Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  24-05-02   313  
0
2023. november 8-án, szerdán a XXXVII. Pozsonyi Városi Kulturális Napok őszi, soron következő rendezvénye volt G. Kovács László történész, műfordító, tolmács előadása. Helyszíne a Csemadok Pozsony-óvárosi Rákosi Ernő Nagyterme volt, ami csaknem 40 résztvevővel megtelt. A szokott részvételtől eltérően enyhén magasabb volt a jelenlévők száma, amit örömmel konstatálhatunk, hála a Mindenható Istennek.  
A „Pozsony történelméből“ címet viselő előadása témája G. Kovács Lászlónak a 222 évvel ezelőtt született világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár, Liszt Ferenc volt. Liszt szorosan kötődik az egykori magyar koronázó városhoz. 1811.október 22-én született a várvidéki, őrvidéki, ma ausztriai Doborjánban.

Ahogy elhangzott, Liszt 1820-1865 között, vagyis ebben a 45 éves intervallumban 22 alkalommal tartózkodott Pozsonyban. Ezen alkalmak egyikekor sem lépett azonban színre. Említette az előadó G. Kovács a pozsonyi kutató, író, történész, Liszt-szakértő Demko Miroslav könyvét, mely ugyan alapos, igen részletekbe bocsátkozó, gazdagon illusztrált. Ámbátor erőnek erejével igyekeszik azt piedesztálra emelni, hogy Liszt Ferenc igenis František Liszt volt, s csak és kizárólag vita nélkül szlovák nemzetiségű. Könyvének címe Liszt és Pozsony szlovákból való fordítás után.

Liszt Ferenc életrajzát folytatva elhangzott, hogy az 1860-as években Rómában lelkésszé lett avatva. Megemlítésre került továbbá a budapesti Liszt Múzeumban található Bösendorfer-zongora. Szobrok, emléktáblák, mementók őrzik a világhírű magyar zeneszerző, Liszt Ferenc emlékét többek között természetesen szülőhelyén, Doborjánon kívül Sopronban, koronázó városunkban, Pozsonyban pedig már ahogy az ún. nagyállomásról lefelé gyalogolva közelítünk az óvárosba, rögtön elénk tárul a Liszt Ferenc tér. Korábbi nevén Állomás előtti tér nevet viselte.

Egy 1961-ben kibocsátott bélyeg, ami Liszt születésének 150.évfordulóján került kiadásra, az 1896-os évet tünteti fel. Továbbá, hogy 1811-ben a vár romokban áll, tűzvész következtében; Liszt 1839-40-es látogatását a Ferenciek terén, a Nemzeti Szálloda látképét, végezetül Pozsony városa látképét ligetfalusi oldalról.
El kell mondani, hogy a pozsonyi zeneértő és -szerető, - kedvelő közönség rendkívül szerette, mindig ovációval fogadta Lisztet fellépéseikor. Elmondható, hogy kölcsönös vonzalom volt Pozsony és Liszt, illetve Liszt és Pozsony között. Ahogy idézhetnénk Ady versét: A föl-földobott kő című versét.

Szóba került az 1866 nyarán Scitovszky hercegprímás megbízására Liszt által Párizsban írt Magyar koronázási mise is. Abszurduma, mondhatnánk a dolognak, hogy a budavári Mátyás-templomban Ferenc József megkoronázásakor bemutatott misére és ünnepségre, sem az ünnepi fogadtatásra nem kapott pont Liszt Ferenc meghívást. Holott ezt megelőzendő 2 nappal Ferenc József-renddel tüntették ki. A Nemzeti Zenede elnökének közbenjárására azonban mégis egy helyet kapott a karzaton, az orgona mellett.
A hozzászólás rovatban eléggé aktívnak mutatkoztak a hallgatók. A Ligetfalusi Alapszervezet elnöknője, az előadás szervezője, Zsidek Veronika kezdte a sort. Elmondta, hogy milyen jól esett számára, amikor egy ismerőse hívta Pozsonyban Liszt Ferenc Magyar koronázási miséjét.meghallgatni. Nem is nagyon akart rá elmenni Veronika, de mégis erőt vett magán. A végeredmény olyan volt, hogy nagyon feltöltődötten, megerősödve, lelki élményekkel távozott. Ezért tiszta szívvel ajánlotta a hallgatóságnak, hogy amikor két ballábbal kelnek fel, hallgassák meg az említett misét.

Ugyancsak felhívta a közönség figyelmét a cintoriny.sk internetes oldalra, ahol virtuálisan, otthonainkból tematikus sétákat végezhetünk egy lépést is mellőzve, közben-közben imát elmondva ismert hozzátartozóink sírjai előtt.

Vajda Géza zenész pedig az 1978-as, életében mérföldkövet jelentő évéhez tért vissza. Felidézte: Liszt Ferenc pozsonyi látogatásából 15-öt számolt össze a Muzikológia című folyóirat. Továbbá, hogy éppen a Zeneművészeti Főiskolára jelentkezésekor az említett 1978-as esztendőben egyik tanára győzködte, hogy Liszt igenis sem nem magyar, sem nem osztrák, sem nem szlovák, sem nem még csak német, de csodák csodájára, tessék parancsolni, francia volt. Itt állt meg a tudomány.

Pozsonynál járva ne feledjük el azt sem, hogy itt tanult Bartók Béla Erkel Lászlónál. Zilizi Tihamér a pozsonyi Toldy-körről beszélt. Kiegészítette a részletes, alapos előadást, hogy bátran használjuk Burgenland helyett magyarokként a Várvidék, Őrvidék, avagy Lajta-Bánság geográfiai kifejezéseket. Majd utalt a rév-komáromi, 1938.november 2-ai első bécsi döntés 85.évfordulóján tartott megemlékezésre, mely a médiákban is közre volt adva. A virtuális temetőlátogatásokhoz hozzátette: Bikdszárdy Vincét kifelejteni nagyjaink sorozatából méltatlan volna. Már 33 éve megemlékezünk róla gyér érdeklődést mutatva a pozsonyi értelmiségi körökből. Folyamatban van Zilizi részéről az 1939.április 24-ére virradóra, kivégzett mártír Bikszárdy sírjának felújítása, az eredeti szobor, ami a sír részét képezte, visszaállítása kőfaragóval.

Végezetül G. Kovács László Liszt Ferenc különböző életepizódjaiból összegyűjtött fotókat vetített le. Portrékat Lisztről Barabás Miklós alkotásában, Liszt franciaországi éveiről, amely város Pozsony, az 1873-as egyesítéséig Pest-Buda, ezt követően Budapest, Sopron, London, Genf, Weimar, Róma, stb. mellett szintén jelentős mérföldkő volt a világhírű zeneszerző életében.

A szepességi Korompa szülötte, Harsányi Zsolt (+1937) írt Lisztről lektűr művet Magyar rapszódia címmel. Gálvölgyi Sándor pedig Liszt Ferenc életregényét vette pennavégre. Utóbbi egy regényes életrajz, hasonló, mint a Honthy Hannáról készült.

A Pozsony-óvárosi Ventúr utcán található az Egyetemi Könyvtár - az 1802-1848-as reformkori időszak idején az országgyűlések színhelye - épületének külső falán emléktábla örökíti meg, hogy Liszt szelleme ott is jelen van. 1820.nov.25.-6-án ugyanis itt komponált 9 esztendősen zeneművet. Ritka eset, hogy igenis korán kezdte építeni meredeken felfelé irányuló művészi karrierjét. Nem lehet meg nem említenünk Rudnay Sándor szobrászművész alkotását sem: Liszt elrejtett mellszobrát a koronázó szent Márton dómtemplom közelében.
Végezetül zárjuk a megemlékező gondolatokat azzal, hogy igenis van kikre büszkének lennünk. A mi Pozsonyunkhoz kötődő, szép számú “nagyjaink” sorában méltón, büszkén ott foglal helyet az 1886-ban elhunyt világhírnevet szerzett magyar Liszt Ferenc is, aki mindenek előtt a miénk, magyaroké.  
  
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:28:22 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 313 x]
12:27:54 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,750 x]
12:27:26 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,311 x]
12:25:57 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,414 x]
12:25:24 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,773 x]
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x