Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
-1°C
  
Ročník 6. (69.)08/12/20166. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2016-12-09   1
December 5-én temették el Budapesten Szluha Mártont. Az okleveles építészmérnök életét fő szenvedélyének - a családtörténet-kutatásnak szentelte. A terület egyik legismertebb szakembere volt Magyarországon. A levéltárak mélyéröl több ezer nemesi család adatait tárta fel, majd ezeket 1996-tól a Heraldika Kiadó-ban publikálta. Feldolgozta többek között a felvidéki vármegyék (Árva, Liptó, Nyitra, Sáros, Szepes, Trencsén, Túróc stb.) nemesi családjainak történetét is. Szluha Mártonra egy 2007-ben készült interjúval emlélezünk.  
Milan Kupecký   2016-12-07   58
Nedávno sa uskutočnilo v Radave stretnutie seniorov, ktoré sa konalo pod ústredným heslom, respektíve myšlienky  Leva Nikolajeviča Tolstého "Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine." Tamojší kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta, i keď tentoraz boli pozvaní "iba" seniori nad 75 rokov.  
Oto Psenak   2016-12-06   250
Pohrebníctvo Molnár s.r.o. oznamuje novozámockej verejnosti, že 20. decembra sa uskutoční uloženie ostatkov zosnulých, ktorých urny si neprevzali príbuzní a sú v sklade v krematóriu viac ako 12 mesiacov.  
Mojzes Ildikó   2016-12-02   335
 
A Pázmány Péter Gimnázium, a Czuczor Gergely Alapiskola, a Közös Igazgatású Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia és az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány szervezésében  2016. december 1-jén 17,00 órakor a Csemadok székházában került sor a hagyományos díjkiosztó ünnepségre.  
Oto Psenak   2016-11-29   150
Reprezentatívne stretnutie osobností z oboch strán hraníc s cieľom viesť dialóg o spoločnej minulosti a prítomnosti Slovenska a Maďarska. Charta XXI je iniciatíva zastrešená maďarským europoslancom za stranu KDNP Lászlóm Surjánom, ktorá sa dlhodobo venuje hľadaniu možností cezhraničného dialógu i za cenu určitého servilizmu. Podrobný program s profilom hostí nájdete tu...  
Oto Psenak   2016-11-28   250
Pred niekoľkými dňami Krajský súd v Bratislave rozhodol, že ministerstvo kultúry postupovalo v súlade so zákonom, keď povolilo vývoz najcennejšej sochy kedy sa nachádzajúcej na Slovensku za zlomok jej hodnoty. Dnešné vydanie Denníka N v celostránkovej reportáži mapuje aktuálny stav kauzy unikátneho umeleckého diela zo zbierka majstra Zmetáka, o pôvode ktorej zberateľ nezanechal žiadnu zmienku k čomu zrejme mal dobrý dôvod.  
Oto Psenak   2016-11-27   161
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) je neziskovka hlásiaca sa k cieľu obsiahnutému v jej názve. V skúśobnej verzii predstavila svoj nový portál CHCEMVEDIET.SK, ktorý by mal slúžiť ako pomôcka pre pisateľov infožiadostí. Funguje tak, že po registrácii používateľa bude v jeho mene posielať infožiadosti príslušným inštitúciám. Okrem uchovávania žiadostí, bude sledovať termíny a sprístupňovať odpovede za účelom vyhľadávania informácií a verejnej kontroly.  
Oto Psenak   2016-11-27   239
"Prosíme zdieľajte!" je naliehavá výzva ľudí z civilnej sféry Petra Weisenbachera a Aleny Krempaskej, ktorí by zo všetkého najradšej chceli, "aby sa ľudia dozvedeli pravdu o poslancovi a podnikateľovi Matovičovi, ktorí sa s obľubou tvári ako morálna autorita". Obsah, ktorý by zatiaľ chceli zdieľať sú Šašonoviny, FB stránka, a budúca webstránka.
   
Oto Psenak   2016-11-24   232
Profilovým článkom v dnešnom vydaní denníka N sa rozlúčila historička umenia Katarína Bajcurová s významným výtvarníkom, novozámockým rodákom Jurajom Melišom. Meliš bol dedičom novozámockých bardov - Thaina, Luzsicu, Zmetáka, Csicsátku, Vaneka - ktorých tvorba bola odrazom kedysi kultúrneho mesta ktorého pamäť ešte prežívala v medzivojnovej generácii a ktorú reprezentovala i najvýznamnejšia miestna vzdelávacia inśtitúcia - novozámocké gymnázium. Meliš ako najmladší z nich  vo svojich dielach pracoval so znakmi kultúrneho regresu, tiež charakteristického pre povojnové Nové Zámky.  
Zilizi Kristóf   2016-11-24   107
Idén immár 33. alkalommal került megrendezésre a november 13-a és 21-e közé eső szombat délelőttön a Nagyszombati Könnyező Szűzanya Novénájának, vagyis kilencedének keretében a magyar zarándoklat. Helyszíne hagyományosan a Szent Miklós-exkatedrális volt, mely 287 éven át Magyarország főtemploma volt, amikor is ide költözött az Esztergomi Érsekség.  
Telek Lajos   2016-11-23   152
Mikor fotóira rá leltem tudtam hogy nem szeretném kihagyni a címlaplány rovatomból. Egy hétköznapi lányt aki  ruháival együtt levetkőzte gátlásait és megmutatta bájait országnak világnak...  
Oto Psenak   2016-11-22   237
24. júna 1934 zorganizovala  československá správa vari až 12 tisíc civilistov a vojakov, ktorí sa v pekelnej horúčave tlačili na miestnom cintoríne pri ukladaní základného kameňa budúceho pomníka legionárom. Bol prítomný krajinský prezident Országh aj armádny veliteľ Šnejdárek so svojou divíziou. Ten v prejave pripomenul neprajníkom a revizionistom, že "sme národ a štát síce malý, ale národne a duševne silný. A kto by tomu neveril a veriť nechcel, nech sa presvedčí!" K tomu sa ostatne účastníkom naskytla príležitosť už o štyri roky...  
Oto Psenak   2016-11-18   299
Ostlávili sme 27. výročie nežnej revolúcie, ktorá odštartovala ekonomickú transformáciu, rozdelenie štátu i postupnú integráciu do západoeurópskych ekonomických i vojenských štruktúr. Udalosti v okrese odzrkadľovali celoštátne procesy, ale aj niektoré miestne špecifiká. Prinášame chronológiu udalostí v novozámockom okrese v rokoch 1989-1992.  
Zilizi Kristóf   2016-11-17   172
Szent András havának 12. napján, hagyományosan a hónap második szombat délutánján idén is megrendezésre került a Hainburg melletti Németóvár település 13. századból származó Szent István király templomában az '56-os forradalom és szabadságharc hőseire való megemlékezés.  
Oto Psenak   2016-11-16   333
"Most rövid legyek vagy bátor?" - így festhetett a dilemma, amellyel fiatal politikus-palántánknak kellett szembenéznie. Ő viszont ismét helyesen döntött, elvégre is, lesz még alkalma bátor lenni... Az alábbiakban a múlt héten megejtett legionárius emlélmű-avatás viszhangját vizsgáljuk.  
Benkő Timea   2016-12-07   210
2016. november 30-án a Pázmány Péter Gimnázium diákjai és tanárai ellátogatottak a Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziumba és Gimnáziumba. A két intézmény már korábban együttműködött az Erasmus+ projekt keretén belül,  most egy még szorosabb partneri kapcsolatot terveznek kiépíteni. Málnási-Szász Myrtill igazgató hangsúlyozta, hogy szívügyének tartja a határon kívüli magyar iskolákkal való baráti kapcsolatot, hiszen ő maga is Erdélyből származik.  
Oto Psenak   2016-12-06   103
Vydavateľ Rudolf Mosse vydával za prvej ČSR monumentálne adresáre z rôznych oborov. Vo svojej dobe tieto nahradzovali informačné systémy a umožňovali prúdenie informácií ako kľúčového faktoru pre rozvoj obchodu a hospodárstva. Medzi najvýznamnejšie patrí dvojzväzkový česko-nemecký Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z roku 1936, ktorý na takmer 4 tisíc stranách obsahoval údaje o všetkých mestách a hospodárskych odvetviach vtedajśej ČSR.  
Martin Výžinkár   2016-12-04   348
Autobusová zastávka pod športovou halou Milénium. Takmer každé ráno popri nej chodím cestou na  Devínsku školu. Od začiatku školského roka sa stala, spolu so študentmi ktorí v nej majú každodennú zastávku na ceste do školy, predmetom môjho ranného pozorovania. Neviem ako je táto autobusová zastávka frekventovaná, neviem koľko cestujúcich tu každé ráno nastúpi a vystúpi z autobusu – no tí čo tak spravia prejdú maximálne zanedbaným miestom.  
Oto Psenak   2016-11-30   177
V najnovšom čísle týžďenníka Plus7dní  nás zaujal rozsiahly rozhovor s "potomkom prezidenta Masaryka" Tomášom Masarykom, čo by bola skutočná senzácia, keďže by muselo ísť o potomka dcér Herberta Masaryka (1880-1915). Pritom k deťom svojho staršieho syna sa prezident-osvoboditel nikdy nehlásil (narodili sa zo "závadného" sňatku s rozvedenou p. Slavíčkovou). Žiaľ hrdina reportáže časopisu Plus7dní p. Tomáš z Mikušoviec pri Lučenci v skutočnosti nie je  potomkom TGM, ale potomkom pradeda Masarykovho (podľa všetkého) nevlastného otca Jozefa Masárika.  
Oto Psenak   2016-11-28   321
Októbrové číslo ročníka 1932 časopisu Slovenský staviteľ informoval o odovzdaní novej funkcionalistickej stavby na ul. M. R. Štefánika č. 69 v Nových Zámkoch. Solídnosť stavby, ktorú si podľa projektu V. a F. Jiránka nechali v r. 1932 postaviť V. Ecler, G. Koštiaľ a P. Rosa za 650 tisíc Kč chváli aj to, ako sa s minimálnymi úpravami zachovala dodnes a stále slúži pôvodnému úćelu. I keď v súčasnosti v okolitých panelákoch žijú poväčśinou dôchodcovia a obchodné priestory na prízemí ibudovy často márne čakajú na nájomcov...  
Beke Zsolt   2016-11-28   110
Október 28. óta játsszák a komáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház közös produkcióját, a Bányavakságot (fennállásuk óta ez az első közös előadásuk). Nem véletlen, hogy a két színház éppen ezt a művet választotta együttműködése tárgyául a közös programként a megosztottságot és a (negatív) identitást körüljáró évadban, a szlovmagy kultúrában pótolva ezzel egy kínzó hiányt. Nem tudom, van-e ma olyan darab, amely a nemzetiségi identitás és politikai ideológia kérdését alaposabban körüljárja, mint Székely Csaba műve, amely most Czajlik József rendezésében látható. Olvassák a dunszt.sk oldalon.  
Oto Psenak   2016-11-27   288
... mondattal szokták volt zárni az apróhirdetéseket a házasságkötési rovatban anno. Ami természetesen csak tovább hevítette a házassági csalók képzeletét... Érsekújvárban viszont komoly emberek leplezték le az Esterházy emléktáblát pénteken, akik ezúttal még csacska ruháiktól is eltekintettek. Talán a néhai gróf tekintélye parancsolt tiszteletet még ennyi év távlatából is.  
Oto Psenak   2016-11-26   351
"Bývať pod mostom" bol obvyklý žurnalistický zvrat, ktorým počas komunizmu novinári vykresľovali biedu a beznádej chudoby v kapitalizme, kde - ako je známe - je človek človeku vlkom. Brali sme to viac-menej ako metaforu, ako nadsázku, ktorú ani autori nemyslia vážne. Nevedeli sme si predstaviť takú mieru núdze a vydedenosti ktorá je dnes - v roku 2016  - každodennou realitou Nových Zámkov.  
Oto Psenak   2016-11-24   1,023
Práve sme sa prehupli cez polovicu volebného obdobia mestského zastupiteľstva a stalo sa tak v najväčšej tichosti. Nezaregistrovali sme žiadny poslanecký ale ani primátorský odpočet práce za uplynulé dva roky. Toho jednou príčinou môže byť zaneprázdnenosť rôznymi realitnými a inými kombináciami, ktoré sa na radnici podľa našich informácií aktuálne rozohrávajú. Dozrelo tiež zrejme rozhodnutie o tom, že O. Klein bude kandidovať i v r. 2018 - tieto správy však paradoxne neprichádzajú z NZ, ale z krajského mesta.  
Oto Psenak   2016-11-24   167
V tomto roku oslávil šesťdesiatiny autor legendárnej počítačovej hry TETRIS Alexej Pažitnov. Prototyp hry naprogramoval v roku 1984 ako zamestnanec sovietskej akadémie vied. Na západe sa Tetris stal známym v r. 1986, následne sa o práva na jeho distribúciu súdili firma britského magnáta R. Maxwella a japonská Nintendo. Od roku 1991 žije Pažitnov v USA, mnohé roky pracoval pre hernú divíziu Microsoftu.
   
Oto Psenak   2016-11-22   304
Novofruct je ďaľśím z novozámockých priemyselných podnikov, ktorým pustila žilou mečiarovská privatizácia. Štátny podnik bol sprivatizovaný v marci 1994, keď sa ho zmocnila skupina blízka vtedajšiemu poslancovi HZDS, bývalému stavbyvedúcemu v š.p. Pozemné stavby a známej tváre nežnej revolúcie v Nových Zámkoch Vlastimilovi Vicenovi. Časť manažmentu však dokázala zachrániť základ výrobného programu vo firme Novex s.r.o. a  v r. 2003 opäť prevzala medzičasom vyrabovanú firmu, ktorá dnes existuje pod pôvodným menom a zamestnáva 160 zamestnancov.  
Oto Psenak   2016-11-20   241
V máji 1921 napísala bývalá zamestnankyňa novozámockej pošty R. Takáč list v snahe vrátiť sa do śtátnej služby, z ktorej bola ako účastníčka februárového generálneho śtrajku (r. 1919) prepustená. Zaujímavým je adresát listu - poslanec NS RČS a predseda Slovenskej ľudovej strany, čo signalizuje ako rýchlo táto strana po skončení výnimočného stavu a Šrobárovej vlády získala pozície i na juhu Slovenska.  
Milan Kupecký   2016-11-18   291
Do nášho paneláku sa nedávno nasťahoval počerný muž. Zrejme utečenec. S nikým sa nestýka, nikto ho nenavštevuje. Susedov sice slušne pozdravi "Salam Alejkum", ale to je všetko.  Do reči sa s nikým ani za ten svet nepustí, hoci sme to už neraz skušali. Zavčas rána odchádza nevedno kam a vracia sa až podvečer. Nefajči, do krčmy nezájde. Taky odľud je to.  
Oto Psenak   2016-11-16   301
S obvykle krátkym termínom, ktorý má zabrániť lobovaniu za zrušenie rozhodnutia, Finančná správa SR oznámila ukončenie činnosti kontaktného miesta daňového úradu v Šuranoch. V našom chudobnom regióne, kde každé, akokoľvek slabo platené miesto v štátnej správe, je mimoriadne v "merku" politických strán, ktoré ich obsadzujú, je to zlá správa.  
Beke Zsolt   2016-11-16   145
 
Mikor egy indián törzs vénjeit új lakóhelyükre szállították, azok egy idő után kiszálltak a buszból, letelepedtek az út szélére, rágyújtottak pipáikra, beszélgettek, üldögéltek. Megvárták a lelküket – ahogy az ismert történet szól. Ha ezt az allegóriát a ma érvényes kulturális beszédmódok jellegére vonatkoztatjuk, az első, ami eszünkbe juthat, a humán és a reál tudományok társadalmi és politikai helyzete.  Olvassák a dunszt.sk oldalon.     


The bck file: existing SIZE[b]: 18,228 MODIFIED: 2016.11.29 15:13:05.
The index.php: SIZE[b]: 18,228 MODIFIED: 2016.11.29 14:03:02.MD5: f4f329bb94529e21f5baa65a94b7fcd7 STATUS: OK