Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-06   4,183  
0
Na internete bola sprístupnená nahrávka z rokovania na mestskom úrade 23. apríla o odpustení zmluvnej pokuty fy Avastav za oneskorené odovzdanie rekonštrukcie kina. O jej existencii sme sa dozvedeli z verejnej výzvy zástupcov fy Avastav s.r.o. (viď článok tu...) Asi 8 minútová nahrávka je zrejme zostrihom dlhšej debaty. Zo zverejnenej časti vyplýva, že strany boli blízko k dohode o odpustení zmluvnej pokuty a  minimálne z toho čo tu odznie nevyplýva, že by sa konštatovala výlučná vina jednej zo strán. V najbližšom čísle krajského týždenníka vyjde rozhovor s konateľom stavebnej firmy, kde odznejú pomerne presvedčivé argumenty o tom, že mesto stavbu fakticky prevzalo v decembri, to jest objekt bol prevádzkyschopný.  


Čo sa týka nahrávky, zaujalo nás aj niečo iné, než samotný predmet sporu - ostatne fy Avastav už podala žalobu na mesto a okresný súd aj vydal platobný rozkaz, voči čomu mesto podalo odpor. Ak bol teda zámer mesta vyhnúť sa súdnemu konaniu ("určite nesúhlasím so súdnou cestou. Ľudí treba platiť, každý potrebuje mať na stole chleba..."), zvolilo práve cestu ktorá k nemu viedla najkratšou trasou....


Na nahrávke odznejú aj vety, ktoré síce pripomínajú Gogoľovho starostu z Revizora ("...a čo je najhoršie nájde sa nejaký pisálek..."), ale my im veľmi nerozumieme:


O. Klein:  Najhoršie je, že každý dokument ktorý vyjde, my hneď zverejníme. Ak sa zo 40 tisíc obyvateľov mesta Nové Zámky nájdu čo i len dvaja idioti čo si to prečítajú ... tak povedia, Klein zobral 20% zato, že odpustil Avastavu... Preto potrebujete argumentáciu takú... lebo poviem otvorene aké to môže mať následky pre mňa a pre mesto.
Mgr. Závodský: Nechcem postaviť p. primátora do situácie, že niečo podpíše a bude zato pranierovaný...
O. Klein:  Rozumiete každý jeden tomu čo robíte, o tom som presvedčený... Je na nás aby sme to k obojstannej vzájomnej spokojnosti doriešili. My sme si s. p. Gyurkovicsom podali ruky a sme si povedali, že nájdeme riešenie, aby to bolo v poriadku. O jedno Vás prosím, hľadajte také riešenie aby mňa to potom nebolelo. Z pozície obyčajného politického človeka...Jednoducho sa nám nezdá, že by pri súčasnej konštelácii v zastupiteľstve mohli nejakí dvaja idioti zvrátiť hlasovanie v korupčných kauzách: nezabránili odhlasovaniu 2 mil úveru pre Brantner na začiatku volebného cyklu, nedosiahli vypovedanie zmluvy cez ktorú mesto stráca milión Eur ročne a nedokázali zablokovať ani predaj 2 mil. pozemku na Dvorskej ceste za 100 tisíc. Povedme si priamo, že možnosti idiotov nejako ovplyvniť  dianie za uplynulé 4 roky boli v skutočnosti veľmi obmedzené. Keby p. primátor naozaj chcel niečo dohodnúť, žiadni idioti by ho nezastavili... jednoducho za nedohodou muselo byť ešte niečo iné. Nejaká drobná smietka sa dostala do súkolia až sa machina zasekla... Veď podľa svedectva nahrávky  bolo 23. apríla ešte všetko na najlepšej ceste...

Na druhej strane sme prekvapení inovatívnymi postupmi stavebnej firmy. Dokázala nielen najlacnejšie zrekonštruovať kino, ale pomene efektívne sa domáha svojich práv. Zvuková nahrávka svedčí o ich predvídavosti, dojímavé apely nevyplatených subdodávateľov o ich zmysle pre taktiku, ale mobilný billboard, ktorý sme v meste v uplynulých dňoch na kruháčoch zhliadli, to bola skutočná trefa do čierneho...

 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:18:04 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,183 x]
13:18:02 Posledný diel uspávacieho show pre primátorových poslancov - dozvuky privatizácie priemyselného park... [2021-09-11; 1,625 x]
13:17:26 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,776 x]
13:16:49 Kniha týždňa: L. Fila a kol., Poučenia z covidu (N Press Brat. 2022) [2024-06-23; 220 x]
13:16:13 Egy csésze kávé Tanács Attila gasztronómia-szakértő, mesterszakács és ételszobrásszal [2017-03-06; 3,353 x]
13:14:52 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,034 x]
13:14:14 Kniha týždňa: Peter Wilfling, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, ... [2012-07-25; 4,660 x]
13:13:39 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,876 x]
13:12:59 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,981 x]
13:10:56 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,620 x]
13:10:16 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,107 x]
13:09:34 Developer ruinu na Kasárenskej ul. nezrekonštruoval, ale previedol do firmy manželky. Podivné majetk... [2019-11-23; 2,828 x]
13:08:55 Kniha týždňa: Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1-2. svazek. ... [2019-10-30; 1,267 x]
13:08:15 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,950 x]
13:07:35 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,286 x]
13:05:32 Odišiel Miloš Sourček (90) [2021-07-03; 1,244 x]
13:04:06 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,388 x]
13:03:26 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,251 x]
13:02:45 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 508 x]
13:02:02 História Občianskeho združenia Lepšia Šaľa [2023-08-23; 729 x]
13:01:20 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 799 x]
12:59:47 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,204 x]
12:58:58 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,025 x]
12:58:05 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,707 x]
12:57:57 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,490 x]
12:57:02 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,150 x]
12:56:05 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 314 x]
12:55:06 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,600 x]
12:53:46 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil.... [2015-03-18; 6,251 x]
12:52:57 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,013 x]
12:52:48 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,268 x]
12:52:17 Kniha týždňa: Dvořáková Vladimíra, Rozkládání státu (Universum Praha 2012) [2022-12-18; 732 x]
12:51:22 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondol... [2012-08-13; 5,615 x]
12:50:47 Máme fontánu, ktorá nemá páru... [2022-06-16; 1,947 x]
12:50:04 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,433 x]
12:50:02 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 854 x]
12:49:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,705 x]
12:47:44 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 742 x]
12:46:00 Frideczky János, a mecénás... [2013-09-18; 3,329 x]
12:45:33 Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919 / Legionáriusok kivégzése a... [2013-07-03; 7,796 x]
12:44:30 Egy csésze kávé mai Címlaplánya sánkfalvai Ambrús Mónika énekesnő [2022-04-23; 1,384 x]
12:40:47 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,953 x]
12:37:19 Kniha týždňa: Pozemková reforma na Slovensku Úradné výsledky PPPK s úvodom povereníka pôdohospodárst... [2020-09-20; 1,412 x]
12:36:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,754 x]
12:36:07 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 769 x]
12:36:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,200 x]
12:34:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 987 x]
12:34:02 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 993 x]
12:33:55 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,348 x]
12:33:19 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,039 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x