Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-31   5,304  
0
Ešte 2. júla 2013 sme si cez infožiadosť adresovanú mestskému úradu pýtali dokumentáciu k odpredaju parciel č. 6660/7, 5405/1, 5405/5 podľa uznesenia MsZ č. 124/161203 zo dňa 16.1.2003. Mestský úrad nám vo svojej odpovedi uviedol, že "nakoľko archivačná doba na vyžiadané materiály už uplynula, nevieme Vám poskytnúť požadované informácie". Keďže medzičasom sa v Nových Zámkoch otočil vektor času, uvedené dokumenty sa opäť vynorili na svetlo božie. Verejnosť si tak môže po prvýkrát odsledovať niektoré detaily bravúrnej transakcie a vlastne aj oceniť nevšedné kombinačné schopnosti jej aktérov - poslancov JUDr. Schwarza a bratov Hudákovcov - ktoré sa žiaľ prejavovali iba veľmi selektívne...  


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x