Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-01-15   6,340  
0
Zdá sa, že sa napĺňajú slová novozvoleného starostu Dvorov n. Žitavou Branislava Becíka, ktorý si nových pracovníkov podľa vlastných slov vyberal tak "aby netrvalo tri roky kým sa naučia robiť". Verejnosť obce so záujmom sledovala nástup nového prednostu obecného úradu Ing. Petra Ágha, ktorý v uplynulých rokoch zastával rovnakú funkciu v Nových Zámkoch a na činnosť ktorého Novozámčania budú nepochybne ešte dlho spomínať...  Vo Dvoroch naozaj netrvalo tri roky kým "kezdödik a tánc". Začína sa realizovať schéma mestského podniku typu "Brantner Nové Zámky"... Obecné zastupiteľstvo schváli založenie sro-čky, vloží do nej obecný majetok a kým sa poslanci spamätajú, majetok i výrazná časť rozpočtu  budú alokované do firmy fungujúcej prakticky ako súkromný podnik dvoch funkcionárov mesta, nad ktorou oni stratia akúkoľvek možnosť kontroly...
Azda nebude pre Dvorčanov bez zaujímavosti zoznámiť sa so schémou fungovania takéhoto podniku na príklade mestského podniku Brantner Nové Zámky s.r.o. (v ktorej je Ing. Ágh stále konateľom).   Téme sme sa venovali v článkoch:
21.12.2014 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnikov...
23.09.2014 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny odpad!
12.05.2014 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
22.04.2014
Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !
23.09.2010 Za odvoz smetí platia dnes Novozámčania viac, ako keby ich vozili na smetisko taxíkmi


Zo zápisnice zo zasadania dvorského obecného zastupiteľstva z 30. decembra 2014.
Návrh na založenie podniku na zabezpečenie komunálnych služieb

Starosta obce otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec MVDr. Daniel Dékány,
ktorý mal pripomienku, že v dôvodovej správe v bode 2, sa uvádza, na aký účel by slúžil podnik služieb. Navrhuje do nej doplniť ďalší bod, v zmysle ktorého by sa tento priestor mohol využiť na vytvorenie karanténnej klietky pre odchytených psov. Podľa Zákona č. 39 o veterinárnej starostlivosti má obec možnosť zriadiť karanténnu klietku na odchytených psov z obce.

Starosta obce poznamenal, že v budúcnosti sa môžu využívať priestory podniku služieb aj na takéto účely, ale nie je potrebné to zahrnúť do predloženého návrhu. Vytvoreniu takejto karanténnej klietky sa určite budú venovať, keďže aj vo volebnom programe mali ako jeden z bodov vytvorenie kynologického klubu.
Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., navrhol, aby sa problematika, ktorú otvoril poslanec MVDr. Daniel Dékány riešila na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva s konkrétnymi zákonmi a vyhláškami.

Zamestnanec obecného úradu Ing. Peter Ágh poznamenal, že predložený návrh nie je odsúhlasenie konkrétneho podniku, ale len zámeru založiť takýto podnik. Je to vlastne splnomocnenie pre starostu, aby mohol začať jednať vo veciach súvisiacich so založením podniku.

Poslankyňa Ing. Bc. Kristína Fridriková prečítala návrh na uznesenie:
I. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Ad A/ Zámer realizácie obecného podniku komunálnych služieb vo forme spoločnosti s ručením obmedzením
B/ Zámer odkúpenia vhodnej nehnuteľnosti pre účely zriadenia sídla tejto spoločnosti
C/ Zámer založiť obchodnú spoločnosť, príp. odkúpiť celý obchodný podiel existujúcej obchodnej spoločnosti
D/ V prípade založenia s.r.o., ktorej jediným spoločníkom by bola Obec Dvory nad Žitavou, zámer vložiť odkúpenú nehnuteľnosť do majetku obchodnej spoločnosti ako
nepeňažný vklad.
II. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ing. Branislava Becíka, PhD. na rokovanie z pozície kupujúceho vo veci plánovaného odkúpenia obchodného podielu a vhodnej nehnuteľnosti /stavby a pozemku/ v rozsahu vyššie špecifikovaných zámerov.
Hlasovanie Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0
2015-02-07 07:32:48 Eva
tak mu chýba Brantner,že si jeden založí.No čo je na tom?Model je odskúšaný a funguje.Milá Katka za pol roka budete len pozerať jak vyoraná myš,lessz itt öszetartás meg nemulass is.
2015-01-22 19:08:45 Mária
Katka, itt senki nem bizgerálja Udvardot, ellenkezőleg, sajnáljuk, hogy "kecske került a kiskertbe"! Talán majd három, vagy négy év után nyilatkozzon, ha már kilopták az udvardi képviselők szemét is, hiába lesz nagy összetartás, mert az ügyeskedők már ott vannak. Ők Újváriak, mégis Újvárból is szemrebbenés nélkül vittek mindent, mint az árvíz, miből godnolja, hogy pont Udvarddal fognak kivételezni? Nem a falut megsegíteni mentek oda, azt elhiheti!!!
2015-01-18 14:22:48 katka
Hagyjatok beken Udvardot, majd mi eldontjuk mi a jo nekunk. Ugyes kepviseloink vannak, akik torodnek mindennel. Az embetek nev szerint ismerik is oket, a problemakat egyutt oldjuk meg. Agh urnak orunk, az ido majd ugyis mindent visszaigazol. Szoval tokmagosok, akkor szoljatok be nekunk, ha a lakosaitok legalabb felismerik kepviseloiket!!!! Nalunk van osszetartas, nalatok mikor lesz?
2015-01-17 07:04:15 tokmagos
..lutujem vsetkych slusnych dvorcanov... nezasluzia si takuto "skodnu" vo svojom reviri ...
Pan agh, ked sa rano pozriete do zrkadla, co vidite?
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
05:54:04 Shall we dance? Ing. Ágh skúša prvé tanečné kroky na novom pôsobisku. Schyľuje sa k založeniu obecné... [2015-01-15; 6,340 x]
05:52:02 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,867 x]
05:48:22 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,251 x]
05:45:55 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,209 x]
05:43:35 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,757 x]
05:42:47 Novozámocký primátor si to rozmyslel. Už nechce prenajať DK Kovák extrémistom z ĽSNS. Doučil sa medz... [2017-01-23; 2,401 x]
05:40:42 Poslanec Valent terčom kritiky za zbabranú tržnicu. Na dnešnom zastupiteľstve si mohol vypočuť že i... [2018-06-27; 3,338 x]
05:32:54 Érsekújvár leírása 1864-ből / Miestopis Nových Zámkov z roku 1864 [2016-12-09; 1,922 x]
04:32:47 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 564 x]
04:32:25 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,140 x]
04:20:20 "Fennmaradni" - M. Nagy László fotókiállítása a Klebersberg Kúriában Budapesten, 2013. március 26 - ... [2013-03-13; 2,061 x]
03:51:37 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,994 x]
03:27:15 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 803 x]
02:47:24 Pán hl. kontrolór, odstúpte! Anketa [2015-11-16; 5,710 x]
02:19:12 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,816 x]
01:37:33 Šapitó stojí! Novozámčania si pod krytou tržnicou predstavovali niečo iné... [2018-05-10; 3,971 x]
01:33:11 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,901 x]
00:55:08 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,259 x]
00:39:31 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,428 x]
00:30:27 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,285 x]
00:14:49 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,046 x]
00:12:32 19 éve volt a referendum Párkányban / Pred 19 rokmi prebehlo referendum v Štúrove [2010-10-29; 5,172 x]
00:06:10 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,967 x]
23:53:24 Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou... [2018-06-09; 3,743 x]
23:44:27 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,703 x]
23:43:10 70 éve, 1942. júliusában járt Horthy Miklós Érsekújvárott / Pred 70 rokmi v júli 1942 navštívil Nové... [2012-07-28; 2,717 x]
23:30:32 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,808 x]
23:28:07 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,528 x]
23:10:45 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,414 x]
23:07:12 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 806 x]
23:06:55 A hét szerzője: Pataki Ferenc szociálpszichológus (1928. 01. 23. – 2015. 11. 27.) [2019-05-26; 1,558 x]
23:03:21 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 377 x]
23:02:28 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,718 x]
23:00:28 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,493 x]
22:56:42 Telek Lajos Popturmix - Indul a Tehetség a Tét XI. sorozata [2017-09-14; 2,552 x]
22:46:25 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,325 x]
22:42:07 Ukrán-ellenes hangulatkeltés a felvidéki magyarok körében [2022-05-14; 866 x]
22:35:48 Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý [2022-01-20; 1,980 x]
22:24:42 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 315 x]
22:22:43 PERTU PARTI nyilvános TV felvétel a mulattatás nagyágyúival. Udvardon november 22-én [2013-11-19; 5,595 x]
22:10:07 A hét könyve / Kniha týždňa: Földes György, Visszaemlékezések [2012-05-19; 6,423 x]
22:08:21 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 216 x]
21:35:03 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,237 x]
21:24:14 Ferko už nebude ďalej mrznúť na ulici. Reportáž TV Markíza pomohla nájsť nový domov pre Novozámčana,... [2018-12-29; 2,743 x]
21:22:17 Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici... [2019-02-13; 2,742 x]
21:17:55 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 851 x]
21:17:34 Mai mesénk: A róka [2012-11-22; 1,473 x]
21:12:56 V Komjaticiach odhalili hororový pamätníček Vivat Trianon [2021-06-27; 1,857 x]
21:10:26 Sentimentálni Stredoeurópania spomínali na Československo [2012-10-26; 3,309 x]
21:06:39 V čom sa mýlil Adolf Pecháň (1859 – 1942)... a v čom sa nemýlil [2014-02-01; 3,897 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x