Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)24/06/20218. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf   21-06-21   68  
0
Június, azaz őseink nyelvén szent Iván havának 5. napján, a hónap első szombatján Pozsonyban, az óvárosi ferences templomban a reggel 8 órai szokásos szentmise előtt fél órával imádkozták a rózsafüzért az egybegyűlt hívek Molnár Tamás lelkipásztorral és a ministránsokkal. Ugyanezen a napon délután öt órai kezdettel a pozsonyi és környékbeli magyarok is bekapcsolódtak ebben a templomban a 2021 szeptemberében megrendezésre kerülő budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülő szentségimádásra.  
Telek Lajos   21-06-20   72  
0
Az Egy csésze kávé Címlaplány rovatának 2021 első vendége Fakas Zsófi énekesnő, aki Sophie Cario néven, Angliában is belopta magát a műfajt kedvelők szívébe, körébe. A brit listára felkerülni nemcsak dicsőség egy magyar zenésznek - énekesnek, hanem egy olyan zenetörténeti esemény is, ami a magyar zenészszakmában sajnos nagyon kevés embernek adatott meg...  
Oto Psenak   21-06-18   488  
0
Pýta sa na svojej anonymnej FB stránke ved. právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský. Pravdu povediac nepoznáme odpoveď na otázku pána doktora, i tak nás však teší že sa spamätal z "traumy do konca života" o ktorej hovoril na marcovom zastupiteľstve. Ak sa navyše pýta čo poslankyňa pre svoje mesto robí, potom musel na všetko dokonale zabudnúť. V marci to ešte vedel, veď mu to aj spôsobilo traumu do konca života. A pre vítečníkov ktorí nechcú vymáhať pohľadávky mesta z nesplnenej zmluvy, to nemusí byť trauma posledná...  
Eva Polerecká   21-06-10   793  
0
Dňa 9.6.2021 prebehlo ďalšie zasadnutie MsZ. Všetkých 13 primátorových poslancov sa dostavilo a tak rokovaniu nič nebránilo. Možnosť vystúpiť využili dvaja obyvatelia. Jeden s apelom, aby sa konečne po 4 rokoch schválili zmeny v územnom pláne, druhá obyvateľka prišla s hotovými podkladmi v rovnakej veci - presadiť zmenu v územnom pláne. V tejto druhej záležitosti sa angažujú obyvatelia Pažitnej ulice už štvrtý rok, avšak až v r. 2020 došlo k dohode s novým vlastníkom pozemku, ktorý ustúpil od výstavby 4 podlažných bytoviek v tesnom susedstve rodinných domov a časť pozemku prenechal na výstavbu rodinných domov. Ani rok však nestačil na zapracovanie tejto zmeny do územného plánu, miesto toho v ňom stále sveti bod, ktorý podlažnosť v danej lokalite dokonca zvyšuje! Obyvatelia dostali prísľub, že sa ich požiadavka pri nasledujúcej zmene ÚP zohľadní, ale to by mohlo trvať ďalšie 4 roky a dovtedy im nikto negarantuje, že tam štvor- a  päť poschodové bytovky nevyrastú...  
Oto Psenak   21-06-06   706  
0
FB fanúšikovia Branislava Becíka mohli v uplynulých týždňoch sledovať nahnevané príspevky starostu Dvorov nad Žitavou. Syn voľakedajśieho predsedu družstva a neskoršieho mečiarovského ministra sa nemôže ďalej dívať na neschopnú vládu chaotikov a amatérov a súri zmenu smerovania krajiny. Nech je tu poriadok ako bol pred rokom 2020, keď v poľnohospodárstve platili jasné pravidlá a úplatky podľa tabuľky. Aby pridal svojim slovám na váhe, rovno vypovedal poslušnosť vláde (nech to už znamená čokoľvek), doviezol neregistrovaný zázračný liek Ivermectín, ale najmä burcoval proti súčasnej vláde.  
Oto Psenak   21-05-29   535  
0
O projekte požičovne bicyklov financovanej z eurofondov sme písali na našej stránke tesne pred jej uvedením do prevádzky. Autor projektu - známy vybavovač eurofondov z Komárna pracujúci so 170% maržou - mal v tomto prípade smolu, zle si spočítal finančnú schému - a tak dodal nielen pekelne predražený, ale ešte k tomu aj nezmyselný projekt. Veď cyklopožičovňa s jediným stojanom je pri systéme výpožičiek "od stojana k stojanu" nepoužiteľná a absurdná. V týchto dňoch graduje propagačná kampaň a keďže bicykle si na okružnú jazdui Hl. námestie-Hl. námestie pochopiteľne nikto nepožičiava, reklamná agentúra si švárnu cyklistku priviezla so sebou. Aj v Nových Zámkoch sme zhliadli práve túto mladú dámu v modrých šatôčkach a slnečných okuliaroch ako sa z cyklopožičovne nevýslovne teší...  
Oto Psenak   21-05-24   1,068  
0
Poslanec Paľo Uhrin je bývalým majiteľom a riaditeľom podniku Novofruct. Po predaji fabriky Litovcom sa úspešný podnikateľ miesto zaslúženého odpočinku rozhodol svojimi skúsenosťami a fortieľom pomôcť svojmu mestu. Koniec koncov je jeho čestným občanom, odkedy je jeho kamarát primátorom. Vo voľbách získal poslanecký mandát a s odhodlaním sa pustil do misie vymaniť Nové Zámky z mizérie, do ktorej nás dostali rôzni neboráci a darebáci, ktorí o meste posledných 20 rokov rozhodovali.  
Oto Psenak   21-05-22   1,099  
0
Neprehliadnuteľná dominanta mesta postavená na brehu rieky Nitra na mieste voľakedajšej teplárne je už roky prázdna a mnohí Novozámčania si zrejme márne lámu hlavy nad tým, kto si môže dovoliť taký luxus - vlastniť zatvorený hypermarket. Prešlo už niekoľko rokov ako objekt opustil jeho posledný nájomník - obchod s domácimi potrebami a záhradnou technikou HOBBI.  
Oto Psenak   21-05-19   451  
0
Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu je jedným z hlavných indikátorov kvality života v tej-ktorej krajine a súčane deliacou čiarou medzi Západom a Východom. Katastrofálne pomery v tejto oblasti v obciach novozámockého a komárňaského okresu napočudovanie nie sú témou verejného diskurzu č.1. Dokonca nie sú témou takmer vôbec, keďže vypúšťanie splaškov do prírody je nelegálne. Dotknutí obyvatelia rodinných domov majú len dve možnosti: zaplatiť za vyvezenie obsahu svojho septika do najbližšej čističky odpadových vôd (typicky do okresného mesta) cca 50 Eur, alebo sa ho zbaviť spôsobom "kto ako môže". Keďže rodina s deťmi dokáže septik naplniť za 2-3 týždne, ľahko si spočítate že to väčšina rodinných rozpočtov nedokáže vyfinancovať a tak sa ľudia doslova  brodia vo vlastných splaškoch a devastujú nimi vlastné záhrady a potoky pretekajúce obcami...  
Oto Psenak   21-05-15   785  
0
... začína nahrávka mladého novozámockého občianskeho aktivistu Roba, ktorý sa aj so svojimi priateľmi z OZ Novozámocký Platan rozhodol zvýšiť cyklokultúru v našom meste. Tak trochu neplánovane, keďže podľa pôvodných predstáv mal byť už o tomto čase riaditeľom úradu práce. Proti jeho snahám sa svojho času vzbúrili zamestnanci OÚP (článok tu...), ale neboli to napokon oni, ktorí rozhodli. P. občiansky aktivista neodhadol správne pomery a vyhandloval svoju funkciu s nesprávnym náčelníkom. Vďaka takejto šťastnej náhode tu teraz máme zanieteného lokálpatriota, ktorý z grantových peňazí osádza cyklostojany kým z vlastných točí pekné videá s efektnými zábermi z dronu.  
Oto Psenak   21-05-03   169  
0
A népi (narodnyik) - urbánus (zapadnyik) szembenállás a perifériára szorult országok értelmiségi kiútkeresése. Oroszországban az 1860-as években kezdödött intenzív társadalmi vita a felszabadult parasztság jövöjéröl és történelemformáló szerepéröl. Ennek tragikus lezárása a bolsevik forradalom lett. Magyarországon  a XX. század 20-as éveitöl kezdödött a vita írói körökben. A megvalósulatlan földreform és a széles agrártárrétegben gyülemlö élégedetlenség fejezödött ki az írók által megfolgalmazott manifesztumokban. A bal és jobboldal melett harmadiok eröként megjelent népi mozgalom képviselöi szociális programokat fogalmaztak meg, de hiveiknek ellenségképpel is szolgáltak. A vidék sanyarú sorsáért a városi polgárságot és ezen belül hangsúlyosan a zsidóságot megjelölve bünbakként. Válság idején a középeurópai társadalmak újratermelik a narodnyik-zapadnyik szembenállás mijntáit - lásd pl. a "pozsonyi kávéház" fogalmát a mai szlovák politikai diskurzusban. Akár szimbólikus is lehet, hogy Nagy Sz. Péter dokumentum-válogatása 1989. augusztusában fogant a nagy változások elöestéjén.  
Oto Psenak   21-04-25   292  
0
Slovakiana.sk je nominálne webový portál na prezentáciu digitálneho kultúrneho dedičtva, ktorý vznikol vrámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) z európskej pomoci obdobia 2007-2013. Cez zložitú schému akoby IT projektov bol vybudovaný labyrint dokumentácie a systémov za účelom vytunelovania európskej pomoci prostredníctvom vybraných IT firiem. V tomto labyrinte sa stratilo niekoľko sto miliónov Eur pomoci, ďaľšie stámilióny boli použité na nepotrebné investície ktoré slúžili na "prikrytie" krádeží. Jednou z bočných vetiev tohoto labirintu je súbor niekoľkých projektov v súhrne označovaných ako Slovakiana. Keďže v r. 2021 skončí doba udržateľnosti projektov a následne sa pozametajú stopy, je najvyšší čas preskúmať iích výsledky. Popri zjavnom balaste - napr. státisícoch naskenovaných vyčiernených sčítacích hárkov zo sčítania ľudu z r. 1930, 19440 - sa na Slovakiane nachádza aj niekoľko tisíc digitalizovaných diel - periodík a kníh, ktoré predstavujú reálnu hodnotu.  
Oto Psenak   21-04-23   1,427  
0
Inštitút interpelácie je v demokratických politických systémoch prostriedkom na získanie informácií o činnosti volených zástupcov občanov, ktoré z nejakého dôvodu neboli zverejnené iným spôsobom. Predpokladom fungovania tohoto inštitútu sú však demokratickí politici s čistými rukami, ktorí pracujú na prospech občanov. Ktorí nakladajú s ich majetkom v súlade so zákonom a dobrými mravmi. A ktorí skladajú účty zo svojej činnosti voličom. Ak toto všetko neplatí, odpovede na interpelácie sa stávajú šašovskými číslami a iba podčiarkujú, že demokracia nefunguje.  
Oto Psenak   21-04-19   841  
0
Ako sme informovali, v týchto dňoch finišuje projekt zdieľaných verejných bicyklov. Z dôvodu údajného predraženia projektu sa realizuje v oklieštenej podobe s jediným stojanom. Tieto bicykle sa preto budú hodiť maximálne na okružné jazdy po trase Hlavné námestie-Hlavné námestie. Pritom len pred niekoľkými mesiacmi radnica kupovala za takmer 23 tisíc Eur exkluzívny cyklostojan pred železničnou stanicou. Pre koho - nevedno, veď parkovisko pre bicykle vedĺa stanice je po ukončení rekonštrukcie železničného podchodu opäť voľné, pravda dobrých 20 rokov neosvetlené...  
Oto Psenak   21-04-12   321  
0
Dobová tlač je azda najdôležitejší prameň pre spoznanie svojej histórie. To však nie je jediný dôvod prečo sa s jej digitalizáciou na Slovensku otáľa. Padla za obeť aj nesmiernemu apetítu organizátorov operačnému programu "Informatizácia spoločnosti" z programu európskej pomoci obdobia 2007-2013. Tí presmerovali európsku pomoc do vlastných vrecák a sprístupnenie digitálneho obsahu ich nezaujímalo. V kombinácii so šermovaním s autorským zákonom to spôsobilo, že Slovensko je jednou z mála krajín, v ktorých si človek nemôže na Internete prečítať denníky uplynulých desaťročí. Výnimkou sú menšinoví Maďari, ktorí majú prístup ku svojim hlavným denníkom a časopisom z predvojnového i povojnového obdobia...  
Oto Psenak   21-06-21   110  
0
Víťazný snímok z tohtoročnej Berlinale je film rumunského režiséra a experimentátora Radu Jude. Rozpráva príbeh učiteľky gymnázia, ktorej manžel sa z nejakého dôvodu pochválil na internete domácim pornom, ktoré spoločne natočili. Film je sondou do rozvráteného hodnotového sveta súčasnej rumunskej spoločnosti, ale rovnako dobre by sa mohol odohrávať v ktoromkoľvek zo skrachovaných štátov strednej a východnej Európy, ktoré vzišli z mierových zmlúv po 1. svetovej vojne. Asi nie je náhoda, že Rusko film krátkou cestou zakázalo (čo je však v súčasnom Rusku tá najlepšia reklama).  
Zilizi Kristóf   21-06-20   67  
0
Június első vasárnapján, 6-án immár hagyományosan rendezték meg Mosonmagyaróváron a Trianon-keresztnél délután fél öttől a Nemzeti összetartozás napi megemlékezést. A trianoni diktátum 101 esztendővel ezelőtt történt aláírása évfordulóján a magyaróvári Magyar utca elején található evangélikus temlplom melletti Trianon-kereszt emlékmű szolgált az emlékezés helyszínéül.   
Oto Psenak   21-06-12   1,161  
0
... takto nezvyčajne začína prívet primátora Kleina ministrovi dopravy, ktorý navštívil naše mesto z príležitosti kolabujúcej dopravy. Ale svetom vládne nevďak a prvý muž dopadol podobne ako keď ho onehdy nevpustili na stranícku konferenciu (písali sme tu...). Za jeho prívetivé privítanie sa nielenže nepoďakovali, ale priam sa voči nemu ohradili. Pritom p. Klein si až doteraz myslel že sú s ministrom najlepší kamoši odkedy sa v Komárne spoločne bicyklovali. Odovzdávali spolu europrojekt za 980 tisíc Eur z ktorého sa "odparilo" 621 tisíc Eur a zrejme sa domnieval že takéto puto účastníkov spája...  
Oto Psenak   21-06-09   751  
0
Žijeme v hektickej dobe a mnohé veci nestíhame. Nikto okrem niekoľkých nadšencov z FB skupiny novozámockého fotoalbumu si nespomenul na 125. výročie založenia novozámockej nemocnice. Rovnako ako pred rokom si nikto nespomenul na okrúhle výročie smrti jej zakladateľa. Hrob Ferencza Kapisztóryho na novozámockom cintoríne spustol rovnako, ako za posledných 20 rokov spustlo mesto, ktorého bol F. Kapisztóry významným rodákom a určite najštedrejším mecénom.  
Oto Psenak   21-06-02   619  
0
Mýlil by sa ten, kto by si myslel, že naše mesto ignoruje svojich bezdomovcov. To vôbec nie. Aj teraz včeličky-pracovníčky MsÚ vymysleli sociálnu inováciu - plastové žetóny pre bezdomovcov. Ako odpoveď na množiace sa ponosy obyvateľov panelákov na ul. T. Vansovej proti bezdomovcom vykonávajúcich svoje fyziologické potreby pod ich oknami. Táto štvrť je známa aktívnymi občanmi, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Trápil ich napríklad akútny nedostatok parkovacích miest a Mesto sa nijako nechcelo rozhýbať a rozobrať opustené budovy býv. SPŠE. Nuž v jednu horúcu augustovú noc v roku 2009 celý areál ľahol popolom a hľa, na mieste zhoreniska sa už parkovisko zriadiť dalo...  
Oto Psenak   21-05-26   1,130  
0
Dnes sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo kvôli blížiacemu sa termínu pre odovzdanie projektov, ktoré malo zastupiteľstvo schváliť. Tak sa aj stalo, oba projekty - revitalizácia sídliskového vnútribloku  na Bašty I. i vodozádržné opatrenia na hl. námestí boli schválené. Napriek tomu, že v diskusii vysvitlo, že Mesto poslalo poslancom neúplné podklady a starý projekt, ktorý je smerovaný na parcelu, kde sa medzičasom vybudovalo parkovisko. Poslanec Výžinkár sa spýtal, či to nie je amatérizmus, načo ho primátor označil za amatéra a ukončil diskusiu.  
Oto Psenak   21-05-23   225  
0
Slovenská historická obec sa ešte ani nestila skonsolidovať po nežnej revolúcii, keď sa znenazdajky rozpadol štát, ktorého apologetikou sa väšina z jej členov - v službe socialistickej vlasti - zaoberala. Ale skôr než nad efemérnou otázkou načo je taká historická veda, ktorá nedovidí ani za najbližší roh, historici dumali nad vlastnou existenciou. Ako si udržať svoje - akokkoľvek skromné - sinekúry. Bolo potrebné zomknúť rady a držať kruhovú obranu proti rôznym disidentom a ľudákom ale tiež obnoviť vzťahy s českými historikmi, lebo divergencie v otázke hodnotenia ČSR by rýchlo viedli k erózii pozícií historikov HÚ SAV.  
Oto Psenak   21-05-21   977  
0
Keď v októbri minulého roka ohlásil primátor vo svojich médiách ťaženie proti hazardu, radili sme počkať s ováciami. Neuplynula dlhá doba a už aj poznáme odpoveď, nakoľko vážne a na ako dlho to O. Klein myslel. Nevylučujeme, že spočiatku naozaj chcel mesto vyčistiť od herní. V prospech kasín. Ale výsledkom jeho piruet je, že pribudli kasína i herne. Tá najnovšia priamo na Hlavnom námestí oproti kostolu a je v podnájme v budove patriacej poslancovi Borbélyovi.  
Eva Polerecká   21-05-16   1,091  
0
... to si myslí práve 12 poslancov Novozámockého zastupiteľstva. Žiaľ druhá časť s prevahou jediného hlasu má zrejme opačný názor a k veci sa stavia celkom vlažne. 13 kolegovia-poslanci hľadajú najmä dôvody prečo od investora nežiadať splnenie zmluvných podmienok a spôsoby ako na celý priemyselný park predaný za 1 Euro/m2 zabudnúť...
Touto cestou posielame štatutárovi mesta otvorený list, v ktorom ho žiadame, aby konal. Nie je nám jedno kde a ako skončia mestské pozemky predané za symbolickú cenu! Už nám ich veľa nezostalo a raz ich budeme ešte veľmi potrebovať...  
Oto Psenak   21-05-09   345  
0
Na sklonku komunistického režimu sme mohli byť svedkami pokusov vyrovnať sa s výzvami doby v súvislosti s aceleráciou vedecko-technického rozvoja na Západe. Starší Novozámčania si určite spomínajú, ako sa na konci 80-tych rokov objavovali prvé modely sálových počítačov v priemyselných i poľnohospodárskych podnikoch. Vznikol dokonca unikátny projekt v š.p. Sigma, kde na zelenej lúke na Budovateľskej ulici vyrástol nový výrobný závod s unikátnou technológiu automatizovanej dopravy dielcov k obrábacím strojom prostredníctvom automatických zakladačov a bezobslužných indukčných vozíkov. V rovnakom čase prebiehala aj intenzívna osveta obyvateľstva, predovšetkým mládeže. Dnes priblížime kapitolu z edície malých encyklopédií "Informatorium" z r. 1987 venovanú vedeckým a technickým informáciám.  
Peternai Zsuzsanna   21-04-27   363  
0
Amit a médiáról tudni illik – ezzel a címmel indított beszélgetés-sorozatot a Pázmány Péter Gimnázium az újságírás iránt érdeklődő diákok számára. Április 16-án az első vendég Rožnó Jitka, műfordító, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense volt, aki kreatív írást és zsurnalisztikával kapcsolatos tantárgyakat oktat. Ezúttal az álhírek témakörét járták közösen körbe.  
Oto Psenak   21-04-25   1,240  
0
Poslanca novozámockého MsZ Martina Vyžinkára ani po dvoch rokoch v zastupiteľstve neprešla chuť pracovať. Znova a znova podniká rôzne túry na svojom skvelom nákladnom bicykli, raz vyzbrojený rýľom a motykou, inokedy igelitovými vrecami. Zrejme verí že svojim príkladom strhne k práci aj funkcionárov ktorí sú - na rozdiel od neho - za túto prácu platení. Obdivuhodná nepoddajnosť sa v Martinovom prípade snúbi s detskou imagináciou a hravosťou. Nedávno ho napadla idea otestovať mestský ansámbel pod taktovkou p. primátora, čo si počne tvárou-tvár voči celkom mimoriadnej a nečakávanej situácii s ktorou nikto nemohol počítať. Konkrétne s tým, ak niekto pozbiera odpadky tradične lemujúce príjazdové komunikácie do mesta a haldu vriec s odpadkami úhľadne naukladá pred informačnú tabuľu na vjazde do mesta. Reku čo sa bude diať a či vôbec niečo...  
Oto Psenak   21-04-20   292  
0
Zdravotný stav Alexeja Navaľného po 20 dňoch hladovky a 93 dňoch strávených vo väzení je kritický. Najvýznamnejší ruský opozičný politik sa do svojej vlasti vrátil 17. januára 2021 z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave Novičokom, ku ktorému došlo 20. augusta 2020 počas jeho pobytu v Tomsku. Na zajtra, 21. apríla na 14:00 moskovského času je zvolaný protestný míting na jeho podporu. Politická situácia v Rusku je mimoriadne nestabilná, popularita prezidenta Putina je na minime, eufória z anexie Krymu opadla a reálne príjmy obyvateľstva klesajú 7-my rok za sebou. Vláda sa snaží nespokojnosť obyvateľov tlmiť zostrením prenasledovania opzičných predstaviteľov a nezávislých internetových médií, ktoré sú hlavnou prekážkou informačného monopolu vlády a efektívnej propagandy. A. Navaľný je celkom mimoriadny zjav na ruskej politickej scéne, svojou antikorupčnou kampaňou dokázal osloviť milióny ľudí a rozhodnutím vrátiť sa do vlasti z bezpečného exilu a čeliť prenasledovaniu od základov zmenil politickú konfiguráciu krajiny.  
Oto Psenak   21-04-17   458  
0
Pred niekoľkými rokmi sme preskúmali drobnú avantúru Gy. Gyimesi st. so zakladaním maďarskej filiálky HZDS - strany Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu. Gy. Gyimesi starší (1935) je povolaním lekár, bývalý dlhoročný riaditeľ nemocnice v Kráľovskom Chlmci, vášnivý poľovník a veľký milovník života. Už pred novembrom 1989 pestoval rozvetvené styky po oboch stranách hranice a aj po revolúcii pokračoval v robení politiky hravou formou. Medzi dvomi poľovačkami v Afrike si odskočil domov hájiť práva menšiny v hnutí Spolužitie. V roku 1995 založil vlastnú stranu, aby dal priestor ľavicovým voličom vyjadriť podporu Vl. Mečiarovi. Keďže však žiadni Maďari Mečiara nepodporovali (ani ľavicoví ani pravicoví), experiment MUDr. Gyimesiho stroskotal. Jeho syn zdedil cit pre robenie populárnej politiky. Má veľmi dobre vyvinuté politické reflexy a navyše sa ocitol v priaznivej situácii bratania sa populistov z oboch strán hraníc. Ako poslanec vládneho hnutia je "človekom spolupráce", na druhej strane na seba sústredil paľbu lumpenov z koaličných strán i liberálnej opozície, čo ho legitimizuje v očiach menšinových Maďarov včítane tých radikálnych.  
Oto Psenak   21-04-11   947  
0
Pred piatimi rokmi sme prvýkrát písali o budúcom projekte požičovne mestských bicyklov - ako o ďalšom zo série pekelne predražených eurofondových projektov organizovaných komárňanskou firmou Pons Danubii EGTC p. Zolána Baru. Princíp jeho podnikania je jednoduchý - ponúka samosprávam projekty "zadarmo". V skutočnosti ide o projekty financované z eurofondového programu cezhraničnej spolupráce. P. Bara nám takto už dodal You-tube videá, detské ihrisko a do mesiaca tu bude požičovňa bicyklov. Z pôvodne plánovaných dvoch stanovíšť, do ktorých sa bicykle parkujú a nabíjajú, bude napokon len jedno, čím sa bicykle stanú prakticky nepoužiteľnými. Ale stále je to lepšie ako nič, keď je to navyśe zaradmo... Dôvodom redukcie je, že sa projekt predražil voči pôvodným plánom. Čo to presne znamená a o koľko sa predražil to nám kompetentní pre istotu nevešajú na nos. Rovnako ani to, koľko bude stáť výpožičné, keďže požičiavanie nebude zadarmo. Ale to je čisto hypotetická otázka, veď takých ktorí sa budú chcieť previezť z bodu A do bodu A asi nebude veľa...  
 
Infoservis 
 
1471.06.24 június 24. Összeül a német birodalmi gyűlés Regensburgban. (A törökök elleni védekezésről és a cseh királyság ügyéről tárgyal.)
1691.06.24 június 24. Ferdinand Gobert AspremontReckheim gr. altábornagy Bécsben házasságot köt II. Rákóczi Ferenc nővérével, Rákóczi Juliannával.
1711.06.24 június 24. A kuruc ellenállás utolsó erőssége, Munkács vára, Sennyey István br. parancsnoksága alatt meghódol Pálffy tábornagy főparancsnok előtt, és őrsége leteszi a hűségesküt.
1811.06.24 Napoleonova veľká armáda v sile 500až 600-tisíc mužov, v ktorej takmer polovicu tvorili príslušníci cudzích národov, prekročila rieku Nemeň a postupne zatláčala slabšie ruské sily na východ.
1881.06.24 június 24.—július 3. Országgyűlési képviselőválasztások. (Lényegében nem változik a képviselőház összetétele. A Szabadelvű Párt 235, a mérsékelt ellenzék 57, a Függetlenségi Párt 88, a nemzetiségiek 14, a pártonkívüliek 19 mandátumot szereznek.)
1901.06.24 Июнь, позднее 11 (24). Ленин делает выписки из газеты "Frankfurter Zeitung" ("Франкфуртская Газета") № 173 от 24 июня 1901 г. о рабочих волнениях в С.-Петербурге.
1911.06.24 Июнь, 11 (24). Статья Ленина "О старых, но вечно новых истинах" публикуется в газете "Звезда" № 25.
1921.06.24 Июнь, 24. Ленин председательствует на заседании Совета Труда и Обороны, на котором обсуждаются вопросы о борьбе с мешочничеством, о снабжении архангельской экспедиции углем, проект постановления о радиостроительстве и др. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается проект постановления о коллективной оплате труда служащих в советских учреждениях и другие вопросы.
1921.06.24 Июнь, 24. Ленин беседует с председателем ЦК союза горнорабочих Артемом (Ф. А. Сергеевым).
1921.06.24 Воззвание Комитета помощи голодающим к гражданам России
1921.06.24 Записка Тунгузкову о выполнении приказа ВЧК
1921.06.24 Распоряжение М.К. Ихновскому о расследовании злоупотреблений продовольственными пайками
1931.06.24 Подписание договора о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном.
1931.06.24 Подписание протокола между СССР и Германией о продлении до говора о ненападении и нейтралитете от 24 апреля 1926 г. и конвенции о согласительной процедуре от 25 января 1929 г.
1931.06.24 Троцкий Л.Д.: «Долой Замору-Мауру!» (Испания)
1931.06.24 Докладная записка наркома земледелия Я.А. Яковлева в СНК СССР «О состоянии конского состава в стране и о мерах, необходимых для его развития»
1941.06.24 1941, jún 24. Bratislava. - Úradný záznam o antifašistických prejavoch vojakov-brancov povolaných do výkonu vojenskej služby z okresu Považská Bystrica
1941.06.24 Заявление президента США Ф. Рузвельта о готовности американского правительства предоставить помощь СССР в войне против фашистской Германии.
1941.06.24 Za predsedníctva Vojtecha Tuku zasadala Ministerská rada. Prerokovala situáciu po začatí vojny proti ZSSR, schválila opatrenia predošlých dní, prijala ďalšie a vydala vyhlášku, v ktorej 22. jún označila za začiatok brannej pohotovosti štátu.
1941.06.24 Alexander Mach prečítal v rozhlase vyhlásenie k slovenskému národu o vstupe do vojny, podpísané Jozefom Tisom, Vojtechom Tukom a Ferdinandom Čatlošom, v ktorom uviedol: „Vplnej solidarite s Velkonemeckou ríšou nastupuje slovenský národ v obrane európskej kultúry svoje miesto; čiastky našej armády prekročili hranice Slovenskej republiky, aby sa pripojili k bojujúcej armáde nemeckej. “
1941.06.24 Jozef Tiso a Vojtech Tuka poslali telegramy Adolfovi Hitlerovi a Joachimovi von Ribbentropovi, v ktorom ich ubezpečili „o vernosti a spojenectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o neotrasiteľnej dôvere vo víťazstvo“.
1941.06.24 Rýchla skupina slovenskej armády pod velením plk. Rudolfa Pilfouska prekročila slovenské hranice na Dukle a v podriadenosti 17. armáde gen. Čaria Heinricha von Stiilpnagela začala bojovú činnosť proti Červenej armáde.
1941.06.24 Večer prezident Jozef Tiso prijal členov Hlavného štábu a okresných štábov Hlinkovej gardy z Bratislavy a okolia. Na stretnutí zdôvodnil vstup Slovenskej republiky do vojny národnými záujmami a národnou cťou. Tvrdil, že boľševizmus ohrozoval nielen slovenskú samostatnosť, ale aj existenciu slovenského národa, preto Slovensko nemohlo otáľať so vstupom do vojny.
1941.06.24 június 24. Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval.
1941.06.24 — Werth Henrik vezérkari főnök tájékoztatja Bárdossy miniszterelnököt, hogy (→ június 21.) Halder vezérezredes közlése szerint Németország hálásan venne mindennemű katonai közreműködést a Szovjetunió elleni támadásban.
1941.06.24 Постановление политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении постановления СНК СССР "о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе"
1941.06.24 1941, červen 24. Londýn. — E. Beneš se po vstupu Sovétského svazu do války rozhodl vyzvat E. Háchu k demisi
1941.06.24 1941, červen 24. Londýn. — E. Beneš ve zprávě domů vyzval E. Háchu a předsedu tzv. protektorátní vlády A. Eliáše k okamžité demisi a upuštění od veškeré kolaborace, protože po vstupu Sovětského svazu do války vzrostlo pro buržoazii nebezpečí, že se po válce v Československu dostane k moci dělnická třída v čele s komunistickou stranou.
1951.06.24 Článok: Ešte viac zapojiť maďarských pracujúcich do našej socialistickej výstavby
1971.06.24 június 24. Miniszteri rendelet a dolgozók lakásépítésének támogatásáról, június 24-26. Országos történész vándorgyűlés Keszthelyen a korszerű történelmi műveltségről.
1981.06.24 P. Okenka: Nákres situácie pri odchode obvinených z diskotéky z 24.6.1981
1981.06.24 M. Andrášik: Nákres prízemia domu na Varínskej z 24.6.1981The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x