Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-02-27   8,351  
0
Jedna z najhanebnejších kapitol dejín Československa boli povojnové pogromy a vysídľovanie obyvateľstva. Benešova vláda pokorená kapituláciou v Mníchove, kolaboráciou obyvateľstva s nacistami a nelojálnosťou slovenskej reprezentácie ktorá vzápätí po Mníchove vyhlásila autonómiu, sa rozhodla prekryť vlastné zlyhania nájdením zástupného vinníka a zotročením, vyrabovaním a vyhnaním príslušníkov menšín anektovaných Československom v r. 1919.  


Beneš v decembri 1943 počas návštevy Moskvy odovzdal sov. vláde memorandum o plánovanom povojnovom odsune národností z územia ČSR. Stratu občianskych a majetkových práv Nemcov a Maďarov zakotvil Košický vládny program v apríli 1945.  V máji 1945 bolo z krajiny vyhnaných prvých 32 tisíc Maďarov, ktorí prišli na odstúpené územie po 2. novembri 1938.  Napriek očakávaniam čsl. vedenia Postupimská konferencia v auguste 1945 neschválila celoplošný "transfer" Maďarov a odkázala strany na vzájomné rokovania.

Medzištátna dohoda o výmene obyvateľstva bola podpísaná 27. februára 1946 v Budapešti. Zaväzovala Budapešť prijať z ČSR toľko vysídlených Maďarov, koľko sa Slovákov z Maďarska dobrovoľne prihlási na presídlenie. Tých sa na však neprihlásila ani 1/4 z očakávaného počtu,  preto sa čsl. politici pohrávali s myšlienkou ich "povinného presídlenia", k čomu však maďarská vláda nebola partnerom. Tá navyše odďalovala začiatok výmeny obyvateľstva poukazovaním na majetkovú disparitu medzi prihlásenými Slovákmi a  vysídľovanými Maďarmi. V apríli 1946 začali Slovensko opúšťať transporty  s karpatskými Nemcami, rokovnia s Budapešťou stále viazli na mŕtvom bode. Čsl. vláda v novembri 1946 začala s deportáciami Maďarov do Čiech a obsadzovaním ich domov tzv. dôverníkmi. Do februára 1947 bolo zo 400 obcí južného Slovenska za asistencie vojska vyvezených do českého pohraničia 44.000 osôb, z ktorých útrapy presunu počas silných mrazov neprežilo  1000 ľudí. Vzhľadom na silnejúce medzinárodné protesty vo februári 1947 čsl. vláda zastavila deportacie Maďarov do Čiech. V marci 1947 začala tzv. reslovakizácia, ktorá výmenou za zrieknutie sa maďarskej národnosti ponúkala vrátenie občianskych práv.  Maďarská vláda vo februári 1947 v Paríži podpísala mierovú zmluvu, na jej základe boli ČSR odovzdané tri obce na pravom brehu Dunaja pod Bratislavou. Výmena obyvateľstva pokračovala až do polovice roku 1948. Na Slovensko z Maďarska repatriovalo 73.273 presídlencov, Československo bolo v r. 1945-48 nútených opustiť do 120 tsíc Maďarov, medzi nimi aj býv. zajatci zo sov. zajateckých táborov, ktorých ČSR odmietla prevziať. V októbri 1947 schválila vláda návrh št. tajomníka Clementisa na rozsídlenie zbytku Maďarov z kompaktne obývaných oblastí.

Po komunistickom prevrate sa situácia začala pomaly konsolidovať, hoci protimaďarská histéria doznievala
ešte niekoľko mesiacov. Ešte v apríli 1948 vydali národné výbory vyhlášky zakázujúce používať maďarský jazyk na vejenosti.  Okáliho akcia na premenovávanie historických názvov maďarských obcí prebieha v júni 1948. Začiatkom októbra sa slovenské orgány pokúsili o akciu "Juh" zameranú na vysídlenie maďarských "kulakov" s cieľom umiestniť  do ich obydlí Maďarov vracajúcich sa z Čiech ktorých domy medzičasom obsadili "dôverníci". Koncom októbra Národné zhromaždenie prijíma zákon č. 245/1948 Sb. ktorým sa vracia štátne občianstvo osobám maďarskej národnosti...

 

Obdobie 1943-1948 v historickej chronológii na Watson.sk:
 
2016-02-28 17:57:02 tien
bohuzial, z tich madarov co tu ostali, zacinaju niektori robit problemy a stvu Slovakov a Madarov navzajom.
Presidlovanie malo byt robene doslednejsie, aspon by to bolo takich Psenakovcov, Nagyovcov (ala posranec mestskeho zastupitelstva NZ), Csakyovcov, Bereniovcov (baranov) pomenej.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:21:56 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,351 x]
08:17:30 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 98 x]
08:11:22 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 58 x]
08:07:49 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,956 x]
08:02:02 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 935 x]
07:58:07 Zoznam rodín presídlených z Maďarska do Nových Zámkov v r. 1947 / Magyarországról az 1947. év folya... [2012-11-18; 9,126 x]
07:44:25 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,070 x]
07:14:23 Nagymagyar: szent Rita ünnepe [2020-06-07; 1,700 x]
07:10:39 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,442 x]
07:09:00 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 350 x]
07:00:40 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,721 x]
07:00:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 263 x]
06:54:17 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,850 x]
06:52:00 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,106 x]
06:50:32 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,279 x]
06:40:18 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 765 x]
06:39:21 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,036 x]
06:22:48 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 74 x]
06:14:30 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,419 x]
06:11:51 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,734 x]
06:03:20 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,397 x]
05:53:42 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 429 x]
04:21:30 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,787 x]
04:21:25 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,023 x]
04:03:37 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,047 x]
03:52:28 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,221 x]
03:46:18 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,662 x]
02:09:45 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,255 x]
01:35:25 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 141 x]
01:33:00 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 10,967 x]
01:25:55 Odišiel Ondrej Csanda (1948-2023) prvý ponovembrový primátor NZ / Elhunyt Csanda Endre (1948-2023) v... [2023-10-24; 1,229 x]
01:11:23 Egy csésze kávé: Omotunde Komolafe úrral a "Miss Afro Hungary" szépségverseny szervezőjevel [2014-02-07; 6,777 x]
00:45:20 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 13,991 x]
00:36:32 Kniha týždňa / A hét könyve: Martin Vietor, Dejiny okupácie južného Slovenska (1968) / Dél-Szlo­vák... [2013-10-26; 5,545 x]
00:29:18 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,084 x]
00:25:47 A horvátjárfalui férfikar koncertje és CD-bemutatója [2022-11-26; 758 x]
00:18:29 Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi [2018-09-26; 8,156 x]
23:52:23 A hét könyve: Vigh Károly, A 19. század szlovák hírlaptörténete (1945) [2019-02-03; 1,418 x]
23:39:51 Zomrel slovenský historik Jozef Jablonický / Meghalt Jozef Jablonický slovák történész [2012-12-13; 6,122 x]
23:37:21 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,482 x]
23:30:04 Egy csésze kávé Bregyán Gáborral [2021-03-07; 2,253 x]
23:11:48 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,223 x]
23:10:14 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,879 x]
23:05:31 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,292 x]
23:01:58 Rekordné zvyšovanie daní a poplatkov, ďalšia degradácia samosprávy [2023-12-14; 1,392 x]
23:01:33 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,365 x]
23:00:09 Az "Egy csésze kávé" mai címlaplánya Zellei Dóra, a Meglepetés c. lap újságírónője  [2015-10-11; 4,255 x]
22:56:44 Nová Kasárenská tesne pred štartom [2020-07-11; 3,121 x]
22:51:01 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,581 x]
22:45:15 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 162 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x