Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-02-27   8,601  
0
Jedna z najhanebnejších kapitol dejín Československa boli povojnové pogromy a vysídľovanie obyvateľstva. Benešova vláda pokorená kapituláciou v Mníchove, kolaboráciou obyvateľstva s nacistami a nelojálnosťou slovenskej reprezentácie ktorá vzápätí po Mníchove vyhlásila autonómiu, sa rozhodla prekryť vlastné zlyhania nájdením zástupného vinníka a zotročením, vyrabovaním a vyhnaním príslušníkov menšín anektovaných Československom v r. 1919.  


Beneš v decembri 1943 počas návštevy Moskvy odovzdal sov. vláde memorandum o plánovanom povojnovom odsune národností z územia ČSR. Stratu občianskych a majetkových práv Nemcov a Maďarov zakotvil Košický vládny program v apríli 1945.  V máji 1945 bolo z krajiny vyhnaných prvých 32 tisíc Maďarov, ktorí prišli na odstúpené územie po 2. novembri 1938.  Napriek očakávaniam čsl. vedenia Postupimská konferencia v auguste 1945 neschválila celoplošný "transfer" Maďarov a odkázala strany na vzájomné rokovania.

Medzištátna dohoda o výmene obyvateľstva bola podpísaná 27. februára 1946 v Budapešti. Zaväzovala Budapešť prijať z ČSR toľko vysídlených Maďarov, koľko sa Slovákov z Maďarska dobrovoľne prihlási na presídlenie. Tých sa na však neprihlásila ani 1/4 z očakávaného počtu,  preto sa čsl. politici pohrávali s myšlienkou ich "povinného presídlenia", k čomu však maďarská vláda nebola partnerom. Tá navyše odďalovala začiatok výmeny obyvateľstva poukazovaním na majetkovú disparitu medzi prihlásenými Slovákmi a  vysídľovanými Maďarmi. V apríli 1946 začali Slovensko opúšťať transporty  s karpatskými Nemcami, rokovnia s Budapešťou stále viazli na mŕtvom bode. Čsl. vláda v novembri 1946 začala s deportáciami Maďarov do Čiech a obsadzovaním ich domov tzv. dôverníkmi. Do februára 1947 bolo zo 400 obcí južného Slovenska za asistencie vojska vyvezených do českého pohraničia 44.000 osôb, z ktorých útrapy presunu počas silných mrazov neprežilo  1000 ľudí. Vzhľadom na silnejúce medzinárodné protesty vo februári 1947 čsl. vláda zastavila deportacie Maďarov do Čiech. V marci 1947 začala tzv. reslovakizácia, ktorá výmenou za zrieknutie sa maďarskej národnosti ponúkala vrátenie občianskych práv.  Maďarská vláda vo februári 1947 v Paríži podpísala mierovú zmluvu, na jej základe boli ČSR odovzdané tri obce na pravom brehu Dunaja pod Bratislavou. Výmena obyvateľstva pokračovala až do polovice roku 1948. Na Slovensko z Maďarska repatriovalo 73.273 presídlencov, Československo bolo v r. 1945-48 nútených opustiť do 120 tsíc Maďarov, medzi nimi aj býv. zajatci zo sov. zajateckých táborov, ktorých ČSR odmietla prevziať. V októbri 1947 schválila vláda návrh št. tajomníka Clementisa na rozsídlenie zbytku Maďarov z kompaktne obývaných oblastí.

Po komunistickom prevrate sa situácia začala pomaly konsolidovať, hoci protimaďarská histéria doznievala
ešte niekoľko mesiacov. Ešte v apríli 1948 vydali národné výbory vyhlášky zakázujúce používať maďarský jazyk na vejenosti.  Okáliho akcia na premenovávanie historických názvov maďarských obcí prebieha v júni 1948. Začiatkom októbra sa slovenské orgány pokúsili o akciu "Juh" zameranú na vysídlenie maďarských "kulakov" s cieľom umiestniť  do ich obydlí Maďarov vracajúcich sa z Čiech ktorých domy medzičasom obsadili "dôverníci". Koncom októbra Národné zhromaždenie prijíma zákon č. 245/1948 Sb. ktorým sa vracia štátne občianstvo osobám maďarskej národnosti...

 

Obdobie 1943-1948 v historickej chronológii na Watson.sk:
 
2016-02-28 17:57:02 tien
bohuzial, z tich madarov co tu ostali, zacinaju niektori robit problemy a stvu Slovakov a Madarov navzajom.
Presidlovanie malo byt robene doslednejsie, aspon by to bolo takich Psenakovcov, Nagyovcov (ala posranec mestskeho zastupitelstva NZ), Csakyovcov, Bereniovcov (baranov) pomenej.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
21:44:29 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,601 x]
21:41:00 Zrekonštruovaná jazdiareň otvorená pre verejnosť od 18. do 20. novembra 2015 v čase od 10,00 do 18,... [2015-11-12; 2,801 x]
21:38:10 Fóliasátras kertészkedés Dél Szlovákiában 1970-1990 / Pestovanie zeleniny pod fóliovníkmi na južnom ... [2023-09-17; 980 x]
21:23:45 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 296 x]
21:17:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,592 x]
21:14:51 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,458 x]
21:14:00 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,453 x]
21:12:12 Zbierka pre Ukrajinu [2022-10-31; 1,053 x]
21:11:11 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 2,917 x]
21:04:55 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,445 x]
21:02:23 Odišiel Ondrej Csanda (1948-2023) prvý ponovembrový primátor NZ / Elhunyt Csanda Endre (1948-2023) v... [2023-10-24; 1,388 x]
20:56:23 Ha Augusztus 20-án lehetett "Mamma Mia", akkor Március 15-én miért ne lehetne "Ördög tánca"? Tiszta ... [2012-03-18; 3,103 x]
20:55:37 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,083 x]
20:55:27 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,458 x]
20:54:46 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,870 x]
20:51:21 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,888 x]
20:49:06 Egy csésze kávé Bokor Klárával, a Vasárnap c. hetilap újságírónőjével  [2015-11-12; 4,150 x]
20:42:52 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,708 x]
20:33:51 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,901 x]
20:27:33 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,390 x]
20:25:10 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,952 x]
20:20:45 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,076 x]
20:20:27 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,891 x]
20:13:06 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,158 x]
20:12:22 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,928 x]
19:58:44 Ruská opozičná TV stanica Dožď vysielajúca z Lotyšska stratila licenciu [2022-12-08; 852 x]
19:58:25 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,305 x]
19:57:13 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,963 x]
19:56:56 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,565 x]
19:55:15 Film týždňa: Navalny (CNN Films, HBO Max 2022) [2022-04-06; 1,109 x]
19:49:24 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,342 x]
19:46:11 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,325 x]
19:43:42 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,554 x]
19:25:57 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,743 x]
19:21:46 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,548 x]
19:17:22 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,717 x]
19:05:29 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 330 x]
19:02:11 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,990 x]
19:00:35 Postapokalyptická fontána na Hlavnom námestí odovzdaná verejnosti [2022-06-30; 1,838 x]
18:41:12 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,044 x]
18:33:21 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,375 x]
18:26:03 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,717 x]
18:24:57 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,349 x]
18:24:17 Priatelia hazardu v Nových Zámkoch [2021-08-07; 1,151 x]
18:23:53 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,095 x]
18:22:03 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,768 x]
18:20:45 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,229 x]
18:17:21 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,477 x]
18:04:57 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 1,093 x]
18:03:42 Popély Gyula, A „csehszlovák demokrácia” jellege az impériumváltás után [2016-11-12; 2,270 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x