Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-05-12   3,475  
0

"Rozumie niekto tomuto príspevku?!" pýtali sa neveriacky diskutujúci na sociálnej sieti potom, čo prednedávnom čírou náhodou objavili na webe prezentáciu prednostu MsÚ o jeho víziách v oblasti informatizácie mesta prednesených na bratislavskom IT SUMMITe v októbri 2013.  


 
Ing. Ágh vystupoval fundovane a suverénne, tentokrát  na tému budovania metropolitnej optickej siete v Nových Zámkoch, projektu jedinečného v strednej Európe. Keď v januári 2005 novopečený prednosta prišiel na úrad, našiel tam len málo entuziastov a už vonkoncom nie 150 miliónov korún, ktoré by na realizáciu projektu optickej siete potreboval...

Možno práve to bolo našim i jeho šťastím, dodávame my. Nevieme si totiž vysvetliť toto fantazírovanie o neexistujúcich technologických  a infraštruktúrnych výzvach v čase, keď v skutočnosti všetky požiadavky na informačný systém mesta smerujú výlučne na kontent (obsah)  a žiadne do oblasti nových technológií, ktoré by mali byť financované mestom. Mesto nemá žiadne úlohy v oblasti zabezpečovania vysokorýchlostného internetu zadarmo. Naopak, malo by bez zbytočného otáľania zverejňovať všetky informácie o svojej činnosti a hospodárení, tobôž, ak sa verejnosť týchto informácií vehementne domáha... Aj jediný svetlý efekt svojej činnosti, ktorý autor referátu uviedol, je nonsens  - odovzdávanie materiálov poslancom v elektronickej podobe síce šetrí papier, zato nešetrí mestskú kasu, z ktorej odčerpalo milióny na notebooky pre poslancov... navyše tento príklad nijako nesúvisí s existenciou či neexistenciou optickej siete v meste...
Pritom MsÚ nezvláda ani najelementárnejšie svoje informačné funkcie - len niekoľko príkladov, čo všetko u nás chýba:
Všetky vyššie uvedené deficity sú nízkorozpočtové a žiadne si nevyžadujú technologické investície. Inak, než akútnym nedostatkom pozitívnej agendy, si teda informatické technologické úlety nemožno vysvetliť - ostatne tradícia ohlasovania neserióznych iniciatív v oblasti informčných systémov má v našom meste bohatú históriu. Uvedieme niekoľko príkladov:

Júl 2006: Mesto  ohlasuje založenie Informačnej kancelárie mesta.
November 2012: MsÚ v odpovedi na infožiadosť zapiera, že Infocentrum vôbec existuje:
Uveďte prosím na základe akého predpisu/uznesenia bolo zriadené Mestské infocentrum, akým personálnym a priestorovým zabezpečením disponuje a akým spôsobom sa vyhodnocuje jeho činnosť
Mestské infocentrum neexistuje.Apríl 2005, október 2006: Bolo ohlásené nasadenie samoobslužných infokioskov s možnosťou "využívať internet priamo na ulici".
V decembri 2013 sme si overili ich stav v článku Nitriansky samosprávny kraj odovzdal mestu za 1 Euro internetové infokiosky inštalované v r. 2006. Funkčná je polovica, fakticky sú však kvôli blokovanému internetu, chýbajúcej centralizovanej správe a chýbajúcim wifi-routerom nepoužiteľné.

Október 2006


Február 2012: Ohlásený projekt Logportál
Prakticky od začiatku sme upozorňovali, že ide o číry nezmysel a 15 miliónov Sk vyhodených von oknom:
9.4.2011 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur
12.07.2011 Prvé milióny vyhodené von oknom - začalo financovanie projektu "Logportál"
15.10.2011 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť
20.12.2011 Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!"
4.1.2012 V médiách graduje reklamná kampaň na novozámocký "Logportál"
12.1.2012 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál
22.05.2012 Výsledok prevádzky internetového špedičného projektu Logportál za prvý štvrťrok je 0 (nula)
09.04.2013 Projekt fiktívneho mestského špedičného Logportálu si všimla aj Aliancia Fair-Play
V septembri 2012 sme požiadali MsÚ o údaje o využitosti projektu v období od január-august 2012.
a. Počet registrovaných dopravcov k 1.9.
- počet registrovaných dopravcov k 1.9.2012 =  dopravcovia 34 + 1 pred schválením
b. počet registrovaných žiadateľov o prepravu k k 1.9. - počet registrovaných žiadateľov o prepravu k 1.9.2012 = prepravcovia 16 + 2 pred     schválením
c. počet uskutočnených prepráv za pomoci Logportálu za uvedené obdobie - počet uskutočnených prepráv za pomoci Logportálu za uvedené obdobie = 7
d. priemerná denná návštevnosť portálu - Počas kampane bola cca. 250 unikátnych návštev denne, v súčasnosti je pod 50.
e. odhad ekonomických prínosov za uvedené obdobie - Mesto-Mestský úrad neposkytuje odhady iba informácie
V apríli 2014 sme sa opäť pýtali na vyhodnotenie projektu Logportál za dva roky prevádzky od januára 2012 a na korešpondenciu MsÚ s tretími stranami ohľadne projektu Logportál.
Ku dňu 18.3.2014 bolo v systéme registrovaných 79 používateľov z toho 37 prepravcov a 42 na strane záujemcov o prepravu a 3 uskutočnené prepravy. Nakoľko v uplynulom období projekt LOGPORTAL cieľovou skupinou nebol prijatý s očakávaným záujmom, napriek premyslenej a profesionálne vedenej marketingovej kampani,  Mesto Nové Zámky koncom roka 2013 uzavrelo dohodu o vykonaní práce s externým poradcom, ktorý má za úlohu analyzovať a vypracovávať návrhy na pravidelné využitie uvedeného projektu.
V máji 2014 sme sa do tretice pýtali:  v minulej odpovedi ste uviedli počty prepráv a registrovaných účastníkov projektu Logportál. Prosím uviesť menovite, ktorí prepravcovia sú v súčasnosti registrovaní užívatelia projektu a aké prepravy kedy odkiaľ a kam sa pomocou systému uskutočnili.
V zmysle § 3 ods.1 zákona o slobode informácií musí povinná osoba poskytovať informácie, ktoré má k dispozícií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť na základe žiadosti o informácie vytvárať informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti neexistujú. Ide napr. o vypracovanie stanovísk, rozborov, analýz, referátov, prognóz, stanovísk atď.


V októbri 2013 prednosta MsÚ prednáša na bratislavskom IT SUMMITe o svojich víziách v oblasti inštalácie optických sietí v Nových Zámkoch.
V máji 2014 sa pýtame MsÚ - Prosíme poskytnúť informáciu o súčasnej využitosti optických káblových trás uložených pod chodníkmi v rámci spoločného projektu s Orange a v rámci projektu Revitalizácia mesta.
V zmysle § 3 ods.1 zákona o slobode informácií musí povinná osoba poskytovať informácie, ktoré má k dispozícií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť na základe žiadosti o informácie vytvárať informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti neexistujú. Ide napr. o vypracovanie stanovísk, rozborov, analýz, referátov, prognóz, stanovísk atď.
2014-05-14 10:11:20 peter2000
Ako povedal jeden poslanec mestskeho zastupitelstva: "pan prednosta, Vy sa len zamotavate do svojich klamstiev a raz sa zamotate uplne." A je to pravda. Nic dobre mu z oci nepozera. A ten logportal? Urobit ho pod zamienkou, aby dopravcovia nejazdili domov "naprazdno"??? To je globalny problem Slovenska, tohoto Svajciarska strednej Europy. Robil niekto prieskum, aky mal mat logportal "vytlak"? Nerobili ziadny prieskup ani zistovanie. Naco? Komu? Kto sa na to spyta?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x