Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-07   18,544  
0

MVDr. Čudai František  (+ 3. 01. 2014 vo veku 89 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 7. 01. 2014 o 15.30 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch


Kuruc  Pálné  Farkas Mária   (+ 2o14. 12. 2-án  életének  85. évében)
Temetési szertartás  2o14. 01. 7-én  13,oo  órakor  az érsekújvári  krematóriumban


Chovanecová Magdaléna  rod. Bachorecová  (+  2. 01. 2o14  vo  veku  78  rokov)
Smútočný  obrad 7. 01. 2o14  o 14,oo  hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch  a  po  ňom  pohreb  na miestnom  cintoríne


MUDr.  Filakovszki  Mária   sz.  Alaksza  (+ 2o14. 01. 1-jén,  életének   8o.  évében)
Búcsúztató  szertartás 2o14. 01. 4-én  11,oo  órakor az érsekújvári  krematóriumban

Thomková  Katarína rod.  Malatinská (+ 31. 12. 2o13  vo  veku  8o  rokov )
Posledná rozlúčka  s  ňou  3. 01. 2014 o  12,oo  hod.  v krematóriu  v  Nových Zámkoch

Hlavička István (+ 2o14. 01. 1-én 86  éves  korában)
Búcsúztató szertartás 2o14. 01. 3-án 15,oo órakor az  érsekújvári  temetőben

Babin  Mária (+ 2o13. 12. 31-én, 74 éves  korában)
Búcsúztató szertartás  2o14. 01. 3-án 13,oo  órakor az  érsekújvári  temetőben

Kováčová Mária rod.  Lukáčová  (+ 3o. 12. 2o13 vo  veku 74 r.)
Smútočný obrad 3. 01. 2o14  o  14,oo  hod. po  ňom  pohreb  na  miestnom  cintoríne

Meleg  Ferenc (+ 2o13. 12. 3o-án, életének  83. évében)
Búcsúztatás 2o14. 01. 2-án 13,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Ács  Etelka  sz. Csöllei (+ 2o13. 12. 29-én , életének  96. évében)
Búcsúztatás 2014. 01. 02-án , 15,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Boros Gyula (+ 2o13. 12. 28-án 79  éves korában)
Temetés  2o14. 01. 3-án  14,oo  órakor az érsekújvári  temetőben

Mančušková Helena rod.  Ročkárová (+ 27. 12. 2o13  vo  veku  89 r.)
Smútočný obrad 31. 12. 2o13   o   13,oo  hod.  v  krematóriu  v  Nových Zámkoch, po ňom pohreb  na  miestnom cintoríne

Mikušincová Piroska  rod. Machatová (+ 25. 12. 2o13 vo veku 49 rokov)
Smútocny obrad 28. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Stoklasová Helena rod. Orbánová (+ 24. 12. 2o13 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2o13 o 12,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch


Hlavatá Božena r. Havelková ( + 22. 12. 2o13 vo veku 93 r.)
Smútočný obrad 28. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Ághová Mária rod. Janegová (+ 22. 12. 2o13 vo veku 94 r.)
Smútočný obrad 24. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Czödör Mária szül. Szabó (+ 2o13. 12. 22-én életének 81. évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 27-én 14,oo ó kezdettel az érsekújvári krematóriumban


Gurská Mária rod. Bauková (+ 21. 12. 2013 vo veku 65 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2013 o 14.00 v novozámockom cintoríne

MUDr. Vrbová  Mariana rod. Borzová (+ 18. 12. 2o13  vo  veku   66  rokov)
Posledná rozlúčka (21. 12. 2o13  o  13,oo hod.  v krematóriu v Nových Zámkoch


Chovanec Félix (+ 17. 12. 2o13  vo veku  77 rokov)
Svätá omša 19. 12. 2o13 o 14,oo hod. v Úľanoch nad Žitavou a následne pohreb na cintoríne v Nových Zámkoch


Döme Jozef (+ 16. 12. 2o13  vo  veku   57 rokov)
Smútočný obrad 2o. decembra 2o13  o 14,oo   hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na  miestnom  cintoríne


Gremen Valéria sz. Szabó (+ 2o13. 12. 15-én életének 99.  évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 2o-án  15,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban

Blaškovič Štefan (+ 13. 12. 2o13 vo veku 85  rokov)
Posledná rozlúčka 17. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Handl Vojtech (+ 12. 12. 2o13 vo veku 94 rokov)
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Perbeczký Štefan G. (+ 11. 12. 2o13  vo  veku  7o rokov )
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o  14,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Gábriš Milan (+ 9. 12. 2o13 vo  veku  63  rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13  o  13,oo hod.  na cintoríne  v N.Zámkoch

Zdenko Bohoš (+ 9. 12. 2o13 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13 o 14,00 hod. v Nových Zámkoch


Torma Mária sz. Sztruhár (+ 2o13. 12. 8-án, életének 82. évében )
Temetési szertartás :  2o13. dec. 1o-én  14,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban, utána temetés a helyi temetőben

Trnka Milan (+ 5. 12. 2o13  vo veku  57 rokov)
Rozlúčka so zosnulým 10. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Glogas Štefan  (+ 4. 12. 2o13 vo veku 50 rokov)
a  Glogas  Gabriel (+ 4. 12. 2o13  vo veku 44 rokov)
Posledná rozlúcka so zosnulými 13.  12. 2o13  o  11,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Andová Valéria rod. Puškárová (+ 4. XII. 2o13 vo veku 75 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 9. XII. 2o13 o  13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Istenes František (+ XII. 2o13  vo veku 45 r.)
Smútočný obrad 5. XII. 2o13 o 14,oo hod. v N. Zámkoch


Judita Holotová rod. Ozdinová (+ 3. XII. 2o13 vo veku 65 r.)
Rozlúčka so zosnulou 6. XII. 2o13 o 14,45 hod. v Noých Zámkoch


Dubnická Alžbeta rod. Hozzanová (+ 2. XII. 2o13 vo veku 86 r.)
Smútočný obrad 6. XII. 2o13  o 13,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Čičó Nagy Rozália sz. Nagy (+ 2o13. XII. 1-jén  életének 68. évében)
Búcsúztatás : 2o13. XII. 5-én 12,oo órakor az érsekújvári  krematóriumban

Karsay Tibor (+ 01. 12. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka 505. 12. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Marcinkech Božena szül. Búra (+ 2013. 12. 01-én 86 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 12. 04-én lesz az érsekújvári temetöben

Solárová Jarmila, Bc. rod. Brošková (+ 28. 11. 2013 vo veku 33 rokov)
Smútočný obrad bude 02. 12. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Spišiak Ladislav, PaeDr. (+ 27. 11. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 11. 2013 o 12.00 v rímskokatolíckom kostole v Úľanoch nad Žitavou

Zemkó János (+ 2013. 11. 25-én 68 évesen)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 28-án lesz 14.00 órakor az érsekújvári temetöben

Szántó Géza (+ 2013. 11. 20-án életének 65. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 23-án lesz 10.00 órakor a helyi temetöben

Lesajová Veronika rod. Sándorová (+ 19. 11. 2013 vo veku 67 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Varga Peter (+ 18. 11. 2013 vo veku 57 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch po nej pohreb na miestnom cintoríne

Knoteková Irena rod. Reháková (+ 17. 11. 2013 vo veku 95 rokov)
Posledná rozlúčka 23. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

MUDr. Kárpaty Rudolf (+ 2013. novemberében, életének 83-ik évében)
Bucsúztatása 2013. 11. 14-én lesz a pozsonyi krematóriumban

Lukács Ottó (+ 2013. 11. 15-én életének 83. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 20-án 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban

Borková Alžbeta rod. Šebestová (+ 14. 11. 2013 vo veku 69 rokov)
Smútočný obrad 16. 11. 2013 o 12.30 v krematóriu v Nových Zámkoch. Po ňom pohreb na miestnom cintoríne.

Brezovan Stanislav (+ 10. 11. 2013 vo veku 54 rokov)
Smútočný obrad 15. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom bude obrad na miestnom cintoríne

Ševčíková Anna (+ 8. 11. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 11. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Škorňák Ladislav (+ 7. 11. 2013) vo veku 60 rokov
Posledná rozlúčka 11. 11. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Ryšavá Šarlota rod. Nagyová (+ 5. 11. 2013 vo veku 82 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 11.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kotlár Éva szül. Lovritš (+ 2013. 11. 05-én 64 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 11.00 órakor az érsekújvári temetőben

Kovács Jozef (+ 5. 11. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 08. 11. 2013 o 12.00 v novozámockom cintoríne

Cséry Mária szül. Szőgyényi (+ 2013. 11. 04-én 90 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 14.00 órakor az érsekújvári temetőben

Piskalíková Margita rod. Prohácková (+ 3. 11. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kovács Matej (+ 2. 11. 2013) vo veku 81 rokov
Posledná rozlúčka 6. 11. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szaló Béla (+ 2013. 11. 01-én életének 95. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 04-én lesz 14:00 órakor az érsekújvári temetőben

Nagy Ferenc (+ 2013. 11. 01-én életének 67. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 05-én lesz 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Machová Emília rod. Bóriková (+ 30. 10. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 04. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Tóth Juraj (+ 26. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Mareková Mária rod. Gajdáčová (+ 24. 10. 2013 vo veku 84 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 11.00 v novozámockom cintoríne


Slovák Michal (+ 23. 10. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szulcsán Magdolna szül. Molnárová (+ 2013. 10. 23-án életének 77. évében)
Búcsúztatása 2013. 10. 28-án lesz az érsekújvári krematóriumban


Balog Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 21. 10. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Stacho Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 74 rokov)
Posledná rozlúčka 22. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Morvay Tibor (+ 2013. 10. 17-én 89 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 21-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Pecár Jozef (+ 16. 10. 2013 vo veku 71 rokov)
Posledná rozlúčka 19. 10. 2013 o 11.00 v krematoriu v Nových Zámkoch

Dioši Henrich (+ 16. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad 18. 10. 2013 o 14.00 hodine pri hrobe v cintoríne v Nových Zámkoch. Hrob sa nachádza pri vchode za starou bránou vpravo

Ivolková Alžbeta rod. Jobbágyová (+ 15. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 15.00 na miestnom cintoríne v Zemnom

Sudolská Eva rod. Trombitášová (14. 10. 2013 vo beku 69 rokov)
Smútočný obrad 17. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ančinová Júlia rod. Kádárová (+ 13. 10. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Dibus Tibor  (+ 13. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Smútočný obrad 16. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Oláhová Margita rod. Šípošová (+ 12. 10. 2013 vo veku 77 rokov)
Posledná rozlúčka 17. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Štefan (+ 12. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad bude 16. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Polák Albinné szül. Juhász Zsuzsanna (+ 2013. 10. 11-én 88 éves korában)
A búcsúszertartás 2013. 10. 17-én 15.00 órakor lesz az érsekújvár temetöbenŠvajda

Miroslav Ing. (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Smútočný obrad bude 14. 10. 2013 v krematóriu v Nových Zámkoch, potom pohred na miestnom cintoríne

Jobbágy Ľudovít (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Posledná rozlúčka 15. 10. 2013 o 15.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Mária szül. Czirok (+ 2013. 10. 10-én életének 80. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 12-én 12.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban, ezt követöen temetés a helyi temetőben

Benčat Jozef (+ 10. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Posledná rozlúčka 14. 10. 2013 o 15.15 pri hrobe na miestnom cintoríne v Nových Zámkoch

özv. Muzika Jánosné szül. Schindler Etelka (+ 2013. 10. 09-én életének 97. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 14-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetöben


Bauer Róbert (+ 2013. 10. 08-án, 55 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 11-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Buchalová Mária rod. Knožková (+ 05. 10. 2013 vo veku 83 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagyová Klaudia rod. Gyulaiová (+ 04. 10. 2013 vo veku 45 rokov)
Posledná rozlúčka 10. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Ernest (+ 03. 10. 2013 vo veku 49 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Oršulík Karol (+ 3. 10. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 12.30 na cintoríne v Nových Zámkoch

Fodor Gábor (+ 2013. 10. 3-án életének 48. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 08-án az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Griecs Ondrej (+ 2. 10. 2013 vo veku 86 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Možiešik Ľudovít (+ 29. 09. 2013 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka 02. 10. 2013 o 14.00 v cintoríne v Zelenom Háji

Zsemberiová Eva (+ 27. 09. 2013 vo veku 60 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 09. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Ernest Ladislav (+ 26. 09. 2013 vo veku 85 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 13.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Ondrejíková Mária rod. Bittnerová (+ 26. 09. 2013 vo veku 82 rokov)
Rozlúčka so zosnulou bude 30. 09. 2013 o 14.00 hod v novozámockom cintoríne


Solčan Michal (+ 25. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 12.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Varga Ján (+ 25. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 01. 10. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Gábrišová Katarína rod. Palacková (24. 09. 2013 vo veku 92 rokov)
Smútočný obrad 27. 09. 2013 o  15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Győriová Mária rod. Krásna (+ 22. 09. 2013 vo veku 77 rokov)
Smútočný obrad 26. 09. 2013 o 14.00  v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ing. Rátz Kálmán (+ 2013. 09. 22-én életének 86. évében)
Búcsúszertartás  2013. 09. 25-én 15.00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Tiliček Mária rod. Ivičič (+ 2013. 09. 21-én életének 67. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 26-án 13.00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd ezt követően temetés a helyi temetőben

Dorník Alexander (+ 20. 09. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka dňa 24. 09. 2013 o 15.00 v rimsko-katolíckom kostole v Palárikove, po omši pohrebný obrad na miestnom cintoríne

Sojka Ján (+ 20. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Smútočný obrad  24. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Terézia szül Demo (+ 2013. 09. 19-én 89. évében)
A temetési szertartás 2013. 09. 24-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Jozef Cirok (+ 18. 09. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 09. 2013 o 13.00 hod v krematóriu v Nových Zámkoch

Ondrejkovič Vojtech (+ 17. 09. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 20. 09. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Stachová Alžbeta rod. Pálinkášová (+ 14. 09. 2013 vo veku 79 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 18. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Pintér Ladislav (+ 14. 09. 2013 vo veku 62 rokov)
Posledná rozlúčka bude 17.9.2013 o 11.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Solčianska Jozefína (+ 13. 09. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka bude 16.9.2013 o 14.30 v miestnom cintoríne v Topoľčiankach

Kopányi Róbert (+ 2013. 09. 12-én, 56 éves korában)
A bucsúztató szertartás 2013. 09. 16-án 12:30 órakor lesz az érsekújvári temetőben


Szulčan Jozef (+ 11. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Posledná rozlúčka bude dňa 20. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Ladislav Štepanai (+11. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 16. 09. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Ing. Zalaba József (+ 2013. 09. 10-én 81 éves korában)
A temetési szertartás 2013. 09. 14-én 14.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban,  ezt követően temetés a helyi temetőben

Mikulecz František (+ 2013. 09. 09-én 76 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 09. 13-án 13.00-kor az érsekújvári temetőben


Štefan Szeleczki (+ 10. 09. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka12. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Beáta Boudišová (+ vo veku 38 rokov)
Posledná rozlúčka 11. 09. 2013 o 11.00 v dome smútku v Nových Zámkoch

Juraj Horváth (+ 03. 09. 2013 vo veku 69 rokov)
Posledná rozlúčka 10.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Klobučník Stanislav (+ 04. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Posledná rozlúčka 09.09.2013 o 14.00 na novozámockom cintoríne


Ján Tóth (+ 04. 09. 2013 vo veu 88 rokov)
Smútočný obrad 09.  09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Tonka István (+ 2013. 09. 03-án életének 58. évében)
Végső búcsú 2013.09.06-án 14.30-kor az érsekújvári krematóriumban


Darina Lapčíková rod. Vágnerová (+ 04. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Smútočný obrad 06. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Emília Mészárosová rod. Mészárosová (+ 04. 09. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 06.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Serafína Sklenárová rod. Čuteková (+ 01. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Smútočný obrad 05. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Šupák Jószef (+ 2013. 08. 29-én életének 54. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 05-én Csehországban


Etela Šeboková rod. Borsosová (+ 02. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Posledná rozlúčka 04.09.2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

kontakt: watson@watson.sk
{jumi [NZONLINE/addfb.php]}{jcomments on} 
2013-11-27 21:30:08 Juhász.Mária
Dicséretes kezdeményezés ! Tájékoztatás lehetőségével. Senki sem látja ott szívesen a hozzátartozói, barátai, ismerősei nevét, mégis jó, ha szomorú hírekért nem szükséges a korzóra menni. Köszönjük !
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
10:08:01 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 18,544 x]
10:07:10 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 11,554 x]
10:06:54 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,583 x]
10:06:18 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 398 x]
10:05:22 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,711 x]
10:04:09 Príbeh Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov [2024-01-30; 247 x]
10:02:56 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 739 x]
10:02:11 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,810 x]
10:00:58 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,026 x]
10:00:37 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,339 x]
10:00:04 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 117 x]
10:00:01 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,411 x]
09:57:58 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 571 x]
09:57:26 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 71 x]
09:56:56 Test Borbélyom [2024-02-07; 730 x]
09:56:04 Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý [2022-01-20; 1,917 x]
09:55:50 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,224 x]
09:54:47 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 820 x]
09:52:52 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,287 x]
09:49:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,292 x]
09:47:27 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,814 x]
09:45:28 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,390 x]
09:45:00 Nová vlna Covidu aj v Nových Zámkoch [2023-11-28; 810 x]
09:39:12 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,756 x]
09:37:30 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 936 x]
09:36:55 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 767 x]
09:35:40 Majetkové priznania poslancov NSK za rok 2022 [2024-01-24; 527 x]
09:35:03 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 700 x]
09:34:25 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,685 x]
09:31:06 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,123 x]
09:25:38 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,921 x]
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,672 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]
09:10:43 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 601 x]
09:05:19 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,324 x]
09:04:55 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,085 x]
09:04:31 Pred 20 rokmi zomrel šuriansky rodák Dr. Emil Vidra [2012-06-30; 4,739 x]
09:02:56 Ako to vidím ja: Musí mesto dvíhať dane? Nebolo by lepšie šetriť a začať od seba? [2023-11-29; 1,702 x]
09:00:36 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 506 x]
08:59:02 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,880 x]
08:57:28 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 559 x]
08:56:40 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,443 x]
08:56:37 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,835 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x