Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-01-15   5,677  
0
Zdá sa, že sa napĺňajú slová novozvoleného starostu Dvorov n. Žitavou Branislava Becíka, ktorý si nových pracovníkov podľa vlastných slov vyberal tak "aby netrvalo tri roky kým sa naučia robiť". Verejnosť obce so záujmom sledovala nástup nového prednostu obecného úradu Ing. Petra Ágha, ktorý v uplynulých rokoch zastával rovnakú funkciu v Nových Zámkoch a na činnosť ktorého Novozámčania budú nepochybne ešte dlho spomínať...  Vo Dvoroch naozaj netrvalo tri roky kým "kezdödik a tánc". Začína sa realizovať schéma mestského podniku typu "Brantner Nové Zámky"... Obecné zastupiteľstvo schváli založenie sro-čky, vloží do nej obecný majetok a kým sa poslanci spamätajú, majetok i výrazná časť rozpočtu  budú alokované do firmy fungujúcej prakticky ako súkromný podnik dvoch funkcionárov mesta, nad ktorou oni stratia akúkoľvek možnosť kontroly...
Azda nebude pre Dvorčanov bez zaujímavosti zoznámiť sa so schémou fungovania takéhoto podniku na príklade mestského podniku Brantner Nové Zámky s.r.o. (v ktorej je Ing. Ágh stále konateľom).   Téme sme sa venovali v článkoch:
21.12.2014 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnikov...
23.09.2014 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny odpad!
12.05.2014 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
22.04.2014
Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !
23.09.2010 Za odvoz smetí platia dnes Novozámčania viac, ako keby ich vozili na smetisko taxíkmi


Zo zápisnice zo zasadania dvorského obecného zastupiteľstva z 30. decembra 2014.
Návrh na založenie podniku na zabezpečenie komunálnych služieb

Starosta obce otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec MVDr. Daniel Dékány,
ktorý mal pripomienku, že v dôvodovej správe v bode 2, sa uvádza, na aký účel by slúžil podnik služieb. Navrhuje do nej doplniť ďalší bod, v zmysle ktorého by sa tento priestor mohol využiť na vytvorenie karanténnej klietky pre odchytených psov. Podľa Zákona č. 39 o veterinárnej starostlivosti má obec možnosť zriadiť karanténnu klietku na odchytených psov z obce.

Starosta obce poznamenal, že v budúcnosti sa môžu využívať priestory podniku služieb aj na takéto účely, ale nie je potrebné to zahrnúť do predloženého návrhu. Vytvoreniu takejto karanténnej klietky sa určite budú venovať, keďže aj vo volebnom programe mali ako jeden z bodov vytvorenie kynologického klubu.
Poslanec Ing. Štefan Galla, PhD., navrhol, aby sa problematika, ktorú otvoril poslanec MVDr. Daniel Dékány riešila na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva s konkrétnymi zákonmi a vyhláškami.

Zamestnanec obecného úradu Ing. Peter Ágh poznamenal, že predložený návrh nie je odsúhlasenie konkrétneho podniku, ale len zámeru založiť takýto podnik. Je to vlastne splnomocnenie pre starostu, aby mohol začať jednať vo veciach súvisiacich so založením podniku.

Poslankyňa Ing. Bc. Kristína Fridriková prečítala návrh na uznesenie:
I. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Ad A/ Zámer realizácie obecného podniku komunálnych služieb vo forme spoločnosti s ručením obmedzením
B/ Zámer odkúpenia vhodnej nehnuteľnosti pre účely zriadenia sídla tejto spoločnosti
C/ Zámer založiť obchodnú spoločnosť, príp. odkúpiť celý obchodný podiel existujúcej obchodnej spoločnosti
D/ V prípade založenia s.r.o., ktorej jediným spoločníkom by bola Obec Dvory nad Žitavou, zámer vložiť odkúpenú nehnuteľnosť do majetku obchodnej spoločnosti ako
nepeňažný vklad.
II. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ing. Branislava Becíka, PhD. na rokovanie z pozície kupujúceho vo veci plánovaného odkúpenia obchodného podielu a vhodnej nehnuteľnosti /stavby a pozemku/ v rozsahu vyššie špecifikovaných zámerov.
Hlasovanie Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0
2015-02-07 07:32:48 Eva
tak mu chýba Brantner,že si jeden založí.No čo je na tom?Model je odskúšaný a funguje.Milá Katka za pol roka budete len pozerať jak vyoraná myš,lessz itt öszetartás meg nemulass is.
2015-01-22 19:08:45 Mária
Katka, itt senki nem bizgerálja Udvardot, ellenkezőleg, sajnáljuk, hogy "kecske került a kiskertbe"! Talán majd három, vagy négy év után nyilatkozzon, ha már kilopták az udvardi képviselők szemét is, hiába lesz nagy összetartás, mert az ügyeskedők már ott vannak. Ők Újváriak, mégis Újvárból is szemrebbenés nélkül vittek mindent, mint az árvíz, miből godnolja, hogy pont Udvarddal fognak kivételezni? Nem a falut megsegíteni mentek oda, azt elhiheti!!!
2015-01-18 14:22:48 katka
Hagyjatok beken Udvardot, majd mi eldontjuk mi a jo nekunk. Ugyes kepviseloink vannak, akik torodnek mindennel. Az embetek nev szerint ismerik is oket, a problemakat egyutt oldjuk meg. Agh urnak orunk, az ido majd ugyis mindent visszaigazol. Szoval tokmagosok, akkor szoljatok be nekunk, ha a lakosaitok legalabb felismerik kepviseloiket!!!! Nalunk van osszetartas, nalatok mikor lesz?
2015-01-17 07:04:15 tokmagos
..lutujem vsetkych slusnych dvorcanov... nezasluzia si takuto "skodnu" vo svojom reviri ...
Pan agh, ked sa rano pozriete do zrkadla, co vidite?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x