Úvod / Nyitóoldal
   
 
František Buda  10-11-06   4,745  
0

Medzi neodmysliteľnú súčasť štúdia regionálnej a miestnej histórie  patrí nepochybne  aj  štúdium rodových fondov. V poslednom období v súvislosti so zmenami v nazeraní na históriu a s dopĺňaním poznatkov v oblastiach, ktorým sa doposiaľ nevenovala patričná pozornosť, vzrastá záujem aj o genealógiu.  


Úvod
Medzi neodmysliteľnú súčasť štúdia regionálnej a miestnej histórie  patrí nepochybne  aj  štúdium rodových fondov. V poslednom období v súvislosti so zmenami v nazeraní na históriu a s dopĺňaním poznatkov v oblastiach, ktorým sa doposiaľ nevenovala patričná pozornosť, vzrastá záujem aj o genealógiu.
Základným východiskom pre genealogické bádanie sú cirkevné matriky rôznych vierovyznaní, ktoré poskytujú najdôveryhodnejšie informácie o narodení, sobáši a úmrtí osôb. Popri matrikách pri zostavovaní genealógií šľachtických rodov dôležitým zdrojom informácií sú už spomenuté rodové fondy a acta nobilita-ria, šľachtické spisy Nitrianskej župy. Tieto šľachtické spisy vznikli ako samostatne ukladané písomnosti. V kombinácii s hospodárskymi a daňovými súpismi z obcí a okresov majú svoju vysokú vypovedaciu hodnotu, dôveryhodnosť a využiteľnosť.
Pretože vyššie spomenuté  evidencie boli svojho času vedené zodpovedne a dosť podrobne, dnes pre nás predstavujú dôležitý a jedinečný zdroj informácií. Dozvedáme sa z nich  o povolaniach,  bydlisku, ale aj príčinách  úmrtí a pod.
Tvrdošovce boli od nepamäti cirkevným lénom a možno aj preto sa  počas svojej dlhej histórie nemôžu pochváliť vlastným šľachtickým rodom. Zato zemiansky stav bol v obci vždy zastúpený v hojnom množstve. Dôkazy o tom nachádzame v súpisoch šľachty a zemanov už od polovice 17.storočia.
Prvý takýto súpis je doložený z roku 1640 a je v ňom uvedených deväť zástupcov zemianskeho stavu. V súpise z roku 1708 nachádzame nasledujúce  štyri zemianske priezviská a v  zozname z roku 1781 sú  ďalší deviati zemania, pochádzajúci zo štyroch rôznych rodov. Pretože mnohé zemianske rody a rodiny sa  časom z obce odsťahovali, schudobneli, vymreli, alebo sa na ne aj neprávom zabudlo, bolo by dobré pripomenúť si ich aspoň s odstupom času.
Rod Benke de Tardoskedd
Prvým zemianskym rodom, u ktorého dokázateľne vieme preukázať jeho pôvod aj erb, je rod  Benke de Tardoskedd. Rod Benke pritom nepatril k starousadlíckym rodom  obce. Zo 17.storočia poznáme mená iba dvoch príslušníkov rodu, ktorí preukázateľne bývali v obci a to: Marcusa Batha Benke a Caspera Benke. Do Nitrianskej župy sa rod prisťahoval pravdepodobne až začiatkom 17. storočia a jej predstavitelia boli hlavne vojaci. Dokazuje to aj ich  jediný známy potomok, poľný maršal c. k. armády Adalbert Benke von Tardoskedd. Tento úspešný vojak sa  aktívne zúčastnil 1.svetovej vojny ako veliteľ 51.Honvéd –Infantrie-Division, ktorej velil od 17.1. –  18.7.1918.
O jeho živote vieme len toľko, že sa určite dožil konca vojny a pravdepodobne zomrel v Rakúskej republike, kam sa rodina odsťahovala už  koncom 18. storočia. Predok rodu bol povýšený do zemianskeho stavu a samotný erb rod získal najpravdepodobnejšie ešte počas tureckých vojen. Erb totiž pozostával z pelikána v žltom hniezde, v ktorom kŕmi svoje mladé. Nad erbom bolo ohnuté opancierované rameno s ohnutou žltou šabľou, na ktorom bola nastoknutá hlava Turka v turbane.
Nám sa ale zachoval odlišný erb rodu Benke de Tardoskedd. V modrom poli  na zelenom podklade je na ňom vyobrazený červený jazdec na bielom koni. V pravej ruke drží meč, na ktorom je nastoknutá hlava Turka bez turbanu. Nad erbom je umiestnené ohnuté rameno držiace šabľu s nastoknutou hlavou Turka. Z vrchu helmy potom na jednej strane vystupujú a erb obklopujú červené a strieborné, na druhej strane modré a zlaté volány.
{jcomments on}
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:26:11 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,745 x]
12:25:41 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,536 x]
12:25:10 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,864 x]
12:24:37 Ako sa tri statočné ženy postavili mafii... [2024-06-22; 618 x]
12:23:58 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,295 x]
12:19:51 Ako Castrum Novum informuje o kapitulácii primátora pri schvaľovaní územného plánu... [2022-02-01; 1,707 x]
12:19:36 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 294 x]
12:18:20 Olgyay Csaba állandó diakónussá szentelése Rév-Komáromban [2016-11-07; 2,526 x]
12:15:26 Emlékezés Bornemisza Istvánra halála 10. évfordulóján Sároseperjesen [2017-02-02; 2,104 x]
12:14:46 Verejné diskusie á la Nové Zámky - alebo ako to vidím ja... [2016-02-05; 2,987 x]
12:14:11 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Nagy Viktória, a Felvidék Szépe 2016 első udvarhölgye és a Miss G... [2016-05-10; 5,513 x]
12:13:35 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 929 x]
12:12:49 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,630 x]
12:12:23 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 622 x]
12:10:34 Po stopách dávnych udalostí: Únos 66 čsl. príslušníkov v Angole v marci 1983 [2024-07-09; 232 x]
12:09:58 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Szőcs Annamária fitness modell [2017-09-27; 9,981 x]
12:09:21 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,315 x]
12:08:42 Erdélyi Magyar Adatabank [2014-06-07; 6,736 x]
12:08:01 Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky [2023-06-10; 2,221 x]
12:07:41 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,432 x]
12:07:05 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,210 x]
12:06:38 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,023 x]
12:06:20 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,523 x]
12:05:37 Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja... [2015-11-13; 3,324 x]
12:04:52 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,253 x]
12:04:18 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,958 x]
12:02:44 Sme za, aby mestskí činovníci cestovali na výlety. Ale nemohli by za vlastné? [2018-10-02; 5,295 x]
12:02:06 Eastern Sugar. Výstava Ilony Németh v bratislavskej Kunsthalle [2018-05-02; 2,549 x]
12:00:05 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,172 x]
11:59:39 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 923 x]
11:59:34 MsÚ nedovolil poslancovi prefotiť si stavebný denník zo ZŠ Mostná [2015-10-29; 5,695 x]
11:59:33 Expresná rekonštrukcia ZŠ Mostná. Prečo platíme rýchlostný príplatok, ak sa nikam neponáhľame?... [2015-07-28; 6,724 x]
11:59:27 Pat a Mat rekonštruujú kino, alebo Podivný dialóg na stránkach krajských novín [2018-10-01; 2,795 x]
11:58:50 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,245 x]
11:58:10 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,645 x]
11:57:31 Mediálne púšte: vytráca sa lokálne spravodajstvo? [2024-06-21; 276 x]
11:56:53 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,741 x]
11:56:16 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,765 x]
11:55:37 Ruské prezidentské voľby: škriepka Ally Pugačevy a Vladimíra Žirinovského na 1. kanáli ruskej televí... [2012-02-29; 2,425 x]
11:54:58 Nové Zámky navštívil riaditeľ výstavby závodu Jaguar Land Rover [2017-10-10; 8,981 x]
11:54:57 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,472 x]
11:53:05 Turczel Lajos: Holota János és Érsekújvár [2011-05-16; 12,519 x]
11:52:51 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,853 x]
11:52:27 Petíciu proti výstavbe denného stacionáru na Bratislavskej ceste podpísalo za týždeň takmer 2600 obč... [2019-04-05; 2,520 x]
11:51:46 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 721 x]
11:51:08 Kniha týždňa: Chris Clearfield, András Tilcsik, Kolaps (Lindeni 2019) [2022-09-02; 755 x]
11:50:41 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 681 x]
11:49:49 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,796 x]
11:49:08 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,699 x]
11:49:07 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 390 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x