Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-18   4,919  
0
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 4. marca 2015 hlasmi 18 poslancov slovenskej a maďarskej koalízie odsúhlasilo čerpanie úveru typu fór-faiting vo výške viac ako 2 mil. Eur na zaplatenie faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta za práce vykonané ešte v období jún - december 2014. Ani zastupiteľstvo, ani finančná komisia, ktorá úver odporáčala, pritom nevideli samotný zoznam faktúr, o prefinancovaní ktorých rozhodovali. Tak sa mohlo stať, že z úveru sa majú preplatiť i faktúry za asfaltovanie hrádze, ktoré si nikto neobjednal a na ktoré si Brantner spomenul až po voľbách po uplynutí viac ako pol roku...  


Uverejňujeme zoznam faktúr, ktorý sme získali od mestského úradu prostredníctvom infožiadosti a taktiež hlasovanie poslancov, ktorí dokázali rozhodnúť o čerpaní úveru bez toho, aby takýto zoznam potrebovali...
Číslo hlasovania: 18 Návrh na zmenu spôsobu financovania formou zmeny splatnosti záväzku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0 Prítomní: 23
Za: Ing. Bertalan Bóna, MUDr. Silvester Demo, Ing. László Forró, Mgr. Koloman Forró, Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Norbert Kádek, MUDr. Kamil Koleják, RNDr. Peter Lénárt, PaedDr. Mária Malperová, Ing. Péter Nagy, JUDr. Dávid Nagy, PaedDr. Anna Rošková, JUDr. Richard Schwarz, Tomáš Straňovský, Ing. Lukáš Štefánik, Michal Tóth, Ing. Jozef Török, JUDr. Jaromír Valent
Zdržali sa: Ing. Helena Bohátová, JUDr. Ing. Gabriel Katona, JUDr. Ing. Ivan Katona, Dušan Legény, Mgr. Štefan Prešinský

Téme sme sa venovali v článkoch:
04.03.2015 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom?
20.02.2015 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ?
16.02.2015 Pro memoria: Ako sa varila žaba "Brantner". Zo zápisnice 6. rokovania MsZ Nové Zámky dňa 30. októbra 2007
11.02.2015 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový úver...
21.12.2014 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnikov...
11.12.2014 Znepokojujúce správy z mestského úradu...
23.09.2014 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny odpad!
12.05.2014 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
22.04.2014 Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !
2015-03-19 19:52:58 anonymous
svine, vsetkych pozatvarat, resp. lepsie vsetkych obesit.
2015-03-19 12:06:09 Gabriel
Oprava a údržba VO a správa a údržba VO mesačne zhruba za 30 000,- ?! Je v tej cene aj cena za elektrinu?! Keby to robí mesto vo vlastnej réžií tak ta suma by bola podstatne nižšia, radšej ani nenapíšem koľko! Toto je krádež, som zvedavý kedy začne mesto využívať svoje financie rozumne!!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x