Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-06-02   4,161  
0
Podobne ako tomu (ne)bolo pri Zúgove, ani teraz sa zoči-voči katastrofe ktorá sa valí na obyvateľov Vajanského ulice v Nových Zámkoch akosi nikto nehlási že "Aha ja som to spôsobil. Ja som zodpovedný, že miesto lúky tu bude kasíno..." Nebolo to pritom chvíľkové zaváhanie. Sedemkrát sa neboráci pokúšali predať parcelu a pripraviť obyvateľov o ich životný priestor - na siedmy krát sa to podarilo...  


Keďže zastupiteľstvo po celý čas ignorovalo obyvateľov dotknutých panelákov, tí sa začali mobilizovať až v poslednej fáze. Ich petíciu mestský úrad, odvolávajúc sa na formálne dôvody, odmietol prevziať.
 
Vo veci predaja sa aktivizoval aj mestský kontrolór, ale cieľ jeho snaženia smeroval iba na preukázanie neoprávneného vrátenia zádržného 5 tisíc Eur v súvislosti s neskorým podpisom zmluvy.
 
Zápas proti nákupnému stredisku prebiehal aj na inom, skrytom fronte. Predseda COOP Jednota Nové Zámky dlhodobo loboval proti vzniku konkurenčného projektu v blízkosti OD Terno. Pôvodné stavebné povolenie vydané Mestom Nové Zámky v decembri 2015 síce odvolací orgán v Nitre zrušil, do hry však vstúpili mocnejśie sily a ministerstvo na základe protestu prokurátora vrátilo vec na opätovné prerokovanie. Definitívne stavebné povolenie bolo vydané koncom r. 2016, t.j. uvedenými manévrami sa podarilo oddialiť výstavbu o rok.
 
V roku 2015 prebiehali aj rokovania medzi Mestom a investorom o výmene pozemkov, ktorou sa mali riešiť parkovacie miesta po zmene vnútorného členenia budovy, o ktorej investor medzičasom rozhodol. K tejto zámene však, podľa našich informácií, nakoniec nedošlo.
 
V marci 2017 sa radnica začala nenápadne pripravovať na očakávaný výbuch nevôle verejnosti. Argumentovala obvyklým spôsobom - všetko sa upieklo za predošlého vedenia, oni nemohli nič robiť. Ako vypýva z vyšśie uvedeného, nebola to celkom pravda, keďže stavebné povolenie vydal MsÚ, resp. stavebný úrad až za Kleinovho vedenia.
 
Plná váha zodpovednosti za súčasnú situáciu nepochybne leží na 21 poslancoch MsZ, ktorí príslušné uznesenie v r. 2013 odhlasovali. S aroganciou sebe vlastnou ani nepomysleli na skultúrnenie uvedeného priestoru, na vybudovanie inteligentnej oddychovej zóny v mieste jednej z najväčších koncentrácií obyvateľov. S obsedantnou tupou netrpezlivosťou sa snažili o jediné - predať, predať rýchlo hoci aj za babku. Za celý pozemok mesto nezískalo viac než  5.150 x 50/m2, t.j. necelých 260 tisíc €. Stálo to za to?
 


Témy sme sa dotkli tiež v článkoch:

2015-06-15   Petícia za pozastavenie výstavby „Obchodného centra“ na ulici S.H. Vajanského
2015-06-10   Posledná šanca zasiahnuť do procesu výstavby obchodného centra na lúke na Vajanského ulici
2013-07-23   Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na ich životy...
2013-06-18   Situačná mapka budúcej stavby Baumaxu na Vajanského ulici
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x