Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-10-01   2,439  
0
Nie je jednoduchý život okresného redaktora krajských novín. Z jednej strany potrebuje produkovať čo možno najlepšie spravdajstvo pre udržanie si čitateľov, z druhej strany musí byť ústretový voči funkcionárom mesta, aby sa s ním vôbec pustili do reči. Ak bude ústretový ako jeho predchodca, možno získa príjemnú sinekúru na mestskom úrade hoci za neveľa pežazí... V týchto časoch keď sa činnosť mestského úradu stále viac podobá na šnúru estrádnych vystúpení však dobre poslúžil, aby prostredníctvom neho funkcionári mesta vysvetlili ako veľmi sme sa mýlili v článku o nerovnakom metri na dodávateľov pri rekonštrukcii kina (čítajte tu...).  

Predovšetkým sme sa dozvedeli, že neexistuje nič ako svojvoľné započítanie zmluvnej pokuty.

„Neexistuje niečo také ako svojvoľne započítaná zmluvná pokuta," reaguje na kritické tvrdenia mestský právnik Gabriel Závodský. „Vznikla nejaká situácia z dôvodu omeškania na strane zhotoviteľa, na ktorú bola naviazaná zmluvná pokuta. My ako mesto sme ju jednoducho započítali, dodal. Firma Ava-stav podľa neho nemá pravdu, keď tvrdí, že omeškanie vzniklo na strane Novozámčanov."

"Zázračný právnik!" poviete si. Namieste rozsúdi spor vo vlastný prospech a ešte aj ušetrí na poštovnom, keď na zmluvnú pokutu nevystaví faktúru, ale ju jednoducho odpočíta od inej...

A nie je ani pravda, že by uplatňovali dvojaký meter: veď aj galantskej firme predĺžili dodaciu lehotu o mesiac, keď s ňou uzatvorili dodatok o navýšení prác. Rovnako predĺžili o mesiac dodaciu lehotu aj tej novozámockej keď s ňou uzatvorili dodatok o znížení objemu prác.

Ešte stále pochybujete že G. Závodský je vskutku zázračný právnik?!

Aj vo veci zatvorenia kina poskytol uspokojivé vysvetlenie.

„Doteraz sa každý rok kino cez leto zatváralo. Nebola v ňom klimatizácia a v tých horúčavách sa nedalo premietať," povedal mestský právnik Závodský. „Načasovali sme to na leto, keď kino nepremieta. Keby sme to robili inokedy, prišli by sme o tržby," doplnil ho Jaroslav Mrváň.

Takže kino vlastne nezatvorili z dôvodu rekonštrukce, ale kvôli letu. Ale súčasne tak načasovali rekonštrukciu, aby bolo kino zavreté, lebo inak by prišli o tržby. Ostáva len záhadou prečo kino znova neotvorili 1. septembra a tak predsa len o tržby prišli. Veľká škoda, že aj druhú etapu nerobil Ava-stav -  mohli sme mať aj kino otvorené  a ešte sme mu mohli napariť aj mastnú pokutu...

Inak celá 2. etapa rekonštrukcie boli nekončiace prekvapenia. Posúďte sami.

„Pri rekonštrukciách stavieb, ktoré 50 rokov nikto neudržiaval sa vždy vyskytnú skryté problémy," vysvetlil Jaroslav Mrváň, vedúci odboru územného rozvoja a architektúry na mestskom úrade.
„Až keď začnete odhalovať konštrukcie, zistíte, čo všetko tam treba dorobiť," povedal. Pri obnove kina Mier sa to podlá neho ukázalo velmi jasne. Keď napríklad dali dole stropné panely, zistili, že zo starého kúrenia tečie voda a treba ho celé vymeniť. „Okamžite sme museli vyvolať ďalšie rokovania, projektant navrhol úplne iný typ kúrenia, to vyvolalo nové investície," vysvetlil Jaroslav Mrváň.

Práce spomalila aj neplánovaná oprava strechy kina. Bola v havarijnom stave, do budovy zatekalo. Iskrová skúška neukázala, kde je problém. Museli preto spraviť zátopový test. Na 24 hodín pri ňom zaliali celú strechu vodou, aby sa ukázalo, kadiaľ preteká. „Skúška ukázala, že celá strecha je vyspádovaná opačne. Namiesto do kanálov tiekla voda do vetrákov a cez tie to potom pretekalo," povedal šéf odboru architektúry Mrváň. Strechu preto museli urobiť nanovo. To celé práce zase posunulo.

„Je tam vela verí, čo vznikli popri rekonštrukcii," povedal Jaroslav Mrváň. „Napríklad, keď sme zistili, že ideme robiť kúrenie, povedali sme si, že by sa oplatilo spraviť aj chladenie. Na strechu preto musela ísť velká konštrukcia schladiacim systémom. To v pôvodných plánoch nie je. Všetko posúva termíny," dodal. Všetky práce ešte k tomu musia ísť cez verejné obstarávanie. Jedna súťaž trvá minimálne dva týždne.

Každé posunutie termínu dodania sa podľa Jaroslava Mrváňa zapíše do stavebného denníka. Na jeho základe sa potom robia dodatky k zmluvám. „Dva sú už podpísané. Tretí sa robí kvôli tej konštrukcii na streche. Treba to nakresliť, statík to musí posúdiť, musí sa prevŕtať strop, to je zase na posúdenie statika. To všetko je v stavebnom denníku. Na záver sa z toho urobí dodatok k zmluve, ktorý určí termín ukončenia," vysvetlil.


Nuž tu sa musíme priznať, že do technických detailov nevidíme až tak hlboko ako p. Mrváň. Nevieme posúdiť, či sa stav kúrenia, strechy a rozvodov nedá preskúmať vopred (dokonca nevieme, či sa nerobia revízne správy práve za týmto účelom a či sa vôbec môže prevádzkovať podobná budova bez nich).  Nedokážeme ani posúdiť, či je OK ak sa posuny termínov prác fixujú v stavebnom denníku a náslene prikryjú dodatkom (alebo aj nie). Rozhodne sa nám nezdá, že by počas stavby mal MsÚ improvizovať spôsobom, že sa okrem kúrenia bude inštalovať aj chladenie a pod. Je to celé akési divné, že sa vyhlasujú verejné obstarávania a podpisujú dodatky za mnoho desiatok tisíc Eur za chrbtom zastupiteľstva...

Čo však vieme určite, že kino nemohlo byť zanedbávané 50 rokov, lebo bolo odovzdané do užívania presne 22. mája 1986. Má teda 32 rokov. A ako sa mohol p. Mrváň mýliť v tomto detaile (žeby nevidel žiadny výkres, alebo správu z pôvodnej stavebnej dokumentácie?) môže sa mýliť aj vo všetkom ostatnom.

V závere neostáva než konštatovať, že keby sa do rekonštrukcie Kina Mier pustili Pat a Mat, neprebiehala by inak a ani tých prekvapení by isto nebolo menej...
 

Naše novosti, 3. júna 1986
 

My Naše novosti, 1. októbra 2018

A tu je inštruktážne video, ako Pat a Mat opravovali strechu... 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x