Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-04-24   2,950  
0
Príhovor, ktorý primátor O. Klein prečítal na poslednom zastupiteľstve 18.04.2019, bol v mnohom podnetný. Vzhľadom na chýbajúce formy a tradície vedenia dialógu v našom meste, naň reagujem aspoň touto cestou... Pôvodný text je vysádzaný čiernou farbou, moje repliky sú modrou...  

 

Oznamujem vám, že petícii občanov adresovanej na Mestský úrad proti výstavbe sociálneho zariadenia na Bratislavskej ceste som vyhovel.
Výborne! Sme radi, že skončila hra na schovávačku a došlo k náprave.

Odpoveď petičnému výboru  o vyhovení petícii bola odoslaná.
Písomnú formu vítame, keďže uznesenie zastupiteľstva, resp. primátorského krúžku opačného znenia, je stále v platnosti.

Petícii obyvateľov som vyhovel z dôvodu, že si vážim názor obyvateľov nášho mesta a ctím si ich ústavné právo.
V mene obyvateľov ďakujeme za prejavenú úctu. Keby bolo nabudúce možné prejaviť ju ešte skôr, ako vznikne projekt, začne stavebné konanie a pošlete bager, bude to ešte presvedčivejšie.

Žiaľ musím konštatovať, že toto ústavné právo sa častokrát stáva prostriedkom politického boja a to až tak, že sa útočí na city obyvateľov, vyvoláva sa hystéria a strach formou podsúvania poloprávd a niekedy aj úplných klamstiev.
Nám sa naopak zdá, že na city tu útočíte predovšetkým Vy. Vyvíjate aktivity, ktoré idú nielen proti ľudom, ale aj proti zdravému rozumu. Ľudia chcú žiť v dobre spravovanom, fungujúcom meste, kde sa zeleň, park a školský dvor pod ich oknom nestane ďalšou korisťou spriazneného developera. Na nepravdy, polopravdy a klamstvá môžete kedykoľvek reagovať na sociálnych sietiach, o mestských médiách ani nehovoriac.

Tento projekt mal byť súčasťou komunitného plánu mesta, ktorý sa v posledných rokoch dostáva do praxe formou sociálnych činností venovaných aj tejto skupine odkázaných obyvateľov. Projekt mal byť časťou celku, ktorým sme chceli komplexne riešiť pomoc ľuďom bez domova.
Sme len radi, ak ste zvolili komplexný prístup. Na inom mieste ale tvrdíte, že je to iba naoko a na 5 rokov. Nikto sa v tom nebude môcť zorientovať, kým Mesto nezačne vydávať ročné monitorovacie správy o sociálnej situácii obyvateľov. S počtami, sumami, výsledkami a zámermi.

Zariadenie malo slúžiť na zabezpečenie základnej hygieny a výmenu šatstva pre ľudí bez domova. V žiadnom prípade nemalo  ísť o miesto trvalého zhromažďovania sa alebo bývania tejto skupiny ľudí. Žiaľ ako mám spätnú väzbu, viacerým obyvateľom bolo od signatárov petície oznámené, že táto lokalita sa stane miestom, kde sa ľudia bez domova budú po otvorení zariadenia trvalo zdržiavať.
Poskytovanie podobných služieb nie je o budovách za 600 tisíc EUR, čo vyrastú na zelenej lúke. To hádam viete aj Vy. Aby ste rozptýlili obavy ľudí, mohla už takáto služba niekde v menšom meradle fungovať roky. A mohli ste ukázať ľuďom, aha pozrite sa, takto to funguje, nikoho to neruší a je to prospešné! Takto väčšina ľudí vidí len bezútešný stav pred železničnou stanicou, ktorý sa pravdepodobne presunie pod ich okná. Že sa tak nestane ste ich nepresvedčili. Dokonca ste sa ani nepokúsili. Vsadili ste na schovávačku.


Projektu bolo vyčítané, že zariadenie sa má budovať v obytnej zóne a nie kdesi na periférii. Podmienkou projektu zo strany operačného orgánu bolo práve umiestnenie zariadenia v zastavanej časti mesta, tam, kde je výskyt ľudí bez domova najväčší.
Projektu bolo v prvom rade vyčítané, že zaberie veľkú časť zelenej plochy medzi panelákmi. Ľudia tam očakávali, že im časom (keď príde na nich rad) postavíte ihrisko, osadíte lavičky. Vlani ste im tam dokonca zasadili pár stromčekov z ktorých mali radosť, lebo keď narastú, tak v ich tieni si radi dôchodcovia aj mamičky s deťmi posedia. Aká hra na city, však??? Vykašlite sa vy teraz na tie Eurofondy. Minule ste ich získal na zateplenie budovy MsÚ a vrátil ste ich, tak prečo by nás malo teraz niečo mrzieť? Mňa skôr mrzia peniaze, ktoré ste „vyhodili“ za tento projekt. Prosím spočítajte si, čo všetko ste za ne mohol obyvateľom na Bratislavskej zabezpečiť a budete sám prekvapený.

Obdobné zariadenia na pomoc ľuďom bez domova existujú v obytných častiach miest, niekde dokonca priamo v centre, napríklad v Nitre na Štúrovej ulici, v Trnave na Hlavnej ulici, v Bratislave na Mýtnej.
Tomuto veríme. A  nielen existujú, ale aj fungujú. Oni totiž robia mnoho vecí inak a mnoho vecí robia dobre. Inšpirujte sa.


Nové Zámky patria k najväčším okresným mestám na Slovensku a ako každé takéto mesto zápasí s rôznymi problémami a musí vyhovieť rôznorodým potrebám obyvateľov. Politika pri vedení a správe mesta nemôže byť len o ľúbivých a jednoduchých jednostranných rozhodnutiach,  musíme fungovať v širšom rozhľade a pracovať pre rozvoj a napredovanie mesta. Rozvoj a napredovanie mesta sa dotýka mnohých oblastí. Ak chceme dosiahnuť vytvorenie kvalitných podmienok pre život našich obyvateľov, musíme zabezpečiť pre nich možnosti bývania, služieb, školstva, kultúrneho vyžitia, celkovo kvalitného životného prostredia a tiež sociálnych služieb. Toto sa dá dosiahnuť len vzájomným porozumením a konsenzom a hlavne akceptáciou potrieb všetkých skupín obyvateľov.
Som rada, že ste konečne napísal, že tu nepotrebujeme ľúbivé a jednostranné rozhodnutia vedenia a správy mesta. Nerobte ich prosím. Dodnes ste neodpovedali ako a prečo sa toto zariadenie ocitlo na Bratislavskej, keď ho 5 rokov plánujete na Šurianskej. Jednoduché riešenia byť môžu, lebo v jednoduchosti je krása a dodávam, že môžu byť aj celkom lacné a to Vám teda nejde vôbec. Ľúbivé je neustále hovoriť o rozvoji a napredovaní a čakať, že Vás budeme neustále len chváliť, akoby nestačilo, že Vám za vašu prácu štedro platíme. Áno, porozumenie a konsenzus ten tu absentuje. Zatiaľ sme vo fáze, kedy by každý mal rozumieť Vám a prispôsobiť sa. Všetci, čo si to predstavujeme trochu inak a ešte máme o tom odvahu aj hovoriť sme nepriatelia.


Burcovanie a vyvolávanie negatívnych emócií ku každému pripravovanému zámeru v meste nás k spoločnému cieľu spokojných obyvateľov neprivedie. Práve naopak. Musíme si uvedomiť, že keď budeme napríklad petíciami zastavovať pripravované zámery a projekty, vždy sú tu aj obyvatelia, ktorým majú práve tieto projekty slúžiť.  A  práve oni hoci nekričia a nevezú sa na módnej vlne nenávisti voči všetkému,  sú súčasťou mlčiacej väčšiny a majú svoje oprávnené požiadavky.
V stave, keď si vedenie myslí, že mesto má fungovať ako autokracia bude burcovanie nutné. Ľudia si totiž celkom dobre nevedia predstaviť, komu poslúži zmena parku na Holubyho na obytnú štvrť či výstavba „NZ Residence“ na verejnej zeleni na Gogolovej. Asi im chýba predstavivosť a rozhľad. Treba im to trpezlivo vysvetlovať. Práve tá mlčiaca väčšina sa teraz ozýva, tak s ňou začnite počítať. Už bude len hlasnejšia. Je len na Vás aby boli rozhodnutia dobre odkomunikované, transparentné. Je skrátka taká doba, ľudia chcú participovať, zaujímajú sa...a zapájajú sa. Našťastie už aj Nových Zámkoch...


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:08:15 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,950 x]
13:07:35 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,286 x]
13:05:32 Odišiel Miloš Sourček (90) [2021-07-03; 1,244 x]
13:04:06 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,388 x]
13:03:26 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,251 x]
13:02:45 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 508 x]
13:02:02 História Občianskeho združenia Lepšia Šaľa [2023-08-23; 729 x]
13:01:20 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 799 x]
12:59:47 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,204 x]
12:58:58 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,025 x]
12:58:05 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,707 x]
12:57:57 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,490 x]
12:57:02 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,150 x]
12:56:05 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 314 x]
12:55:06 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,600 x]
12:53:46 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil.... [2015-03-18; 6,251 x]
12:52:57 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,013 x]
12:52:48 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,268 x]
12:52:17 Kniha týždňa: Dvořáková Vladimíra, Rozkládání státu (Universum Praha 2012) [2022-12-18; 732 x]
12:51:22 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondol... [2012-08-13; 5,615 x]
12:50:47 Máme fontánu, ktorá nemá páru... [2022-06-16; 1,947 x]
12:50:04 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,433 x]
12:50:02 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 854 x]
12:49:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,705 x]
12:47:44 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 742 x]
12:46:00 Frideczky János, a mecénás... [2013-09-18; 3,329 x]
12:45:33 Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919 / Legionáriusok kivégzése a... [2013-07-03; 7,796 x]
12:44:30 Egy csésze kávé mai Címlaplánya sánkfalvai Ambrús Mónika énekesnő [2022-04-23; 1,384 x]
12:40:47 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,953 x]
12:37:19 Kniha týždňa: Pozemková reforma na Slovensku Úradné výsledky PPPK s úvodom povereníka pôdohospodárst... [2020-09-20; 1,412 x]
12:36:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,754 x]
12:36:07 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 768 x]
12:36:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,200 x]
12:34:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 987 x]
12:34:02 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 993 x]
12:33:55 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,348 x]
12:33:19 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,039 x]
12:32:59 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,246 x]
12:32:21 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 366 x]
12:31:57 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 341 x]
12:31:44 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 391 x]
12:31:29 Fóliasátras kertészkedés Dél Szlovákiában 1970-1990 / Pestovanie zeleniny pod fóliovníkmi na južnom ... [2023-09-17; 1,024 x]
12:31:12 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 605 x]
12:30:55 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,516 x]
12:30:35 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 724 x]
12:30:13 Zmeny v územnom pláne mesta Nové Zámky [2023-10-14; 1,592 x]
12:29:52 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,928 x]
12:29:29 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,315 x]
12:28:20 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,301 x]
12:28:09 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,516 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x