Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-06   3,768  
0
Na internete bola sprístupnená nahrávka z rokovania na mestskom úrade 23. apríla o odpustení zmluvnej pokuty fy Avastav za oneskorené odovzdanie rekonštrukcie kina. O jej existencii sme sa dozvedeli z verejnej výzvy zástupcov fy Avastav s.r.o. (viď článok tu...) Asi 8 minútová nahrávka je zrejme zostrihom dlhšej debaty. Zo zverejnenej časti vyplýva, že strany boli blízko k dohode o odpustení zmluvnej pokuty a  minimálne z toho čo tu odznie nevyplýva, že by sa konštatovala výlučná vina jednej zo strán. V najbližšom čísle krajského týždenníka vyjde rozhovor s konateľom stavebnej firmy, kde odznejú pomerne presvedčivé argumenty o tom, že mesto stavbu fakticky prevzalo v decembri, to jest objekt bol prevádzkyschopný.  


Čo sa týka nahrávky, zaujalo nás aj niečo iné, než samotný predmet sporu - ostatne fy Avastav už podala žalobu na mesto a okresný súd aj vydal platobný rozkaz, voči čomu mesto podalo odpor. Ak bol teda zámer mesta vyhnúť sa súdnemu konaniu ("určite nesúhlasím so súdnou cestou. Ľudí treba platiť, každý potrebuje mať na stole chleba..."), zvolilo práve cestu ktorá k nemu viedla najkratšou trasou....


Na nahrávke odznejú aj vety, ktoré síce pripomínajú Gogoľovho starostu z Revizora ("...a čo je najhoršie nájde sa nejaký pisálek..."), ale my im veľmi nerozumieme:


O. Klein:  Najhoršie je, že každý dokument ktorý vyjde, my hneď zverejníme. Ak sa zo 40 tisíc obyvateľov mesta Nové Zámky nájdu čo i len dvaja idioti čo si to prečítajú ... tak povedia, Klein zobral 20% zato, že odpustil Avastavu... Preto potrebujete argumentáciu takú... lebo poviem otvorene aké to môže mať následky pre mňa a pre mesto.
Mgr. Závodský: Nechcem postaviť p. primátora do situácie, že niečo podpíše a bude zato pranierovaný...
O. Klein:  Rozumiete každý jeden tomu čo robíte, o tom som presvedčený... Je na nás aby sme to k obojstannej vzájomnej spokojnosti doriešili. My sme si s. p. Gyurkovicsom podali ruky a sme si povedali, že nájdeme riešenie, aby to bolo v poriadku. O jedno Vás prosím, hľadajte také riešenie aby mňa to potom nebolelo. Z pozície obyčajného politického človeka...Jednoducho sa nám nezdá, že by pri súčasnej konštelácii v zastupiteľstve mohli nejakí dvaja idioti zvrátiť hlasovanie v korupčných kauzách: nezabránili odhlasovaniu 2 mil úveru pre Brantner na začiatku volebného cyklu, nedosiahli vypovedanie zmluvy cez ktorú mesto stráca milión Eur ročne a nedokázali zablokovať ani predaj 2 mil. pozemku na Dvorskej ceste za 100 tisíc. Povedme si priamo, že možnosti idiotov nejako ovplyvniť  dianie za uplynulé 4 roky boli v skutočnosti veľmi obmedzené. Keby p. primátor naozaj chcel niečo dohodnúť, žiadni idioti by ho nezastavili... jednoducho za nedohodou muselo byť ešte niečo iné. Nejaká drobná smietka sa dostala do súkolia až sa machina zasekla... Veď podľa svedectva nahrávky  bolo 23. apríla ešte všetko na najlepšej ceste...

Na druhej strane sme prekvapení inovatívnymi postupmi stavebnej firmy. Dokázala nielen najlacnejšie zrekonštruovať kino, ale pomene efektívne sa domáha svojich práv. Zvuková nahrávka svedčí o ich predvídavosti, dojímavé apely nevyplatených subdodávateľov o ich zmysle pre taktiku, ale mobilný billboard, ktorý sme v meste v uplynulých dňoch na kruháčoch zhliadli, to bola skutočná trefa do čierneho...

 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x