Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)08/05/20218. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   21-05-03   73  
0
A népi (narodnyik) - urbánus (zapadnyik) szembenállás a perifériára szorult országok értelmiségi kiútkeresése. Oroszországban az 1860-as években kezdödött intenzív társadalmi vita a felszabadult parasztság jövöjéröl és történelemformáló szerepéröl. Ennek tragikus lezárása a bolsevik forradalom lett. Magyarországon  a XX. század 20-as éveitöl kezdödött a vita írói körökben. A megvalósulatlan földreform és a széles agrártárrétegben gyülemlö élégedetlenség fejezödött ki az írók által megfolgalmazott manifesztumokban. A bal és jobboldal melett harmadiok eröként megjelent népi mozgalom képviselöi szociális programokat fogalmaztak meg, de hiveiknek ellenségképpel is szolgáltak. A vidék sanyarú sorsáért a városi polgárságot és ezen belül hangsúlyosan a zsidóságot megjelölve bünbakként. Válság idején a középeurópai társadalmak újratermelik a narodnyik-zapadnyik szembenállás mijntáit - lásd pl. a "pozsonyi kávéház" fogalmát a mai szlovák politikai diskurzusban. Akár szimbólikus is lehet, hogy Nagy Sz. Péter dokumentum-válogatása 1989. augusztusában fogant a nagy változások elöestéjén.  
Oto Psenak   21-04-25   159  
0
Slovakiana.sk je nominálne webový portál na prezentáciu digitálneho kultúrneho dedičtva, ktorý vznikol vrámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) z európskej pomoci obdobia 2007-2013. Cez zložitú schému akoby IT projektov bol vybudovaný labyrint dokumentácie a systémov za účelom vytunelovania európskej pomoci prostredníctvom vybraných IT firiem. V tomto labyrinte sa stratilo niekoľko sto miliónov Eur pomoci, ďaľšie stámilióny boli použité na nepotrebné investície ktoré slúžili na "prikrytie" krádeží. Jednou z bočných vetiev tohoto labirintu je súbor niekoľkých projektov v súhrne označovaných ako Slovakiana. Keďže v r. 2021 skončí doba udržateľnosti projektov a následne sa pozametajú stopy, je najvyšší čas preskúmať iích výsledky. Popri zjavnom balaste - napr. státisícoch naskenovaných vyčiernených sčítacích hárkov zo sčítania ľudu z r. 1930, 19440 - sa na Slovakiane nachádza aj niekoľko tisíc digitalizovaných diel - periodík a kníh, ktoré predstavujú reálnu hodnotu.  
Oto Psenak   21-04-23   1,209  
0
Inštitút interpelácie je v demokratických politických systémoch prostriedkom na získanie informácií o činnosti volených zástupcov občanov, ktoré z nejakého dôvodu neboli zverejnené iným spôsobom. Predpokladom fungovania tohoto inštitútu sú však demokratickí politici s čistými rukami, ktorí pracujú na prospech občanov. Ktorí nakladajú s ich majetkom v súlade so zákonom a dobrými mravmi. A ktorí skladajú účty zo svojej činnosti voličom. Ak toto všetko neplatí, odpovede na interpelácie sa stávajú šašovskými číslami a iba podčiarkujú, že demokracia nefunguje.  
Oto Psenak   21-04-19   713  
0
Ako sme informovali, v týchto dňoch finišuje projekt zdieľaných verejných bicyklov. Z dôvodu údajného predraženia projektu sa realizuje v oklieštenej podobe s jediným stojanom. Tieto bicykle sa preto budú hodiť maximálne na okružné jazdy po trase Hlavné námestie-Hlavné námestie. Pritom len pred niekoľkými mesiacmi radnica kupovala za takmer 23 tisíc Eur exkluzívny cyklostojan pred železničnou stanicou. Pre koho - nevedno, veď parkovisko pre bicykle vedĺa stanice je po ukončení rekonštrukcie železničného podchodu opäť voľné, pravda dobrých 20 rokov neosvetlené...  
Oto Psenak   21-04-12   185  
0
Dobová tlač je azda najdôležitejší prameň pre spoznanie svojej histórie. To však nie je jediný dôvod prečo sa s jej digitalizáciou na Slovensku otáľa. Padla za obeť aj nesmiernemu apetítu organizátorov operačnému programu "Informatizácia spoločnosti" z programu európskej pomoci obdobia 2007-2013. Tí presmerovali európsku pomoc do vlastných vrecák a sprístupnenie digitálneho obsahu ich nezaujímalo. V kombinácii so šermovaním s autorským zákonom to spôsobilo, že Slovensko je jednou z mála krajín, v ktorých si človek nemôže na Internete prečítať denníky uplynulých desaťročí. Výnimkou sú menšinoví Maďari, ktorí majú prístup ku svojim hlavným denníkom a časopisom z predvojnového i povojnového obdobia...  
Oto Psenak   21-04-02   225  
0
V dnešnom pokračovaní práce nad chronológiou Watson.sk sa budeme zapodievať pomerne ojedinelým počinom - knižným vydaním korešpondencie Laca Novomeského a Davistov. Slovenská historiografia i literárna veda sú špekulatívnymi žánrami, kde edície korešpondencie nie sú vítané, iba zbytočne vnášajú zmätok do pracne zlepených epických obrazov a ustálených ideologických kánonov. 3-zväzková korešpondencia svojim rozsahom radí Laca Novomeského hneď vedľa Ľ. Štúra a tieto postavy majú aj niektoré iné spoločné rysy - od čechofilstva, fixácie na Rusko, hodnotovú  rozkolísanosť cez  podriadenie tvorby politike až po organizovanie povstaní a konflikty so včerajšími súdruhmi... Literárny vedec Štefan Drug (1931-2011) si zvolil Novomeského a Davistov za  nosnú tému svojho výskumu a zozbieral veľké množstvo listov, ktoré poskytujú plastický obraz o dobe i ľuďoch - hoci oveľa menej významných než sa súdilo v dobe, keď sa nimi Drug zapodieval. Kde inde než v tejto edícii by sme ale našli korešpondenciu so Š. Bašťovanským, V. Širokým, M. Urbanom, V. Beniakom, K. Moškom či hoci  Bélom Tilkovszkým...  
Telek Lajos   21-03-28   227  
0
Az Egy csésze kávé Popturmix rovatának mai vendége egy zenei legenda, Fekete Gábor. A Skorpió együttes dobosával a zenei múltjáról, Amerikáról, valamint a jelenlegi terveiről beszélgettem.
- Kezdjük a legelején! Mondd, mikor miként kerültél kapcsolatba a zenével és a dobbal?
- Zenei általánosba jártam, csellózni tanultam. 8-os koromban Dobogókőn táboroztunk, ahol felkértek pergődobosnak. Reggelihez menetelést én doboltam. ..és jött a Beatles, Ringo Starr…  
Peternai Zsuzsanna   21-03-26   162  
0
Játszani mindenki szeret. Mert motivál, könnyebben tanulunk olyankor és persze szórakozunk közben. Ezt az elvet követve és az online szabadulószobák ötletét felhasználva készítettünk egy játékot, melyben bemutatjuk a Pázmány Péter Gimnáziumot. Célcsoportunk elsősorban az alapiskolák kilencedikes tanulói voltak, de bárki kipróbálhatja, nincs korhatárhoz kötve. Jó szórakozást! A játék indítása: itt...  
M. Nagy László   21-03-22   249  
0
Amikor a vándor elfárad, betér egy oázisba, hogy testének megnyugvást nyerjen... Zene: Balla Igor, Dalszöveg: Balla Igor, M. Nagy László, Ének: Balla Igor, Lantos Borbély Katalin. Érintés a mi dalunk ... fogadjátok szeretettel.  
Oto Psenak   21-03-17   180  
0
Spomienky jednej z najznámejších osobností epochy sovietskej perestrojky Vitalija Korotiča (nar. 1936) sú poučným a súčasne zábavným čítaním pre každého, kto sa zaujíma o prelomové obdobie ruských dejín. Korotič bol šéfredaktorom časopisu Ogoňok v rokoch 1986—1991 a spolu s Moskovskými novosťami Jegora Jakovleva spoluvytváral spoločenskú klímu pre uskutočnenie gorbačovových reforiem, ktorých nezamýśľaným dôsledkom bol kolaps Sov. zväzu.  
Oto Psenak   21-03-14   1,076  
0
Inštitút majetkových priznaní bol do legislatívy SR zavedený ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Je formulovaný dostatočne vágne na to, aby znemožnil skutočnú verejnú kontrolu majetkových pomerov funkcionárov. Obštrukcie sa uskutočňujú dvomi spôsobmi: buď sa udávajú neúplné a zmätočné informácie, alebo sa skrývajú samotné priznania, najčastejšie však oboje. Napríklad už dobré dve desaťročia sa nevieme dopracovať k majetkovým priznaniam poslancov novozámockeho zastupiteľstva, ktoré vraj ležia niekde v zalepenej obálke v trezore. Len nikto nevie kde sa ten trezor nachádza.  
Oto Psenak   21-03-09   1,430  
0
V týchto dňoch vrcholí mocenský zápas medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom o smerovanie Slovenska. Ako Sulíkov volič v posledných voľbách súhlasím s jeho hodnotením situácie a rovnako si myslím, že to takto ďalej ísť nemôže. Akurát sa nezhodneme na tom, kto by mal odísť. Mne sa zdá, že odísť by mal Rišo Sulík. Predsa len sabotovaním nákupu testov i lockdownu prispel k rastu obetí epidémie a ani nápad odvolať veliaceho generála v čase nepriateľského útoku nesvedčí o sviežom ume. Veľmi neštandardne sa správajú i jeho nominanti. Jedni ho opustili tesne pred voľbami, ďalší  ho chceli zobchodovať na druhý deň po nich. Po žiadnych profesionáloch či technokratoch, ktorých by človek v tejto strane očakával, nechyrovať, zato sme na najlepśej ceste k návratu Fica k moci. V tejto situácii by veľmi pomohol pokles preferencií SaS...  
Oto Psenak   21-03-04   1,017  
0
Vo svojom dnešnom okienku na rozhlasovej stanici "Echo Moskvy" sa publicista Viktor Šenderovič vyjadril aj k žartu I. Matoviča, ktorý v interview pre Rádio Expres na otázku čo ponúkol Rusku za vakcínu tresol, že Zakarpatskú Ukrajinu. Zo spravodajstva vieme, aké pobúrenie vyvolal nepodarený žart na Ukrajine, a zrejme - mimo kamier - aj v radoch ruských politikov. Šenderovičovi sa páčil dvojitý "šróf" v Matovičovom vtipe a to ani netušil, že je tam aj tretia pointa. Na Slovensku boli totiž premiantmi v ospravedlňovaní sa - za nič - nielen minister zahraničných vecí (ktorý by sa mal ospravedlňovať najmä za svoje účinkovanie v Bruseli počas vlád Smeru, keď sa podarilo nastaviť také prajné podmienky pre rozkradnutie Eurofondov) ale aj partička z OKS - veľkých fanúšikov povojnovej demokratickej ČSR a Beneša - a bol to práve on, kto Podkarpatskú Rus zobchodoval so Stalinom...  
Oto Psenak   21-03-02   191  
0
Najväčším dokumentačným projektom normalizačného obdobia sa stala šesťzväzková edícia dokumentov k sovietsko-čsl. vzťahom od októbrovej revolúcie až po prevzatie moci komunistami v Československu. Iniciovala ju sovietska strana a bola pandantom skoršej a rozsialejšej edície poľsko-sovietskej. Publikácia je výlučne v ruštine, z československej strany ju zastrešovali historici Václav Král a Čestmír Amort, obaja z Českolovensko-sovietskeho inštitútu ČSAV. Dokumenty sú selektované prísne ideologicky. Čitateľ sa oboznámi s aktivitami Masaryka v Rusku na sklonku prvej sv. vojny,  nedozvie sa ale nič o hláseniach čsl. veľvyslanectva  o moskovských procesoch, masových čistkách ani hlade na Ukrajine. Naopak prajnej pozornosti sa teší postava čsl. veľvyslanca Zdeňka Fierlingera - agenta soviestkej rozviedky, ale aj akademika Zdeňka Nejedlého, Stalinovho kandidáta na povojnového československého prezidenta pre prípad nedohody s Benešom. Napriek uvedeným nedostatkom poskytuje zozbieraný materiál plastický obraz o sovietskom faktore v československej politike v rokoch 1917-1948.  
Oto Psenak   21-02-23   332  
0
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége YouTube csatornáján tette hozzáférhettővé T. Nagy Imre (Bódva-völgyi Stúdió) kisfilmjeit, amelyeket ismert felvidéki személyiségekkel - írókkal, költőkkel, művészekkel forgatott az elmúlt két évtized során. A 31-részes portréfilm-sorozat címe Ahonnan elindultam...  
Peternai Zsuzsanna   21-04-27   167  
0
Amit a médiáról tudni illik – ezzel a címmel indított beszélgetés-sorozatot a Pázmány Péter Gimnázium az újságírás iránt érdeklődő diákok számára. Április 16-án az első vendég Rožnó Jitka, műfordító, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense volt, aki kreatív írást és zsurnalisztikával kapcsolatos tantárgyakat oktat. Ezúttal az álhírek témakörét járták közösen körbe.  
Oto Psenak   21-04-25   973  
0
Poslanca novozámockého MsZ Martina Vyžinkára ani po dvoch rokoch v zastupiteľstve neprešla chuť pracovať. Znova a znova podniká rôzne túry na svojom skvelom nákladnom bicykli, raz vyzbrojený rýľom a motykou, inokedy igelitovými vrecami. Zrejme verí že svojim príkladom strhne k práci aj funkcionárov ktorí sú - na rozdiel od neho - za túto prácu platení. Obdivuhodná nepoddajnosť sa v Martinovom prípade snúbi s detskou imagináciou a hravosťou. Nedávno ho napadla idea otestovať mestský ansámbel pod taktovkou p. primátora, čo si počne tvárou-tvár voči celkom mimoriadnej a nečakávanej situácii s ktorou nikto nemohol počítať. Konkrétne s tým, ak niekto pozbiera odpadky tradične lemujúce príjazdové komunikácie do mesta a haldu vriec s odpadkami úhľadne naukladá pred informačnú tabuľu na vjazde do mesta. Reku čo sa bude diať a či vôbec niečo...  
Oto Psenak   21-04-20   175  
0
Zdravotný stav Alexeja Navaľného po 20 dňoch hladovky a 93 dňoch strávených vo väzení je kritický. Najvýznamnejší ruský opozičný politik sa do svojej vlasti vrátil 17. januára 2021 z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave Novičokom, ku ktorému došlo 20. augusta 2020 počas jeho pobytu v Tomsku. Na zajtra, 21. apríla na 14:00 moskovského času je zvolaný protestný míting na jeho podporu. Politická situácia v Rusku je mimoriadne nestabilná, popularita prezidenta Putina je na minime, eufória z anexie Krymu opadla a reálne príjmy obyvateľstva klesajú 7-my rok za sebou. Vláda sa snaží nespokojnosť obyvateľov tlmiť zostrením prenasledovania opzičných predstaviteľov a nezávislých internetových médií, ktoré sú hlavnou prekážkou informačného monopolu vlády a efektívnej propagandy. A. Navaľný je celkom mimoriadny zjav na ruskej politickej scéne, svojou antikorupčnou kampaňou dokázal osloviť milióny ľudí a rozhodnutím vrátiť sa do vlasti z bezpečného exilu a čeliť prenasledovaniu od základov zmenil politickú konfiguráciu krajiny.  
Oto Psenak   21-04-17   316  
0
Pred niekoľkými rokmi sme preskúmali drobnú avantúru Gy. Gyimesi st. so zakladaním maďarskej filiálky HZDS - strany Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu. Gy. Gyimesi starší (1935) je povolaním lekár, bývalý dlhoročný riaditeľ nemocnice v Kráľovskom Chlmci, vášnivý poľovník a veľký milovník života. Už pred novembrom 1989 pestoval rozvetvené styky po oboch stranách hranice a aj po revolúcii pokračoval v robení politiky hravou formou. Medzi dvomi poľovačkami v Afrike si odskočil domov hájiť práva menšiny v hnutí Spolužitie. V roku 1995 založil vlastnú stranu, aby dal priestor ľavicovým voličom vyjadriť podporu Vl. Mečiarovi. Keďže však žiadni Maďari Mečiara nepodporovali (ani ľavicoví ani pravicoví), experiment MUDr. Gyimesiho stroskotal. Jeho syn zdedil cit pre robenie populárnej politiky. Má veľmi dobre vyvinuté politické reflexy a navyše sa ocitol v priaznivej situácii bratania sa populistov z oboch strán hraníc. Ako poslanec vládneho hnutia je "človekom spolupráce", na druhej strane na seba sústredil paľbu lumpenov z koaličných strán i liberálnej opozície, čo ho legitimizuje v očiach menšinových Maďarov včítane tých radikálnych.  
Oto Psenak   21-04-11   758  
0
Pred piatimi rokmi sme prvýkrát písali o budúcom projekte požičovne mestských bicyklov - ako o ďalšom zo série pekelne predražených eurofondových projektov organizovaných komárňanskou firmou Pons Danubii EGTC p. Zolána Baru. Princíp jeho podnikania je jednoduchý - ponúka samosprávam projekty "zadarmo". V skutočnosti ide o projekty financované z eurofondového programu cezhraničnej spolupráce. P. Bara nám takto už dodal You-tube videá, detské ihrisko a do mesiaca tu bude požičovňa bicyklov. Z pôvodne plánovaných dvoch stanovíšť, do ktorých sa bicykle parkujú a nabíjajú, bude napokon len jedno, čím sa bicykle stanú prakticky nepoužiteľnými. Ale stále je to lepšie ako nič, keď je to navyśe zaradmo... Dôvodom redukcie je, že sa projekt predražil voči pôvodným plánom. Čo to presne znamená a o koľko sa predražil to nám kompetentní pre istotu nevešajú na nos. Rovnako ani to, koľko bude stáť výpožičné, keďže požičiavanie nebude zadarmo. Ale to je čisto hypotetická otázka, veď takých ktorí sa budú chcieť previezť z bodu A do bodu A asi nebude veľa...  
Oto Psenak   21-04-02   1,155  
0
Ešte prednedávnom sme písali o tom, ako sa majetkové priznania každoročne ukladajú  v zalepenej obálke do trezoru, aby ich už nikto nikdy neuvidel a tu, čo sa nestalo?! Stal sa zázrak! Na internetovej stránke mesta sa zničoho nič objavili majetkové priznania primátora i poslancov za rok 2019. Že čo primälo vedenie mesta k takému zúfalému kroku, nevedno. Ale podľa prudkých útokov proti posl. Podbehlému zo strany pp. primátora a posl. Borbélya na poslednom zastupiteľstve súdime, že to bola práve jeho správna žaloba podaná na krajskú prokuratúru v tejto veci, čo donútilo radnicu, aby našla majetkové priznania, ktoré doteraz "nemala k dispozícii ani v úschove".  
Oto Psenak   21-03-26   961  
0
Rôzny prístup k obom firmám má svoje vysvetlenie. Veď okrem toho, že uzatvorili zmluvy s Mestom sa prakticky vo všetkom ostatnom líšia. Avastav nesprivatizoval priemyselný park za 1E/m2, ani cintorín, ani školské budovy, dokonca ani nezdevastoval Zúgov. Naopak, splnil všetky záväzky ku ktorým sa zmluvne zaviazal - spor vznikol iba o tom, kto zavinil meškanie stavby po dodatkovaní zmluvy. Zato s firmou AMV - notorickým privatizérom mestského majetku za lacno - je všetko inak. Z dôvodu Covidu, ktorý túto firmu podnikajúcu v oblasti cintorínového biznisu zrejme tvrdo zasiahol, nesplnila svoje zmluvné záväzky, ale 10 hektárovú parcelu, ktorú si kúpila od mesta za cenu 3-j izbového bytu, by si rada ponechala...  
Oto Psenak   21-03-25   855  
0
Záver včerajšieho zastupiteľstva bol rovnako emocionálny, ako sme si mohli zvyknúť v poslednom čase. Poslankyňa E. Polerecká interpelovala primátora o dôvodoch jeho zadržania a vypočúvania vyšetrovateľmi NAKA (a možno nielen jeho).  Miesto vecnej odpovede sa jej dostalo spŕšky invektív. Noblesný spevák začal poslankyni z ničoho nič tykať, ba priamo ju obviňovať, že to ona - spolu so svojimi kolegami (kto to len môže byť?) - spôsobili záujem NAKA o jeho osobu. Svojim krátkym vstupom prispel i JUDr. Závodský, ktorý lamentujúc-vyhrážajúc sa popísal traumu, ktorú mu výsluch spôsobil i keď dokázal odpovedať iba na jedinú otázku - kto je E. Polerecká. Scénka je sondou do morálnej kondície vedenia mesta...  
Oto Psenak   21-03-20   1,268  
0
"Hostina v čase moru" je posledná z jednoaktoviek A. Puškina z cyklu "Malé tragédie". Napísal ju v roku 1830 v čase zúriacej epidémie cholery v Rusku a prepoužil motív z diela škótskeho autora Johna Wilsona "The city of the plague" odohrávajúceho sa počas londýnskej morovej epidémie v r. 1665. Hlavnými postavami sú Predseda a Mních. Predseda usporiada na londýnskej ulici pyšnú hostinu pre svojich kamarátov. Prichádza mních, ktorý sa mu snaží dohovoriť a pripomína mu obete moru. Predseda sa bráni tým, že si musia užiť, kým sú mladí. Mních mu pripomína duše blízkych vyčítavo hľadiacich z nebies a odchádza. Predseda zostáva v pomykove... Príbeh doznal päť operných spracovaní a náš spevák nepochybné pozná aspoň niektoré z nich...  
Oto Psenak   21-03-17   1,274  
0
Vysvitlo, že podivné úvodné pasáže v reakciách radnice na niektoré naše články z posledného obdobia neboli celkom náhodné a práve k nám dorazil aj včerajší primátorov odkaz poslaný po školskej linke. Zdá sa, že p. Otokar Klein konečne našiel spôsob, ako zamedziť šíreniu klamstiev o jeho pôsobení a rozhodol sa "interpelovať" učiteľku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - konateľku firmy, ktorá technicky prevádzkuje aj portál Watson.sk.  
Eva Polerecká   21-03-11   1,017  
0
Mestské zastupiteľstvo zasadlo po takmer troch mesiacoch 10.03.2021. Zasadnutie bolo tentokrát krátke, trvalo 2 a pol hodiny. Presne toľko trvalo kolegom z primátorskej 13-ky spozorovať ohrozenie svojho zdravia. Aj to nezistili hneď, ale až dodatočne, keď mali vysvetliť prečo zmizli zo zastupiteľstva. Priamo na mieste ale spozorovali inú vec: o 11:30 zostalo v rokovacej sále už len 10 poslancov "Kleinovej trinástky" a prerokovať zostalo ešte 20 bodov z 27.  Opozičníkov bolo stabilne 11, dokonca o 13-tej hodine sa mal pripojiť aj 12. poslanec.  
Telek Lajos   21-03-07   429  
0
Az Egy csésze kávé mai vendége Bregyán Gábor, akit Gavril Bredean néven ismernek a világ számos országában, ahol a politikai elit tagjai közül számos magas rangú vezető védelmét látta el. A kiváló, sokoldalú és világlátott testőr Erdélyből, Nagyváradról és a későbbiekben Magyarországról disszidált a francia idegenlégióba, majd nemzetközileg elismert személyi védelemmel foglalkozó szakemberré, később pedig díjazott feltalálóvá vált néhány év alatt.  
Oto Psenak   21-03-04   180  
0
1975-ben jelent meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiadásában Máté György brossúrája a tiltott magyar pártsajtó történetéröl 1917-1945 között "Új március hírnöke" címmel, amelyben két fejezet erejéig foglalkozik a Csehszlovakiában megjelenö kommunista lapokkal is.  
Eva Polerecká   21-02-25   1,671  
0
Čochvíľa uplynie rok, ako žijeme v dobe kovidovej. Je to doba ťažká. Deti už rok nechodia poriadne do školy, malé prevádzky sú zatvorené, ich zamestnanci živoria. Mnohí zamestnanci, ale aj nemálo živnostníkov, prišli o prácu a tým aj o živobytie. Iní pracujú z domu a poberajú 80% platu. Odmeny  a 13.či 14.platy ostali vo väčšine podnikov len zbožným želaním. Pomoc štátu je nedostatočná a prichádza neskoro. Držíme palce všetkým v bielych overaloch, ale aj matkám čo nemajú z čoho zaplatiť Internet pre svoje deti. A to je ten lepší prípad...veď často nezostáva ani na jedlo. Každý po svojom sa ticho modlíme, aby sme to všetci prežili v zdraví a aby sme toto celé už mali za sebou.  
Oto Psenak   21-02-21   937  
0
Najprv zmluvu tajili (článok tu...), potom ju potichu nakrátko zverejnili bez príloh, napokon ju zrušili aj spolu s webstránkou, na ktorej bola uložená (hotelkorzo.sk). Pritom je to nevšedný dokument z kategórie hybridných zmlúv éry O. Kleina. Opäť pre mesto krajne nevýhodná. Za normálnych okolností sa ročné nájomné stanovuje na úrovni 1/20 trhovej hodnoty nehnuteľnosti, páni ho stanovili na 1/35 zostatkovej hodnoty). Nájomné navyše nezohľadňuje infláciu a nebude rásť spolu s hodnotou nehnuteľnosti, ale bude naopak klesať - za 40 rokov klesne na polovicu dnešnej hodnoty (pri inflácii 2%). V zmluve je i tentokrát skrytý dodávateľský úver. Ako inak, veď hospodárime tradične na účet budúcich generácií systémom "Po nás potopa". Bytkomfort vyplatí štvrtinu 40-ročného nájomného vopred a pp. Klein a Borbély už určite budú vedieť ako peniaze minúť, aby budúce vedenie mesta z nich neuvidelo ani cent. Rovnako ako z hnuteľného majetku hotela, ktorý páni potajomky predali kamarátom v priebehu decembra... K nájomnej zmluve nie je pripojený znalecký posudok a hotel odovzdávajú do nájmu nie na základe trhovej hodnoty, ale na základe zostatkovej hodnoty z účtovníctva. Na čo sa toto všetko podobá?!  
 
Infoservis 
 
1551.05.08 május 8. Fráter György tábori országgyűlést tart Tordán. (Általános hadfelkelést rendel el.)
1851.05.08 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер], 8 мая [1851 г.]. — 27,226—227.
1851.05.08 Engels to Marx. 8 May
1861.05.08 május 8. Teleki László gr. öngyilkosságot követ el.
1861.05.08 Маркс — Фердинанду Лассалю в Берлин. Лондон, 8 мая 1861 г. — 30, 495—497.
1861.05.08 Marx to Ferdinand Lassalle. 8 May
1871.05.08 május 8. Az Általános Munkásegylet mintegy háromezer résztvevővel tüntetést rendez a képviselőház és a Nemzeti Múzeum előtti téren, követelve az elmúlt hetek sztrájkmozgalmai elfogott vezetőinek szabadon bocsátását.
1901.05.08 Hilsneriáda: článok na privítanie T. G. Masaryka v Londýně, Pall Mall Gazette 8. 05. 1901
1901.05.08 Апрель, 25 (май, 8). Ленин пишет письмо М. А. Ульяновой, выражает надежду на скорую встречу за границей, рекомендует наиболее удобный путь проезда.
1921.05.08 Andrej Hlinka: Súrna úprimná prosba k žabokrekským veriacim.
1921.05.08 Сталин И.В., К постановке национального вопроса
1921.05.08 Май, 8. Ленин пишет записку в Госиздат о распространении брошюры Е. М. Ярославского "О продналоге".
1921.05.08 Dolný Kubín, 8. května 1921, DOPIS P. O. Hviezdoslav T. G. Masarykovi
1921.05.08 Colonna Di Cesaró Károlyi Mihályhoz (Messina, 1921. május 8.)
1931.05.08 május 8—25. Sztrájkolnak a Ganz-Vagongyár munkásai a bedórendszer ellen. (Több ezer munkást kizárnak a Ganzgyárból; a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a szakszervezet és a kormány képviselőinek tárgyalása csak a kizártak visszavételét és a munkafeltételek enyhítését eredményezi.)
1931.05.08 Директивы Политбюро ЦК ВКП(б) делегации СССР на Лондонской конференции по урегулированию мирового экспорта пшеницы
1941.05.08 Сообщение «Марса» из Будапешта от 8 мая 1941 г.
1941.05.08 Предложения штаба ОКВ по пропагандистской подготовке нападения на Советский Союз
1941.05.08 Предложение уполномоченного ЦК ВКП(б) и СНК СССР по МССР С.А. Гоглидзе о выселении контрреволюционных элементов из Молдавии
1981.05.08 V Bratislave sa konala premiéra muzikálu Fujarová show.
1991.05.08 Britský kráľovský pár princ Charles a princezná Diana navštívil Bratislavu.
2011.05.08 Matica slovenská: MATICA SLOVENSKÁ a problémy jej prítomnostiThe index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x