Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)19/08/20228. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   22-08-03   157  
0
Slovenskojazyčná kniha výskumníčky Etnologického ústavu AV ČR má podnadpis "Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti" a je prvým dielom svojho druhu. Autorka skúma tento špecifický rys spoločenského vedomia veľmi dôkladne. Začína uvedením do problematiky, historickými exkurz do obdobia prvých francúzskych karikatúr. Vtipy a anekdoty sú krátke žánre, ktoré vznikli v urbánnom prostredí. Kniha sa ťažiskovo venuje obdobiu komunistického režimu v Československu, lebo diktatúra bola nesmierne plodnou pôdou pre politické vtipy. Hoci režim sa i sám pokúšal používať humor ako zbraň proti triednym nepriateľom a Západu, tento aspekt - spolu s fenoménom Roháča a Dikobrazu leží mimo témy knihy. Tá skúma otázku politického vtipu predovśetkým z folkloristického pohľadu, t.j. ako jeden z prejavov kultúry a tradícií pospolitého ľudu.  
Oto Psenak   22-07-30   517  
0
O tom, že mnohé kauzy a zlodejiny v našom meste sa môžu uskutočniť len vďaka prajnému mlčaniu, prípadne servilnému informovaniu zo strany regionálnych médií, asi málokto pochybuje. Sú súčasťou korupčného ekosystému rovnako, ako kúpení poslanci či bývalý hlavný kontrolór. Hoci význam regionálnej tlače po nástupe Internetu a sociálnych sietí klesol, stále má vytlačené slovo veľkú váhu. Keby regionálne médiá čitateľov včas a objektívne informovali, tí by sa následne mohli podľa toho zariadiť a zdvihnúť svoj hlas, spisovať petície a vyvíjať tlak na poslancov i primátora. Kauza pozemku na ul. Pri gymnáziu je dobrý príklad na ktorom si ukážeme, nakoľko pravdivo informujú Új Szó a MY/Naše Novosti svojich čitateľov o tom, čo sa udialo na protestnom zhromaždení obyvateľov 29. júna a na mestskom zastupiteľstve o deň neskôr a nakoľko zrozumiteľne tlmočia o čo v tomto prípade vlastne ide.  
Oto Psenak   22-07-15   154  
0
Kniha s podtitulom "Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci" prináša zasvätený pohľad na jeden z fenoménov budovania socializmu v ČSSR - emigráciu obyvateľov na Západ. Špecifickou skupinu prebehlíkov tvorili vedci, zo štruktúr čsl. akadémie vied emigrovalo v rokoch 1952-1989 asi 700 pracovníkov. Kniha prináša medailóny 100 najvýznamnejších z nich. Úvodná 200 stranová štúdia Antonína Kostlána podrobne skúma fenomén emigrácie, všíma si dynamku procesu - najväčšia vlna odchodov sa viaže k obdobiu 1968-1971, keď krajinu opustilo 88 tisíc ľudí. Autor skúma motiváciu aktérov i snahu štátnych orgánov odhaľovať prípravy na odchod a brániť im. Druhá časť knihy prináša životopisy významných československých vedcov-exulantov. V každom z nich spoznávame individuálny príbeh - zápas o adaptáciu v novom prostredí, o budovaní sietí a pokračoavnie vo vedeckých kariérach. Kľúčovým prameňom emigrácie bola Praha, 7 medailónikov je venovaných vedcom pochádzajúcim zo Slovenska.  
Oto Psenak   22-07-10   179  
0
Pozoruhodná knižka švajčiarskeho autora vyšla pôvodne v roku 2019 a má podnadpis "Ako byť štastný bez záplavy informácií". Autor sa vážne zamýśľa nad dôsledkami konzumácie enormného množstva správ,  ktoré na nás médiá každodenne chrlia. So švajčiarskou dôslednosťou skúma problém zo všetkých strán a dochádza k záveru, že so "správovou diétou" je treba začať hneď teraz.  
Oto Psenak   22-07-05   670  
0
Obyvatelia Čižmárskej ulice (slepá ulica oproti maďarskej ZŠ) sa obrátili na poslancov metsksého zastupiteľstva so žiadosťou odmietnuť navrhovanú zmenu územného plánu, ktorá by umožnila výstavbu 3-podlažnej polyfunkčnej budoby na mieste býv. Bowling-Clubu.  
Telek Lajos   22-07-03   251  
0
Egy kis kihagyás után van egy jó hírem: 2022-ban is lesz Egy csésze kávé. A jól bevált recept alapján folytatom virtuális szépségversenyünket újabb címlap lányokkal. A mai választás egy olyan hölgyre esett, akinek fotóit meglátva gondoltam itt az ideje bemutatni őt. 2003-ban egy felhívást látva döntött úgy, hogy megméretteti magát a Miss Zsaru elnevezésű versenyen. A rendőrnő és a testépítés többé nem engedték el egymást.  
Oto Psenak   22-07-01   1,607  
0
Voľba hlavného kontrolóra v Nových Zámkoch bola strastiplný proces, ale predbežne šťastne skončila. Na stredajšom zastupiteľstve postupne pred poslancov predstúpili všetci kandidáti a súčasne mestský úrad priniesol aj ich životopisy, motivačné listy a koncepcie kontrolnej činnosti, ktoré kandidáti poslali. Boli k nahliadnutiu, keďže z dôvodu ochrany osobných údajov - ako sme sa aj boli domnievali - ich nebolo možné poslancom poskytnúť vopred. Úplne najviac chráneným údajom bol práve víťazný kandidát p. Ing. Ján Porubský a delikátna okolnosť, že je zamestnancom dcéry p. poslankyne M. a azda aj jej nádejným zaťom. Aj vďaka hlasu p. poslankyne sa nakoniec podarilo  pozbierať 13 hlasov a oplatilo sa teda počkať si 2 týždne...  
Eva Polerecká   22-06-28   855  
0
Sága obyvateľov Gogoľovej ulice pokračuje - primátor potajomky a bez súhlasu zastupiteľstva opäť povolil prekládku inžinierskych sietí na mestské pozemky pri Gymnáziu. Na základe toho stavebný úrad opäť vydal územné rozhodnutie pre spoločnosť Angers (Link tu...). A dokument opäť obsahuje známy pôdorys plánovaného objektu, z ktorého obyvateľom naskakuje husia koža. Zdá sa že p. primátor s fy Angers nepoľavuje vo svojich zámeroch a stoj čo stoj chcú postaviť mohutnú bytovku na zelenej lúke pod oknami obyvateľov Gogoľovej...  
Oto Psenak   22-06-25   906  
0
Fraška, ktorá sa udiala na stredajšom zastuiteľstve, kam primátor nedovolil prísť "svojim" poslancom lebo mu chýbal jeden hlas, má väčší význam než by sa na prvý pohľad zdalo. Obnažila niečo, čo až doteraz zostávalo skryté. Nikto špeciálne neskúmal, prečo sa zastupiteľstvá nekonajú každý mesiac a prečo sa nezvolávajú podľa pevného plánu. Dokonca aj podobnú obštrukciu si minule málokto všimol - vtedy primátorovi poslanci až na zastupiteľstve zistili že im niekto chýba a tak neodhlasovali vlastný program. Teraz to však vzbudilo značný rozruch, dostalo sa do médií a navyśe je krátko pred voľbami...  
Telek Lajos   22-06-19   202  
0
Új rovatok megvalósítására idő kell és elképzelés. A történelem során oly sokszor hallottam már hogy Európa meghódítása több hadvezér álmodik, de mint tudjuk sajnos senkinek sem sikerült mert félő, hogy elcsúszhat egy banánhéjon. Európa meghódítása két keréken. Mai vendégem a Marosvásárhelyi Keresszegi Petrás Előd biciklis világutazó, aki Norvégiában értem utol egy beszélgetésre.  
Oto Psenak   22-06-18   1,176  
0
S takouto ťažkou dilemou zápolia aktuálne poslanci primátorovho krúžku. Námatkoví kontrolóri nerastú pod každým kríkom a na kšeftársky krúžok tlačí čas. Voľby sú už v októbri a oni musia zvoliť vhodného kandidáta ešte než stratia svoju krehkú väčšinu. Presvedčili dokonca p. Rovňaníka aby sa dobrovoľne odlepil zo svojej stoličky na ktorú sa počas Covidu prilepil (článok tu...). Voľba nového kontrolóra sa uskutoční už na najbližšom zastupiteľstve v stredu 22. júna. V podmienkach novozámockej samosprávy je to pomerne problematická funkcia, keďže kontrolóra volia, úkolujú i odmeňujú poslanci, ktorých činnosť v mestských firmách a orgánoch samosprávy by mal kontrolovať.  
Oto Psenak   22-06-08   916  
0
Resp. až tak z čista-jasna to nebolo, lebo najprv na tento svojrázny biznis po 20-tich rokoch musel niekto prísť. V tomto prípade to bola poslankyňa Eva Polerecká, ktorá zaregistrovala podivné manévre okolo tvrdošovskej firmy Dadatrans legálne si prenajímajúcej mestskú pôdu, ktorú sa p. primátor z nejakého dôvodu snažil z nájmu vystrnadiť. Pri tejto príležitosti si všimla, že sú tu aj ďalšie mestské parcely, za ktoré ich nájomcovia neplatia ale vôbec nič (minimálne nie do mestskej kasy). A tých sa p. primátor vystrnadiť nesnažil. Rozumiete tomu? 7. januára napísala na Mesto infožiadosť, 20. januára vyšiel článok na našom portáli a 27. januára už pristálo 44 tisíc Eur na účet mesta. V rovnaký deň  bolo opozičnými poslancami podané aj trestné oznámenie na primátora. A práve z policajného uznesenia sa dozvedáme legendu, ktorú si Mesto na svoju obhajobu vymyslelo.  
Oto Psenak   22-06-04   214  
0
Na bezpečnostný think-tank Globsec môžeme byť my Novozámčania právom hrdí. Je to významná sociálna inovácia pochádzajúceho z inkubátora, ktorým sa naše mesto za uplynulé dve dekády stalo. Nevšedné majetkové triky a trúfalé avantúry sa udiali v jedinečnom sociálno-ekonomickom prostredí kedysi najbombardovanejšieho mesta na Slovensku. Bieda, strach, nedôvera, pamäť etnických čistiek - to všetko vykvasilo v novozámocké sociálne laboratórium. V ktorom panuje konsenzus, že každý by si uchmatol keby dostal príležitosť... V našom meste "Hoří má panenko" prakticky každý deň...  
Oto Psenak   22-06-03   455  
0
Dokument, ktorý čitateľom dnes predkladáme, podľa zámyslu aktérov nikdy nemal vzniknúť. A ak už vznikol, nikdy sa nemal dostať na svetlo božie. Ide totiž o kľúčový kamienok, ktorý vykoľajil pôvodný plán p. primátora Pischingera, p. prednostu Ágha a p. JUDr. Soókyovej. Chybne vypísaná dražba, do ktorej sa omylom priplietla odvolávka na VZN-ko mesta čím sa zmenili pravidlá dražby, spôsobila, že kataster na podnet prokurátora vydraženú nehnuteľnosť vrátil späť do vlastníctva mesta. Nastal zjavne nezákonný stav keď vydražená nehnuteľnosť i zaplatená kúpna cena ostali v držbe Mesta.  
Oto Psenak   22-05-29   251  
0
Atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha v Prahe bol vykonaný dvomi príslušníkmi čsl. exilovej armády na rozkaz prezidenta E. Beneša 27. mája 1942. Kvôli okrúhlemu jubieu je v týchto dňoch častou témou článkov v tlači i príspevkov na sociálnych sietiach. V článkoch sa pri spomienke na hrdinský čin Kubiša a Gabčíka podčiarkuje významné postavenie Heydricha v nacistickej nomenklatúre i odvaha oboch parašutistov, ktorí sa postavili zlu riskujúc vlastné životy. Tretí aktér však z nejakého dôvodu zostáva v tieni. Pritom to bol práve E. Beneš ktorý vybral cieľ i rozhodol o atentáte, aspoň zmienka v oslavných ódach by teda logicky mala patriť aj jemu. Ale nepatrí. Lebo naratív o hrdinoch-atentátnikoch by prostrednícvom zmienky o Benešovi dostal trhliny. Prezident, ktorý v krirtickej chvíli dezertoval a v čase kolaborácie svojho národa s nacistami chcel z exilu vyrovokovať represálie voči nemu, aby posilnil svoju legitimitu, je všetko možné, len nie objekt vhodný pre oslavné ódy. Kým atentátnikov možno nazývať hrdinami, zbabelcov len ťažko.  
Telek Lajos   22-07-30   167  
0
Hétvégén 2022 Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj. Egy életre szóló élmény. A Formula 1 a világ  legnépszerűbb, legnagyobb szabású és legprofibb gyorsasági autós sorozata, amelyet tízmilliók követnek hétről hétre a televízióban, sztárjai elképesztő népszerűségnek örvendenek világszerte. A sorozat 37. alkalommal fog visszatérni a Hungaroringre, ezzel a magyar pálya a második azon versenyek sorában (Monza után), amelyen megszakítás nélkül rendeznek futamot a világbajnoki sorozatban, s ez igazán nagy büszkeség.  Az idén is sokkan látogatnak el a versenyekre és aki ott hon marad az a száguldó cirkuszt a tévé képernyőjén keresztül élvezheti, olvasóinknak  kedvcsínálóként igyekeztünk kedveskedni.  
Telek Lajos   22-07-23   287  
0
Gúta-i lány fényképezőgéppel a világ körül... Munkái tükrözik az utazási szenvedélyt és gyönyörű bolygónk féltését... Képei üzenetek unokáink számára - ha nem figyelünk oda a természetre, néhány év múlva nem fogjuk látni ezeket a helyeket...  
Oto Psenak   22-07-10   5,592  
0
Do komunálnych volieb (29. 10. 2022) zostáva 72 dní,  do uzatvorenia kandidátskych listín (30. 08. 2022) 12 dní. Tento rok budú komunálne voľby prvýkrát spojené so župnými a nepochybne budú poznačené ťažkými otrasmi, ktorými spoločnosť prešla v čase pandémie (ak v októbri nebudeme priamo čeliť ďalšej vlne) aj ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine. V Nových Zámkoch končí druhé primátorské obdobie Otokara Kleina a majster estrády nepochybne urobí všetko preto, aby si udržal svoje kreslo. V jeho prípade ide naozaj  o veľa, ak nie o všetko. A tomu bude zodpovedať i nápor a vynaložené úsilie. Dobrou správou je, že bude mať minimálne 4 vyzývateľov a kampaň bude zaujímavá, súťaž ostrá a mobilizácia veľká.  
Martin Výžinkár   22-07-10   864  
0
Za posledné obdobie prišlo k obnove asfaltového povrchu na mnohých mestských cestných komunikáciách. Samo o sebe to je vec správna a potrebná. Horšie je ako sme sa k tomu, ako Mesto postavili – obnova povrchov bola a je robená bez širšieho a komplexnejšieho pohľadu na mesto. Obnova neprináša nič nové, tak ako boli ulice navrhnuté a vybudované v roku 1975 či 1980, tak ich asfaltujeme dnes v roku 2022 ignorujúc všetky požiadavky dneška a otázky budúcnosti.  
Oto Psenak   22-07-03   500  
0
Jedným z najdiskutovanejších tém súčasnosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine je morálno-psychologický stav ruskej spoločnosti. Ako sa mohli obyvatelia obrovskej krajiny nečinne prizerať vojenskej agresii voči svojmu susedovi, s ktorým má toľko spoločných väzieb a ako môžu túto agresiu podporovať. Film Andreja Lošaka je dokumentom, v ktorom vystupujú členovia rodín ktorých rozdelil postoj k vojne. Plasticky ukazuje konflikty medzi rodičmi navzájom, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami. Rozčesnutá spoločnosť, kde menšina vedie svoj beznádejný zápas proti zhypnotizovanej mase. Mimoriadne poučný až katartický film.  
Oto Psenak   22-07-02   117  
0
Zaujímavá kniha britského výtvarného umelca a futurológa vyšla s podnadpisom "Technológie a koniec budúcnosti". Je členená do 10 kapitol (Priepasť, Výpočty, Podnebie, Kalkulácie, Zložitosť, Poznanie, Spoluvina, Sprisahanie, Súbežnosť, Oblak) a čitateľ musí byť očarený šírkou digitálnych znalostí autora, ktrorý je predstaviteľon neoluditov (Luddizmus - hnutie britských továrenských robotníkov XIX. storočia namierené proti zavádzaniu strojov a výdobytkov priemyselnej revolúcie) - čo sa ale čitateľ musí dovtípiť sám. Knižku vydalo združenie výtvarných umelcov a prekladal ju estét - preto je miestami málo zrozumiteľná (vplyvovú agentúru  prekladá napr. ako "agentsvo").  
Oto Psenak   22-06-30   1,099  
0
Účinkovanie primátora Kleina začalo pred 8-mi rokmi nákupom a inštalovaním umelohmotného klziska na Hlavnom námestí. Už vtedy sa zdalo, že tu niečo nebude v poriadku, ale po lúpežnej Pišingeriáde chceli všetci veriť, že ide o chvíľkový úlet nového funkcionára, ktorý sa dostal k mestskej kase a chce obšťastniť deti za peniaze ich rodičov. Medzitým uplynulo 7 rokov a chaotické obšťastňovanie za cudzie peniaze nadobudlo chronický ráz. Mesto, v ktorom povážlivo klesá kvalita života, sa potáca v nekončiacich improvizáciách a vyhadzovaní peňazí. Hoci práve tých máme málo. Zato kamarátov veľa - a posľubovali sme im kde-čo. Bytovky na mestskej zeleni, parcely za euro, podzemné parkovisko na školskom pozemku, olympijský štadión na Sihoti...  
Oto Psenak   22-06-27   244  
0
Eurofondy sú jednou z najkomplexnejších agiend štátu a práve zložitosť je hlavnou prekážkou ich verejnej kontroly. Problematiku eurofondov nedokáže ustrážiť žiadny novinár ani redakcia, keďže by museli stopovať činnosť niekoľko tisíc úradníkov na asi 15 ministrerstvách a úradoch, ktorí sú zapojení do distribúcie pomoci z EÚ. Informácie je možné čerpať z troch zdrojov - priamo z primárnych zdrojov na RO/SORO na ministerstvách, kde sú zdrojové dáta a všetka dokumentácia k výzvam, žiadostiam a projektom. Druhým zdrojom je systém ITMS/ITMS+, ktorý je teoreticky jednotným systémom evidencie, v skutočnosti sa kvalita jeho dát líši od ministerstva k ministerstvu. Systém sa nevyužíva na rozhodovaciu činnosť ani sledovanie peňažných tokov, preto ani neobsahuje zaručené údaje. Naopak má zabudované špeciálne zábrany aby prostredníctvom neho verejnosť nemohla efektívne kontrolovať pohyb európskych peňazí. Tretím zdrojom sú výkazy certifikačného orgánu, ktorým je pre všetky operačné programy MFSR. Čísla MFSR zverejňuje podľa prioritných osí operačných programov vo forme mesačných tlačových správ.  
Oto Psenak   22-06-22   686  
0
Pred niekoľkými dňami sme informovali o ťažkej dileme primátorovho krúžku pri voľbe nového hlavného kontrolóra. Že sme neboli ďaleko od pravdy ukázalo dnešné zastupiteľstvo, na ktoré sa dostavili nádejní kandidáti na kontrolórov a ešte 11 opozičných poslancov. Nikto ale z druhej strany. Včera sa totiž dlho do noci radili, ale keďže sa z opozičníkov nikto nechcel ospravedlniť a im stále chýbal člen, ktorý sa aktuálne slní v Turecku, nevedeli nájsť lepšie riešenie, než odsabotovať zastupiteľstvo i voľbu kontrolóra. Kvôli prítomným kandidátom sa však báli ocitnúť zoči voči toľkým rozhnevaným ľuďom, ktorí zbytočne merali cestu a brali dovolenky, tak sa pre istotu rozhodli na zastupiteľstvo vôbec neprísť. A tak dnes slávny tenor schôdzu otvoril, skonštatoval neprítomnosť svojich poslancov a napokon po dvoch prestávkach zastupiteľstvo rozpustil...  
Oto Psenak   22-06-19   306  
0
Dnešným kamienkom v mozaike pokazenej dražby Holotovho domu je rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 12. júna 2016, ktrorým definitívne zamietol žalobu Mesta Nové Zámky na krajský kataster. Týmto rozsudkom bola ukončená jedna vetva súdnych sporov, ktoré viedlo Mesto Nové Zámky v snahe nanútiť na dražiteľov vtedy už 8-my rok chátrajúcu budovu miesto vrátenia kúpnej ceny. Najneskôr od tohoto momentu Mesto Nové Zámky resp. primátor O. Klein musel vedieť, že nehnuteľnosť je vlastníctvom Mesta a že peniaze dražiteľov zadržiava protizákonne a najneskôr v tomto čase mal O. Klein poukázať zaplatené čiastky späť na účty dražiteľov. To sa však nestalo a už o dva mesiace neskôr v septembri 2016 prehralo mesto prvostupňový súd ohľadom pohľadávky SQUAM Trade.  
Eva Polerecká   22-06-16   1,060  
0
Existuje určitý typ ľudí, ktorým nič nie je dosť dobré. Práve teraz, keď sa bežní obyvatelia tešia z novučičkej fontány hrajúcej všetkými farbami dúhy, sa našli neprajníci, ktorým sa nepáči cena, použité materiály ani projekt obstaraný potajomky. Miesto toho, aby sa poďakovali primátorovi za miliónové prekvapenie, si len hudú svoje...  
Oto Psenak   22-06-07   392  
0
V dnešnom dieli seriálu približujeme čitateľom ďalší kamienok z mozaiky Kauzy pokazenej dražby Holotovho domu - Žalobu mesta proti rozhodnutiu nitrianskeho katastra, ktorý nezrušil rozhodnutie novozámockého katastra o vrátení nesprávne vydraženej nehnuteľnosti na List vlastníctva Mesta. Uplynul takmer rok od momentu, ako Mesto odmietlo vrátiť kúpnu cenu dražiteľom na základe platobného príkazu okresného súdu a mesiac potom, ako krajský súd zrušil rozsudok okresného súdu ako predčasný. Keďže List vlastníctva ktorého sa žaloba týkala  bol dôkazom v inom súdnom spore, vznikala chaotická pavučina súdnych konaní, ktorá sa potom rozplietala ďalšie desaťročie a ktorá v konečnom dôsledku bude stáť novozámockých daňových poplatníkov viac ako milión Eur.  
Oto Psenak   22-06-03   370  
0
V reakcii na nedávno publikovaný článok, v ktorom sme sa venovali okolnostiam atentátu na Heydricha v r. 1942, sme od nášho čitateľa T. P. dostali zaujímavý list. Vysvitlo, že jeden z účastníkov britského parašutistického výsadku ZINC bol rodák z Palárikova Viliam Gerik. Jeho osudy nie sú v žiari reflektorov propagandistov, zato sú možno rovnako tragické ako Gabčíka a spol. Po dolapení Gestapom V. Gerik v nejakej miere spolupracoval, i tak však skončil v nacistickom koncentráku. Dachau prežil, československú demokraciu nie. V r. 1947 ho popravili za kolaboráciu s fašistami. Prezident Beneš, ktorý ho na sebevražednú misiu vyslal, bol v otázkach vojenských zlyhaní a národnej cti najprísnejším sudcom. A zrejme ani možnosť zbaviť sa nepohodlného svedka nebola posledným hľadiskom... Prvé, čo musí každého pozorovateľa napadnúť, je paralela s osudmi iného Palárikovčana - Šaňa Macha. K nemu bola čsl. justícia nepomerne zhovievavejšia...  
Eva Polerecká   22-06-02   1,102  
0
Po rokoch neúspešných pokusov získať 2 hlasy v zastupiteľstve na odblokovanie výstavby apartmánového domu spol. Angers sro. na verejnej zeleni pod oknami obyvateľov paneláku na Gogoľovej ulici, skúša radnica ďalší fígeľ. Podľa pôvodnej zmluvy môže kvôli porušeniu záväzkov investora odstúpiť od zmluvy a za 165 tisíc Eur vrátiť 25 árový pozemok - a vrámci neho 14 árov zelene - späť do majetku mesta. O tom ale primátor Klein z neakého dôvodu nechce ani počuť. Miesto toho chce od podivného trenčianskeho investora odkúpiť 8 árov zelene za sumu blízku kúpnej cene (162 tisíc Eur) a zbytok (17 árov včítane 6 árov zelene) nechať investorovi ako bolestné prakticky zadarmo. Rezidencia bude síce menšia, ale aspoň časť zelene bude za plotom... Práve také uznesenie sa bude snažiť radnica pretlačiť na zastupiteľstve 22. júna, ak tomu spoločne nezabránime - materál TU...  
Telek Lajos   22-05-29   309  
0
Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
Gyerekkoromtól kezdve a téli sportom a síelés volt, olyannyira, hogy ifi koromban beléptem a Dózsába és ott versenyszerűen űztem. Későbbiekben a lesiklást ugrásra cseréltem, mert vonzott a repülés. Természetesen Szüleim féltettek és amikor egyik sporttársam – ez már a Galyatetői nagysáncon történt- belehalt az ugrásba, fellázadt a családom, hogy ezt fejezzem be,kérhetek bármit csak hagyjam abba!. Gitárt és korcsolyát kértem, eleinte tábortüzeknél énekelgettem bugyuta dalocskákat...  
 
Infoservis 
 
1492.08.19 augusztus 19. Meghal III. Frigyes németrómai császár. (Utóda fia, I. Miksa római király, 1508-tól császár. Uralkodik 1519-ig.)
1792.08.19 — Az uralkodó fölmenti Kaunitz-Rittberg hg államkancellárt, s a folyó ügyek vitelével Philipp Cobenzl gr. helyettes államkancellárt bízza meg.
1792.08.19 augusztus 19. Á szövetséges osztrák— porosz hadak 80 ezer emberrel átlépik a francia határt.
1852.08.19 К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 19 августа 1852 г. — 28,91—95.
1852.08.19 Marx to Engels. 19 August
1852.08.19 Маркс — Ф. А. Брокгаузу в Лейпциг. Лондон, 19 августа 1852 г. — 28, 458—459.
1852.08.19 Marx to Heinrich Brockhaus. 19 August
1862.08.19 Маркс — Вильгельму Шварцу — члену правления всемирной промышленной выставки в Лондоне. Лондон, 19 августа 1862 г. — 30, 521.
1862.08.19 Marx to Wilhelm Schwarz. 19 August
1872.08.19 Энгельс — Э. Глязеру де Вильброру в Брюссель. [Лондон], 19 августа 1872 г. — 33, 433—434.
1872.08.19 Engels to E. Glaser de Willebrord. 19 August
1872.08.19 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 19. A minisztertanács határozata Mollináry Antal altábornagy, kir. biztos jelentése alapján a szerb kongresszust feloszlató felhatalmazás tárgyában
1892.08.19 Энгельс — Виктору Адлеру в Лунц. Райд, 19 августа 1892 г. — 38, 365—367.
1892.08.19 Engels to Victor Adler. 19 August
1892.08.19 1892 aug. 19. A függetlenségi sajtó bírálata a horvát ellenzék magatartásáról az 1892. évi horvát felirati vitában
1922.08.19 Andrej Hlinka: Vítajte nám, bratia!
1922.08.19 Август, 19. Ленин беседует с И. В. Сталиным о работе Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции.
1922.08.19 Заявление Н.А. Бердяева ГПУ о несогласии с предъявленным ему обвинением
1922.08.19 Подписка В.А. Мякотина ГПУ с обязательством выехать из Советской России
1922.08.19 Подписка Ю.И. Айхенвальда ГПУ с обязательством не возвращаться в Советскую Россию
1932.08.19 Prága, 1932. augusztus 19. A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Géza levelét, amelyet Aixinger Lászlóhoz, az OKP országos igazgatójához címzett és amelyben közli, hogy egészségi okokból lemond az OKP országos elnöki tisztségéről
1932.08.19 Телеграмма заместителя председателя Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при СТО СССР М.А. Чернова в Симферополь об отгрузке зерна в черноморские порты
1942.08.19 augusztus 19. Megindul a német támadás Sztálingrád ellen.
1942.08.19 K moskevským poradám tří velmocí. Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 19. srpna 1942
1952.08.19 Článok: delegácia Výboru čs. žien odcestovala do Maďarska
1972.08.19 augusztus 19. Emlékünnepség Székesfehérvárott a város fennállásának 1000. évfordulóján.
1992.08.19 Budapesten a Magyarok III. Világtalálkozóján Dobos Lászlót megválasztják a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei alelnökévé.The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x