Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)22/09/20208. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   20-09-20   63  
0
Na jar 1947 vydal povereník pôdohospodárstva Dr. Martin Kvetko brožúrku s odpočtom o pozemkovej reforme. Stalo sa tak necelé dva roky potom, ako "reforma" započala Benešovým dekrétom č.12/1945 o konfiškácii majetku Nemcov, Maďarov a zradcov a rok predtým ako dr. Kvetko prchal z krajiny keď ho jeho koaličný partner "vyakčnil" z vlády. Tak už to býva, že každá lúpež prekladá cestu nasledujúcej a i najzaslúženejším pozemkovým reformátorom občas neostane, než utekať kade ľahšie...  
Oto Psenak   20-09-13   812  
0
Na Facebookovej stránke Občianska kontrola NZ boli zverejnené videá zo zasadnutia komisie vo veci vyhodnotenia verejnej súťaže na urnový háj za 1 Euro s následným "podnikaním" víťaza súťaže na účet občanov. Na záberoch z piatka 11. septembra sú štyria členovia komisie - pp. Hudák, Borbély, Mészáros a Danis ako dvíhajú ruky de-facto za privatizáciu budúceho urnového hája. Smutný pohľad, smutná doba. Azda najlepšie to vyjadril jeden z diskutérov na FB: "Odkrojiť si pravidelne z mesta na jeho úkor, to je tu tradícia. Teraz už veľa nezostalo, tak aj z cintorína sa chce krájať."  
Oto Psenak   20-09-12   592  
0
V piatok sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej súťaže na obstaranie urnového hája so 488 urnami za 1 Euro, v ktorom podľa očakávaní uspela firma AMV Slovakia sro. Súťažná ponuka obsahovala cenu 530 Eur za "predaj urnových nápisných dosiek tretím osobám". Domnievame sa, že formulácia je zámerne nejasná a za samotné nápisy sa bude platiť extra. Pre porovnanie: Bánovecká samospráva obstarávala urnový háj od rovnakého dodávateľa štandarným spôsobom a urnové skrinky predáva pozostalým za 320 Eur a to bez toho, aby mal niekto monopol na nápisy, svietniky, vázičky - to všetko dáva dodatočný priestor na skasírovanie trúchliacich pozostalých...  
Oto Psenak   20-09-03   1,738  
0
Netrvalo dlho a vyplávalo na povrch meno nádejného budúceho víťaza čudného verejného obstarávania za 1 Euro (informovali sme v článku tu...) Vyzerá to veľmi tak, že je to celé pripravené pre kokrétnu firmu ktorá aj dodala podklady a vizualizáciu. Malo by ísť o AMV Slovakia, ktorá urnové systémy vyrába. Zhodou okolností práve tie, ktoré sú v podkladoch vyobrazené.  
Oto Psenak   20-09-01   927  
0
Teta Márgit Novozámocká je fiktívny facebookový účet, ktorý s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou založil a udržiava primátorov asistent Peter Kijaček. Teta Margit nepoľavuje vo svojom úsilí diskutovať a odhaľovať primátorových kritikov, upozorňovať verejnosť na prešľapy opozície, ich krivé charaktery a pochybné obchody. Toto poslanie plní Teta Margit aj pod vlastným menom a aj v čase pracovného voľna.  
Oto Psenak   20-08-30   141  
0
A Magyarságkutató Csoportot (1988 óta az Intézet) — a Magyar Népköztársaság művelődési minisztere létesítette 1985. október 29-én kelt rendeletével. Az alapító okirat értelmében a Csoport feladatai a következők voltak: a) a határokon kívül élő magyarság társadalmi és kulturális viszonyainak átfogó kutatása; b) a külföldön élő magyarság helyzetét bemutató adatbank felépítése; c) a nemzeti, nemzetiségi kérdés, valamint a nemzettudat interdiszciplináris kutatási programjainak kidolgozása, kutatása és koordinálása; és végül d) a hungarológiai és nemzetiségi kutatással foglalkozó intézmények tevékenységének támogatása. Az intézmény igazgatójává Juhász Gyula történészt, az MTA levelező tagját nevezte ki, aki 1986. májusa óta egyben az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója is volt. A kutatás tudomány- és intézményközi összehangolását tudományos tanácsadó testület támogatja, amelynek elnöke Dr. Huszár István, a Hazafias Népfront főtitkára (korábban az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatója). Az intézmény személyi állománya az alapítást követően 6, 1986 januárjában 12, 1992-ben a Teleki Intézetbe való beolvasztása idején 19 főállású dolgozóból állott.  
Oto Psenak   20-08-28   133  
0
1997-ben a Komáromi Napok keretében tudományos konferenciát rendeztek "A kisebbségek helyzete Köpzép-Kelet-Európában és Magyarországon" címmel. A rendezvényt két évvel a Horn-Mečiar féle államközi alapszerzödés aláírása után tartották. Az alábbiakban három, a konferencián elhangzott elöadást ajánlunk olvasóink figyelmébe 23 év távlatából.  
Oto Psenak   20-08-24   976  
0
Ako sme predpokladali (článok tu...), do programu dnešného zastupiteľstva NSK bol na poslednú chvíľu zaradený bod o výsledku výberových konaní na pozíciu riaditeľa nitrianskej a novozámockej knižnice. V oboch prípadoch uspeli kádre SNS resp. Smeru. Nitrianskej knižnici by mala šéfovať býv. námestníčka Agroinštitútu, pôvodným povolaním obchodníčka s ojazdenými autami Ingrid Meňky, tú novozámockú bude riadiť riaditeľka úradu práce, pôvodne učiteľka elektrotechniky Helena Bohátová. Celkom isté to však stále nemajú, lebo do hlasovacej machiny sa dostala smietka a zastupiteľstvo o nomináciách nakoniec nerozhodlo.  
Oto Psenak   20-08-20   1,291  
0
Na týchto stránkach už tradične dohovárame pani poslankyni, aby nezneužívala svoj poslanecký mandát v krajskom zastupiteľstve na získavanie osobných výhod. Väčšinou sa nadrapujeme zbytočne. Žiaľ celý ponovembrový politcký systém na Slovensku bol vystavaný tak, že do štátnych funkcií mohli byť dosadzovaní náhodní ľudia s politickým krytím, ktorí po prehratých voľbách pochopiteľne nevedia kam sa zo zdanlivo vysokej pozície podieť.  Pôvodnú kvalifikáciu už stratili a žiadnu novú nezískali (až na nejaké pochybné tituly). Do evidencie úradu práce sa im veľmi nechce, a tak kombinujú a vymýšlajú. A opierajúc sa o zostávajúce sily v NSK vymysleli pomerne nepeknú vec.  
Oto Psenak   20-08-16   325  
0
Jana Teleki je novinárka a blogerka. Narodila sa v r. 1966 v Nitre a jej peripetie začali v r. 1997, keď ju kvôli nedostatočnej lojalite k vládnucemu HZDS prepustili z novín Tekovský hlas vydávaných mestom Zlaté Moravce. Neskôr nastúpila do redakcie považskobystrického týždenníka Aspekt. Mesto bolo v tom čase drancované primátorom Lackovičom, tuneloval ho cez privatizáciu majetku mestských podnikov a cez nevýhodné zmluvy s firmami blízkymi HZDS.  
Oto Psenak   20-08-07   837  
0

Zažívame nekonečné prekvapenia. Na stredajšom zastupiteľstve sa zčistajasna objavil zámer uchádzať sa o eurofondy na výstavbu novej autobusovej stanice. V návrhu sa síce nespomína kde by sa mala stáť, ale z vizualizácie sa dovtípite že na mieste súčasného autobuska. Pritom pred štyrmi rokmi bolo toto miesto vyhodnotené ako absolútne nevyhovujúce kvôli výfukovým plynom prúdiacim rovno do obývačiek obyvateľov ul. Ľ. Štúra. Vtedy sme chceli mať autobusovú stanicu pri žel. stanici, kde sme aj prenajali mimoriadne nevýhodne 8 tisíc m2 fy Arrive na 50 rokov. (písali sme tu...)  

Eva Polerecká   20-08-06   1,600  
0
V stredu 5. augusta rokovalo novozámocké zastupiteľstvo "len" 9 hodín, keďže 12 poslancov primátorskej väčšiny svojimi nejapnými osobnými útokmi a invektívami prakticky zablokovali zastupiteľstvo. Primátorská družina sa zasekla na predajoch, lebo sa jej nepodarilo predať bez súťaže ani budovu Agrisu, ani parcelu pod ubytovňou pre bezdomovcov, ani rozbehnúť "Cintorín biznis". Noblesný spevák a jeho 12 vzácnych mužov ducha následne dali pocítiť biednym opozičníkom svoj hnev. Miesto diskusie o mestskej zeleni či fonde mobility sme mohli počúvať kšeftárske tirády o tom, ako by bolo treba predať zbytok mestského majetku, aby sa mohli realizovať smelé vízie p. poslanca Borbélya, ako je priamy predaj vybranému záujemcovi zárukou najlepšieho biznisu v podaní p. Štefánika, alebo originálnu úvahu posl. Danisa o tom, ako zlé čary opozície zmarili snahu radnice o realizáciu parkovacej politiky, ktorá sa na radnici niekde stratila.  
Oto Psenak   20-08-01   1,472  
0
začína svoje vyznanie staršia pani z Nových Zámkov a pokračuje: najviac som sa bála keď trojročná vnučka zakričí "cikať!" lebo či sme boli na námestí, či na hrádzi, či na Sihoti - nie je kam sa ísť vycikať. Potom mi škaredo spadla z kolobežky na nejakom hrbole na "cyklotrase" na hrádzi. Bože ako je to mesto zanedbané, samá špina, burina a neporiadok! 6-ročný chlapec sa chcel ísť pozrieť na vláčiky a po celý čas tŕpla kvôli asociálom a bezdomovcom na stanici a v jej okolí. Skrátka hanbila som sa za to, ako tu žijeme...  
Oto Psenak   20-07-27   3,380  
0
V záujme ochrany svojej identity píšeme tento mail anonymne pretože sa po nástupe nového vedenia bojíme o svoje miesta. Pán Mgr Učeň, ktorý ešte v roku 2018 kandidoval za SMER-SD do mestského zastupiteľstva Nové Zámky a ešte v roku 2019 bol členom najvyššej okresnej rady SMER-SD NZ rýchlo vymenil politickú stranu za hnutie SME RODINA - Boris Kollár a dnes je horúci kandidát na výmenu Heleny Bohatovej riaditeľky úradu prace v NZ s ktorou má doteraz nadštandardné vzťahy. Tak začína anonymný list pracovníkov okresného úradu práce.  
Oto Psenak   20-07-16   1,176  
0
Odpovede predsedu predstavenstva a.s. na otázky redaktora krajského týždenníka sú cenné o to viac, že sme rovnaké otázky kládli aj my v uplynulých mesiacoch. Neúspešne. Kópie infožiadostí aj s odpoveďami sme posielali okresnej prokuratúre, reku či by nechcela riešiť porušovanie infozákona zo strany mestských firiem. Veru nechcela. Ale korešpondenciu aspoň poctivo registrovala vo svojej elektronickej podateľni... Niekedy v tomto čase p. viceprimátorovi rupli nervy a rozhodol sa poslať svojmu kamarátovi Otokárovi odkaz prostredníctvom krajských novín. Ten si môže teraz láskavý čitateľ prečítať...  
Oto Psenak   20-09-16   696  
0
S udeľovaním mestských cien zaslúženým občanom mali Nové Zámky problémy i v minulosti, ale do frašky to nedochádzalo. Medzi zaslúžilých sa občas priplietli aj poslanci-kšeftári, ich rodinní príslušníci, kamoši-podnikatelia a pod. i tak však celková prestíž mestských cien, najmä Pro Urbe udeľovanej 13 hlasmi v zastupiteľstve, zostávali vysoké. To až tento rok prerazíme dno, keď si Pro Urbe sám sebe odhlasoval poslanec Tomáš Straňovský.  
Oto Psenak   20-09-12   115  
0
Az ELTE frissen végzett bölcsész hallgatói, fiatal tanárai 1981-ben megalapították az 1956 utáni Magyarország első cenzúrázatlan, de legális társadalomelméleti folyóiratát, a Medvetáncot. A negyedévi folyóirat 1989-ig jelent meg. Mellékleteként könyvek is készültek - az utlsó Medventác-kötet egyben az első Atlantisz—kötet Szabó Miklós történész könyve: Politikai kultúra Magyarországon 1896—1986.  
Oto Psenak   20-09-07   162  
0
Obe brožúry boli vytlačené v júli 1945 po vydaní Benešovho dekrétu č.12/1945 a mali doniesť do širokých más radostnú novinu o možnosti žiadať skonfiškovanú pôdu. Československo si od začiatku svojej existencie kupovalo vybrané skupiny obyvateľstva majetkom ulúpeným iným skupinám a v júli 1945 - v polčase medzi arizáciami a znárodnením - dozrel čas na 2. pozemkovú reformu. O kradnuté imanie bol i tentokrát veľký záujem a čsl. republika si mohla pripísať ďalšie veľké víťazstvo na svojej heroickej ceste vedúcej odnikiaľ nikam...  
Oto Psenak   20-09-01   122  
0
Úsilím Masarykovho ústavu vyšla edícia venujúca sa vzťahom ČSR a Vatikánu v prvom desaťročí existencie štátu. Vzťahy boli napäté a spočiatku sa zdalo, že prezident Masaryk bude môcť vo svojom ťažení proti Rímu pokračovať bez prekážok. Tento proces vyvrcholil v r. 1925 Husovými oslavami a nahradením sviatku sv. Jána Nepomuckého Cyrilom a Metodom, na čo Vatikán reagoval odvolaním veľvyslanca (nuncia) z Prahy. Postupná zmena politickej klímy, silnejúce slovenské autonomistické hnutie i fakt, že ČSR ostala jediným štátom v Európe bez zmluvy s Vatikánom, spôsobili, že aj Československo bolo nútené sa posúvať od konfrontácie ku kooperácii. Míľnikom v tomto procese bola zmluva Modus Vivendi z januára 1928.  
Oto Psenak   20-08-31   1,207  
0
Hoci je to v návrhu dobre poskrývané a domotané, i tak verejná súťaž na výstavbu urnového hája za 1 Euro s následným odovzdaním "práva podnikať s ním" neznamená iné, ako jeho de facto privatizáciu. Zmluvná pokuta 30 tisíc v návrhu zmluvy dáva tušiť, že radnica sa i tentoraz poistila, aby sa do verejnej súťaže nepriplietol nesprávny uchádzač. Uznesením, ktoré poslanci 5. augusta schválili, dali zelenú primátorovmu "Cintorín-biznisu" a už nič nebráni, aby vybraný podnikateľ postavil urnový háj a trošičku ošklbal trúchliacich pozostalých...  
Oto Psenak   20-08-29   376  
0
Náboženské spoločenstvo špecializujúce sa na predpovede skorého konca sveta sa adaptuje na zmenené podmienky v čase pandémie. Z jednej strany je obmedzený osobný kontakt medzi ľuďmi, ktorý bol až doteraz hlavnou formou získavania nových priaznivcov, z druhej strany množstvo osamelých ľudí prežíva panické stavy z neistej budúcnosti a po ničom netúži viac, než po vľúdnom slove. Vľúdne slovo a dobré správy im majú sprostredkovať  listy a letáčiky, ktoré sa v tomto čase objavujú  v schránkach novozámockých domácností.  
Oto Psenak   20-08-27   405  
0
Už Karol Marx kedysi postrehol, že ak sa dejiny opakujú, potom jedine vo forme frašky. A práve na predstaveniach tohoto druhu sa opakovane ocitáme vďaka neprestávajúcemu performance-u OZ Za tromi mostami. Naposledy sa stalo, že v jednej miestnej záhradke našli cínového turula pôvodne strážiaceho dórsky stĺp postavený na počesť Novozámčanov padlých počas uhorskej revolúcie 1848/49. Objav okamžite rozpálil predstavivosť nestabilných pánov a dám, ktorí razom našli pre turula miesto. Bájny vták sa znesie trocha nižšie k zemi a bude sa pozerať priamo do očí mjr. Jelínkovi. Aký mocný symbol to tolerancie dnešných Novozámčanov! Aká silná myšlienka - umiestniť Kossuthových honvédov z r. 1848/49 v rámci pamätníka obetí 1. svetovej vojny!  
Oto Psenak   20-08-22   318  
0
Symbolom nenásilných protestov v Bielorusku po sfaľšovaných voľbách sa stala bielo-červeno-biela vlajka, ktorá sa líši od oficiálnej červeno-zelenej vlajky krajiny. Tieto rozdielne bieloruské znaky zmiatli aj nitrianskeho poslanca Oremusa, syna blahej pamäti krajského predsedu Smeru, jedného z najhlasnejších kritikov nitrianského primátora Hattasa. Keď Hattas vyvesil na radnici bielo--červenú vlajku na znak solidarity s nenásilným protestom Bielorusov proti Lukašenkovej diktatúre P. Oremus okamžite protestoval.  
Oto Psenak   20-08-18   1,160  
0
Na minulotýždňovom zastupiteľstve sa v súvislosti s navrhovaným zvýšením poplatkov za smeti nemohla neobjaviť aj téma zmluvy s Brantnerom uzatvorenej 14. 12. 2007 na 15 rokov. Spájaniu týchto tém sa síce radnica všemožne bráni, ale opoziční poslanci vec prepašovali do faktických pripomienok. Primátor bol tak nútený sa k veci vyjadriť a z povedaného je zrejmé, že lúpežníci už pracujú nad predĺžením lúpežnej zmluvy i keď  ešte to zatiaľ nemajú dobre vyargumentované. O. Klein sa nemýli keď  hovorí o fatálnom pochybení predchádzajúceho vedenia.  
Oto Psenak   20-08-14   273  
0

5 dní nenásilných protestov stačilo na rozkývanie zdanlivo všemocnej diktatúry v Bielorusku. Tento príbeh má ešte ďaleko od šťatného konca a aj keby sa naplnil najlepší scenár, Bielorusov čakajú ťažké časy plné ekonomických otrasov a politických turbulencií. Ale dnes je spoločnosť sužovaná 26 rokov trvajúcou diktatúrou jednotná ako nikdy a zdá sa, že včera v noci dosiahla obrat v smerovaní krajiny. Úrady sa ospravedlnili za brutalitu pri policajných zásahoch proti demonštrantom a začali prepúšťať tisíce väzňov zadržaných v uplynulých dňoch. Mnohí z nich sú dobití a doráňaní a smerujú rovno do nemocníc.  

Oto Psenak   20-08-07   567  
0

Ani nás veľmi neprekvapuje že novozámockí poslanci NSK (pp. Klein, Bohátová, Katona, Marenčák, Matuška) ani tentokrát neinformovali o dianí v krajskej samospráve. Veď ide len o pomoc pre mesto a región... Do konca septembra je možné podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021. Sú zamerané na podporu ubytovacích zariadení, na rozvoj cestovného ruchu, na obnovu kultúrnych pamiatok, na podporu kultúry a športu, na podporu zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade je uzávierka podávania žiadostí 30.08.2020). Nižšie zverejňujeme jednotlivé výzvy.  

Oto Psenak   20-08-03   1,192  
0
Pred mesiacom skupina poslancov odovzdala na podateľňu mestského úradu podnet na začatie konania voči poslancovi Borbélyovi kvôli konfliktu záujmov. P. poslanec totiž okrem svojej verejnej funkcie vystupuje v reklamných šotoch, čo zákon nepripúšťa. Zatiaľ by bolo predčasné odhadovať ďalší priebeh konania - na zajtrajšom zastupiteľstve by malo byť k veci prijaté uznesenie - faktom však je, že z 1. volebného obvodu je čakateľom na prípadne uvoľnené poslanecké miesto MUDr. Starzyk.  
Oto Psenak   20-07-28   830  
0
V čase keď je veľká núdza o dobré správy si facebookové stránky kontrolované mestským úradom "zgustli" na rozsudku krajského súdu, ktorý potvrdil okresný verdikt z 10. júla 2019. V ponímaní pisateľov víťazných hlásení to znamená, že Mesto ušetrilo pre svojich obyvateľov 64 tisíc Eur, ktoré môže teraz použiť pre občanov - napríklad na opravu chodníkov. Víťazné hlásenie sa vôbec nezmieňuje o tom, že pôvodný verdikt v skutočnosti zaviazal mesto zaplatiť dodávateľovi polovicu spornej sumy - 64 tisíc Eur, okrem toho 8% penále z omeškania (podľa našich výpočtov cca 12 tisíc Eur - pôvodná faktúra bola z 16. 04. 2018) plus Mesto zaplatí aj svoju časť súdnych trov. Na chodníky to teda stačiť nebude, maximálne na novú primátorskú limuzínu...  
Oto Psenak   20-07-16   369  
0
Miliónovú sledovanosť dosahuje nový fenomén ruského internetu - falošný funkcionár Vitalij Nalivkin. Videá s hlavným hrdinom - pokrčeným ruským alkoholikom, ktorý rieši problémy malomesta v štýle skorumpovaných ruských funkcionárov, produkuje skupina mladých youtuberov z ďalekovýchodného mesta Ussurijsk. Za rok svojho pôsobenia dokázali vytvoriť nový žáner, voči ktorému sú úrady bezmocné. V miere toho, ako sa diktatúra snaží svojich obyvateľov zastrašiť, sa jej tí otvorene posmievajú.  
Peter Cvik   20-07-14   490  
0
Dnes je to prosté. V Bratislave nasadnete do lietadla nízkonákladovky a za 80 minút vystúpite na letisku v Skopje. Spiatočná letenka, ak ju kupujete s dostatočným predstihom, sa dá zohnať za 50€ a zrazu ste na mieste, kde sa tvorila história ľudstva.  
 
Infoservis 
 
1520.09.22 szeptember 22. Meghal I. Szelim szultán; utóda I. Szulejmán. (Uralkodik 1566- ig)
1870.09.22 List 29. S. Hurban J. M. Hurbanovi
1890.09.22 Энгельс — Герману Энгельсу в Энгельскирхен. [Лондон], 22 сентября 1890 г. — 37, 397.
1890.09.22 Engels to Hermann Engels. 22 September
1920.09.22 22 - 25 сент. IX партийная конференция. Образование Комиссии партийного контроля.
1920.09.22 Odpověď organisaci Republikánské strany československého venkova v Mladé Boleslavi na pozdrav z táboru lidu
1920.09.22 Сентябрь, 22. Ознакомившись с письмом крестьян Султангуловской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии о невозможности выполнить продразверстку, Ленин поручает секретарю Совнаркома Л. А. Фотиевой послать заместителю народного комиссара по продовольствию Н. П. Брюханову на срочное заключение материалы, содержащие данные о разверстке и урожае в Султангуловской волости.
1920.09.22 Сентябрь, 22. Ленин по поручению ЦК партии открывает IX Всероссийскую конференцию РКП(б); избирается в состав президиума. Во время доклада польского коммуниста В. Уляновского о Польше Ленин просматривает проект резолюции по этому вопросу и вносит в него поправку. Ленин выступает на конференции с политическим отчетом ЦК партии; после доклада знакомится с поданными ему записками. Затем выступает с заключительным словом по политическому отчету.
1920.09.22 Между 22 и 28 сентября. Ленин беседует с Кларой Цеткин о международном женском движении, о положении женщины в Советской России и по вопросам морали.
1920.09.22 Доклад особоуполномоченного А.В. Толоконникова в Алтайскую губернскую чрезвычайную пятерку по борьбе с дезертирством и бандитизмом
1920.09.22 Донесение начальника 6-го милицейского района Мариинского уезда начальнику Томской губернской милиции
1920.09.22 Рапорт начальника 6-го милицейского района начальнику милиции Мариинского уезда
1920.09.22 Донесение врид помощника командира 118-го батальона войск обороны железных дорог 5-й армии командиру батальона
1920.09.22 Сообщение по прямому проводу заведующего Мариинским уездным политбюро П. Соколова руководству Томской губчека
1920.09.22 Воззвание П.К. Лубкова к рабочим Анжерских копей
1920.09.22 Приказание П.К. Лубкова начальнику гарнизона Судженских копей Т.Н. Головатову
1920.09.22 Телеграмма Анжеро-Судженского военно-революционного штаба председателю Сибревкома И.Н. Смирнову
1920.09.22 Сообщение по прямому проводу врид военкома Тайгинского района Позднякова военкому Томского уезда Сташевичу
1920.09.22 Донесение начальника Тайгинского отделения РТЧК Сухицкого уполномоченному Тайгинского отделения РТЧК Трофимову
1920.09.22 Оперативный приказ № 4 командующего войсками Мариинского уезда Я.А. Грицмана
1920.09.22 Сообщение по прямому проводу врид военкома Тайгинского района Позднякова военкому Томского уезда Сташевичу
1930.09.22 Спецсводка выписок из перлюстрированных документов Информационного отдела Полномочного представительства ОГПУ по Средней Азии «О продовольственных затруднениях и недостатках промтоваров в г. Ташкенте за август 1930 г.»
1930.09.22 Из распоряжения Наркомторга СССР об отгрузке хлеба на экспорт
1930.09.22 Topolčianky, 22. září 1930, DOPIS T. G. Masaryk E. M. Šoltésové
1960.09.22 Опубликование заявления Советского правительства о вмешательстве США и их союзников по СЕАТО во внутренние дела Лаоса.
1960.09.22 szeptember 22. Bemutatják az Alázatosan jelentem című filmet (rendező Szenes Mihály).
1980.09.22 Začala sa vojna medzi Irakom a Iránom, ktorá prakticky trvala až do 1988. V jej priebehu sa použili aj chemické zbrane.
1980.09.22 CT: Increase KGB staff at the Ministry of Internal Affairs in Peoples Republic of Vietnam. the agent to replace employee in embassy of the Peoples Republic of Vietnam.
1980.09.22 Об увеличении штата Представительства КГБ СССР при МВД Социалистической Республике Вьетнам. Пост. С-та ЦК. Замещается сотрудником МВД СССР.
1980.09.22 CT: Salary increases (in foreign currencies) for the KGB staff in the German Democratic Republic.
1980.09.22 О повышении содержания в иностранной валюте работникам Представительства КГБ СССР при МГБ Германской Демократической Республики. Пост. С-та ЦК.
1980.09.22 Participation of Soviet delegation on Olympiada-80 organizational committee.
1980.09.22 Об участии делегации Оргкомитета Олимпиада-80 в заседаниях Генеральной ассамблеи международных спортивных федераций (АГФИС) и исполкома МОК. Пост. С-та ЦК. Утверждены директивы, текст выступления; приложены отчеты Оргкомитата, Спорткомитета и Госкомспорта.The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x