Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-02-11   766  
0
Zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve v § 30 ukladá samosprávam, aby zabezpečili pochovanie zosnulých v prípadoch, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Povinná je obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, potom obec, v ktorej katastrálnom území sa telo našlo. Mesto Nové Zámky od roku 2015 konalo v 65-tich podobných prípadoch.  
# Meno a priezvisko dátum narodenia dátum úmrtia bytom poznámka Dátum objedn Dátum fakt. Suma, Eur
1 Michal Kolompár 8.12.1947   bytom Nové Zámky ÚDZS SL v Nitre prípisom dňa 05.01.2015 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 05.01.2015    
2 Julius Vincze 7.23.1958   bytom Nové Zámky ÚDZS SL v Nitre prípisom dňa 01.07.2015 oznámil že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 01.07.2015 19 08.2015 200,24 €
3 Katarína Balogová 9.17.1934   bytom Nové Zámky Šurianska 3 oddelenie patológie FNsP Nové Zámky prípisom dňa 07.08.2015 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 07.08.2015 19 08.2015 200,24 €
4 Alžbeta Tlčinová 11.25.1933   bytom Nové Zámky Cyrilometódska 24 ÚPDZ-SlaPA - pracovisko Nitra emailom dňa 17.09.2015 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 17.09.2015 01.10.2015 199,24 €
5 Ernest Polák 8.17.1954     odd. patológie FNsP Nové Zámky prípisom dňa 21.10.2015 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu žiadni príbuzní neprihlásili 22.10.2015 04.11.2015 199,24 €
6 mŕtvonarodený plod X. Lakatos 11.27.2015   bytom Nové Zámky ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 4.12.2015 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 04.12.2015 14.12.2015 100,24 €
7 Štefan Šárkozy 7.2.1953   trvale bytom Záhorská Ves Poľná 4 odd. patológie FNsP Nové Zámky prípisom dňa 28.12.2015 oznámilo že sa o prevzatie tela nebohého a zabezpečenie pohrebu príbuzní neprihlásili 04.01.2016 08.01.2016 199,24 €
8 Jiří Straka 9.6.1948   trvale bytom Erbenova 1116/4 Kopŕivnice UDZS - SlaPA - pracovisko Nitra e-mailom dňa 10.03.2016 oznámilo že sa o prevzatie tela nebohého a zabezpečenie pohrebu príbuzní neprihlásili 16.03.2016 23 03.2016 199,24 €
9 Anton Sýkora 4.30.1969   bytom Nové Zámky ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 28.04.2016 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 28.04.2016 09.05.2016 199,24 €
10 Mária Mináriková 5.23.1952   bytom Dvory nad Žitavou odd. patológie FNsP Nové Zámky listom doručeným dňa 08.11.2016 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 09.11.2016 24.11.2016 199,24 €
11 Arpád Rožňovák 7.17.1961   bytom Handlová ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 22.11.2016 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 23.11.2016 30.11.2016 199,24 €
12 Jozef Lovritš 3.6.1948   bytom Nesvady - Aňala ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 05.12.2016 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 06.12.2016 20.12.2016 199,24 €
13 Milan Hlavina 11.2.1950   trvale bytom Zemianske sady 274 ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 20.12.2016 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 23.12.2016 29.12.2016 199,24 €
14 Ján Helecz 4.18.1945   bytom Nové Zámky ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 09.01.2017 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 09.01.2017 12 01.2017 200,00 €
15 Josef Čerňanský 3.19.1965   bytom Nové Zámky ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 25.04.2017 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 26.04.2017 22.05.2017 200,00 €
16 Ján Kozár 1.25.1951   bytom Nové Zámky ÚDZS SLaPa Nitra e-mailom dňa 25.04.2017 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 26.04.2017 22.05.2017 200,00 €
17 Paulína Lakatošová     bytom Dvory nad Žitavou Kováčska 5 z dôvodu FNsP Nové Zámky listom doručenom dňa 29.05.2017 oznámila že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 05.06.2017 23.06.2017 200,00 €
18 Korol Kula     bytom Nové Zámky FNsP Nové Zámky listom doručenom dňa 11.10.2017 oznámila že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 18.10.2017 30.10.2017 200,00 €
19 Marta Szolcsanová 4.7.1946   bytom Nové Zámky Krematórium Nové Zámky oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil. 14.12.2017 03.01.2018 199,24 €
20 Mária Ostatná 12.19.1940   bytom Nové Zámky Strečnianska 8 bolo oznámené že menovanú nemá kto pochovať 04.01.2018 02.02.2018 195,00 €
21 Imrich Ostatni 11.2.1963   bytom Nové Zámky Strečnianska 8 bolo oznámené že menovaného nemá kto pochovať. 09.02.2018 28 03.2018 80,00 €
22 mŕtvonarodené dieťa z utajeného pôrodu 3.12.2018 3.12.2018   úmrtie ÚDZS SLaPa Nitra nám e-mailom 15.03.2018 oznámilo že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 15.03.2018 29 03.2018 195,00 €
23 Mária Kolompárová 4.3.1959   bytom Nové Zámky FNsP Nové Zámky e-mailom 09.04.2018 oznámila že sa o zabezpečenie pohrebu nikto neprihlásil 11.04.2018 22.05.2018 195,00 €
24 Jozef Kečkéš     trvale bytom Nové Zámky.   22.05.2018 13 06.2018 195,00 €
25 Peter Batis     trvale bytom Nové Zámky   10.09.2018 24 09.2018 195,00 €
26 Eva Víghová 8.22.1965   trvale bytom Urbárska 41 Dulovce. Poplatok za chladiaci box - za 11 dní uhradí ObÚ Dulovce. 22.10.2018 14.11.2018 195,00 €
27 Alexander Krajcsírik       Telo je uložené na ÚDZS a PA Nitra Špitálska 6. 17.01.2019 21.02 2019 195,00 €
28 Gizela Lakatosová   3.24.2019 trvale bytom Nesvady Máchova 965/7 zomrela vo FNsP Nové Zámky. 10.04.2019 29.04.2019 195,00 €
29 mŕtvonarodené dieťa         09.01.2020 12.03.2020 195,00 €
30 Vojtech Karvai 9.26.1969 1.24.2020 trvale bytom T. G. Masaryka 34 Nové Zámky Pitva vykonaná 27.01.2020. 31.01.2020 01.10.2020 95,00 €
31 mŕtvonarodený plod Sečkárová     bytom rodičov Dubník 540.   11.09.2020 10.11.2020 195,00 €
32 Magdaléna Nyáriová 7.3.1958   bytom Komárňanská 45 Nové Zámky   28.10.2020 10.11.2020 195,00 €
33 Mária Komlósiová 5.3.1953   bytom Nové Zámky   28.10.2020 17.02.2021 195,00 €
34 Barbara Štefanec 1.19.1946   bytom Nové Zámky Šoltésovej 23.   07.01.2021 17.02.2021 195,00 €
35 Csaba Gúcky 3.28.1975   bytom Lipová Mlynský Sek 131   18 01.2021 18 03.2021 195,00 €
36 Jozef Kratochvíl 10.22.1979   bytom Zariadenie sociálnych služieb Lipová.   04.02.2021 19 07.2021 195,00 €
37 Ing. Ladislav Hamran 7.23.1944   bytom Nové Zámky Andovská 116.   06 07.2021 20.07.2021 165,24 €
38 Valéria Dunaiová         09.07.2021 22.12.2021 195,00 €
39 Eva Horváthová     miesto úmrtia FNsP Nové Zámky.   24.08.2021 22.12.2021 195,00 €
40 František Dibuz 7.27.1968   bytom Bajč 251 Úmrtie nastolo na železničnej stanici v Nových Zámkoch. 29.09.2021 22.12.2021 195,00 €
41 muž nezistenej totožnosti         05.11.2021 22.12.2021 195,00 €
42 Mária Hamarová         06.12.2021 22.12.2021 195,00 €
43 Ivan Sukhan       Telo neb. je uložené v Nitre - UDZS SLaPAP. 07.12.2021 22.12.2021 195,00 €
44 Nataša Mikleová 11.9.1960   bytom Nové Zámky.   14.12.2021 07.02.2022 235,00 €
45 Gejza Astaloš 5.22.1960   bytom Nové Zámky.   14.12.2021 24.02.2022 235,00 €
46 Ján Širanec 10.26.1955 12.21.2021 bytom Čadca úmrtie vo FNsP Nové Zámky. 05.01.2022 14.03.2022 235,00 €
47 Ladislav Varagy 3.21.1955 2.1.2022 trvale bytom Nové Zámky úmrtie vo FNsP Nové Zámky. 07.02.2022 09.06.2022 95,00 €
48 Szapu František 7.14.1951   bytom Nové Zámky Šoltésovej 2   22.02.2022 16.09.2022 235,00 €
49 dieťa Robert Rafael 5.10.2022 5.16.2022 bytom Budmerice 1212 úmrtie vo FNsP 20.05.2022 07.10.2022 235,00 €
50 Angela Pečimúthová 7.26.1946 8.18.2022 bytom Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 5   19 08.2022 07.10.2022 235,00 €
51 Vilma Tóthová   9.10.2022 bytom Nové Zámky   13.09.2022 07.02.2023 235,00 €
52 Nagy Sándorné   9.13.2022 trvalý pobyt Nábrená 12 Nové Zámky   21.09.2022 16.02.2023 252,00 €
53 Július Banda 2.18.1961   bytom Nové Zámky.   14.12.2022 28.02.2023 252,00 €
54 Mária Hrušková   12.23.2022 bytom Nové Zámky   09.01.2023 20 03.2023 95,00 €
55 Mária Rajková   2.8.2023 bytom Nové Zámky   13.02.2023 08.08.2023 252,00 €
56 mŕtvonarod. dieťa Gabriela Mészárosová 2.10.2023 2.10.2023 trvale bytom Veľké Úľany zomrelo vo FNsP Nové Zámky. 20.02.2023 23.08.2023 252,00 €
57 Gabriel Žembera 11.29.1984 7.7.2023 bytom Nové Zámky Nábrežná 32   14.07.2023 10.10.2023 252,00 €
58 Milan Hanko 9.16.1954   bytom Nové Zámky.   27.07.2023 13 10.2023 252,00 €
59 muž nezistenej totožnosti       nájdený na Sihoti v Nových Zámkoch. 09.08.2023 18.12.2023 252,00 €
60 Jozef Horváth 7.14.1955   trvale bytom Čičov úmrtie vo FNsP Nové Zámky. Oznámenie o úmrtí z UDZS Nitra doručené e-mailom dňa18.9.2023. 19.09.2023 18.12.2023 252,00 €
61 František Lakatoša 3.16.1988 11.2.2023 trvalý pobyt ZSS Lipka Mlynský Sek 131 Lipová   13.11.2023 18.12.2023 252,00 €
62 Štefan Erdélyi 2.3.1956 11.22.2023 trvalý pobyt Hollého 4 Nové Zámky Úmrtie oznámené MsÚ 27.11.2023. 27.11.2023    
63 Iveta Nagyová 9.14.1973   bytom Nové Zámky.   29.11.2023    
64 Jozef Cserba 11.3.1945 1.15.2024 trvalý pobyt Nové Zámky Úmrtie oznámené MsÚ 16.1.2024. 17.01.2024    
65 Ladislav Virág 6.18.1962 1.3.2024 trvalý pobyt Bratislava Úmrtie oznámené MsÚ 9.1.2024. Za chladiace zariadenie na patologii v Nitre preplati mesto Nove Zamky. 17.01.2024    Prečítajte si tiež:
2017-02-15 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érsekújvári temető közös sírjába elhelyezett hamvak listája
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
09:27:02 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 766 x]
09:25:38 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,920 x]
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,672 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]
09:10:43 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 601 x]
09:08:37 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 106 x]
09:05:59 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 66 x]
09:05:19 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,323 x]
09:04:55 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,085 x]
09:04:31 Pred 20 rokmi zomrel šuriansky rodák Dr. Emil Vidra [2012-06-30; 4,739 x]
09:02:56 Ako to vidím ja: Musí mesto dvíhať dane? Nebolo by lepšie šetriť a začať od seba? [2023-11-29; 1,702 x]
09:00:36 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 506 x]
08:59:02 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,880 x]
08:57:28 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 559 x]
08:56:40 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,442 x]
08:56:37 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,835 x]
08:55:50 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 266 x]
08:55:14 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,816 x]
08:52:28 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,570 x]
08:52:06 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,201 x]
08:50:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 526 x]
08:49:47 Novozámocká samospráva a čierne stavby II. [2024-01-02; 623 x]
08:48:34 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,220 x]
08:46:42 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 835 x]
08:46:18 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,104 x]
08:44:30 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,185 x]
08:42:53 Dom za cenu panelákového bytu? [2023-11-30; 810 x]
08:41:10 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 849 x]
08:39:52 Egy csésze kávé: Szász Kittivel, a világ legjobb női labdazsonglőrjével, világbajnokkal [2013-11-22; 3,488 x]
08:38:17 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,040 x]
08:37:16 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 806 x]
08:34:55 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 343 x]
08:33:17 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,566 x]
08:31:21 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,905 x]
08:30:19 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,006 x]
08:29:52 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 699 x]
08:29:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 393 x]
08:26:42 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 679 x]
08:25:10 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,412 x]
08:23:39 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 548 x]
08:22:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,223 x]
08:21:56 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,351 x]
08:07:49 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,956 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x