Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-06-29   1,068  
0
... a za ten svet sa od nej nechce odlepiť. Zvolený bol 4. marca 2015 na šesť rokov. Covidová legislatíva mu predĺžila funkčné obdobie až do uplynutia 60 dní po skončení krízovej situácie. Núdzový stav trval na Slovensku do 14.mája, funkčné obdobie kontrolóra teda skončí 13. júla 2021. Najneskôr 40 dní pred týmto termínom, to jest 3. júna mala byť vyhlásená voľba jeho nástupcu. To sa však nestalo. Ktovie prečo. Možno p. primátor chcel svojho námatkového kontrolóra odmenť ešte nejakým platom navyše. Veď peniaze sa každému zídu a v tomto prípade ide o peniaze nemalé - hlavný kontrolór najskorumpovanejšieho mesta na Slovensku robí aktuálne kulisára za 3625 Eur mesačne. A nemusí - resp. nesmie - ani prstom pohnúť.  


Najmä NESMIE kontrolovať hospodárenie mestských podnikov.

NESMIE kontrolovať rozpredaj hnuteľného majetku Hotela Korzo ani použitie 200 tisíc Eur, ktoré si pp. Klein s Borbélyom nechali vyplatiť ako 10-ročné nájomné za budovu hotela.

NESMIE riešiť porušovanie zákona v súvislosti s nepriznáným majetkom a príjmami v majetkových priznaniach poslancov.

NESMIE riešiť porušovanie zákona účinkovaním poslanca v reklame.

NESMIE sa starať o najkladanie s majetkom mesta, najmä si NESMIE všímať podivné machinácie so zmluvnými pokutami a zmluvnými podmienkami.

NESMIE kontrolovať hospodárenie s mestskými nájomnými bytmi, ich podivné prideľovanie a ešte podivnejší odpredaj.

Naopak SMIE vykonávať rutinné kontroly - rozkrádačku  v ZŠ G. Bethlena, kde mu pred nosom ukradli 160 tis. Eur si všimnúť akiste SMEL - nevšimol si ju zo zvyku.

NESMIE kontrolovať ani vyúčtovanie mestských dotácií - na podvody HC museli prísť náhodní okolidúci.

NESMIE kontrolovať ani kontinuálne porušovanie infozákona zo strany mesta.

NESMIE sa starať do konfliktu záujmov u poslancov, ktorí nemôžu vykonávať svoj mandát slobodne súc priamo, alebo nepriamo platení primátorom.

Napokon NESMIE zisťovať, kde končia peniaze z najväčšej položky mestského rozpočtu - z plnenia zmluvy s Brantnerom.

A na záver sa NESMIE starať do Verejných obstarávaní, s výminkou jediného, ktoré nedávno vyhrabal z archívu, keď si u neho p. primátor objednal diskreditáciu opozičných poslancov.

Uznajte, Ing. Rovňaník to nemal ľahké. Citlivo balansoval  a NESMEL prakticky nič z toho, čo podľa zákona MUSEL.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x