Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
17°C
  
Ročník 6. (69.)19/07/20186. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2018-07-19   20
László Péter könyve "Fehérlaposok - Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezményhez" címmel jelent meg Szekszárdon 2005-ben Szarka László előszavával. Mindeddig ez az egyetlen forrásmű, amely névjegyzéket közöl a csehszlovák állam által elűzött felvidéki magyarokról. A szerzö a dél-dunántuli régió falvaiba telepített 5.795 család adatait dolgozta fel, ez családtagokkal eggyütt 22.449 személyt jelent, az érintettek mintegy 1/3-át. A számsor utolsó oszlopa a vizsgált idöszakban elvándoroltakat jelzi, itt a vk  "visszaköltözötteket" jelent.  
Oto Psenak   2018-07-15   671
18. júna odvysielala RTVS dokument pod názvom "Biele vrany - Biomasaker" týkajúci sa drancovania lesov na Slovensku. Koncom júna NR SR rokovala o poslaneckom návrhu zákona o obmedzení dotácií na drevnú štiepku. Tieto dotácie sú hlavným motorom spaľovania slovenských lesov. Uvádzame dokumentárny film a niekoľko poznámok o tom, ako sa na Biomasakri zúčastňuje Bytkomfort Nové Zámky a ako sa jeho konateľ a súčasne viceprimátor Mgr. Štefánik snaží zatĺkať informácie o tom, koľko dotácií berú a odkiaľ pochádza štiepka, ktorú spaľujú.  
Eva Polerecká   2018-07-13   939
Po dlhom čase sa primátor Otokar Klein objavil v sobotu s košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi na zrekonštruovanej tržnici. Trhovníci boli podľa očakávaní ako osy a dožadovali sa splnenia sľubov z minulého roka - vtedy predsa pán primátor tvrdil, že rekonštrukcia sa trhovníkov nedotkne. A on ako človek, ktorý svoje sľuby vždy plní, bol navidomoči zaskočený. Toto si o Brantnerovi naozaj nemyslel. Veď on s ním zatočí. Lebo to vlastne všetko spískal Brantner.  
Oto Psenak   2018-07-10   181
Keď sa pred dvomi týždňami na prednáške k 100. výročiu vzniku Československa prof. Roman Holec len tak akoby mimochodom zmienil o tom, že demokratická ČSR musela žiaľ vzniknúť krajne nedemokratickým spôsobom, lebo v prípade plebiscitu by obyvatelia Slovenska vo veľkej väčšine optovali pre Uhorsko, v sále nastal mierny šum. Ako to?! Vari si vyvrcholenie emancipačných snáh a vyslobodenie spod tisícročného jarma niekto vymyslel?! Dnes si priblížime čítanky z 20-tych rokov pre stredné školy od Alberta Pražáka, rektora bratislavskej univerzity a významného historika. Z týchto učebníc sa učili slovenskí študenti svojej novej identite...  
Oto Psenak   2018-07-07   569
Pred necelými dvomi mesiacmi sme referovali o prácach, ktoré vraj z iniciatívy riaditeľa termálneho kúpaliska v Podhájskej(!) prebiehajú na starom cintoríne na Slovenskej ulici. Naša domnienka, že tu v skutočnosti ide o viac, než úpravu terénu a odstránenie náletových drevín ako nám tvrdil mestský úrad, sa ukázala byť správna. V súčasnosti už kaplnka dostala strechu a zrejme sa pripravuje osadenie vežičky. O rekonštrukcii na zastupiteľstve zatiaľ nepadlo ani slovo a tak stále tápeme, kto práce vykonáva, čo ho k tomu vedie a z akých peňazí.  
Oto Psenak   2018-07-05   519
Týždenník Trend publikoval  nedávno rozsiahly rozhovor s riaditeľom termálneho kúpaliska v Podhájskej Jozefom Barcajom, ktorý je v Nových Zámkoch známy svojim čestným občianstvom získaným od priateľa primátora Kleina a rekonštrukciou kaplnky v susedstve domu priateľa primátora Kleina. V článku sa predstaví ako manažér najúspešnejšieho pôvodného projektu v okrese, ktorého tajomstvo však nespočíva v nejakých výnimočných manažérskych zručnostiach, ale v elementárnej poctivosti. Podnik je naďalej vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska lebo funkcionári samosprávy tejto obce nezobchodovali cenné aktíva do vlastného vrecka spôsobom obvyklým v Nových Zámkoch. Tržby kúpeľov sa za posledných 10 rokov zdvojnásobili na súčasných 6,6 mil. Eur pri stabilnom zisku okolo 1 mil. Eur ročne...  
Oto Psenak   2018-07-02   1,351
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prerokovaná správa hlavného kontrolóra o vyúčtovaní dotácií poskytnutých FKM. V správe sa hovorí o nezrovnlostiach, ktoré futbalový klub vo svojom stanovisku z 2. júla popiera. Žiaľ kľúčové zistenie poprieť nevedel: Futbalový klub mesta Nové Zámky je dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii. Opodstatnené sú nároky niektorých bývalých, či súčasných hráčov, trénerov ako aj dodávateľov a inštitúcií. Z nášho pohľadu je na činnosti tohoto občianskeho združenia pochybné i to, že nezverejňuje svoje výročné správy ani výsledky hospodárenia, pritom je každoročne dotované z mestského rozpočtu desiatkami tisíc Eur. Nikto nevie zistiť koľko z peňazí šlo na mládežnícky futbal, napriek tomu peniaze pravidelne putujú do klubu, v správnej rade ktorej konšpiruje podľa nepotvrdených správ až 5 členov  zastupiteľstva na čele s primátorom...  
Oto Psenak   2018-07-01   771
Ak ste si poniektorí v piatok všimli zaslzeného starého Nesvadčana na novozámockom trhovisku, tak ste boli svedkom maličkej tragédie akoby vystrihnutej z Puškinových poviedok. Nič prevratné sa nestalo, len si 70 ročný dedko dlhé roky dochádzajúci na tržnicu uvedomil, že dnes neprinesie domov ani tých 10 Eur, čo v utorok. Lebo papriku už predávajú pri každom druhom stole, vyrovná sa tej, čo v pote tváre dopestoval vo svojej záhradke, a jeho navyše znova nekompromisne obtiahli za prenájom celého stola o 4.20 Eur, čiže 126 korún ako si to prepočítava zo zvyku... Aj stará známa, ktorá trhovisko desaťročie spravovala sa s ním rozlúčila, vraj končí. Lebo na tieto nové móresy ona už nemá nervy. Pritom celé zdražovanie malo akoby pomôcť lepšie zaplatiť zamestnancov. Ďakuje veľmi pekne, radšej skončí.  
Oto Psenak   2018-06-27   1,363
Na dnešnom zastupiteľstve to miestami vrelo, ale primátor mocným tenorom dokázal umlčať poslancov keď bolo treba. Niektorí mlčali aj bez vyzvania. Napríklad pri prerokovávaní situácie zadlženého a škandálmi otriasaného futbalového klubu nebolo tej sily, ktorá by prinútila členov správnej rady klubu - posl. Valenta a Nagya - vyjadriť sa. Aj tu vzal na seba bremeno zodpovednosti primátor, tiež člen správnej rady klubu, a vyjadril sa jasne, že  všeličo počul ale nič nebude vedieť naisto až do konca júna, keď si to prečíta v daňovom priznaní klubu. Aby to nikto ďalej nepitval, posl. Bohátová expresne navrhla ukončiť rozpravu, čo sa aj stalo.  
Oto Psenak   2018-06-22   799
Na budúcotýždňové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá hlavný kontrolór správu o preskúmaní zmluvy medzi Mestom a stavebnou firmou AVA-stav s.r.o. o rekonštrukcii Kina Mier. Dodávateľ žaluje Mesto o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú Mesto jednostranne zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby. Pozitívne na správe je, že bola expresne vyhotovená na základe požiadavky poslancov z minulého týždňa, jej negatívom je povrchnosť a alibizmus. Ing. Rovňaník nepriložil ku správe kľúčové stanoviská strán a tak sa musíme uspokojiť s jeho konštatovaním, že niektoré argumenty fy AVA-Stav sa mu javia ako účelové. Ako uvádza, súd vec posúdi a rozhodne. P. Rovňaník priamo ľahtikársky nabáda Mesto súdiť sa, a jeho alibizmus nás môže o nejakých 9 rokov vyjsť pekne draho - viď kauza Holotovho domu.  
Oto Psenak   2018-06-13   371
Dejiny treba brať ako sú, sú to jediné dejiny ktoré máme. V našom prípade vymyslené. Apologéti Československa sa neriadia Giordanom Brunom a po prvom zle zapnutom gombíku starostlivo zapínajú i všetky ostatné. Občas vystrúhajú nevídané kúsky - nový americký veľvyslanec hovorí o rodnom liste ČSR napísanom v Amerike. Nejedného zástancu svojstojnosti by to mohlo pobúriť... ale o Balkáne sa vždy rozhodovalo v západných metropolách... a v r. 1918 išlo práve a balkanizáciu strednej Európy. O deštrukciu mnohonárodnostnej monarchie a vovlečenie regiónu do svárov, zmätkov a úpadku. Aby už nikdy nemohol vystupovať ako samostatný mocenský faktor. "Slováci nikdy tak neprosperovali ako teraz" tvrdí diplomat, čo je číre klamstvo - stačí si porovnať HDP voči rakúskemu v r. 1918 a dnes.  
Oto Psenak   2018-06-11   1,159
Dnes pristál v schrákach poslancov list od ďalšieho subdodávateľa, ktorý kvôli pochybnej zmluvnej pokute vyrúbenej Mestom dodávateľovi rekonštrukcie Kina Mier, nedostal za svoju prácu zaplatené. Pritom, ako odznelo v neplánovanom bode programu dnešného zastupiteľstva, Mesto s týmito subdodávateľmi nič nemá. Alebo si to aspoň p. primátor myslí. Keby si prečítal zmluvu, zistil by, že chcel nielen schvaľovať subdodávateľov, ale i menovite každého z ich pracovníkov. Nemôže sa teda čudovať, že sa teraz ním schválení pracovníci hlásia o svoje peniaze...  
Oto Psenak   2018-06-08   1,026
Na neúnosné pomery okolo budovy bývalej SEŠ upozorňujeme roky a situácia sa tam v posledných mesiacoch ďalej a rapídne zhoršuje. Pred hlavným vchodom sa usalašili bezdomovci, sediac na schodoch víta každé ráno okoloidúcich zívajúca teta, patrične hrdá, že prespáva na kedysi tak nóbl mieste. Opustení ľudia a opustené budovy čo nikoho nezaujímajú, to je skutočná vizitka nášho mesta. Stav sa nezlepšil ani potom, ako sa pred rokom stal poslancom NSK aj primátor mesta a mal by mať teda o dôvod viac dbať o zverený majetok...  
Oto Psenak   2018-06-06   1,376
Na 11. júna primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo kvôli Rozsudku odvolacieho senátu krajského súdu vo veci neplatnej dražby Holotovho domu. Hra na schovávačku sa pomaly končí a nádeje, že mesto môže byť súčasne majiteľom nehnuteľnosti i disponovať peniazmi z jej predaja sa ukázali ako plané. 9 rokov hry na nechápavých nás bude stáť milión Eur a samozrejme budeme musieť vrátiť i pôvodný milión. Rozsudok je datovaný posledným februárovým dňom a bude zaujímavé zistiť, prečo mesto otáľalo s jeho zverejnením.  
Martin Výžinkár   2018-06-05   701
Posledným  májovým dňom  skončila celoslovenská kampaň Do práce na bicykli 2018. Ciele organizátori kampane definujú takto: „Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce“ (kópia zo stránky DPNB 2018, zvýraznené MV).  
Telek Lajos   2018-07-19   24
A fesztivál mottója „Szabad kürti borköztársaság“ tulajdonképpen egy hasonlat, ami arra utal, hogy egy időtálló, belső szabadságot nyújtó és a felületes divathóbortoknak ellenálló értékeket képviselünk. A kürti szőlőtőkék mindig ugyanazon a helyen vannak, mélyen gyökeret verve a falu fölött húzódó szőlőhegyen. Az idő nem mozdította el őket. A szőlőtőkék saját belső szabadsággal rendelkeznek, melyek ellenállnak a felületes emberi viselkedésnek. Gyere el Te is az év leghangulatosabb borfesztiváljára! Kürt Téged vár 2018. július 20-21-én.  
Oto Psenak   2018-07-14   334
V čase keď sa povážlivo trasie primátorská stolička kvôli účinkovaniu O. Kleina a jeho nominanta pri rekonštrukcii novozámockej tržnice je azda správny čas sa spýtať: Kam zmizli mini-trhoviská spred novozámockých samoobslúh, ktoré tam eśte pred nejakými 10-20-mi rokmi boli? Komu zavadzali 3-4 trhové stoly, pred samoobsluhou Jednoty na ul. T.G.Masaryka, alebo pri Same (býv. Zdroj) na križovatke Bitúnkovej a Vajanského? (Okrem samotných majiteľov obchodov, samozrejme, pre ktorých boli konkurenciou...)  
Oto Psenak   2018-07-13   349
Niežeby primátor alebo niektorý z prítomných funkcionárov či poslancov boli fanúšikmi woodoo, ale kto by sa nesolidarizoval s vystrašenými obyvateľmi úprimne sa obávajúcimi o svoje životné prostredie, navyše ak ich sám vystrašil. Má len p. Milan Lukačovský - predseda petičného výboru šťastie, zmyslí si zvolať protestný míting a radnica mu hneď poskytne priestory a ešte ho aj prídu podporiť tie najrešpektovanejšie persóny. Lebo téma spaľovne je vskutku vážna - pravda nie až tak veľmi, aby tieto persóny konali vo vlastnom mene z úradnej moci, to nie, oni skôr rozpaľujú vášne máloinformovaného publika...  
Oto Psenak   2018-07-10   636
Dnes obdržali poslanci mestského zastupiteľstva list - apel od svojho poslaneckého kolegu Kolomana Forróa a jeho spoludražiteľa A. Sülla. Ide o dvoch podnikateľov, ktorí sa v r. 2009 nešťastne priplietli do dražby Holotovho domu, a dražiteľovi Ondrejovi Ondrušekovi požičali do výslednej kúpnej sumy 30 mil Sk svojich 19 miliónov Sk, ktoré odvtedy nevideli. So svojim návrhom predstupujú v čase, keď spoločnosť SQUAM TRADE SE už úspešne vysúdila od mesta podiel O. Ondrušeka aj s úrokmi a teraz sa začína súdiť aj o podiel ďaľších dvoch dražiteľov a to zjavne proti ich vôli.  
Oto Psenak   2018-07-06   1,426
Na internete bola sprístupnená nahrávka z rokovania na mestskom úrade 23. apríla o odpustení zmluvnej pokuty fy Avastav za oneskorené odovzdanie rekonštrukcie kina. O jej existencii sme sa dozvedeli z verejnej výzvy zástupcov fy Avastav s.r.o. (viď článok tu...) Asi 8 minútová nahrávka je zrejme zostrihom dlhšej debaty. Zo zverejnenej časti vyplýva, že strany boli blízko k dohode o odpustení zmluvnej pokuty a  minimálne z toho čo tu odznie nevyplýva, že by sa konštatovala výlučná vina jednej zo strán. V najbližšom čísle krajského týždenníka vyjde rozhovor s konateľom stavebnej firmy, kde odznejú pomerne presvedčivé argumenty o tom, že mesto stavbu fakticky prevzalo v decembri, to jest objekt bol prevádzkyschopný.  
Benkő Timea   2018-07-03   396
A szünidő legelső napján sem maradtak üresen a padok az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban. 2018. július 2-án a tanárok foglalták el tanítványaik helyét, hogy részt vegyenek a komáromi Selye János Egyetem „Többség – kisebbség együttélése” workshopon, ami a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának támogatásával jött létre.  Beták Norbert, igazgató három neves előadót köszöntött az intézményben. Szarka László Történelem, történelempolitika és történeti megbékélés címmel bemutatta a magyar-szlovák kapcsolatok lehetséges olvasatait. Illusztrálta, miként alkalmasak a két nemzet párhuzamos történetei az órákon a kritikai elemzésre és a diákok vitakészségének fejlesztésére.  
Oto Psenak   2018-07-02   259
O povojnových protižidovských násilnostiach v Nových Zámkoch sa doteraz nevedelo, alebo iba veľmi málo. Jednou vetou sa o udalosti v kaviarni Unger hovorí v publikácii historika K. Kaplana z r. 1993, ale podrobný opis udalostí nájdeme až v článku mladého historika ÚPN Pavla Makynu. Na rozdiel od iného nedávno uvedeného autora rovnakého periodika P. Makyna rozumie dobovým súvislostiam a bezchybne zasadzuje povojnové protižidovské násilnosti do dobového sociálno-psychologického kontextu: Násilnosti namierené voči Židom, ktoré sa odohrali v nedeľu večer 4. augusta 1946 v Nových Zámkoch, boli pokračovaním protižidovských výtržností účastníkov partizánskeho zjazdu v Bratislave... Z táborov smrti sa do svojich pôvodných domovov vracala len hŕstka tých, ktorým sa podarilo prežiť utrpenia holokaustu. Nepáčilo sa to najmä tým obyvateľom, ktorí v predchádzajúcom období arizáciou alebo krádežou nadobudli do svojho vlastníctva pôvodný židovský majetok. Nespokojní boli i tzv. národní správcovia židovských majetkov, bývalí partizáni a iní príslušníci odboja, ktorí boli takto odmeňovaní za svoje zásluhy.  
Eva Polerecká   2018-06-28   967
http://watson.sk/NZONLINE/upload/20180503.01.jpgDodácie, dotácie a opäť dotácie... S blížiacimi sa novembrovými komunálnymi voľbami hustne atmosféra a emócie sú vybičované až do bodu, že ventil na tlakovom hrnci by to už neustál. Poslanci čo doteraz plávali s prúdom náhle precitli a začínajú meniť kurz. Zčista-jasna pochopili, že neradno pokračovať v zmluvách, ktoré partneri neplnia - napr. v zmluve o prenájme tenisových kurtov za 1 Euro. Vraj odteraz budú peniaze prideľovať nielen podľa známostí ale tisíc EUR dostanú aj kajakári, ktorých p. poslankyňa ani nepozná. Dokonca sa vzopreli i chronickí pritakávači a nechceli začať obstarávanie nového územného plánu mesta bez toho, aby im p. primátor prezradil, čo má za ľubom...  
Oto Psenak   2018-06-26   196
V minulom roku v Tvrdošovciach pamätníci spomínali na traumatizujúce obdobie etnických čistiek na južnom Slovensku v rokoch 1945-1948. Úsilím občianskeho združenia Lucerna bola organizovaná spomienková akcia a výstava a pri tejto príležitosti bola nákladom autora vydaná i dvojjazyčná publikácia venovaná peripetám Maďarov na Slovensku - vyvážaniu na otrockú prácu do Čiech, deportáciám do Maďarska v rámci tzv. výmeny obyvateľstva a ich násilnému poslovenčovaniu - tzv. reslovakizácii. Silnou stránkou knihy sú autentické spomienky Tvrdošovčanov na prežité útrapy a materiál, zozbieraný z rôznych zdrojov.  
Oto Psenak   2018-06-14   558
Banskobystrické vydavateľstvo  CBS s.r.o. je známe predovšetkým svojimi ručne maľovanými mapami. V minulosti spracovalo i cyklomapu novozámockého regiónu (pomerne málo známu napriek tomu, že Mesto ju v r. 2015 spolufinancovalo sunou 1.500 Eur). Existuje i jej  interaktívna verzia na adrese tu... V súčasnosti vydavateľstvo pripravuje mimoriadne atraktívnu publikáciu o Nových Zámkoch - fotoalbum leteckých snímok zhodovených z nízkej výšky.  
Oto Psenak   2018-06-13   584
Vydávanie drobných informačných materiálov o meste je dobrá tradícia, ktorá by mala pretrvať, najmä ak žiadna seriózna publikácia o Nových Zámkoch a jeho obyvateľoch nevznikla od Kočišovej knihy z r. 1967. Až sa o 15-20 rokov dostane niekomu do ruky táto brožúrka, jediné vodítko pre jej datovanie bude fotka primátora, ktorý sa na prvej strane čitateľom prihovára. Tiráž v nej nenájdete a publikácia oficiálne zrejme ani nebola nikde samostatne uvádzaná, na faktúre by sme ju asi našli ako "propagačné materiály" medzi tričkami a magnetkami. Napriek tomu si myslíme, že výnimočne nejde o celkom márny podnik, mohých poteší a  iných bude azda inšpirovať k ambicióznejším publikáciám.  
Oto Psenak   2018-06-09   1,630
Na dnešnom narýchlo zvolanom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie o tom, že mesto urýchlene zaplatí 701 tisíc Eur firme SQUAM TRADE za prehratý súdny spor vo veci neúspešnej dražby Holotovho domu. Rokovať veľmi nebolo o čom, už o 7 dní by spomenutá firma mohla požiadať o exekučné konanie proti mestu. Zlé správy tým nekončia - každému je viac menej jasné, že v dohľadnej budúcnosti bude treba doplatiť zbytok - cca 1.2 mil. Eur ostávajúcim dvom dražiteľom spred deviatich rokov, jedným z ktorých je poslanec MsZ K. Forró.  
Oto Psenak   2018-06-07   3,080
Nemá šťastie pán Havlíček z Ďulovho Dvora a rovnako ani pán Gyurkovics z Galanty. Nie sú totiž spiaznenou firmou a majú ešte tú smolu že vyhrali verejnú súťaž na rekonštrukciu fasády kina Mier s najnižšou ponukou. Urobili svoj prvý - a zrejme aj posledný - biznis s Mestom Nové Zámky na projekte, ktorý mesto chcelo pôvodne financovať z Eurofondov. Eurofondy však neprišli a stal sa zázrak - na rovnaký rozsah prác stačili nakoniec aj peniaze vo výške pôvodne plánovanej spoluúčasti mesta na eurofondovom projekte...  
Oto Psenak   2018-06-06   450
Po určitých peripetiách uspela v novom výberovom konaní konanom v máji a bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Galérie Ernesta Zmetáka Mgr. Helena Markusková, dlhoročná pracovníčka uvedenej inśtitúcie. Toto je dobrá správa pre občiansku spoločnosť, ktorá protestnou petíciou prinútila funkcionárov a poslancov Nitrianskeho samssprávneho kraja prehodnotiť ich pôvodnú stranícku nomináciu a zvoliť odborníka (písali sme tu). NSK 4. júna vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár. Záujemcovia si môžu prečítať podrobnosti tu...  
Oto Psenak   2018-06-05   330
Pod názvom Biele miesta v histórii uverejnil týždenník Týždeň profilový článok s Ing. Langom na tému Holokaust na Južnom Slovensku. Autor troch monografií, posledná z ktorých vyšla nedávno (písali sme tu...) približuje slovenskému čitateľovi situáciu na arbitrážnom území po jeho vrátení Maďarsku v novembri 1938. T. Lang vysvetľuje slovenskej verejnosti že sa mýli ak si myslí, že celé medzivojnové obdobie vládol v Maďarsku Horthyovský fašizmus. To si síce slovenská verejnosť nemyslí, ale tento motív pomáha napĺňať autorskú licenciu nehovoriť slovenským čitateľom niečo, čo tí počuť nechcú...  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1878.07.19 Энгельс — Оскару Шмидту в Страсбург. [Лондон, 19 июля 1878 г.]. — 34, 259—260.
1878.07.19 Engels to Oscar Schmidt. 19 July
1898.07.19 Labori appeals the verdict of the three handwriting experts.
1918.07.19 július 19. A képviselőház elfogadja tárgyalási alapul a munkapárti követeléseknek megfelelően átalakított választójogi törvényjavaslatot. (Az értelmi cenzus 6 elemi; csak a szakmunkások és a huzamosabban egy gazdánál dolgozó mezőgazdasági munkások kapnak választójogot.)
1918.07.19 Июль, 19. Ленин вместе с Г. В. Чичериным принимает германского дипломатического представителя К. Рицлера и беседует с ним по поводу требования германского правительства о вводе в Москву немецких солдат.
1918.07.19 Июль, 19. Ленин беседует с делегацией Всероссийского съезда беженцев из Белоруссии о положении белорусского народа, в частности - на оккупированной немцами части Белоруссии. Ленин беседует с представителями земельного отдела Московского губернского Совета о слиянии совхозов и коммун в Московской губернии и направляет их к народному комиссару земледелия С. П. Середе с запиской, в которой просит обсудить с ними практические меры помощи им и контроля.
1918.07.19 Июль, 19. Ленин выступает на митинге трудящихся Лефортовского района с речью на тему "Текущий момент и международное положение".
1918.07.19 Июль, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета "О централизации радиотехнического дела Советской Республики", вопрос о помощи населению г. Ярославля, пострадавшему от контрреволюционного выступления белогвардейцев, и др.
1928.07.19 Kyleakin, 1928, 19. júla. Seton-Watson informuje Milana Hodžu o svojom zájazde na Slovensko, o udalostiach v Škole slovanských a východoeurópskych štúdií a o zaisťovaní článkov pre knihu Slovensko kedysi a teraz
1938.07.19 Троцкий Л.Д.: Следствие по делу о смерти моего сына Льва Седова (Убийство Льва Седова)
 The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK