Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-09-30   3,361  
0

Správa o  aktuálnom stave spoločnosti Novocentrum bola rozoslaná poslancom pred posledným zastupiteľstvom, na ktorom bola potom prečítaná v bode rôzne. Jej pozitívum je v tom, že vôbec vznikla - konatelia ostatných mestských podnikov ani hl. kontrolór ešte nikdy s podobnou správou nevystúpili - je pravda, že ich o to ani nikdy nikto zo zastupiteľstva nežiadal...
Chybička správy je v tom, že neobsahuje žiadne čísla o hospodárení, čo zrejme súvisí s tým, že samotná ekonomická podstata "podnikania" tejto akciovky je číre bláznovstvo - za 8 rokov akciovka predala nehnuteľnosti za 50 miliónov korún (ich hodnotu ale znalec predtým ocenil na 90 miliónov korún) z ktorých peňazí si potom predstavenstvo vyplácalo odmeny a trúbilo do éteru banality a neškodné hlúposti.  


Keď sa reality minuli, výdatne pumpovali mestský rozpočet, z ktorého si nechali platiť "vysielanie vo verejnom záujme" zo zastupiteľstiev,  ktoré potom uverejňovali so štvrťročným oneskorením. NZTV síce netuší, koľko má divákov, zato sa od svojho vzniku permanentne snaží zvyšovať kvalitu vysielania. Natočené šoty neukladá a nesprístupňuje na Youtube ale uchováva na vlastných servroch (takto už z dôvodu techn. poruchy časť archívu nenávratne stratila). Programové bloky sú pre istotu ukladané v celosti, aby sa v nich už žiadny obsah nedal nikdy spätne dohľadať...
A teraz si už prečítajme správu o aktuálnom stave spoločnosti...

Správa o aktuálnom stave spoločnosti Novocentrum a.s.
Od nástupu nových orgánov spoločnosti a nového vedenia prebehlo viacero zmien vo všetkých smeroch.  Prebehla optimalizácia stavu personálu (o najväčších redukciách počtu som vás informovala vo svojej prvej správe) v súčasnosti  sme  využili aj ponúkané možnosti zo strany úradu práce a sociálnych vecí. S ich participáciou sme zamestnali moderátorku v rámci absolventskej praxe.  To znamená opätovnú úsporu finančných prostriedkov.
Postupne sa začína obnovovať technické vybavenie. Nakúpila sa aspoň najnutnejšia technika na udržanie chodu televízie formou lízingu na 5 rokov, celková cena lízingu je približne 7000 eur bez DPH. Z najväčších položiek sú to 2 kamery, strihací pult, záznamové zariadenie.

Stav techniky  je celkovo neprijateľný. Nemáme k dispozícii dostatok strihacích počítačov, ich zastaranosť  predlžuje čas potrebný na strih videa často dvojnásobne. Počet kamier je taktiež nevyhovujúci, nutne potrebujeme aspoň ešte jednu kameru. Evidujeme tiež  dlhodobý problém s audiom, chýbajú mikrofóny, zvukové pulty. Snažíme sa nájsť čo najefektívnejšie riešenie a finančné prostriedky.

Chýba nám tiež  server na 100% zálohu dát – táto položka však predstavuje vysokú investíciu. Je potrebné si uvedomiť, že do techniky sa dlhé roky neinvestovalo a takéto zariadenia majú značne obmedzenú životnosť.  Značná časť  techniky, ktorá zabezpečuje samotné vysielanie televízie je už po záruke a na hranici svojej životnosti , ceny nových súčiastok sa môžu pohybovať až okolo 20.000 eur.

Vedenie spoločnosti preto vynakladá maximálne úsilie na zvýšenie zisku. Pripravuje sa nová moderná web stránka s aktuálnym archívom. Vo vlastnej réžii pripravujeme nove logo televízie. Aktuálne začíname produkovať za účelom zisku aj korporátne videá pre veľké spoločnosti v špičkovej kvalite, nad úroveň regionálnej televízie vďaka spomínanému nákupu dvoch nových kamier so špičkovou obrazovou kvalitou. Rozpracované sú dva veľké projekty. Neskôr by sme chceli s touto ponukou  osloviť aj menšie spoločnosti.

Veľmi pozitívne sa vyvíja aj predaj reklamy, väčšinou sa s ťažkosťami zmestíme do limitu 6 minút za hodinu. Od budúceho roka zvažujeme navýšenie ceny reklamy, ale zároveň  zvýšime obrazovú kvalitu samotnej reklamy, ktorú produkujeme vo vlastnej réžii.

Pozitívne hodnotíme aj pravidelné informácie  o vysielaní na našom facebookovom profile, zverejňovanie videa bez komentára,  prípadne fotografie s popisom o aktuálnom dianí. Niektoré príspevky mali reálny dosah 18000 ľudí vďaka atraktivite daného príspevku a zdieľaní.

K vysielaniu:

Aktuálne pripravujeme okrúhly stôl na tému  Priemyselny park. Prebehlo výberové konanie na moderátorku takéhoto formátu,  minimálne raz v mesiaci   bude zaradený  Okrúhly stôl na aktuálnu tému v meste. Nasledujúca téma bude Jazdiareň a vrátime sa aj k parkovaniu – ako sa situácia vyvinula od ostatnej relácie. S týždennou pravidelnosťou pripravujeme relácie nepolitického charakteru o pozoruhodných osobnostiach z regiónu.

Pracujeme na ukončení novej staničnej grafiky vysielania.   V nasledujúcich týždňoch odvysielame Divadelnú kaviareň Evy Pavlíkovej s Marošom Kramárom a šesť prírodopisných filmov z nášho kraja. Tiež premiérovú, v poradí štvrtú časť relácie Silné ženy regiónu.

Pracujeme na zabezpečení priameho prenosu bohoslužieb.  Odvysielame benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty v rámci dňa regionálnej televízia, na ktorom sme úzko spolupracovali - 27.9. 2015

Popritom vysielame čoraz viac Regiónov, čiže diania z okolitých obci. Formát sme skrátili opäť na 6 až 8 minút, aby to bolo pre diváka atraktívnejšie a pre nás viac rentabilné. Každý týždeň vysielame nových 4-6 regiónov.

Od 9.9. ponúkame plnohodnotne moderované  spravodajstvo v maďarskom jazyku. Je však  o dosť nákladnejšie vzhľadom na nutnosť prekladu a titulkovania. Napriek tomu sme radi, že sme po mnohých snaženiach dokázali zabezpečiť adekvátne dvojjazyčné vysielanie.

Chystáme viac príspevkov do každých správ, aj ankety medzi občanmi. Podrobnejšie by sme sa problémom a podnetom aj od občanov venovali v niektorom z okrúhlych stolov.

Úspory predstavenstva dosiahnuté pre rok 2015 - 1222 EUR mesačne, 14.664 EUR ročne:
- zrušenie zmluvy s OZIS Bratislava
- zmena zmluvných podmienok s Orange, a.s. Bratislava
- presťahovanie televízie
- presun náplne prace z externistov na interného zamestnanca

Spoločnosť bola poverená organizovaním mestského podujatia Majáles. Konštatujeme, že aj napriek krátkosti času a obmedzenému počtu zamestnancov sme úlohu splnili a akcia bola na veľmi dobrej úrovni. Z podujatia Majáles po vyplatení všetkých výdavkov strata pre spoločnosť približne 1000 EUR bez DPH.

Ďakujem za pozornosť.
Mgr. Katarína Hoozlárová, predseda predstavenstva Novocentrum a.s.
Nové Zámky 9.9.2015

Problematike Novocentra sme sa venovali v článkoch:
05.06.2015 Pani poslankyni kvapká kohútik...
23.05.2015
Zverejnené staré zmluvy Novocentra z kauzy "Rozpredaj areálu býv. kasární v rokoch 2008-2013"
04.04.2015 "Ale musíme byť trošku aj zodpovednejší všetci asi..." (viď časť - polemiku s JUDr. Valentom)
02.04.2015 Informácia o uskutočnených výberových konaniach... s otáznikmi
12.03.2015 "Nech najprv zverejní svoje odmeny hlavný kontrolór!" reagovala na výzvy občanov býv. poslankyňa Ľ. Juríková
01.02.2015 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp
13.12.2014 Tibor do práce nechodil... / Tibor nem járt be a munkahelyére...
18. 11. 2014 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným predajom mestského majetku, lebo tak mu zákon kázal...
25. 08. 2014
V tomto volebnom období stálo "podnikanie" NZTV mesto 30 mil. korún. 6 poslancov v orgánoch a.s. k tomu robilo "křoví" za 90-180 €/mesačne...
27. 06. 2014 Od r. 2009 preinvestovalo vedenie mesta do vlastnej propagácie cez "noviny zadarmo" 20 miliónov korún
15. 08. 2013 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť?
10. 08. 2012 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyos játékai - A Novocentrum akta II.
04. 08. 2012 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyos játékai - A Novocentrum akta I.
17.02.2012 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení
04.02.2012 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom"
11.02.2011 Zmeny vo vedení mestského podniku Novocentrum
06.09.2010 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x