-08-08) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4588/10
251 ODDL_KON 2020-05-15 2020-06-02 Lévaiová Gizela (1962-08-07) 94001 Nové Zámky  
252 ODDL_KON 2018-04-12 2018-05-04 Levák Aleš (1991-01-29) 94002 Nové Zámky Tatranská 30
253 ODDL_KON 2018-06-19 2018-07-10 Levický Róbert (1970-05-21)   Nové Zámky (t.č. Krížna 17, 94201 Šurany)
254 ODDL_KON 2018-08-30 2018-09-18 Lörincz Ladislav (1965-02-28) 94002 Nové Zámky  
255 ODDL_KON 2020-03-04 2020-03-25 Lovritsová Ilona (1957-12-10) 94002 Nové Zámky  
256 ODDL_KON 2020-05-06 2020-05-26 Lukáč Milan (1985-04-30) 94002 Nové Zámky Andovská 10218/25E
257 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-21 Lukácsová Erika (1975-06-18) 94001 Nové Zámky G.Bethlena 4921/5
258 ODDL_KON 2020-05-15 2020-06-02 Lutišanová Silvia (1980-08-18) 94001 Nové Zámky  
259 ODDL_KON 2017-08-07 2017-08-18 Máčai Radovan (1981-05-22) 94002 Nové Zámky Nitrianska cesta 2513/104
260 ODDL_KON 2018-05-21 2018-06-12 Macedašová Gabriela (1959-09-02) 94001 Nové Zámky (t.č. Saratovská 26/A, 84102 Bratislava)
261 ODDL_KON 2019-08-20 2019-09-10 Maďar Michal (1949-12-21) 94002 Nové Zámky J. Murgaša 7991/13A
262 ODDL_KON 2017-08-08 2017-08-26 Maďar Michal (1972-05-30) 94064 Nové Zámky J. Murgaša 7991/13A
263 ODDL_KON 2020-01-22 2020-02-08 Madarászová Elena (1956-03-29) 94001 Nové Zámky  
264 ODDL_KON 2017-09-25 2017-10-05 Maďarová Viera, Mgr. (1972-08-08) 94064 Nové Zámky J.Murgaša 13A
265 ODDL_KON 2017-08-15 2017-09-14 Makovníková Markéta (1975-06-09) 94058 Nové Zámky Námestie Gy.Széchenyiho 4789/4
266 ODDL_KON 2018-08-27 2018-09-20 Málnási László (1964-06-20) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4846/97
267 ODDL_KON 2017-12-14 2018-01-05 Mandelík Roland (1976-07-09) 94002 Nové Zámky Nám. republiky 2746/2
268 ODDL_KON 2018-05-07 2018-05-18 Mandík Peter (1954-07-03) 94001 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 4241/8
269 ODDL_KON 2020-03-02 2020-03-18 Mányová Alica (1972-06-01) 94001 Nové Zámky Komjatická 59
270 ODDL_KON 2019-04-10 2019-04-30 Marko Štefan (1979-09-18) 94001 Nové Zámky  
271 ODDL_KON 2019-07-25 2019-08-14 Mártonová Magdaléna (1974-01-09) 94069 Nové Zámky  
272 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-25 Matušek Václav (1970-08-21) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5217/10
273 ODDL_KON 2018-07-23 2018-08-09 Matušík Adrián (1980-04-13) 94060 Nové Zámky Novomestská 1894/3
274 ODDL_KON 2018-06-05 2018-06-22 Matviišinová Magdaléna (1956-04-30) 94002 Nové Zámky G.Bethlena (t.č. G.Bethlena 46, 94002 Nové Zámky) 11
275 ODDL_SPL 2018-10-17 2018-11-07 Mazúchová Martina (1979-09-02) 94002 Nové Zámky  
276 ODDL_KON 2018-11-20 2018-12-05 Mellen Vladimír (1960-04-06) 94001 Nové Zámky Bezručova 3579/7
277 ODDL_KON 2017-11-22 2017-12-16 Mentel František (1954-03-01) 94002 Nové Zámky Šulekova 196/16
278 ODDL_KON 2020-01-30 2020-02-15 Mezei Róbert (1985-04-22) 94002 Nové Zámky T. G. Masaryka 3100/35
279 ODDL_KON 2019-12-06 2019-12-21 Mičuch Marcel (1983-07-08) 94002 Nové Zámky  
280 ODDL_KON 2019-02-26 2019-03-19 Mikita Ján (1951-02-01) 94002 Nové Zámky Novomestská 8
281 ODDL_KON 2019-08-13 2019-09-05 Mikulec Marek (1973-08-12) 94001 Nové Zámky  
282 ODDL_KON 2019-07-12 2019-08-03 Molnár František (1964-12-09) 94002 Nové Zámky  
283 ODDL_KON 2019-07-12 2019-08-03 Molnárová Mária (1963-08-03) 94002 Nové Zámky Nové Zámky
284 ODDL_KON 2019-06-11 2019-07-03 Moravec Bohumil (1957-11-21) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5129/15
285 ODDL_KON 2020-04-30 2020-05-20 Morvay Juraj (1959-02-21) 94201 Nové Zámky  
286 ODDL_KON 2018-02-21 2018-03-08 Morvayová Katarína (1952-02-04) 94001 Nové Zámky Ďorocká 3
287 ODDL_KON 2017-10-10 2017-10-28 Muchová Daniela (1954-02-08) 94002 Nové Zámky (t.č. Pri Mlyne 18, 94905 Nitra) Gogoľova 7
288 ODDL_KON 2019-05-23 2019-06-08 Múdri Vojtech (1972-05-13) 94001 Nové Zámky  
289 ODDL_KON 2019-11-13 2019-11-30 Munka Ladislav (1964-04-22) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4592/2
290 ODDL_KON 2020-03-16 2020-04-07 Munka Petr (1988-07-16) 94077 Nové Zámky  
291 ODDL_KON 2019-09-04 2019-09-25 Munková Adriana (1967-04-04) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4592/2
292 ODDL_KON 2018-10-25 2018-11-15 Munková Adriána (1989-05-09) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4592/2
293 ODDL_KON 2019-09-04 2019-09-24 Munková Monika (1990-05-18) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4592/2
294 ODDL_KON 2018-07-11 2018-08-01 Musevová Karmen (1988-06-02) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4658/15
295 ODDL_KON 2020-02-28 2020-03-26 Nagy František (1963-03-11) 94002 Nové Zámky Šurianska 2916/1
296 ODDL_KON 2020-03-26 2020-04-10 Nagy Norbert (1972-06-24) 94002 Nové Zámky  
297 ODDL_KON 2019-11-08 2019-11-26 Nagy Peter (1975-05-05) 94055 Nové Zámky Pod kopcom 4044/58
298 ODDL_KON 2018-12-10 2018-12-29 Nagyová Anna (1969-08-11) 94001 Nové Zámky (t.č. Šafárikova 12, 94002 Nové Zámky) Šurianska 1
299 ODDL_KON 2018-11-26 2018-12-12 Nagyová Katarína (1988-01-30) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5129/15
300 ODDL_KON 2017-08-15 2017-08-26 Nalevajko Jozef (1974-04-10) 94064 Nové Zámky Bešeňovská cesta 2593/5
301 ODDL_KON 2020-05-06 2020-05-23 Németh Richard (1981-02-24) 94002 Nové Zámky Bitúnková 4772/3
302 ODDL_KON 2017-09-28 2017-10-20 Németh Róbert (1989-12-18) 94002 Nové Zámky Komárňanská 4348/31
303 ODDL_KON 2018-07-25 2018-08-11 Nováková Viera (1980-04-24) 94066 Nové Zámky Šurianska 2
304 ODDL_KON 2018-08-31 2018-09-18 Nyári Zoltán (1961-06-01) 94001 Nové Zámky  
305 ODDL_KON 2019-04-09 2019-04-27 Obranec Róbert (1967-10-01) 94057 Nové Zámky Nábrežná 4625/47
306 ODDL_KON 2017-10-16 2017-11-04 Oláh František (1991-09-06) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4591/4
307 ODDL_KON 2017-10-02 2017-10-12 Oláh Pavol (1962-04-19) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4591/4
308 ODDL_KON 2017-10-12 2017-10-21 Oláh Pavol (1984-07-26) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4591/4
309 ODDL_KON 2018-07-17 2018-08-02 Olahová Andrea, Bc. (1981-01-24) 94001 Nové Zámky Zdravotnícka 2
310 ODDL_KON 2017-09-26 2017-10-11 Oláhová Jitka (1963-11-05) 94001 Nové Zámky (t.č. Gogoľova 8, 94001 Nové Zámky) Nábrežná 4
311 ODDL_KON 2017-09-25 2017-10-05 Omasta Denis (1973-07-08) 94001 Nové Zámky  
312 ODDL_KON 2019-06-12 2019-07-02 Ondrejková Janka (1952-05-02) 94002 Nové Zámky (t.č. Nábrežná 63, 94002 Nové Zámky)
313 ODDL_KON 2019-12-12 2020-01-01 Pailingerová-Sviteková Katarína (1959-05-03) 94002 Nové Zámky  
314 ODDL_KON 2019-08-13 2019-09-03 Pál Vojtech (1973-07-15) 94002 Nové Zámky  
315 ODDL_KON 2019-09-02 2019-09-20 Pantič Ladislav (1984-01-29) 94002 Nové Zámky Lécka 4476/26
316 ODDL_KON 2019-05-23 2019-06-15 Pénzeš Ladislav (1979-12-11) 94056 Nové Zámky Žerotínova bašta 5012/19
317 ODDL_KON 2017-10-12 2017-10-28 Pénzešová Júlia (1957-08-07) 94002 Nové Zámky Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19
318 ODDL_KON 2018-08-21 2018-09-08 Pernická Iveta (1963-03-18) 94001 Nové Zámky Nábrežná 48
319 ODDL_KON 2019-11-13 2019-12-03 Peško Patrik (1991-08-23) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 5351/5
320 ODDL_KON 2019-04-10 2019-05-01 Peter Špaňo, Ing. (1967-09-30) 94002 Nové Zámky Hradná 4154/45
321 ODDL_KON 2018-01-16 2018-01-31 Petráš Marian (1971-09-02) 94001 Nové Zámky  
322 ODDL_KON 2019-12-11 2019-12-31 Petrášová Marta (1973-08-14) 94057 Nové Zámky Nábrežná 79
323 ODDL_KON 2018-05-23 2018-06-12 Pinke René (1979-06-26) 94065 Nové Zámky M. R. Štefánika 2333/79
324 ODDL_KON 2018-03-14 2018-03-28 Pintérová Eva (1981-07-08) 94001 Nové Zámky  
325 ODDL_KON 2017-11-13 2017-11-25 Pinteš Marek (1975-01-13) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 3075/28
326 ODDL_KON 2019-05-07 2019-05-23 Pižúrna Mária (1963-09-10) 94001 Nové Zámky Andovská 10218/25 E
327 ODDL_KON 2019-07-02 2019-07-24 Pižúrny Mário (1986-09-08) 94001 Nové Zámky Andovská 10218/25E
328 ODDL_KON 2019-05-07 2019-05-23 Pižúrny Vladimír (1963-12-29) 94001 Nové Zámky Andovská 10218/25E
329 ODDL_KON 2019-04-16 2019-05-07 Podholecký Roman (1967-11-07) 94002 Nové Zámky Zdravotnícka 338/16
330 ODDL_KON 2018-01-16 2018-02-03 Pokorná Nina (1983-12-19) 94002 Nové Zámky J. Kráľa 5253/2
331 ODDL_KON 2019-04-16 2019-05-10 Polák Erik (1972-05-30) 94001 Nové Zámky T. G. Masaryka 5797/36
332 ODDL_KON 2018-09-26 2018-10-17 Polák Marek (1964-12-14) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 5430/38
333 ODDL_KON 2018-06-19 2018-07-07 Poláková Katarína (1970-12-17) 94002 Nové Zámky Holubyho (t.č.Pod Lipami 80, 94002 Nové Zámky) 33
334 ODDL_KON 2017-11-07 2017-11-28 Polakovičová Silvia (1983-09-11) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5262/11
335 ODDL_KON 2019-07-10 2019-07-31 Prístavok Pavol (1956-03-24) 94002 Nové Zámky T. G. Masaryka 4105/30
336 ODDL_KON 2020-05-04 2020-05-20 Procházková Magdaléna (1945-10-02) 94063 Nové Zámky SNP 3994/52
337 ODDL_KON 2019-04-08 2019-04-27 Pupák Gabriel (1955-05-09) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4721/16
338 ODDL_KON 2017-08-15 2017-09-08 Raček Emil (1982-10-17) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 4120/6
339 ODDL_KON 2017-08-15 2017-09-08 Raček Ivan (1956-07-23) 94001 Nové Zámky Ľ. Štúra 2674/30
340 ODDL_KON 2019-05-23 2019-06-13 Raček Karol (1964-09-16) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5178/4
341 ODDL_KON 2019-11-11 2019-11-29 Rezdovič Martin (1976-11-11) 94002 Nové Zámky Zdravotnícka 143/6
342 ODDL_KON 2019-05-31 2019-06-21 Richter Antonín (1951-09-12) 94002 Nové Zámky Novomestská 2220/6
343 ODDL_KON 2019-08-13 2019-09-03 Richter Antonín (1973-06-15) 94002 Nové Zámky  
344 ODDL_KON 2018-09-05 2018-09-25 Rihalová Katarína (1934-02-20) 94002 Nové Zámky M.R.Štefánika 79
345 ODDL_KON 2019-06-17 2019-07-11 Riška August (1946-09-20) 91951 Nové Zámky  
346 ODDL_KON 2018-11-30 2018-12-20 Roskóová Silvia (1973-05-31) 94001 Nové Zámky (t.č.P.Blahu 10, 94002 Nové Zámky)
347 ODDL_KON 2019-05-10 2019-06-01 Schindlerová Erika (1972-01-13) 94001 Nové Zámky Cyrilometódska 23
348 ODDL_KON 2019-08-27 2019-09-13 Scsaszná Monika (1979-01-11) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4520/61
349 ODDL_KON 2019-12-12 2019-12-31 Sebestyén Branislav (1978-05-29) 94002 Nové Zámky Pod kalváriou 5928/7
350 ODDL_KON 2019-06-25 2019-07-19 Sedlár Branislav (1974-07-12) 94002 Nové Zámky Kollárova 1486/15
351 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-21 Šelong Pavel (1984-09-06) 94002 Nové Zámky Lécka 1255/18
352 ODDL_KON 2018-02-21 2018-03-03 Seneš Dušan (1962-09-15) 94051 Nové Zámky Zdravotnícka 482/18
353 ODDL_KON 2019-12-12 2020-01-04 Šerešová Adriána (1989-04-14) 94001 Nové Zámky S.H.Vajanského 3621/29
354 ODDL_KON 2019-05-30 2019-06-14 Šima Miloš (1974-10-27) 94001 Nové Zámky  
355 ODDL_KON 2018-07-10 2018-07-31 Šimičová Monika (1971-04-30)   Nové Zámky (t.č. Pod Kalváriou 5, 94001 Nové Zámky)
356 ODDL_KON 2018-06-11 2018-06-30 Šimová Ingrid (1988-02-21)   Nové Zámky (t.č. SNP 50, 94001 Nové Zámky)
357 ODDL_KON 2019-12-06 2019-12-24 Šimová Klára (1960-02-04) 94001 Nové Zámky SNP 50
358 ODDL_KON 2019-07-08 2019-07-27 Šišková Diana (1975-02-02) 94075 Nové Zámky Nábrežná 4717/18
359 ODDL_KON 2018-01-25 2018-02-14 Škrobáková Eva (1954-09-07) 94001 Nové Zámky Nábrežná 4648/29
360 ODDL_KON 2019-02-21 2019-03-12 Šlechta Boris (1981-04-19) 94001 Nové Zámky J. Kráľa 5253/2
361 ODDL_KON 2018-07-10 2018-07-31 Šlechta Ján (1951-01-17) 94002 Nové Zámky J. Kráľa 5253/2
362 ODDL_KON 2019-12-12 2020-01-01 Smolík Stanislav (1978-04-27) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 4998/43
363 ODDL_KON 2018-09-07 2018-09-28 Snyapek Ladislav (1964-03-19) 94002 Nové Zámky Cisárska bašta 552/2
364 ODDL_KON 2020-03-04 2020-03-26 Snyapeková Ildikó (1967-08-11) 94002 Nové Zámky Cisárska Bašta 552/2
365 ODDL_KON 2018-10-26 2018-11-14 Solčan Michal (1965-08-30) 94001 Nové Zámky  
366 ODDL_KON 2020-03-21 2020-04-08 Šoóš Marián (1971-02-17) 94002 Nové Zámky  
367 ODDL_KON 2018-06-13 2018-06-30 Sordel Patrik (1974-12-24) 94002 Nové Zámky  
368 ODDL_KON 2019-05-14 2019-05-30 Šranko Jozef (1961-03-06) 94002 Nové Zámky Roľnícka 5280/13
369 ODDL_KON 2018-07-10 2018-08-01 Stancz Valter (1965-02-06) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 2038/62
370 ODDL_KON 2018-08-21 2018-09-12 Stankovičová Dalma (1962-10-30) 94002 Nové Zámky Železničiarska 2282/21
371 ODDL_KON 2019-11-13 2019-11-30 Štaubertová Darina (1980-05-12) 94002 Nové Zámky S. H. Vajanského 17
372 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-23 Štaubertová Paulína (1984-12-14) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5207/14
373 ODDL_KON 2019-05-07 2019-05-23 Štefánik Richard (1975-12-06) 94001 Nové Zámky Železná 1533/3
374 ODDL_KON 2018-07-11 2018-07-27 Steiner Gabriel (1964-03-03) 94060 Nové Zámky Novomestská 2487/12
375 ODDL_KON 2020-05-15 2020-06-02 Steiner Róbert (1956-07-31) 94002 Nové Zámky Petöfiho 8
376 ODDL_KON 2019-07-25 2019-08-08 Strážovská Erika (1973-11-02) 94002 Nové Zámky Andovská 8665/19C
377 ODDL_KON 2019-08-07 2019-08-27 Strážovský Milan (1978-02-04) 94002 Nové Zámky Andovská 8665/19C
378 ODDL_KON 2018-03-14 2018-04-04 Šuchter Ján (1974-10-29) 94000 Nové Zámky Šurianska 2971/5
379 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-25 Sudolská Adriána (1988-03-06) 94001 Nové Zámky Boženy Němcovej 4771/4
380 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-21 Šulcová Valéria (1956-03-22) 94002 Nové Zámky  
381 ODDL_KON 2018-03-09 2018-03-24 Šulík Pavol (1976-02-14) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4559/85
382 ODDL_KON 2020-01-23 2020-02-07 Szabó Kristián (1979-10-11) 94001 Nové Zámky Komárňanská 4223/59
383 ODDL_KON 2019-05-31 2019-06-15 Szabóová Eva (1967-12-25) 94063 Nové Zámky Sládkovičova 2643/6
384 ODDL_KON 2020-02-26 2020-03-17 Szabóová Renáta (1969-01-26) 94002 Nové Zámky Šafárikova 20
385 ODDL_KON 2020-02-26 2020-03-19 Szalayová Andrea (1979-05-16) 94002 Nové Zámky Jánošíkova 911/22
386 ODDL_KON 2019-07-04 2019-07-24 Szántó Roman (1976-12-02) 94001 Nové Zámky  
387 ODDL_KON 2019-04-10 2019-05-03 Szegediová Klaudia (1980-06-14)   Nové Zámky (t.č. M.R.Štefánika 38, 94002 Nové Zámky)
388 ODDL_KON 2018-07-04 2018-07-20 Szeifertová Klaudia (1972-08-16) 94001 Nové Zámky Jazdecká 5129/15
389 ODDL_KON 2019-05-30 2019-06-20 Szíjjártó Július (1976-08-17) 94001 Nové Zámky  
390 ODDL_KON 2017-08-08 2017-08-18 Szokolová Marta, Ing. (1962-02-16) 94001 Nové Zámky Krajná 5
391 ODDL_KON 2020-01-09 2020-01-24 Szuchan Tibor (1965-08-16) 94002 Nové Zámky Roľnícka 5283/7
392 ODDL_KON 2019-11-21 2019-12-06 Szuchanová Erika (1966-06-24) 94002 Nové Zámky Roľnícka 7
393 ODDL_KON 2019-04-10 2019-04-30 Szúdorová Katarína (1955-02-11) 94002 Nové Zámky Cyrilometodská 10
394 ODDL_KON 2018-04-26 2018-05-10 Szulcsanová Dominika (1987-10-31) 94002 Nové Zámky T. Vansovej 5171/12
395 ODDL_KON 2020-02-27 2020-03-19 Takáč Gabriel (1969-11-21) 94001 Nové Zámky T. G. Masaryka 5797/36
396 ODDL_KON 2019-08-20 2019-09-10 Takáčová Katarína (1962-01-31) 94002 Nové Zámky Ľ. Štúra 4120/6
397 ODDL_KON 2019-07-18 2019-08-03 Takács Tomáš (1973-09-17) 94002 Nové Zámky SNP 4174/30
398 ODDL_KON 2020-02-27 2020-03-14 Tamaškovič Peter (1960-01-23) 94001 Nové Zámky P. Blahu 5179/13
399 ODDL_KON 2020-05-05 2020-05-23 Teplan Dušan (1954-02-15) 94002 Nové Zámky G. Bethlena 4887/67
400 ODDL_KON 2019-12-12 2019-12-31 Tomanová Monika (1955-03-11) 94002 Nové Zámky Pod Záhradami 2818/22
401 ODDL_KON 2019-12-12 2020-01-01 Tonka Peter (1982-02-13) 94002 Nové Zámky  
402 ODDL_KON 2019-04-01 2019-04-18 Tóthová Daniela (1973-10-09) 94001 Nové Zámky G. Bethlena 4350/6
403 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-20 Trnka Patrik (1981-10-31) 94002 Nové Zámky Jazdecká 5155/24
404 ODDL_KON 2018-08-09 2018-08-31 Turan Marek (1985-06-10) 94001 Nové Zámky S. H. Vajanského 5014/49
405 ODDL_KON 2019-05-09 2019-05-29 Turan Marián (1978-07-16) 94001 Nové Zámky  
406 ODDL_KON 2018-09-05 2018-09-20 Turanová Monika (1975-05-12) 94002 Nové Zámky (t.č. Andovská 25c, Nové Zámky 940 02)
407 ODDL_KON 2018-11-22 2018-12-11 Ubárová Katarína (1982-09-26) 94078 Nové Zámky G. Bethlena 4888/61
408 ODDL_KON 2019-11-08 2019-11-26 Urban Norbert (1972-05-18) 94068 Nové Zámky T. G. Masaryka 1358/34
409 ODDL_KON 2019-01-21 2019-02-06 Urbánková Marta (1985-04-09) 94002 Nové Zámky Ďorocká 4360/11
410 ODDL_KON 2017-11-29 2017-12-15 Vachová Lenka (1984-08-07) 94001 Nové Zámky Komárňanská 4790/49
411 ODDL_KON 2018-10-29 2018-11-15 Vančík Emil (1949-09-16) 94002 Nové Zámky Nový svet 3035/26
412 ODDL_KON 2019-08-05 2019-08-22 Varga František (1954-05-02) 94002 Nové Zámky Nábrežná 4650/37
413 ODDL_KON 2019-06-26 2019-07-18 Varga Ján (1951-09-27) 94001 Nové Zámky Letomostie 4359/9
414 ODDL_KON 2017-09-26 2017-10-11 Varga Marian (1976-10-12) 94001 Nové Zámky Tatranská 3268/147
415 ODDL_KON 2017-09-26 2017-10-11 Varga Radovan (1974-06-03) 94002 Nové Zámky Šafárikova 4931/24
416 ODDL_KON 2019-06-18 2019-07-12 Vargová Mária (1954-01-14) 94001 Nové Zámky Letomostie 9
417 ODDL_KON 2017-11-29 2017-12-15 Városi Jaroslav (1984-07-31) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5262/11
418 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-19 Vávra Michal (1986-08-03) 94062 Nové Zámky Šafárikova 4931/24
419 ODDL_KON 2018-01-05 2018-01-23 Vizsgyáková Andrea (1975-05-17) 94001 Nové Zámky Šoltésovej 5075/33
420 ODDL_KON 2019-07-11 2019-07-30 Vörös Igor (1973-11-13) 94002 Nové Zámky  
421 ODDL_KON 2018-07-11 2018-07-28 Vörösová Edita, Mgr. (1964-06-20) 94072 Nové Zámky Ďorocká (t.č. Šoltésovej 27, 94002 Nové Zámky) 11
422 ODDL_KON 2018-06-19 2018-09-06 Vörösová Monika (1983-06-18) 94072 Nové Zámky Ďorocká 4360/11
423 ODDL_KON 2018-10-10 2018-10-30 Vraukó Miroslav (1983-06-20) 94001 Nové Zámky Lastovičia 4456/15
424 ODDL_KON 2019-06-11 2019-06-28 Vraukóová Melinda (1985-10-02) 94001 Nové Zámky Lastovičia 15
425 ODDL_KON 2018-10-05 2018-10-20 Wuchinger Ján (1990-01-06) 94002 Nové Zámky Lastovičia 4456/15
426 ODDL_KON 2018-07-25 2018-08-17 Zachar Patrik (1980-05-29) 94001 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 4789/4
427 ODDL_KON 2019-07-12 2019-08-07 Zacharová Karina (1983-03-01) 94001 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 4789/4
428 ODDL_KON 2018-06-11 2018-06-26 Zádeková Nataša (1976-12-11) 94058 Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho (t.č. Dvor Mikuláš 656, 94135 Dubník) 4241/8
429 ODDL_KON 2019-08-27 2019-09-19 Záležák Marian (1973-12-26) 94059 Nové Zámky Cyrilometódska 3752/48
430 ODDL_KON 2018-08-21 2018-09-12 Žemberi Igor (1974-08-23) 94002 Nové Zámky  
431 ODDL_KON 2017-11-06 2017-11-25 Žemberiová Klára (1974-05-19) 94002 Nové Zámky Nábrežná 20
432 ODDL_KON 2018-11-28 2018-12-15 Zoričák Pavol (1950-09-16) 94063 Nové Zámky M. R. Štefánika 2333/79
433 ODDL_KON 2019-05-29 2019-06-19 Zubo Peter (1960-06-06) 94002 Nové Zámky Letomostie 4338/13
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:53:07 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,589 x]
13:52:28 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,703 x]
13:51:36 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 3,010 x]
13:50:44 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,440 x]
13:50:01 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,850 x]
13:48:24 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,209 x]
13:46:46 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,310 x]
13:46:23 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,706 x]
13:45:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,257 x]
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]
13:38:21 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,960 x]
13:38:12 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,720 x]
13:37:24 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,546 x]
13:37:24 "Ja som za západonemecké marky nekupoval svojej žene nohavičky..." Z polemiky režimových a disident... [2013-07-12; 4,984 x]
13:36:31 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,707 x]
13:36:03 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 253 x]
13:34:48 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,132 x]
13:34:38 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,203 x]
13:34:29 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,247 x]
13:34:06 Čo za čudo? Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko [2018-08-05; 2,792 x]
13:33:45 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,137 x]
13:32:56 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 499 x]
13:31:33 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 976 x]
13:31:18 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,246 x]
13:30:24 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,621 x]
13:29:24 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,723 x]
13:29:05 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 391 x]
13:29:05 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,969 x]
13:27:52 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 3,040 x]
13:25:50 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 564 x]
13:23:03 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,314 x]
13:22:45 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,546 x]
13:21:34 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,177 x]
13:21:17 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,595 x]
13:20:58 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,188 x]
13:20:03 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,421 x]
13:18:43 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,979 x]
13:07:00 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,068 x]
13:00:37 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,825 x]
12:56:39 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,948 x]
12:48:20 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,480 x]
12:45:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 186 x]
12:41:41 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva NSK [2022-09-21; 2,230 x]
12:41:15 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 924 x]
12:25:07 V primátorovom tíme kandiduje šťastlivec, ktorého mamu O.Klein náhodou vytiahol v losovaní mestských... [2022-09-21; 2,121 x]
12:24:49 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,404 x]
12:24:44 Na úrade práce je dusno... [2021-01-07; 4,381 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x