Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-04-05   2,217  
0
V On-Line katalógu Nitrianskej univerzity sme naďabili na dizertačnú prácu Ing. Heleny Bohátovej, ktorú v lete minulého roku obhájila na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Akademický titul PhD (tzv. "veľký doktorát") je titul udeľovaný po absolvovaní doktorandského štúdia, ktoré zahŕňa i originálnu vedeckú prácu študenta, ktorej prínosy sú zhrnuté v dizertačnej práci...  

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x