Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-07   20,047  
0

MVDr. Čudai František  (+ 3. 01. 2014 vo veku 89 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 7. 01. 2014 o 15.30 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch


Kuruc  Pálné  Farkas Mária   (+ 2o14. 12. 2-án  életének  85. évében)
Temetési szertartás  2o14. 01. 7-én  13,oo  órakor  az érsekújvári  krematóriumban


Chovanecová Magdaléna  rod. Bachorecová  (+  2. 01. 2o14  vo  veku  78  rokov)
Smútočný  obrad 7. 01. 2o14  o 14,oo  hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch  a  po  ňom  pohreb  na miestnom  cintoríne


MUDr.  Filakovszki  Mária   sz.  Alaksza  (+ 2o14. 01. 1-jén,  életének   8o.  évében)
Búcsúztató  szertartás 2o14. 01. 4-én  11,oo  órakor az érsekújvári  krematóriumban

Thomková  Katarína rod.  Malatinská (+ 31. 12. 2o13  vo  veku  8o  rokov )
Posledná rozlúčka  s  ňou  3. 01. 2014 o  12,oo  hod.  v krematóriu  v  Nových Zámkoch

Hlavička István (+ 2o14. 01. 1-én 86  éves  korában)
Búcsúztató szertartás 2o14. 01. 3-án 15,oo órakor az  érsekújvári  temetőben

Babin  Mária (+ 2o13. 12. 31-én, 74 éves  korában)
Búcsúztató szertartás  2o14. 01. 3-án 13,oo  órakor az  érsekújvári  temetőben

Kováčová Mária rod.  Lukáčová  (+ 3o. 12. 2o13 vo  veku 74 r.)
Smútočný obrad 3. 01. 2o14  o  14,oo  hod. po  ňom  pohreb  na  miestnom  cintoríne

Meleg  Ferenc (+ 2o13. 12. 3o-án, életének  83. évében)
Búcsúztatás 2o14. 01. 2-án 13,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Ács  Etelka  sz. Csöllei (+ 2o13. 12. 29-én , életének  96. évében)
Búcsúztatás 2014. 01. 02-án , 15,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Boros Gyula (+ 2o13. 12. 28-án 79  éves korában)
Temetés  2o14. 01. 3-án  14,oo  órakor az érsekújvári  temetőben

Mančušková Helena rod.  Ročkárová (+ 27. 12. 2o13  vo  veku  89 r.)
Smútočný obrad 31. 12. 2o13   o   13,oo  hod.  v  krematóriu  v  Nových Zámkoch, po ňom pohreb  na  miestnom cintoríne

Mikušincová Piroska  rod. Machatová (+ 25. 12. 2o13 vo veku 49 rokov)
Smútocny obrad 28. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Stoklasová Helena rod. Orbánová (+ 24. 12. 2o13 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2o13 o 12,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch


Hlavatá Božena r. Havelková ( + 22. 12. 2o13 vo veku 93 r.)
Smútočný obrad 28. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Ághová Mária rod. Janegová (+ 22. 12. 2o13 vo veku 94 r.)
Smútočný obrad 24. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Czödör Mária szül. Szabó (+ 2o13. 12. 22-én életének 81. évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 27-én 14,oo ó kezdettel az érsekújvári krematóriumban


Gurská Mária rod. Bauková (+ 21. 12. 2013 vo veku 65 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2013 o 14.00 v novozámockom cintoríne

MUDr. Vrbová  Mariana rod. Borzová (+ 18. 12. 2o13  vo  veku   66  rokov)
Posledná rozlúčka (21. 12. 2o13  o  13,oo hod.  v krematóriu v Nových Zámkoch


Chovanec Félix (+ 17. 12. 2o13  vo veku  77 rokov)
Svätá omša 19. 12. 2o13 o 14,oo hod. v Úľanoch nad Žitavou a následne pohreb na cintoríne v Nových Zámkoch


Döme Jozef (+ 16. 12. 2o13  vo  veku   57 rokov)
Smútočný obrad 2o. decembra 2o13  o 14,oo   hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na  miestnom  cintoríne


Gremen Valéria sz. Szabó (+ 2o13. 12. 15-én életének 99.  évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 2o-án  15,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban

Blaškovič Štefan (+ 13. 12. 2o13 vo veku 85  rokov)
Posledná rozlúčka 17. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Handl Vojtech (+ 12. 12. 2o13 vo veku 94 rokov)
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Perbeczký Štefan G. (+ 11. 12. 2o13  vo  veku  7o rokov )
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o  14,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Gábriš Milan (+ 9. 12. 2o13 vo  veku  63  rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13  o  13,oo hod.  na cintoríne  v N.Zámkoch

Zdenko Bohoš (+ 9. 12. 2o13 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13 o 14,00 hod. v Nových Zámkoch


Torma Mária sz. Sztruhár (+ 2o13. 12. 8-án, életének 82. évében )
Temetési szertartás :  2o13. dec. 1o-én  14,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban, utána temetés a helyi temetőben

Trnka Milan (+ 5. 12. 2o13  vo veku  57 rokov)
Rozlúčka so zosnulým 10. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Glogas Štefan  (+ 4. 12. 2o13 vo veku 50 rokov)
a  Glogas  Gabriel (+ 4. 12. 2o13  vo veku 44 rokov)
Posledná rozlúcka so zosnulými 13.  12. 2o13  o  11,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Andová Valéria rod. Puškárová (+ 4. XII. 2o13 vo veku 75 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 9. XII. 2o13 o  13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Istenes František (+ XII. 2o13  vo veku 45 r.)
Smútočný obrad 5. XII. 2o13 o 14,oo hod. v N. Zámkoch


Judita Holotová rod. Ozdinová (+ 3. XII. 2o13 vo veku 65 r.)
Rozlúčka so zosnulou 6. XII. 2o13 o 14,45 hod. v Noých Zámkoch


Dubnická Alžbeta rod. Hozzanová (+ 2. XII. 2o13 vo veku 86 r.)
Smútočný obrad 6. XII. 2o13  o 13,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Čičó Nagy Rozália sz. Nagy (+ 2o13. XII. 1-jén  életének 68. évében)
Búcsúztatás : 2o13. XII. 5-én 12,oo órakor az érsekújvári  krematóriumban

Karsay Tibor (+ 01. 12. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka 505. 12. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Marcinkech Božena szül. Búra (+ 2013. 12. 01-én 86 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 12. 04-én lesz az érsekújvári temetöben

Solárová Jarmila, Bc. rod. Brošková (+ 28. 11. 2013 vo veku 33 rokov)
Smútočný obrad bude 02. 12. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Spišiak Ladislav, PaeDr. (+ 27. 11. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 11. 2013 o 12.00 v rímskokatolíckom kostole v Úľanoch nad Žitavou

Zemkó János (+ 2013. 11. 25-én 68 évesen)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 28-án lesz 14.00 órakor az érsekújvári temetöben

Szántó Géza (+ 2013. 11. 20-án életének 65. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 23-án lesz 10.00 órakor a helyi temetöben

Lesajová Veronika rod. Sándorová (+ 19. 11. 2013 vo veku 67 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Varga Peter (+ 18. 11. 2013 vo veku 57 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch po nej pohreb na miestnom cintoríne

Knoteková Irena rod. Reháková (+ 17. 11. 2013 vo veku 95 rokov)
Posledná rozlúčka 23. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

MUDr. Kárpaty Rudolf (+ 2013. novemberében, életének 83-ik évében)
Bucsúztatása 2013. 11. 14-én lesz a pozsonyi krematóriumban

Lukács Ottó (+ 2013. 11. 15-én életének 83. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 20-án 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban

Borková Alžbeta rod. Šebestová (+ 14. 11. 2013 vo veku 69 rokov)
Smútočný obrad 16. 11. 2013 o 12.30 v krematóriu v Nových Zámkoch. Po ňom pohreb na miestnom cintoríne.

Brezovan Stanislav (+ 10. 11. 2013 vo veku 54 rokov)
Smútočný obrad 15. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom bude obrad na miestnom cintoríne

Ševčíková Anna (+ 8. 11. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 11. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Škorňák Ladislav (+ 7. 11. 2013) vo veku 60 rokov
Posledná rozlúčka 11. 11. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Ryšavá Šarlota rod. Nagyová (+ 5. 11. 2013 vo veku 82 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 11.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kotlár Éva szül. Lovritš (+ 2013. 11. 05-én 64 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 11.00 órakor az érsekújvári temetőben

Kovács Jozef (+ 5. 11. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 08. 11. 2013 o 12.00 v novozámockom cintoríne

Cséry Mária szül. Szőgyényi (+ 2013. 11. 04-én 90 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 14.00 órakor az érsekújvári temetőben

Piskalíková Margita rod. Prohácková (+ 3. 11. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kovács Matej (+ 2. 11. 2013) vo veku 81 rokov
Posledná rozlúčka 6. 11. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szaló Béla (+ 2013. 11. 01-én életének 95. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 04-én lesz 14:00 órakor az érsekújvári temetőben

Nagy Ferenc (+ 2013. 11. 01-én életének 67. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 05-én lesz 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Machová Emília rod. Bóriková (+ 30. 10. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 04. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Tóth Juraj (+ 26. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Mareková Mária rod. Gajdáčová (+ 24. 10. 2013 vo veku 84 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 11.00 v novozámockom cintoríne


Slovák Michal (+ 23. 10. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szulcsán Magdolna szül. Molnárová (+ 2013. 10. 23-án életének 77. évében)
Búcsúztatása 2013. 10. 28-án lesz az érsekújvári krematóriumban


Balog Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 21. 10. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Stacho Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 74 rokov)
Posledná rozlúčka 22. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Morvay Tibor (+ 2013. 10. 17-én 89 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 21-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Pecár Jozef (+ 16. 10. 2013 vo veku 71 rokov)
Posledná rozlúčka 19. 10. 2013 o 11.00 v krematoriu v Nových Zámkoch

Dioši Henrich (+ 16. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad 18. 10. 2013 o 14.00 hodine pri hrobe v cintoríne v Nových Zámkoch. Hrob sa nachádza pri vchode za starou bránou vpravo

Ivolková Alžbeta rod. Jobbágyová (+ 15. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 15.00 na miestnom cintoríne v Zemnom

Sudolská Eva rod. Trombitášová (14. 10. 2013 vo beku 69 rokov)
Smútočný obrad 17. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ančinová Júlia rod. Kádárová (+ 13. 10. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Dibus Tibor  (+ 13. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Smútočný obrad 16. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Oláhová Margita rod. Šípošová (+ 12. 10. 2013 vo veku 77 rokov)
Posledná rozlúčka 17. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Štefan (+ 12. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad bude 16. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Polák Albinné szül. Juhász Zsuzsanna (+ 2013. 10. 11-én 88 éves korában)
A búcsúszertartás 2013. 10. 17-én 15.00 órakor lesz az érsekújvár temetöbenŠvajda

Miroslav Ing. (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Smútočný obrad bude 14. 10. 2013 v krematóriu v Nových Zámkoch, potom pohred na miestnom cintoríne

Jobbágy Ľudovít (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Posledná rozlúčka 15. 10. 2013 o 15.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Mária szül. Czirok (+ 2013. 10. 10-én életének 80. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 12-én 12.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban, ezt követöen temetés a helyi temetőben

Benčat Jozef (+ 10. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Posledná rozlúčka 14. 10. 2013 o 15.15 pri hrobe na miestnom cintoríne v Nových Zámkoch

özv. Muzika Jánosné szül. Schindler Etelka (+ 2013. 10. 09-én életének 97. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 14-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetöben


Bauer Róbert (+ 2013. 10. 08-án, 55 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 11-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Buchalová Mária rod. Knožková (+ 05. 10. 2013 vo veku 83 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagyová Klaudia rod. Gyulaiová (+ 04. 10. 2013 vo veku 45 rokov)
Posledná rozlúčka 10. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Ernest (+ 03. 10. 2013 vo veku 49 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Oršulík Karol (+ 3. 10. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 12.30 na cintoríne v Nových Zámkoch

Fodor Gábor (+ 2013. 10. 3-án életének 48. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 08-án az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Griecs Ondrej (+ 2. 10. 2013 vo veku 86 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Možiešik Ľudovít (+ 29. 09. 2013 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka 02. 10. 2013 o 14.00 v cintoríne v Zelenom Háji

Zsemberiová Eva (+ 27. 09. 2013 vo veku 60 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 09. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Ernest Ladislav (+ 26. 09. 2013 vo veku 85 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 13.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Ondrejíková Mária rod. Bittnerová (+ 26. 09. 2013 vo veku 82 rokov)
Rozlúčka so zosnulou bude 30. 09. 2013 o 14.00 hod v novozámockom cintoríne


Solčan Michal (+ 25. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 12.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Varga Ján (+ 25. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 01. 10. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Gábrišová Katarína rod. Palacková (24. 09. 2013 vo veku 92 rokov)
Smútočný obrad 27. 09. 2013 o  15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Győriová Mária rod. Krásna (+ 22. 09. 2013 vo veku 77 rokov)
Smútočný obrad 26. 09. 2013 o 14.00  v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ing. Rátz Kálmán (+ 2013. 09. 22-én életének 86. évében)
Búcsúszertartás  2013. 09. 25-én 15.00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Tiliček Mária rod. Ivičič (+ 2013. 09. 21-én életének 67. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 26-án 13.00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd ezt követően temetés a helyi temetőben

Dorník Alexander (+ 20. 09. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka dňa 24. 09. 2013 o 15.00 v rimsko-katolíckom kostole v Palárikove, po omši pohrebný obrad na miestnom cintoríne

Sojka Ján (+ 20. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Smútočný obrad  24. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Terézia szül Demo (+ 2013. 09. 19-én 89. évében)
A temetési szertartás 2013. 09. 24-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Jozef Cirok (+ 18. 09. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 09. 2013 o 13.00 hod v krematóriu v Nových Zámkoch

Ondrejkovič Vojtech (+ 17. 09. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 20. 09. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Stachová Alžbeta rod. Pálinkášová (+ 14. 09. 2013 vo veku 79 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 18. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Pintér Ladislav (+ 14. 09. 2013 vo veku 62 rokov)
Posledná rozlúčka bude 17.9.2013 o 11.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Solčianska Jozefína (+ 13. 09. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka bude 16.9.2013 o 14.30 v miestnom cintoríne v Topoľčiankach

Kopányi Róbert (+ 2013. 09. 12-én, 56 éves korában)
A bucsúztató szertartás 2013. 09. 16-án 12:30 órakor lesz az érsekújvári temetőben


Szulčan Jozef (+ 11. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Posledná rozlúčka bude dňa 20. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Ladislav Štepanai (+11. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 16. 09. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Ing. Zalaba József (+ 2013. 09. 10-én 81 éves korában)
A temetési szertartás 2013. 09. 14-én 14.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban,  ezt követően temetés a helyi temetőben

Mikulecz František (+ 2013. 09. 09-én 76 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 09. 13-án 13.00-kor az érsekújvári temetőben


Štefan Szeleczki (+ 10. 09. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka12. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Beáta Boudišová (+ vo veku 38 rokov)
Posledná rozlúčka 11. 09. 2013 o 11.00 v dome smútku v Nových Zámkoch

Juraj Horváth (+ 03. 09. 2013 vo veku 69 rokov)
Posledná rozlúčka 10.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Klobučník Stanislav (+ 04. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Posledná rozlúčka 09.09.2013 o 14.00 na novozámockom cintoríne


Ján Tóth (+ 04. 09. 2013 vo veu 88 rokov)
Smútočný obrad 09.  09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Tonka István (+ 2013. 09. 03-án életének 58. évében)
Végső búcsú 2013.09.06-án 14.30-kor az érsekújvári krematóriumban


Darina Lapčíková rod. Vágnerová (+ 04. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Smútočný obrad 06. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Emília Mészárosová rod. Mészárosová (+ 04. 09. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 06.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Serafína Sklenárová rod. Čuteková (+ 01. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Smútočný obrad 05. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Šupák Jószef (+ 2013. 08. 29-én életének 54. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 05-én Csehországban


Etela Šeboková rod. Borsosová (+ 02. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Posledná rozlúčka 04.09.2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

kontakt: watson@watson.sk
{jumi [NZONLINE/addfb.php]}{jcomments on} 
2013-11-27 21:30:08 Juhász.Mária
Dicséretes kezdeményezés ! Tájékoztatás lehetőségével. Senki sem látja ott szívesen a hozzátartozói, barátai, ismerősei nevét, mégis jó, ha szomorú hírekért nem szükséges a korzóra menni. Köszönjük !
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:14:30 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,047 x]
18:14:14 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,174 x]
18:12:54 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,850 x]
18:12:22 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,069 x]
18:11:54 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,849 x]
18:11:03 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 388 x]
18:10:42 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,192 x]
18:10:40 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,556 x]
18:09:32 Test Borbélyom [2024-02-07; 1,045 x]
18:07:21 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,842 x]
18:06:59 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,832 x]
18:06:33 Prehľad prijímateľov 2% za rok 2022 [2023-12-07; 1,137 x]
18:04:30 Spomienky Michala Reimana o Polym Reimanovi [2014-04-07; 3,919 x]
18:04:01 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 847 x]
18:03:08 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,616 x]
18:01:51 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,657 x]
18:01:25 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,082 x]
17:59:55 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,268 x]
17:59:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,259 x]
17:59:27 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 657 x]
17:59:03 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,417 x]
17:58:57 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 4,053 x]
17:58:28 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 2,022 x]
17:57:59 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 856 x]
17:57:35 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,808 x]
17:57:29 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,397 x]
17:57:08 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,534 x]
17:57:03 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,122 x]
17:56:03 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,819 x]
17:55:33 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 642 x]
17:53:49 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 2,015 x]
17:48:32 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 888 x]
17:48:02 Meghívó - Mega mulatós parádé Érsekújvár [2023-08-27; 889 x]
17:47:56 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,756 x]
17:45:54 Könyvismertető: Az üzenet a szívben él - könyv az egykori vereknyei plébániaalapító, Drška Augustín ... [2023-10-13; 784 x]
17:43:34 Gratulálunk Prohászka Marcell 100. születésnapjához [2024-06-03; 453 x]
17:42:25 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,939 x]
17:41:54 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 1,052 x]
17:38:19 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,820 x]
17:33:47 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 674 x]
17:32:06 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,505 x]
17:31:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,407 x]
17:31:23 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,143 x]
17:31:19 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 772 x]
17:31:18 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 411 x]
17:31:17 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,498 x]
17:31:14 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,608 x]
17:31:13 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 700 x]
17:31:12 14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikt... [2019-09-05; 3,782 x]
17:31:11 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 377 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x