Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-01-05   3,572  
0
Podľa svedectva Obchodného registra SR vykonal primátor mesta v zastúpení jediného akcionára zmenu v štatutárnom orgáne mestského podniku Hotel Korzo Nové Zámky a.s., keď z predstavenstva a.s. odvolal Ing. Helenu Bohátovú (poslankyňu MsZ za stranu SMER)  a na uvoľnené miesto vymenoval jej manžela Ing. Miroslava Boháta.  

 
 
 
 
A. s. Hotel Korzo hospodári s majetkom za cca 25 miliónov korún, za posledné 3 roky odviedla do mestskej kasy dividendy vo výške 220 tis. Sk (7 313,18 Eur). Za rovnaké obdobie stratila majetok za 3 milióny korún (109.949 Eur).


Vývoj vlastného imania a.s. Hotel Korzo v Eurách
(Zdroj: záverečné účty Mesta Nové Zámky za roky 2005-2011)

Akciová spoločnosť so 100% účasťou mesta bola založená v roku 1996 za účelom poskytovania hotelových služieb. V predstavenstve a dozornej rade spoločnosti a.s. už tradične zasadajú poslanci mestského zastupiteľstva (a teraz už aj ich rodinní príslušníci) náhodnej kvalifikácie, pre ktorých je tento typ "podnikania" vítaným zdrojom dodatočného príjmu. Z hľadiska hospodárenia s majetkom mesta má však ich činnosť katastrofálne dôsledky.

Predstavenstvo:
JUDr. Richard Schwarz - predseda
Ing. Pavol Hudák , PhD.
Ing. Miroslav Bohát

Dozorná rada:
PaedDr. Mária Malperová
Andrej Huršan
MUDr. Dušan Kollár
Ing. Lukáš Štefánik
Ing. Jozef Török

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x