Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)03/02/20238. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   23-02-01   227  
0
Objavili sme dva zaujímavé dokumenty, ktoré vznikli vďaka p. Štefanovi Lelovičovi, ktorý ich v roku 1994 natočil a zostrihal a neskôr zdigitalizoval. Približujú slávnostné odovzdanie do užívania Novocentra na ul. G. Bethlena v areáli bývalých kasární. Uplynulo 5 rokov od nežnej revolúcie a obyvatelia sa pomaly spamätávali z otrasov transformačného obdobia. Aj budovateľské úsilie lokálpatriotov v samospráve začalo prinášať prvé plody. Sľubný vývoj pokračoval vybudovaním a odovzdaním Športovej haly Milénium v decembri 1999. Žiaľ tento trend  nepokračoval  a po nástupe primátora Pischingera do úradu v roku 2002 sa kurz zmenil. Započal biznis s poslancami, ktorí sa nemienili mlčky prizerať drancovaniu mesta ... pokiaľ aj im samým z toho niečo nekvapne. Apetít otcov mesta stále rástol a poslancom kvapkalo stále viac. Katastrofálne rozmery to nadobudlo ku koncu druhého volebného obdobia Ing. Pischingera.  
Oto Psenak   23-01-26   913  
0
6 viet, ktorými pani prednostska zodpovedala otázky poslanca Mariana Balogha ohľadom obstarávania nových zmlúv s Brantnerom, písala táto špičková úradníčka  s mesačným  platom 5.600 Eur, 6 týždňov. Pravda mala aj veľa inej práce a úplne najviac práce mala s dopisovaním si s neodbytným poslancom a hľadaním dôvodov prečo mu nemôže poskytnúť čo si od nej pýta...  Nakoniec sa ale zápisnice našli a adresát ich preposlal poslaneckým kolegom. Tí si teraz môžu lámať hlavy ako bolo možné bez ich vedomia a na základe takýchto dokumentov vypísať súťaže a obstarať zmluvy za 18 miliónov Eur...  
Telek Lajos   23-01-22   297  
0
A nevek mind ugyanazt a szimpatikus fiatalembert jelentik. Kalandos élettörténet - 19 évet töltött a Francia Idegenlégióban, majd 2 évet börtönben. A Francia Idegenlégió veteránja könyvbe foglalta a légióban eltöltött éveit és börtönéveit. A „Ludo, egy hontalan idegenlégiós” című izgalmas, részletekbe menő olvasmány, amely megrendelhető a www.ludolegio.com weboldalon. Nagyszerű kalandokban, maradandó élményben lehet része mindazoknak, akik elolvassák ezt a Ludóval készült interjút.  
Oto Psenak   23-01-19   500  
0
Obdržali sme dokument, podľa svedectva ktorého 12. marca 2019 požiadala fy Limestone SK Okresný úrad v Nových Zámkoch o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré malo byť umiestnené v areáli na Považskej 40. Následne  03.05. 2019 bol rozhodnutím vedúceho odboru životného prostredia OÚ NZ Ing. Kosztolányiho súhlas udelený. Na pozemku o rozlohe necelé 2 ha sa mala udiať magická recyklácia 40 tisíc ton odpadu, ktorý - ako dnes už vieme - skončil hneď na susednom pozemku na zrekultivovanej mestskej skládke uzatvorenej pred 28-mi rokmi.  
Oto Psenak   23-01-14   449  
0
Pred niekoľkými dňami sme informovali o žalobe, ktorej čelí náš portál kvôli článku Aantómia jedného podvodu 1. Do 15 dní sme sa mali vyjadriť, čím započalo prvé z dvoch kôl vzájomných vyjadrení, po ktorých by malo nasledovať pojednávanie. Celý proces môže trvať pomerne dlhú dobu, len pre porovnanie - podobnú žalobu na býv. poslanca Borbélya kvôli jeho nemiestnym rečiam na zastupiteľstve rieši okresný súd tretí rok a zatiaľ nebolo vytýčené ani prvé pojednávanie...  
Oto Psenak   23-01-14   74  
0
Autorská dvojica Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee sa začala venovať téme sociálnych zmien vyvolaných digitálnou revolúciou v knižke Race Against the Machine ktorá vyšla v roku 2012 s podnadpisom Ako digitálna revolúcia urýchľuje inovácie, zvyšuje produktivitu a nezvratne mení zamestnanosť a ekonomiku. Erik je profesorom na MIT, šéfuje Center for Digital Business, kde pracuje aj Andrew. Druhý věk strojů (vyšiel pôvodne po dnázvom The Second Machine Age v r. 2014)  je rozpracovaním a rozśírením záberu prvotiny.  
Oto Psenak   23-01-04   234  
0
Zajtra 4. januára sa pred grizínskymi veľvyslanectvami po celom svete uskutočnia protestné mítingy na podporu uväzneného ex-prezidenta Michaila Saakašvili. Cieľom protestov je dosiahnuť aby bolo politikovi umožnené liečenie v zahraničí. Saakašvili bol tvárou demokratických zmien v Gruzínsku v rokoch 2004 až 2013. Významnou mierou prispel k likvidácii systémovej korupcie v krajine, čím si získal veľa nepriateľov a napokon neuspel v prezidentských voľbách 2013. Žil v poľskom exile, neskôr na UKrajine, kde ho v roku 2016 prezident Zelenský vymenoval za guvernéra Odesskej oblasti. Má aj ukrajinské občianstvo. V októbri 2021 sa vrátil do vlasti kde ho podľa očakávaní zatkli. V decembri prenikli správy o tom, že bol vo väzení otrávený, napriek tomu pokračujú prípravy na ďalší súdny proces s ním.  
Oto Psenak   22-12-31   483  
0
Končíme bezprecedentný rok, v ktorom vojna proti našim východným susedom zatienila všetky ostatné udalosti. Chaos februárových dní a masový exodus ukrajinských civilistov z východu Ukrainy bol skúškou i pre okolité štáty a Slovensko obstálo so cťou. I v Nových Zámkoch a okolí sa pomerne rýchlo sformovala skupina dobrovoľníkov, ktorí prichýlili zo dve stovky utečencov a pomáhajú im doteraz. Sformovala sa i opačná názorová skupina ktorá opakovala naratívy extrémistických strán a orbánovskej propagandy. Opäť sa raz ukázalo aká tenká je civilizačná škrupinka poniektorých, aká slabá solidarita s núdznymi a aká neistá naša ukotvenosť v západnej demokracii...  
Oto Psenak   22-12-27   179  
0
A mai magyaroszági média állapota a rendszerváltás utáni ún. médiaháborúban gyökerezik. A politika ilyen-olyan módon az összes poszt-szocialista országban rávetette magát a médiára, voltak azonban különbségek - mindenekelött abban, hogy a mindenkori kormányok csupán a saját média kiépítésén fáradoztak, vagy ezen felül megpróbálták-e megszüntetni az ellenzéki médiafelületeket. A cikkben és a csatolt kronológiában azokról a küzdelmekröl szólunk, amelyeket az újságírók, szerkesztők, tulajdonosok, politikusok és a közélet szereplői vívtak a szabad sajtó-ért Magyarországon az 1980-évek végétöl.  
Oto Psenak   22-12-19   203  
0
S nápadom európskych novín prišiel Robert Maxwell hneď po páde berlínskej steny. Pôvodná predstava bola vydávať denník v náklade 650 tis. výtlačkov, ambície sa postupne znižovali až vznikol týždenník s nákladom pod  200 tisíc exemplárov, z ktorých polovica sa predala v Británii. Po Maxwellovej samovražde v roku 1992 noviny prevzalo vydavateľstvo Barclays, ktoré do nich masívne investovalo. Napriek tomu v roku 1996 definitívne zanikli.  
Oto Psenak   22-12-18   133  
0
Útla knižka bývalej šéfky Českej akreditačnej komisie vyšla ešte v roku 2012 a ťažiskovo sa venuje kauze tzv. rýchloštudentov právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Prvé  dve kapitoly sú úvodom do problematiky korupcie a nefungujúceho štátu, tretia kapitola je prípadovou štúdiou o vyššiespomínanej kauze a záverečná kapitola uvažuje o možnostiach zlepšenia. O téme pojednáva autorka - pôvodným povolaním politoložka - systematicky, triezvym a analytickým tónom. Používa výstižnú a presnú terminológiu, ktorá je nesmierne dôležitá, lebo často správne pomenovanie problému veľmi pomáha pri jeho riešení...  
Oto Psenak   22-12-16   596  
0
Ak chceme byť struční, tak podľa očakávaní. Za úplnej konšpirácie s vylúčením verejnosti i poslancov zato v úzkej spolupráci s budúcim viťazom, ktorý bol súčasne jediným uchádzačom. Zastupiteľstvo neodsúhlasilo "smerovanie komunálnych služieb", nevedelo o vypísaní verejných obstarávaní, nevidelo ani neschválilo návrhy zmlúv (ktoré boli tentokrát tri). Domnievame sa, že uvedený postup bol nielen amorálny, ale aj nezákonný a jeho účelom bolo vytvoriť čo najširší priestor pre korupciu.  
Oto Psenak   22-12-11   168  
0
Daniel Pipes 1997-ben írta monográfiaját, magyarul 2007-ben jelent meg és mindmáig érvényes mondanivalót közvetít olvasója felé. Feltérképezi az összeesküvés-elméleteket 1789-től és az összeesküvés-alapú személyiség ismertetőjeleit. Maga a szerző Lengyelországból Amerikába települt zsidó bevándorlók leszármazottja. Édesapja Richard Pipes a Harvard egyetem történész-professzora volt, akinek kutatási területete Oroszország történelme. Bár a könyv - kiadása idejének okán - nem foglalkozik a Covid járvány mentén dívó oltás-ellenes mozgalommal, sem pedig a jelenlegi orosz propaganda által szított összeesküvés elméletekkel, ezeket a jelenségeket is segít megérteni.  
Martin Výžinkár   22-11-30   1,279  
0
Často sa teraz v meste opakuje slovné spojenie „hrubá čiara“ v zmysle spravili sme „hrubú čiaru za minulosťou v spôsobe akým pracuje Mestské zastupiteľstvo (a Mesto) a začíname odznova a inak“. Hrubá čiara sa objavila pri pracovných stretnutiach po voľbách a bola spomenutá aj počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva.  
Zilizi Kristóf   22-11-26   229  
0