Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-05-01   3,476  
0
Mestské podniky v najväčšej tichosti spracovali svoje účtovné závierky za rok 2015. S výnimkou Hotela Korzo si všetky výrazne pohoršili voči minulému roku, čo však - akiste z ohľaduplnosti voči novozámockej verejnosti - nie je téma o ktorej by primátor a jeho protežanti v kreslách konateľov chceli informovať, či nebodaj niečo vysvetľovať... Téma nikdy nebola predmetom rokovania zastupiteľstva a výročné správy týchto spoločností nie sú zverejňované (veď koho naozaj veľmi zaujímajú, určite nebude ľutovať cestu do Nitry na krajský súd, kde sú k nahliadnutiu na Obchodnom registri).
 

Nemôžeme vedieť koľko ľudí firmy aktuálne zamestnávajú, nepoznáme výberové konania ktoré uskutočňujú, nevieme koho aktuálne sponzorujú, nepoznáme ich budúce plány ani investičné zámery. Je len samozrejmé, že nepoznáme odmeny, ktoré si konatelia vyplácajú, hoci ide o poslancov MsZ... Skrátka absolútna absencia verejnej kontroly nad podstatným dielom majetku mesta a nad činnosťou poslancov-konateľov, ktorí chcú záujmy svojich voličov zastupovať zásadne potajomky...

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. v roku 2015 znížila zisk o 96 % na 7 501,00 € a tržby jej klesli o 16 % na 3,63 mil. €. Drvivá väčśina týchto tržieb išla z mestského rozpočtu za predražené služby zberu a spracovania komunálneho odpadu, verejné osvetlenie a iné navzájom nesúvisiace aktivity. Štatutármi sú aktuálne  Ing. František Mačuga z Limbachu a JUDr. Jaromír Valent, poslanec MsZ v Nových Zámkoch. Hoci zisk Brantneru Nové Zámky dramaticky klesol, o sesterskej fitme Brantner Kolta, ktorá je takisto nepriamo spoluvlastnená mestom Nové Zámky a ešte väčšmi zakonšpirovaná, sa to povedať nedá.
Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. v roku 2015 znížila zisk o 8 % na 687 843,00 € a tržby jej klesli o 1 % na 8,93 mil. €. To vśetko napriek masívnemu prílevu úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Štatutármi sú aktuálne Dipl. Ing. Paul Minárik, Wien a viceprimátor mesta Ing. Lukáš Štefánik.

Spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. sa v roku 2015 dostala do straty z 3 860,00 € na -105 912,00 € a tržby jej klesli o 8 % na 231 307,00 €. Predstavenstvo spoločnosti aktuálne pracuje v zložení Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Péter Nagy a Ing. Elena Šrámková zo Svätého Jura(?).  Straty sú chronické a súvisia s pokračovaním v projekte vysielania mestskej televízie, ktorá v uplynulých dvoch desaťročiach strovila takmer všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, opäť vyprodukovala masívnu stratu. Pritom celkom zbytočnú a nezmyselnú.
Spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky a.s. sa v roku 2015 dostala do zisku z -13 483,00 € na 17 282,00 € a tržby jej narástli o 17 % na 378 992,00 €. Predstavenstvo pracovalo v zložení JUDr. Richard Schwarz, Michal Tóth, Ing. Jozef Zachar. Hotel Korzo ako jediné spomedzi mestských podnikov zlepšilo svoje hospodárenie a to napriek paradoxnej situácii, že poslanci - členovia orgánov a.s. pracujú za 1 Euro mesačne. V uplynulom roku sme boli svedkami podivného manévru, keď sa primátor neúspešne pokúsil hotel "od piatku do pondelka" predať. Na druhej strane sme boli svedkami aktivizácie predsedu predstavenstva v snahe hotel zachrániť.
NZInvest prakticky prestal existovať.Spracované na základe www.finstat.sk
2016-05-07 07:46:22 zuzka
Gratulujem Oto,dlhšie sledujem Tvoje aktivity a watson,sk
Statoční ľudia ešte nevymreli .Držím Ti palce.
Zuzka
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x