Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)08/04/20208. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   20-04-05   80  
0
Po počiatočnom štádiu bagatelizácie sa v súvislosti s epidémiou Koronavírusu začínajú aj v Ruskej federácii aktívne opatrenia na obmedzenie pohybu ľudí (pužíva sa termín "samoizolácia"). Podobajú sa na tie, ktoré vidíme aj inde v Európe, s výnimkou systému elektronických priepustiek - projektu kontroly pohybu osôb, ktorý sa mal od 4. apríla realizovať v Moskve, ale nakoniec sa kvôli protestom zatiaľ neuskutoční. Mal byť založený na posielaní elektronických žiadostí na stránku moskosvkej samosprávy, na základe ktorých mali byť generované QR kódy - elektronické priepustky. Tie mali ľudia nosiť uložené v mobilných telefónoch, alebo vytlačené na papieri. Spolu s týmto projektom bola stiahnutá aj mobilná aplikácia "Sociálny monitoring", ktorá mala registrovať majiteľov mobilných telefónov za účelom sledovania ich pohybu.  
Eva Polerecká   20-04-03   983  
0
... a preto neváhal a podal trestné oznámenie. Dnes som sa zúčastnila výsluchu na Okresnom riaditeľstve PZ v Nových Zámkoch vo veci podania Dr.Valenta. Pán poslanec, rovnako ako onoho času  jeho kolega p. poslanec  Štefánik, si potrpí na dobré meno a nenechá sa len tak očierňovať. On svoju agendu zvláda brilantne a ak by niečo aj pokrivkávalo, určite to pokrivkáva plne v súlade so zákonom...  
Strba Sándor   20-04-02   252  
0
Tisztelt barátaim, egy nagy kéréssel fordulnék hozzátok.

Ctení priatelia, obraciam sa na Vás s jednou veľkou prosbou.  
Oto Psenak   20-03-30   655  
0
Otvárame virtuálnu tržnicu pre Nové Zámky. Sľubujeme si od nej, že v čase, keď je mestská tržnica uzatvorená kvôli epidémii, umožní stret´vanie sa obyvateľov mesta i okolitých obcí k vzájomnému úžitku. Veríme, že pripeje k rozprúdeniu ekonomickej aktivity v meste i regióne. Registrácia ponúk je počas skúšobnej prevádzky bezplatná. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese admin@virtualna-trznica.sk  
Oto Psenak   20-03-27   262  
0
Rozhovor s riaditeľom Ústavu organické chemie a biochemie ČAV je zaujímavý nielen zasväteným pohľadom do súvislostí aktuálnej pandémie korona víusu Covid-19, ale ponúka aj zaujímavé postrehy o širších dimenziách súčasného vývoja. Čítajte na webovom portáli časopisu Respekt tu...  
Martin Výžinkár   20-03-21   536  
0
Napriek zvláštnemu stavu sveta v týchto dňoch a všetkému negatívnemu s tým spojenému, musím priznať že som do istej miery užasnutý z mesta. To ticho v uliciach, ten kľud, to "bezpečie" vyplývajúce z nízkej intenzity dopravy v meste... nie je to zlý aspekt súčasnej krízy. Uvažovanie nad týmto aspektom zmeny bolo intenzívnejšie aj vďaka rozhovoru, čo som nedávno zachytil a v ktorom zaujímavý človek Dan Kollár z Bratislavskej Cyklokoalície ponúka svoj pohľad na spôsob, akým by bolo užitočné postupovať pri rozvoji cyklodopravy v mestách. Vybral som niekoľko myšlienok, ktoré můžu byť azda podnetné pre novozámockú verejnosť.  
Oto Psenak   20-03-17   181  
0
Od zajtra ČNK sprístupní pre študentov a pedagógov českých vysokých škôl svoje digitálne zbierky. Ide o 59 miliónov strán kníh a periodík (pre porovnanie - maďarská digitálna zbierka Arcanum o sprístupnení ktorej sme informovali včera je súkromná firma a má naskenovaných 27 miliónov strán kníh a novín). Už samotné ohlásenie správy spôsobilo 20-nasobné zvýšenie dopytov - informovala FB stránka ČNK. Digitálna knižnica je prístupná na stránke http://kramerius.nkp.cz/  
Oto Psenak   20-03-15   399  
0
Prvá významnejšia forma pomoci s ktorou prichádza mestský úrad v podmienkach karantény Koronavírusu: nákup a doručenie tovaru z OD Jednota pre seniorov. I keď by úrad mohol svoje výzvy formulovať jednoduchšie a nemiešať ponuku pomoci so žiadosťou o pomoc, faktom je, že toto je prvý reálny krok, ktorým sa radnica snaží pomôcť svojim obyvateľom. Seniori sú najohrozenejšou skupinou a nemali by vychádzať na ulicu vôbec. Zoznam tovarov je potrebné nahlásiť každý deň do 9:00 na tel. 035/6921 760 alebo 035/6921 731 prípadne mailom na info@novezamky.sk  
Oto Psenak   20-03-10   661  
0
Mestský úrad uverejnil na dneśnom zasadnutí krízového štábu schválil zoznam opatrení na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z epidémie Korona-vírusu. Zatiaľ chýbajú zmienky o opatreniach na ochranu zamestnancov MsÚ prvého kontaktu, pedagógov MŠ a ZŠ ako aj príslušníkov mestskej polície. Je pozitívne, že zatiaľ nebola obmedzená činnosť materských ani základných škôl. Na tomto mieste informujeme aj o ďalšej pozitívnej správe - nedôjde k zatvoreniu MŠ v mesiaci august, keďže primátor nepodpísal príslušné uznesenie MsZ (túto katastrofu nám takmer privodili naši vlastní funkcionári - článok tu...).  
Oto Psenak   20-03-07   1,781  
0
Na zastupiteľstve 26. februára poslanci odhlasovali návrh riaditeliek MŠ upraviť prevázku ich zariadení v auguste tak, aby všetky škôlky zostali zatvorené. U učiteliek sa totiž nahromadili dovolenky po 70 i 80 dní, nestíhajú dezinfikovať škôlky, nepoznajú detičky zo zlúčených tried, nechcú porušovať zákon o ochrane os. údajov. Nechcú ani suplovať nezodpovedné matky, ktoré sa miesto starania sa o deti opaľujú na štrande. Tieto a ďaľšie podobné argumenty zaznievajú na zázname, ktorý je vskutku najlepšou vizitkou družiny primátora Kleina. Pozrite si 45 minút hry na schovávačku, len aby sa nemusel pomenovať skutočný problém: je treba preplatiť staré dovolenky a doplniť personál škôlok tak, aby si zamestnanci čerpali dovolenky priebežne, ako je to normálne všade inde. Žiadne obmedzovanie prevádzky škôlok nie je potrebné, ide o šikanovanie neśťastných rodičov, ktorí nemajú žiadnu vinu na tom, že primátor Klein tuneluje mesto cez zmluvu s Brantnerom a nakupuje hlúposti, čoho následkom potom nie sú peniaze na dôležité veci. Koniec koncov na novozámockých ZŠ-kách sa takisto hromadia dovolenky - zatvoria sa aj tie? Ak môžeme dať nešťastným rodičom dobrú radu, nech nič nedbajú na nejaké uznesenia MsZ a nech smelo posielajú p. primátorovi svoje žiadosti o umiestnenie detí do materských škôlok v auguste. Na základe vyhlášky MS SR je ten povinný zabezpečiť zbernú škôlku a môžete si byť istí, že ju aj zabezpečí...  
Oto Psenak   20-03-02   1,083  
0
Síce nadruhýkrát, ale napokon sa predsa len podarilo zvoliť na čelo najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie okresu správneho kandidáta. V opakovanom výberovom konaní uspel Dr. Milan Holota, ktorý zastáva uvedený post 18-ty rok a ktorého aj dosť súril čas - prípadné ďalšie kolo by mohol aj nestihnúť, nakoľko v júni dovŕši 65 rokov. Nevieme, čo presne páni Klein, Becík, Mészáros a nitrianski externisti svojim dnešným hlasovaním sledovali, ale úprimný záujem o budúcnosť novozámockých gymnazistov to nebol...  
Eva Polerecká   20-02-28   1,370  
0
Po dva a pol  mesiaci sa konalo prvé tohoročné zasadnutie novozámockého zastupiteľstva. Tentokrát sa za 11 hodín podarilo prerokovať  29  bodov programu vrátane dvoch bodov, ktoré navrhla opozícia. Je potešiteľné, že stúpa záujem verejnosti o vystúpenia na zastupiteľsve. Často je to jediný spôsob, ako nastoliť dlhodobo neriešené problémy. Tu a tam sa dozvieme aj niečo prekvapujúce - pani Kissová z Nám. republiky 1 nám napríklad poskytla informáciu o voľnom mestskom nájomnom  byte v ich bytovom dome. Vraj je obývateľný a dlhodobo voľný. Viceprimátor a súčasne konateľ Bytkomfortu p. Štefánik sa najprv tváril, že o ňom nevie.  Potom si spomenul, ale je vraj v dezolátnom stave. Potom, ako p. Kissová potvrdila opak - nedávno byt v rámci deratizácie navštívila - sa p. Štefánik načisto zamotal - jeho spoločnosť spravuje stovky mestských bytov a on sa v tom už celkom stráca...  
Oto Psenak   20-02-26   1,032  
0
Na dnešnom zastupiteľstve poslanci schválili žiadosť fy SEDUS GROUP a. s. Bratislava o zriadenie vecného bremena v súvislosti s ukladaním energetických rozvodov v rámci investičného zámeru na vybudovanie prevádzky rýchleho občerstvenia a obchodnej galérie na Nitrianskej ceste v trojuholníku medzi kruhovým objazdom a štvorprúdovkou.  
Oto Psenak   20-02-23   497  
0
Na stredajšie zastupiteľstvo je predkladaný "Návrh na prerozdeľovanie dotácií" - každoročná primátorská bravúra v žánre "ako si nakloniť ľudí a nestratiť priateľov". Podľa návrhu sa prerozdeľuje 612 tisíc Eur (aj keď toto číslo by ste v texte darmo hľadali) a to podľa obvyklého chorého kľúča - 70% peňazí ide na šport a o zbytok sa delia Kultúra, Cirkvy, Sociálne veci a Školstvo. Aj v tomto roku je návrh predkladaný bez toho, aby bolo zverejnené vyúčtovanie za predchádzajúce obdbie a zrejme ani v tomto roku nebudú mať problém o dotáciách hlasovať aj poslanci, ktorí sú priamo prepojení na prijímateľov...  
Oto Psenak   20-02-18   808  
0
Sme niekde na polceste k právnemu štátu a tomu zodpovedá i dnešný verdikt Krajského súdu v Nitre vo veci vyplatených zlatých padákov na sklonku éry primátora Pischingera. Ako vyplýva z reportáže TV Markíza, odvolací súd uložil obžalovanému Gejzovi Pischingerovi úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, obžalovanému Petrovi Ághovi trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, primátorovi s päťročnou a prednostovi s trojročnou podmienkou. Navyše musia vrátiť mestu spoločne 100-tisíc Eur a majú aj trest zákazu činnosti vo sfére nakladania s rozpočtovými prostriedkami na dobu štyroch rokov. To môže byť problém hlavne pre druhého z menovaných - Ing. Ágh aj v súčasnosti zastáva funkciu prednostu v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.  
Oto Psenak   20-04-05   114  
0
Z článkov periodickej tlače venovaných Korona vírusu sme vybrali dva príspevky z denníka SME uerejnené v druhej polovici marca. Oba sa venujú psychohygiene a technikám, ktore pomôžu zachovať rozvahu a psychickú rovnaováhu v zložitej dobe, na ktorú sme nemohli byť pripravený. Moderná spoločnosť vybavená informačnými technológiami, sa zo dňa na deň ocitne zbavená sociálnej mobility a izolovaná medzi štyrmi stenami svojich príbytkov. Nebol by to zlý námet ani pre katastrofický film, my našťastie vieme, že sa do niekoľkých mesiacov skončí. Ide len o to, ako toto obdobie prežiť bez ujmy...  
Oto Psenak   20-04-03   1,302  
0
Informovanie Novozámčanov v čase koronavírusu nie je veru o nič lepšie, ako bolo pred ním. Zdá sa, že ani heslo #zvládnemetospolu neznamená obrat smerom k férovej komunikácii a primátor naďalej zadržiava mnohé informácie, ktoré sa nehodia na propagáciu jeho osoby, i keď môžu mať priamy dopad na existenčné možnosti stoviek obyvateľov... Darmo by ste na stránke mesta hľadali napríklad podrobnosti o finančnom vysporiadaní v súvislosti so zmenou režimu práce zamestnancov mestského úradu a zrejme bude tento článok prvým miestom, odkiaľ sa aj učitelia ZŠ dozvedia o znížení svojich beztak biednych platov... Jedna z riaditeliek ZŠ v diskusii na FB reagovala, že sa Odporúčanie  týka iba nepedagogických pracovníkov - zamestnancov obce ("originálne kompetencie") a nie učiteľov - zamestnancov štátu ("prenesené kompetencie"). Faktom je, že liste sa o tom nič nehovorí, ako aj to, že skrývanie informácií vždy vedie k nedorozumeniam rôzneho druhu...  
Telek Lajos   20-04-02   480  
0
Egy kis kihagyás után van egy jó hirem: 2020-ban is lesz Egy csésze kávé. A jól bevállt recept alapján folytatom virtuális szépségversenyünket újabb cimlaplányokkal. A mai választás egy olyan hölgyre esett aki öt év alatt több mint húsz versenyen vett részt, melyek között magyar-, nemzetközi- és világbajnokságok egyaránt voltak, s ahonnan mindig szép eredményekkel tért haza.  Céltudatos és kitartó. Ó Szabó Noémi, világbajnok testépítő.  
Oto Psenak   20-03-27   1,074  
0
Niečo by sa urobiť malo, ale s našimi predispozíciami nás napadajú samé hlúposti. Tak nám v čase karantény a nevychádzania na ulicu prišla na um taká myšlienka - a či sa nevybrať  na návštevu do nemocnice? Nespadá síce pod samosprávu - miestnu ani krajskú - a poslanci vonkoncom nemajú čím pomôcť, tak aspoň prídu na kus reči a priniesú kávu. A možno aj nejaký vírus z Talianska. Ale hlavne trošku rozptýlenia pre zdravotníkov, ktorí v tejto dobe aj tak nemajú čo na práci a potešia sa každej návšteve... Nuž nevieme či sa toto bude stupňovať, ale hriechy minulé i súčasné nútia našich funkcionárov k permanentnej exhibícii...  
Oto Psenak   20-03-25   517  
0
Bola potrebná dnešná výzva predsedu vlády, aby sa novozámocká samospráva konečne rozhýbala a začala so zabezpečovaním dovozu stravy a hygienických rúšok pre svojich seniorov. A zrejme bude potrebná ďalšia výzva, aby po rokoch hry na schovávačku radnica konečne zabezpečila aj provozórne ubytovanie pre svojich bezdomovcov...  
Eva Polerecká   20-03-21   1,084  
0
Nové Zámky prežili prvý týždeň v karanténe a pomaly nám všetkým dochádza, že toto je nadlho a epidémia zasiahne do našich životov tak, ako sme si to pred pár dňami nevedeli ani predstaviť... Nebudú to dva týždne a možno ani 2 mesiace. Bol to ťažký týždeň v ktorom sme sa adaptovali na nové podmienky a výhliadky. Budeme potrebovať veľa vnútorných síl, aby sme sa naučili žiť s obmedzeniami, ktoré nová situácia prináša, predovšetkým s výrazným zmenšením nášho životného priestoru na štyri steny bytu, na výpadok príjmov, na psychickú nepohodu. Bude to bolestivé.  
Oto Psenak   20-03-17   110  
0
A régió legnagyobb és legjobban müködö újság-archívuma, az Arcanum Digitális Tudománytár, a korona-vírus járványra való tekintettel március 26-tól egy hónapon át ingyenes hozzáférést biztosít fondjaiba minden érdeklödö számára. A Magyarországon megjelent újságokon és folyóiratokon kívül az ADK-ban elérhetö az Új Szó, a Hét, a Prágai Magyar Hírlap, stb. teljes  archívuma.  
Oto Psenak   20-03-14   900  
0
Začínajú sa ťažké časy a nepotrvá dlho kým sa aj v blízkom okolí potvrdí prvý prípad Koronavírusu. Nato aby sme sa mu vyhli je minimálna šanca vzhľadom na železničný uzol a veľký pohyb obyvateľov. Ľudia sa snažili využiť posledné dni na nákupy - snažia sa žiť svoje bežné životy, ale situácia nie je bežná a možno práve v týchto dňoch dávate príležitosť náhode, aby rozhodla, či sa Vy, Vaši rodičia a starí rodičia dožijú leta. Ak máte do 40 rokov, je veľká šanca, že prípadnú infekciu prežijete - na rozdiel od seniorov, ktorým ju - sami o nej nevediac - odovzdáte.  
Oto Psenak   20-03-08   152  
0
Tabajdi Csaba (1952) politikai pályafutása a magyar külügyminisztériumban indult, majd 1975 és 1982 között a moszkvai Magyar Nagykövetség kultúrattaséja volt. 1983-1989 között az MSZMP KB külügyi osztályán dolgozott. 1989–1990-ben a Minisztertanács Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiuma Titkárságának vezetője volt. Felmentése után fél évig munkanélküliként, majd 1990 és 2004 között országgyűlési képviselőként, 2004 és 2014 között Európai Parlamenti képviselőként folytatta pályafutását. További egy év munkanélküliség után 2015-ben vonult nyugdíjba. Több évtizedig volt jelen a magyar kisebbségügyi politikában majd az Európai Parlament-ben tevékenykedett a kisebbségi jogok területén.  
Popély Gyula   20-03-05   178  
0
A Magyar7 c. hetilap január folyamán 4 részben közölte kíváló történészünk tanulmányát a felvidéki felsöoktatás leépüléséről 1919 után. A Monarchia szétverésével megszakadt a térség organikus fejlődése és kezdetét vette az instabilitás kora. Csehszlovákia - és vele eggyüt egész Közép-Európa - etnikai és szociális kísérletek terepévé változott, amelynek jeleit a mai napig magán hordozzák a régió történései...  
Oto Psenak   20-03-01   789  
0
29. februára 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Ich výsledky v Nových Zámkoch vcelku odzrkadľujú celoslovenské pomery i keď OĽANO tu dominuje ešte výraznejšie než inde, kým SMER a KOTLEBOVCI-ĽSNS nedosiahli svoje celoštátne čísla. Obe maďarské strany dosiahli rezultát, ktorý významne ustupuje percentuálnemu zastúpeniu maďarských voličov v meste. Z Novozámčanov, ktorých sme objavili na kandidátnych listinách, sa najlepšie umiestnil Lukáš Kyselica, bývalý šéf tímu Gorila. Pravdepodobne sa v parlamente dlho nezohreje a čaká ho kariéra na čele policajného zboru. Blízko prahu zvoliteľnosti sa umiestnil aj ďalší kandidát OĽANO Dionýz Solár, ktorého delí od parlamentu necelých 20 priečok. Predpokladáme, že minimálne toľko poslancov OĽANO prejde do exekutívy, čím uvoľnia svoje miesta pre náhradníkov. Naopak, fiaskom skončilo účinkovanie primátora O. Kleina, ktorý vo farbách strany Dobrá voľba získal iba niečo nad 1000 preferenčných hlasov. Oveľa lepšie si počínal Dávid Nagy, ktorý by s vyše 5-tisíc krúžkami (väčsinu ktorých ale nezískal v NZ) bezpečne skončil v parlamente, keby sa jeho strana doňho dostala. Účasť voličov bola 64,26%, teda mierne pod celoštátnym priemerom.  
Oto Psenak   20-02-26   1,367  
0
Na program dnešného zasadnutia zastupiteľstva sa kauza pokútneho predaja Športhotela dostala neplánovane a len náhodou. Poslankyňa E. Polerecká v závere bodu Rôzne apelovala na vedenie mesta riešiť vzniknutú situáciu, keď sa v prostriedku plánovanej megainvestície má ocitnúť ubytovňa pre zahraničných robotníkov z Balkánu a Ukrajiny. Následne začala pomerne chaotická diskusia, v ktorej aktéri povedali aj niečo, čo nechceli. Predovšetkým dr. Borbély obvinil predsedu Atletického klubu Štefana Straňovského z neseriózneho prístupu...  
Oto Psenak   20-02-26   780  
0
Ako sme informovali, 2. decembra sa uskutočnila voľba riaditeľa novozámockého gymnázia. Hlasovanie školskej rady však nedopadlo podľa niekoho očakávaní, preto tí, ktorým víťazná uchádzačka A. Dancziová nebola po chuti, odmietli hlasovať za uznesenie, čím otvorili cestu k ďalšiemu výberovému konaniu. Jeho finále bude 2. marca a aj teraz si sily zmerajú 4 záujemcovia - okrem víťazky predchádzajúceho kola opäť kandiduje aj súčasný riaditeľ, rovnako sa opäť prihlásila novozámocká rodáčka, stredoškolská profesorka z Levíc M. Šteinerová (rod. Majerčíková) a máme aj nového záujemcu - Vladimíra Teplana, ktorý kedysi vyučoval na tejto škole telocvik. Pretrvávajú isté obavy, či sa nezopakuje scenár z minulého kola, keď skôr než kvality predložených programov a získané hlasy zavážili politické hrátky.  
Oto Psenak   20-02-19   597  
0
V minulom článku sme si priblížili chronológiu prípadu. Pol roka po tragickej udalosti, 16. decembra 1976 sa pani Margaréta s dcérou Marcelou presťahovali do Nových Zámkov, kde Marcela začala navštevovať miestne gymnázium. Úryvok z knihy Margaréty Cervanovej popisuje nasledovné asi 5-ročné obdobie, počas ktorého sa udiali kľúčové momenty vyšetrovania prípadu.  
Oto Psenak   20-02-17   681  
0
Vražda mladej medičky Ľudmily Cervanovej v júli 1976 je kriminálka, ktorá i po 40-tych rokoch vyvoláva veľké vášne. A keďže sa prípad mnohými nitkami viaže k našemu mestu, prinášame jeho chronológiu. To, že sa dnes môžeme dopodrobna oboznámiť s materiálmi spisu, súvisí predovšetkým so zápasom aktérov o priazeň verejnosti. Kým odsúdení Nitrania postupne prehrali všetky súdne spory a z hľadiska zákona boli definitívne uznaní vinnými, časť verejnej mienky je stále presvedčená o ich nevine. Aj samotní 6-ti odsúdení (siedmy - Brázda zmrel v decembri 2017) pokračujú v zápase o očistenie svojho mena. Naopak matka obete Margaréta Cervanová (ktorá žije v Nových Zámkoch) ako aj prokurátori, vyšetrovatelia a sudcovia tvrdia, že padol spravodlivý rozsudok a pykali skutoční vinníci.  
 
Infoservis 
 
1860.04.08 Széchenyi István gróf Döblingben öngyilkosságot követ el.
1860.04.08 április 8. Széchenyi István gr. Döblingben az ellene indított hatósági zaklatások hatására öngyilkos lesz.
1860.04.08 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 8 апреля 1860 г. — 30,34—35.
1860.04.08 Engels to Marx. 8 April
1870.04.08 Engels to Willhelm Bracke. 8 April
1880.04.08 április 8. Az uralkodó fölmenti tisztségétől Leopold Friedrich von Hofmann br. közös pénzügyminisztert, s utódjául kinevezi Szlávy Józsefet.
1890.04.08 április 8. A király szentesíti az 1890: X111. és XIV. törvénycikket. (Ipartámogató törvények, melyek felsorolják a támogatandó iparágakat, a kedvezmények és a támogatás módját.)
1920.04.08 Národné zhromaždenie schválilo zákon č. 329/1920 Zb., tzv. náhradový zákon, určujúci spôsob preberania pôdy zahranej pre pozemkovú reformu, ako aj spôsob stanovenia ceny pôdy a jej úhrady.
1920.04.08 Апрель, 8. Ленин пишет статью "От разрушения векового уклада к творчеству нового" для однодневной газеты "Коммунистический Субботник".
1920.04.08 Апрель, 8. Ленин участвует в заседании пленума ЦК РКП(б), на котором обсуждаются проект ответа Лиге наций, вопросы о переговорах с Польшей и о политике Антанты по отношению к Польше и Советской России, о башкирских делах, об организации и составе Сибирского бюро ЦК РКП(б) и др. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о производстве переписи лиц с профессиональным навыком, о пересмотре постановления СНК от 5 марта 1920 года о снабжении сырьем свеклосахарной, спиртовой, крахмальной, паточной, табачной, масляной и лекарственной промышленности и др.
1930.04.08 Сталин И.В., Ответ товарищам колхозникам
1930.04.08 Акт обследования продовольственного положения бедняцких хозяйств с. Полтавки Трудового района Петропавловского округа КАССР
1940.04.08 A Führer fogadja dr. Tasnády-Nagy Andrást, a magyar Képviselőház elnökét 1940. április 8-án, 12 órakor Jelen van: Lorenz Obergruppenführer, Meissner államminiszter, Hewel követségi tanácsos, előadó
1960.04.08 Внесение советской делегацией на обсуждение Комитета десяти государств по разоружению Основных принципов всеобщего и полного разоружения.
1980.04.08 CSMKJB: Rabay Zoltán felszólalása az SZLKP KB 1980 áprilisi ülésén (részletek)
1990.04.08 A Csemadok rozsnyói irodalomnépszerűsítő központi szemináriumának résztvevői megalakítják a Csehszlovákiai Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Társaságát. A Glória Társulat kiadásában megjelenik Pozsonyban a Remény című katolikus hetilap első száma. Főszerkesztője Koller Gyula.
1990.04.08 Týždenník Zmena: Nové Zámky, alebo Érsekújvár? Stanovisko Zvázu slovenských učiteľov v okrese Nové Zámky proti premenovávaniu názvov ulíc v Nových Zámkoch za dočasný výbor podpísala Katarína MARTIŠOVÁ.
1990.04.08 április 8. Az országgyűlési képviselőválasztások második fordulója. A parlamentbe bejutott pártok és mandátumaik száma: Magyar Demokrata Fórum - 165; Szabad Demokraták Szövetsége - 91; Független Kisgazda-, Földmunkásés Polgári Párt - 44; Magyar Szocialista Párt - 33; Fiatal Demokraták Szövetsége - 21; Kereszténydemokrata Néppárt - 21; Agrárszövetség - 1; független - 6; több párt támogatásával - 4.
1990.04.08 - Lemond a Magyar Televízió Elnöksége. ( → január 4.)
2010.04.08 A Fidesz és az MSZP kampányzáró rendezvénye.The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x