Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-09-23   2,856  
0
Pred niekoľkými mesiacmi sledovala novozámocká verejnosť polemiku medzi radnicou a galantskou firmou, ktorá za rekonštrukciu kina Mier nedostala zaplatenú tretinu kúpnej ceny - kvôli svojvoľne započítanej zmluvnej pokute za omeškanie. K omeškaniu vtedy naozaj došlo, nie je však jasné z koho viny. Naopak, je jasné, že mesto omeškaním stavby neutrpelo žiadnu škodu, lebo dodávateľ - nad rámec zmluvy - zabezpečil plnohodnotné fungovanie kina po celý čas rekonštrukčných prác.  


25. júla 2018 mesto uzavrelo zmluvu za cca 170 tis. Eur na 2. etapu rekonštrukcie - tentokrát sa mala týkať úprav interiéru vstupnej haly, systému chladenia a vykurovania, elektroinštalácie a výmeny podhľadov. Nepoznáme presný rozsah prác, keďže mesto v záujme znemožnenia verejnej kontroly (a v rozpore so zákonom) nezverejňuje prílohy k uzaretým zmluvám. Aj táto zmluva obsahuje zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za deň omeškania a opäť žiadnu zmienku o tom, či má byť kino počas uvedených prác v prevádzke, alebo nie. Termín odovzdania stavby bol stanovený na 31. august 2018.

Až potiaľto sa dialo všetko rovnako ako pri zmluve s galantskou firmou, odtiaľto však už bolo všetko inak. Predovšetkým kino prestalo premietať a nepremieta dodnes.

27. augusta 2018 mesto uzatvorilo dodatok k zmluve z dôvodu, že bolo zistené, že dôjde k realizácii len časti zhotovovaného diela. Z tohto dôvodu sa znížil objem prác a upravila cena smerom nadol na na 147 tis. Eur. Termín dodania sa pri znížení objemu prác ale neskrátil, ale naopak predĺžil o ďalší mesiac - do 30. septembra 2018.

19. septembra, t.j. dávno po uplynutí pôvodného termínu dodávky, bol uzatvorený ďalší dodatok, ktorý vznikol z dôvodu, že sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Znova sa upravovala cena, tentokrát nahor na 154 tis. Eur. Termín dodania sa nemenil.


Okrem uvedených dvoch etráp rekonštruikcie boli zaznluvnené aj ďalšie práce:


04.07.2018 Zmluva an opravu strechy za 36 tis. Eur s dátumom odovzdania do 15.08.2018

12.06.2018 Stavebné úpravy vstupov pred kinom Mier za 173 tis. Eur s dátumom odovzdania do 31.08.2018


Z vyššieuvedeného je predovšetkým zrejmé, že Mesto obstaráva rekonśtrukciu kina mimoriadne zložitým spôsobom cez 4 zmluvy so štyrmi rôznymi dodávateľmi. Je tiež zrejmé, že hoci sa v zmluvách uvádza, že  cena je "pevná a nemenná", rozsah prác upravuje dodatkami a rovnako aj cenu.

Všimli sme si tiež rôzny prístup  k uplatňovaniu zmluvnej pokuty voči rôznym dodávateľom. Pri galantskej firme  Mesto trvalo na pôvdne dohodnuutom termíne dodávky a uplatnilo zmluvnú pokutu hoci prevádzka kina nebola prerušená. V druhom prípade dohodlo zníženie objemu prác a predĺženie termínu odávky napriek tomu, že každým dňom omeškania voči pôvodnému termínu vznikajú Mestu reálne straty kvôli blokovaniu prevádzky kina...

Dobrou správou je uzatvorenie nájomnej zmluvy s budúcim prevádzkovateľom kaviarne. Bola podpísaná 11. júna 2018, začne platiť po skončení rekonštrukcie. Dáva nádej, že diváka budú odteraz vítať vo vestibule civilizované kaviarenské priestory a nie vôňa prepáleného oleja z výroby pukancov brigádnikmi...
 


Písali sme tiež:
 
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-06-11   Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedostal zaplatené za Kino Mier...
2018-06-07   Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplatené kvôli pochybnej zmluvnej pokute...
2017-12-09   Svetelné pásy na kine Mier za 25 tisíc Eur sa podarili mimoriadne nevkusné
2016-10-02   Po rekonštrukcii garáží za 11 tisíc, vchodové dvere za 17 tisíc. Pekelne drahé obstarávania radnice pokračujú
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:41:19 2. etapa rekonštrukcie Kina Mier - na iného dodávateľa máme iný meter [2018-09-23; 2,856 x]
18:40:37 Spisovateľ Laco Zrubec – ako som ho poznal [2016-11-01; 2,815 x]
18:39:16 História Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre / A nyitrai Szlovák Mezőgazdasági múzeum tört... [2013-08-09; 4,920 x]
18:37:29 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,877 x]
18:37:23 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 813 x]
18:36:48 Po stopách dávnych udalostí: Únos 66 čsl. príslušníkov v Angole v marci 1983 [2024-07-09; 290 x]
18:36:24 Egy csésze kávé egy régi arccal a felvidéki médiából - Ernő D. Tok sportújságíró  [2015-08-04; 6,060 x]
18:36:10 Čakajte viac! Alebo: ako sa vás Brantner snaží ošklbať na Blšáku... [2018-08-26; 3,447 x]
18:36:02 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,593 x]
18:35:13 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,333 x]
18:34:26 Mediálne púšte: vytráca sa lokálne spravodajstvo? [2024-06-21; 313 x]
18:33:46 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,673 x]
18:33:09 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érs... [2017-02-15; 4,298 x]
18:32:29 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,759 x]
18:31:26 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,110 x]
18:31:08 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,409 x]
18:30:32 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,358 x]
18:27:56 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,535 x]
18:22:18 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 7,040 x]
18:21:59 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,490 x]
18:21:43 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,930 x]
18:20:55 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,247 x]
18:20:54 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,409 x]
18:20:48 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,140 x]
18:19:33 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 412 x]
18:16:41 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,318 x]
18:14:30 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,047 x]
18:14:14 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,174 x]
18:12:54 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,850 x]
18:12:22 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,069 x]
18:11:54 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,849 x]
18:11:03 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 388 x]
18:10:42 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,192 x]
18:10:40 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,556 x]
18:09:32 Test Borbélyom [2024-02-07; 1,046 x]
18:07:21 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,843 x]
18:06:59 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,832 x]
18:06:33 Prehľad prijímateľov 2% za rok 2022 [2023-12-07; 1,137 x]
18:04:30 Spomienky Michala Reimana o Polym Reimanovi [2014-04-07; 3,919 x]
18:04:01 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 847 x]
18:03:08 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,616 x]
18:01:51 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,657 x]
18:01:25 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,082 x]
17:59:55 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,268 x]
17:59:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,259 x]
17:59:27 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 657 x]
17:59:03 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,417 x]
17:58:57 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 4,053 x]
17:58:28 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 2,022 x]
17:57:59 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 856 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x