Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-07-17   1,548  
0
Na inzertnom portáli Bazoš sa  v týchto dňoch objavil nenápadný inzerát ponúkajúci na predaj 2,5 hektárový pozemok na Dvorskej ceste za 25 €/m2 + DPH. Ide o karfiolové pole oproti 10 hektárovému areálu priemyselného parku, kauzu ktorého chcú primátorovi poslanci uspať do septembra, aby sa už nemohlo zabrániť jeho odovzdaniu za 1/Eur m2 privatizérovi, ktorý porušil svoje zmluvné záväzky.   


Získať prehľad o aktuálnom stave tejto kauzy sme mohli počas vystúpenia JUDr. Závodského 9. júna na 20. zasadnutí zastupiteľstva:
Sledujte od časovej značky 33:30

Poslanec G. Katona: Poprosil by som o informáciu či došlo k posunu na rokovaniach o priemyselnom parku na Dvorskej ceste či vznikli nejaké písomné materiály

ved. právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský: Tak ako to povedal p. primátor na ostatnom zasadnutí, prebehlo stretnutie 31.mája so spoločnosťou AMV na pôde mestského úradu s tým že sme im prezentovali Vaše pripomienky, návrhy a očakávania.
Predostreli sme 2 možnosti. Prva bola tá, že by sa posunulo právo spätnej kúpy o 3 roky tak ako to tu odznelo, s týmto investor nesúhlasil. On opakovane jasne deklaruje, že podľa jeho vedomia splnil vśetky tri podmienky, okolo tohto sme sa pohybovali dosť dlho, samozrejme on ma právo na svoj názor takisto ako vy - volení zástupcovia Novozámčanov.
Prebehlo ešte niekoľko stretnutí, výsledkom toho je dohoda, ktorá uzrela svetlo sveta včera v poobedňajších hodinách a túto vám budem prezentovať v septembri ale keďže som-nie som informovaný a nemám u seba podpísanú zápisnicu - boli tam nejaké gramatické chyby ktoré musím odstrániť - ale dohoda bude v tom zmysle, že zmluvná pokuta ktorá je definovaná v bode 4.4 a je viazaná na splnenie povinností že v tom priemyselnom parku vbudú vybudované všetky pozemné komunikácie - na to je naviazaná zmluvná pokuta 30 alebo 33 tisíc Eur a túto povinnosť má investor splniť do 7-mych rokov od podpisania zmluvy, čiže do roku 2025.
Aby som to zjednodušil - tým pádom  ako investor splní túto podmienku ten priemyselný park bude musieť byť vybudovaný tak, ako si to predstavujete asi aj vy. Ako to bolo odprezentované na tom osobnom stretnutí na tvári miesta s tým, že sme sa dohodli s investorom na tom, že on deklaruje, že tú investíciu dokončí tak ako sa zaviazal, ako ste mu vy schválili podmienky a súhlasí s navýšením zmluvnej pokuty na hodnotu pozemkov za ktorú ich kúpil - takže nejakých 95 tisíc Eur. Pripravuje sa materiál, pripravuje sa dodatok a o tejto zmluve budete hlasovať na najbližśom zasadnutí zastupiteľstva.

Poslanec P. Uhrin: Viac menej bolo povedané to čo som aj ja chcel povedať, lebo večer ami volal p. Višňovský že sa zaväzuje vybudovať tú cestu a že podľa jeho názoru to je jediný bod, ktorý nesplnil a že tým pádom nežiada aby sa tá zmluiva nejako predlžovala. Čiže ja som to z toho telefonátu pochopil tak, že okamžite nastúpi na vybnuzdovanie tej cesty. To je všetko čo viem o tom a asi preto ma o tom informoval, lebo som sa k tejto veci vyjadroval...

Poslanec I. Katona (ku G. Závodskému): Ja len prosím - skúsme to ešte raz ten priemyselný partk, ako to myslíte? Lebo p. poslanec Uhrin hovorí troška niečo iné, ako hovoríte vy a skúsme tú zmluvu...  tak polopatisticky nám to povedzte.

JUDr. Závodský: Poviem vám to veľmi jednoducho. Investor má zato, že všetky podmienky okrem povinnosti vybudovať tie pozemné komunikácie splnil a je pripravený vybudovať priem. park tak, ako sa zaviazal v zmluve. Čiže celý priem. park má byť hotový do roku 2025 s tým, že sa posilní pozícia mesta v tom zmysle, že sa navýši zmluvná pokuta o viac ako 63 tisíc ak ten priemyselný park nebude vybudovaný do 2025.

G. Katona: Prepáčte, ja len či tomu rozumiem teda správne. My sme predali pozemok za 1 Eur/m2 s tým že je tam zmluvná pokuta 33 tisíc. A teraz sa zmení akurát to, že v prípade ak to do roku 2025 nepostaví, tak to vlastne kúpi za 2 eurá/m2..

JUDr. Závodský: V podstate áno.

G. Katona: Hm hm. Ďakujem.

[Poslanec Pivoda - M. Kuteničová v inej veci ... pozn. watson.sk]

I. Katona: Ja chcem... Toto fakt chceme?  Si myslíme [pýtať] 2 eurá /m2 v Nových Zámkoch za priemyselný park?  To ako myslíme vážne, že my tu rozpredávame mestský majetok? Pôvodne to bolo za euro s tým že vybuduje od Castle Ringu cez priem park, cez odstráni envirozáťaž, infraštruktúru, umožní prístup ostatným investorom ...  nie je z toho nič, hej, sú tam len nejaké kopy [sute] ohradené a teraz prichádzame s dohodou že je [investor] natoľko benevolentný a milostivý že ďalšie 4 roky mu dávame čas a keď nie, tak nám dá ďalśie euro za m2? ... V Zámoch?  Toto považujete za hospodárne nakladanie s majetkom?! Veď to je tragédia! Veď za vecné bremená pre mesto sa platí viac. Za záber - vecné bremeno sa platí viac! Však dneska navrhla ZSE koľko? 18 Eur/m2 ? Že tam zakopú pre boha kábel! A my sa tvárime, akože je to v pohode? Toto nie je v pohode! Za 2 Eurá m2? Len preto že vlastník je ten kto je vlastník?

JUDr. Závodský: Ale toto... [nerozumieť]

I. Katona: To je nemysliteľné! Do očí bijúce! Že sa MsZ sa takto správa k svojmu majetku!

Primátor: Môžem poprosiť pán... páčiť k tomu vyjadriť

I. Katona: Právo spätnej kúpy a hotovo!

JUDr. Závodský Ak dovolíte ja sa vyjadrím [od dojatia sa mu chcveje hlas]. Pán poslanec ja vám tak závidím túto schopnosť tak pekne rozprávkovo kľudne kvetnato rozprávať . Buďte trocha advokát! Hovorme o faktoch. Mmali by ste byť človekom faktov. Vy ste tam boli na tom pozemku, bolo Vám tam odprezentované, že sú tam všetky siete ešte aj tie, ktoré nie sú vymyslené. To je pozemok, cez ktorý ide hlavný plynovod, ktorý spája Štúrovo a Komárno. Prosím Vás čo Vy tam chcete stavať? To tam bolo aj predtým, ja Vám hovorím že ten pozemok pre mesto nemá hodnotu. A či to tu budete kvetnato... Okrem toho ja som mal rokovať o podmienkach. My ich pripravíme a vy keď ich neodhlasujete, tak ich neodhlasujete. Ale tuto hovoriť o nejakom významnom pozemku, kde ide plynovod ktorý spája Štúrovo s Komárnom to je hrubý populizmus.  Nech sa páči, môžete to kľudne kúpiť.

P. Uhrin: Ja by som rád doplnil ešte že počas toho telefonátu zaznelo aj to, že p. Viśňovský si kúpil nejaký stroj terénny kvôli tomu, aby mohol tú cestu začať stavať takže ja nič viac neviem, či to má byť o štyri roky alebo nemusí byť, to nie. Dá sa povedať že to bola len jeho nejaká informácia, ktorú považoval asi za potrebné mi povedať, že ja som sa pretým ako sme sa o tom bavili, s ním vôbec nerozprával a to bolo moje odporúčanie aj vzhľadom na to, že ak to nesplnil, tak asi z toho dôvodu že mal takisto ako iní podnikatelia nejaké opbjektívne dôvody.  A ja som navrhol zvýšeniem, teda predĺženie tej lehoty s tým... [Hluk v miestnosti]
Ale ja trvám na tom! To čo teraz prezentuje p. Závodský to bolo medzi ním a investorom nie medzi mnou a investorom! Čiže neberte to tak že ja s týmto súhlasím. Iba to som chcel povedať.

Primátor: Ďakujem pekne ďalšim bodom programu sú interpelácie, nech sa páči...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x