Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-08-31   3,839  
0
Stratu vyše päť miliónov korún naakumulovali za posledné 4 roky  poslanci, ktorí riadia chod mestskej akciovky Hotel Korzo, keď nimi spravovaná a.s. rok čo rok končila v mínuse.  Za rovnaké obdobie im primátor rozdelili odmeny za takmer 2,5 milióna korún, takže to čo sa z hľadiska mesta javí ako čistá strata a hospodársky nerozum, je z hľadiska poslancov vítaný dodatočný príjem - akési "vernostné"...  


Nepochybne aj zaslúžené, ak si spomenieme, ako nekonfliktne sa k primátorovi správali za prvé 3 roky volebného obdobia. Že o nejakej kvalifikácii, či schopnostiach tu nemôže byť ani reči, svedčí výmena z januára 2013, keď poslankyňu, ktorá medzičasom nastúpila do štátnej správy, v predstavenstve striedal jej vlastný manžel - v oblasti hoteliérstva nepochybne rovnako schopný, ako všetci ostatní - učiteľka na dôchodku, predseda JRD, bufetár, lekár-ortopéd, stranícki živnostníci, či poslanec-mládežník. Pán predseda predstavenstva v rámci "keď sa prisať, tak poriadne" vo "svojom" hoteli vykonával i funkciu správcu a rovno si prenajal aj nejaké kancelárske priestory pre svoj súkromný biznis...

Zodpovednosť za tento stav spoločne s primátorom - zástupcom jediného akcionára nesú jeho nominanti v orgánoch spoločnosti:
Predstavenstvo:
posl. JUDr. Richard Schwarz - predseda, posl. Ing. Pavol Hudák , PhD. - člen, Ing. Miroslav Bohát - člen
Dozorná rada:

PaedDr. Mária Malperová, Andrej Huršan, MUDr. Dušan Kollár, Ing. Lukáš Štefánik, Ing. Jozef Török
Orgány spoločnosti v predchádzajúcom volebnom období:
Predstavenstvo:
posl. JUDr. Richard Schwarz - predseda, posl. Ing. Pavol Hudák , PhD. - člen, Mgr. Károly Peczár - člen
Dozorná rada:

Ing. Helena Bohátová, Mgr. Štefan Veršeghy, Ing. Peter Mészáros, Mgr. Zoltán Berta, Ing. Péter Nagy


2014.09.02
Tabuľka doplnená o odpisy a tržby v súvislosti s diskusným príspevkom JUDr. Schwarza:

2014-09-02 20:50:46 Admin
Ďakujeme za komentáre p. doktor. Čo sa týka "opýtať sa druhej strany" len dovoľte uviesť, že dva roky prebiehalo správne konanie voči Vám vo veci neposkytovania informácií o hospodárení Hotela Korzo. http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2027
Tiež sme Vás menovite žiadali o odpočet poslaneckej činnosti podľa zák. 369/90 Z.z. - márne. Samozrejme ak disponujete finančnou analýzou, strategickým, alebo investičným plánom, radi ho uverejníme...
Článok som doplnil o ďalšie údaje, z ktorých vyplýva, že straty nie sú spôsobené odpismi, ako tvrdíte, ale klesajúcimi tržbami. Nie je tiež pravda, že ste zveľadili majetok mesta, naopak, vlastné imanie trvale klesá. Či ste správcom (ako bolo napísané na informačnej tabuli pred rokom), a či sú nájomné zmluvy, kt. uzatvárate sami so sebou korektné, žiaľ neviem posúdiť z dôvodu uvedeného vyššie...
2014-09-02 14:47:30 richard schwarz
A na záver, čo sa týka hospodárskych výsledkov Hotela Korzo, áno je pravdou, že Hotel Korzo je od roku 2010 v strate. Ja sa nebudem vyhovárať na finančnú krízu alebo niečo podobné, ale uvediem fakty. Od roku 2003 sa v Hoteli Korzo preinvestovalo vyše 300.00,- EUR, z čoho sa zrekonštruovala kuchyňa, reštauračné priestory, hotelové priestory, vytvorila sa nová recepcia, budova sa čiastočne zateplila, vymenili sa nové balkóny a okná v celom hoteli, urobila sa nová kotolňa a pod. Týmto sa pán Pšenák zveľadil a navýšil majetok mesta. Strata je tvorená z veľkej väčšiny práve z týchto odpisov z predchádzajúcich vyššie uvedených investícii.
2014-09-02 14:46:58 richard schwarz
Pán Pšenák, možno to vyznie paradoxne, ale ja som rád, že Váš portál watson.sk sa venuje takýmto a podobným témam, ktorým sa mestské médiá – CastrumNovum a NZ TV nechcú alebo „nemôžu“ venovať. Na druhej strane Váš článok je žiaľ nekorektný, zavádzajúci a aj čiastočne nepravdivý. Keď sa píše nejaký článok, myslím si, že je korektné sa opýtať aj druhej strany na svoj názor, ale to je Váš pohľad na vec. Začnem od konca, píšete, že ako predseda predstavenstva „som sa prisal a poriadne“. Pán Pšenák, ja nie som a nikdy som nebol správca Hotela Korzo. Som v rámci svojej profesie správca konkurznej podstaty. Čo sa týka priestorov, áno priestory si prenajímam, ale za riadne komerčné nájomné, bez akýchkoľvek zliav. Čo sa týka odmien v orgánoch Hotela Korzo, tieto odmeny neurčujú ani predstavenstvo, ani dozorná rada, ani poslanci, ale určuje ich primátor mesta ako zástupca jediného akcionára.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x